pühapäev, 4. aprill 2010

Kristuse esimesed sõnad: olge rõõmsad!

Sureva inimese viimaseid sõnu peetakse tähtsaks, eriti tema viimast soovi, mis kuulub vaieldamatult täitmisele. Ka Jeesuse viimaseid sõnu peetakse väga oluliseks. Paljud inimesed kirjutavad üles lapse esimesed sõnad. Selle tarbeks on disainitud kaunid raamatud: minu esimene aasta. Ma arvan, et Maarja ja Joosep teadsid, millised olid Jeesuse esimesed sõnad, kuid piibel ei ütle selle kohta mitte midagi.

Millised sõnad leiab pühakirjast pärast Jeesuse surnuist ülestõusmist?

68. aasta tõlge pakub selleks sõnaks “tere” (vt 1968, Mt 28:9). Uuemad tõlked arvestavad enam kreeka algkeele sõnaga. 9. salmis kasutatud kreeka tegusõna chairo tähendab "rõõmustage", mille tõlge tervitamise puhul on kahtlemata "olge rõõmsad". Alates 97nda aasta Eesti Piibliseltsi väljaandest leiab just sellised sõnad: “Olge rõõmsad!” Usun, et Jeesuse esimesed sõnad pärast surma olidki just “olge rõõmsad” (ps. kuigi Jeesus ei tervitanud jüngreid kreeka keeles, milles UT kirjutati).

Olge rõõmsad ütlemiseks oli reaalne - vaimne põhjus.

Pärast suurt reedet, ristilöömise päeva, valitses Jeesuse jüngrite ja sõprade südametes kaotusvalu, lein ja ahastus. Nende lootused olid kustunud. On ütlemata selge, et Jeesus ei arvestanud tervitamise tava või etiketti, vaid esimene sõna pidi murdma läbi jüngrite uskmatuse müürist ja purustama nende meeleheite ahelad. Olge rõõmsad on parim mida öelda! Oleks üsna kummaline hakata oma jüngreid lohutama: ma mõistan teid, ma saan teist aru, jpt. See on kristlik, kuid mitte vajalik. Sest mitte Jeesus ei pidanud jüngritest aru saama, vaid jüngrid pidid Jeesust mõistma, miks ja milleks. Issandal polnud vaja lohutada nende uskmatust. Pigem me leiame evangeeliumites, et ta ühtelugu manitses neid nende uskmatuse pärast ja tegi seda ka ilmumiste ajal kas kaudses või otseses mõttes. Seetõttu parim viis jüngrite julgustamiseks oli kahtlemata: olge rõõmsad!


Pühakirjast avastab seoses Jeesuse ilmumistega hulgaliselt põnevaid leide.

Johannese evangeelium kirjeldab Jeesuse kohtumist Maarja Magdaleenaga, kuid teeb seda oluliselt teisiti kui Matteus. 20. ptk kasutab Johannes rõõmusõna üksnes 20. salmis. Selles lõigus kirjeldatakse, et Maarja nuttis (Jh 20:11). Maarja asub näoga inglite suunas, kes istuvad haua ligidal, üks peatsis, teine jalutsis. Jeesus asetub ilmumise sündmuses naiste selja taga. Ingel ütles Maarjale: “Naine miks sa nutad?” Peale vastamist Maarja pöördub ümber ja näeb Jeesust seismas, aga ta ei tunne Jeesust ära, kirjeldab Johannes. Nähtavasti pärast seda Maarja pöörab end tagasi inglite või haua suunas (vrd 14 ja 16 salm). Kuna piibel kirjeldab 16. salmis, et Maarja pöördus ümber - seega juba teistkordselt; seda siis, kui ta ütles Jeesusele “Rabbuuni.” Johannese evangeeliumi põhjal Jeesus ilmub naiste selja taha, kuid Matteuse kirjelduse järgi Jeesus tuleb naistele vastu ja ütleb “Olge rõõmsad!” Võimalik, et Matteuse põhjal toimunud sündmustik kulges pikema ajavaemiku jooksul, ent mõlemad evangeeliumid märgivad fakti, et naised haarasid Jeesuse jalgade ümbert kinni ja kummardasid teda. See fakt asetseb Jeesusega kohtumise lõpu osas, kuid erineb üksikasjade poolest. Johannese põhjal ütleb Jeesus Maarjale “mine mu vendade juurde ja ütle neile”; ent Matteuse põhjal ütleb selle sõnumi hoopis ingel: “minge kiiresti ja öelge tema jüngritele” ning saadab naised teele, mille poolest kirjeldatud sündmus erineb. Kusjuures Johannese järgi Jeesus ütleb Maarjale sama väljendi kui ütles ingel, see oli: “Naine, miks sa nutad? (vt Jh 20:13 ja Jh 20:15). Luuka evangeelium kirjeldab naiste kohtumist inglitega, kuid ei maini mitte sõnagi nende kohtumisest Jeesusega. Markus jäädvustab meile, kellega ja mis järjekorras Jeesus kohtub. Märkimist väärib see, et Matteus oleks oma ameti poolest pidanud enam arvestama ilmumiste kronoloogiat, kuid just Markus täheldab üles ilmumiste kronoloogilise järjekorra. Huvitav erinevus on ka see, et Matteuse evangeeliumi põhjal naised jooksid haua juurest ära kartuse ja suure rõõmuga (chara), et jüngritele uudist kuulutada. Naised kohtusid Jeesusega alles pärast seda, kui olid juba inglitega kohtunud. Seda siis - teel olles.

Olge rõõmsad!

Kommentaare ei ole: