esmaspäev, 22. veebruar 2010

Vaimu mõtteviis IX

Piibli kontekstis on deemonlikud mõtted negatiivsed ja hävitavad, Jumala mõtted aga positiivsed ja ülesehitavad.

Üldiselt on nii, kui meie süda on vaba: viha, arguse, kibestumise, jms negativismist, siis on üsna lihtne vahet teha deemonlikel nn "hingevaenlase rünnakutel". Saatana mõtted ei ole meile teadmata, ta ründab: süütunde, alaväärsus tunde, äparduste, hukkamõistu, läbikukkumiste, hirmu, mure, rahutuse, kavaluse, konteksti moonutuse, kahtluste ja ka ebakindlusega.

Tavaliselt kogeb inimene ahistust, langeb eelarvamuste ja piiratud silmaringi võrku; tekkivad mõtted on valdavalt ebapuhtad ja mõtterännakud kontrollimatud - seinast seina; võimalik, et inimese kontsentratsioonivõime nõrgeneb, seguneb ka segaste ideede ning unustamistega. Selles seisundis on oluline taibata, millal mõistus on saatana kontrolli all. See ongi pöördepunkt! Kuid ilma oma mõttemaailma analüüsimata inimene selleni ei jõua. Mõni ütleb: "Vaata tõele näkku!" või "Vaata peeglisse!" siis, mina ei soovitaks ei üht ega teist, sest selline tegevus viib inimese veel enam masendusse. Kui inimene ei suuda oma mõtetega toime tulla et analüüsida end kõrvalt, siis on hea lasta seda teha mõnel teisel keda võib usaldada (Usaldada eelkõige selles mõttes, see usaldusisik peaks suutma jääma erapooletuks ja kindlasti ei tohiks mitte mingil juhul inimest hukka mõista.) Mõnes mõttes vastab analüüsimisele (funktsioonile) ka pihil käimine juhul, kui usaldusisikut pole, kellega koos mõtteid analüüsida; või sa ei saa minna spetsialisti juurde mingil põhjusel. Pihi teine külg on ju teod. Kui inimene pole tegudeni läinud, piisab mõtete analüüsimisest. Vaja on lihtsalt rääkida. Mõtteviisi muutmisest algab pöördepunkt, sest inimene ei taha enam jätkata samal viisil mõtlemist. Inimene võib vabalt olla oma mõtete vangis. Kui ta nüüd hakkab analüüsima oma mõttemaailma, seda korrastama, käivitub nn viirusetõrje, mis tuvastab rikutud failid (mõtted) ja seejärel need paneb garantiini. See on juba suur samm edasi. Seepärast on mõtteviis otsekui viiruseprogramm, mida tuleb kasutada! Selle programmi käivitamine sõltub inimesest. Inimesel on hea oma mõttemaailma regulaarselt analüüsida. Sealt ära kustutada hingevaenlase poolt nakatatud failid.

Tavaliselt inimese vastuvõtja pole täpselt hääles ja õigel sagedusel Jumalaga suhtlemiseks, või inimene ei teagi midagi sellest võimalustest. Igal juhul on vaja üsna vähe selleks, et hinge segav müra tugevneks talumatuks. Selle probleemi avastamisel tuleks kohe häälestada õigele sagedusele, veel parem – hüüda appi Jumalat, et ta vabastaks ja täidaks inimest Jumala vaimuga. Kristlane palvetab. Palve on Jumalaga rääkimine. Selle juures on üks oht. Räägi temaga ning ära oota vastust kohe, sest su mõistmine on olnud häiritud müra poolest ja hingevaenlane tahaks seda katkestada mõne kavala mõttega, et "tegelikult pole ju midagi hullu lahti." Ta "sõidab sisse" et inimene ei hakkaks muutma mõtteviisi! Selles olukorras ei ole tark kohe Jumalalt vastamist nõuda, kuna hingevaenlane jälgib asja. Lihtsalt oota, las Jumal ise räägib sinu vastu, sest siis Ta ütleb neid asju, mida sa tegelikult vajad, mitte neid mõtteid, mida sa arvad vajavat ning palvetad või küsid või nõuad vastuseks. Parem on, kui Ta ise räägib sulle selgitades lahti mõttemaailma valupunktid. Ta teeb seda kindlasti, kahtlemata. Toetu tema sõnale ja usu (st usalda), et ta vastab ja paneb kindlasti tähele sinu palveid , ole valmis selleks, et Ta hakkab rääkima nii ettearvamatul viisil, et sa võid ehmatusest “pikali kukkuda” (heas mõttes). Ta kasutab selleks mitte standardseid variante, kuna standardsete vastamiste korral pole sa võtnud vastu õigeid mõtteid ja nende mõtetel vahet teinud oma ja hingevaenlase infoga (üksnes viiruse, segaduse tõttu peas) - kes räägib. Tõsi on, et Issand võib pöörduda isegi kuuldavalt vt 1Sm 3:7, kuid seda ära oota, kuula oma südame häält. Head mõtted tõusevad üles südamest. Jumal räägiks inimesega ka harjumuspärasel viisil, aga tema Vaim pöörduda sinu poole kuidas iganes, vt Jr 1:11, see on väga huvitav!!! Ta tahab meid panna ennast - mõtteid - kõrvalt vaatama ja seetõttu ta võib pöörduda ootamatult nii, et inimene märkaks seda ega jätaks tähelepanuta. Niipea kui ta on sinuga kontaktis, oled tema sagedusel või levialas ehk teisisõnu ta on saanud kätte sinu tähelepanu, lihtsalt oota, ta juhib vaikselt ja õrnalt sinu mõtteid (sisemise vaimu kaudu) ning sa avastad, et räägid Jumalaga. Sa tunned selle ära, sest sa tunned hinges lootust ja lohutust. Ole valvel - jõudu selleks! Sa võid oma kogemusi ka siin blogis jagada ja ma püüan juhendada.

Mõistus, mis ei ole oma vaimu läbi ühendatud Jumala vaimuga ega uuendatud sõnaga, mis hellitab (!) pattu mõtetes või on aldis sugestioonile (sinu mõtete või tahte ülitugev mõjutamine teiste poolt) või lihtsalt tühi ning passiivne, annab ideaalse võimaluse hingevaenlase rünnakuks (läbi olukordade, inimeste ütlemiste, oma peas kinnismõtete jt viisidel). Ära jäta ründamiseks võimalust.

Selleks püsi Temaga kontaktis, levialas, oma mõtete ja kõnega – aga ka palvetades, ka keeltes palvetades, Jumala Sõna uurides ja kontrolli mõtteviisi, et lainepikkus oleks täpselt paigas, ilma liigse müra ja segajateta. (Seni kuni inimene pole maagia mõju all, võib teda halbade mõetetaga mõjutada vaid vahelduva eduga.) Paljud jüngrid on mõistnud, et ilma praktiseerimata pole võimalik seda oskust omandada. Keegi ju ei arva, et ta sõidab kohe autoga ohutult tutvumata eelnevalt instruktsioonide, eeskirjade ning tehnilise küljega - rääkimata sõidupraktikast. Miks peaks siis sinu kontakt Püha vaimuga kohe õnnestuma? Ei peagi! Ole kannatlik ja õpi käima püsiühenduses (osaduses), kontrolli mõtteviisi, küll see õnnestub. Usu vaid, Jumal näeb seda püüdlust ja vastab nii, nagu sa sel hetkel oled valmis aru saama Jumala arvates. Selle juures ära unusta, et sisemise hääle poolt saadud mõte ei tule kuskilt taeva alt, vaid sinu seest, südamest – otseses mõttes! See kerkib üles sinu seest ja jõuab mõtetesse. Kui sinu sees elab juba (oled kristlane) Püha vaim (1Kr 3:16), siis ära ehmu Püha Vaimuga kohtudes (Jh 8:47 ja ka Jh 10:27; Jh 12:49,50). Püha vaim on väga delikaatne, õrn isiksus. Temalt ei saa tulla midagi halba, ta on sinu lohutaja, nõustaja ja abimees. Õpi kuuletuma (Ära pinguta. Ole lihtsalt rahulik ja tunneta Ta ära.) ja suhtled Jumalaga, kui sa seda kaua pole teinud, siis seda tuleb õppida tegema. Mida sa ei kahetse mitte kunagi! Ta üksnes igatseb sinuga suhelda. Anna talle see võimalus sinuga kontakteerumiseks ehk teisisõnu pane tähele ja proovi käia koos Püha Vaimuga mõistlikult, avatud õppimisele (alandlikus meeles) ning ta muudab sinu elu ja mõttemaailma õnnistuste rajaks. Põhimõte oli mitte vaim või sõna, vaid vaim JA sõna!

Nüüd, kui sa teed oma esimesi katseid, siis oleks paras aeg alustada tööd enda mõtete korrastamiseks peas. Mida ma mõtlen? Eks ikka seda, et meie mõtteviis võib olla – ja tavaliselt ongi küllaltki lihalik, isegi rikutud. Mida vanem inimene, seda enam. Ent hea uudis on see, et Kristuse vaim on nõus meid ka selles osas uuendama, st ka korrigeerima mõtteviisi. Kui sa häälestasid, siis pole enam võimalik, et sa mõtled üksnes ihule mugavaid (lihalikke) mõtteid, Jh 7:18. Piibel õpetab, et me saame elada loomuse (liha mõtete) järgi, aga see pole täisväärtuslik elu. Vaimu kogedes muutub elu nii, et igatsed üha enam ja enam olla osaduses REGULAARSELT ja lõpuks PÜSILEVIALAS.

Püsilevi annab inimesele valmisoleku käija Vaimu järgi, see tähendab, et mõtled vaimu mõtteid, vähemalt teed sa vahet enda, Püha vaimu ja loomulikult ka hingevaenlase (deemoni) mõtetel, sellega oled teinud esimese sammu mõtteviisi muutmise ja Jumala riigi mõttemaailma suunas. Sa saad teha mõtetel vahet (Rm 8:5) ning küllap Jumal õpetab sind elama ka uues mõtteviisis, üritades mõelda nii, nagu Jumal mõtleb Mt 16:23 (vastupidiselt nt 1Kr 3:4). Jäädes alandlikuks Püha vaimu juhtimisele, ei ole sul vaja ka muretseda, et spurdid enne tema (treeneri) plaani või märguannet ning enne finišit kangestud. Võtku selle teadmiseni jõudmine aega kasvõi aastaid (Ap 7:23). On oluline teada, et sa saad Püha Vaimu juhtimisel käia iga päev ning igale Kristuse olümiasportlasele on valmis pandud kirkuse võidupärg. Kõik saavad pärja! Mille õiglane kohtunik annab (2Tm 4:8 ja 1Kr 9:25) omal ajal.

Kommentaare ei ole: