laupäev, 13. veebruar 2010

Vaimu mõtteviis II

Mõtete uuendamise 3 etappi

KÕIGEPEALT PEAB TÄHELE PANEMA JA KUULMISE KAUDU KANDUB JUMALA SÕNA ÜLE MEIE MÕTETESSE. MÕTTEMAAILMA KAUDU ÜHINEVAD JUMALA MÕTTED MEIE VAIMU MÕTETEGA JA TOOVAD USU.

Jumala sõna mõistmiseks on vaja uuendada oma mõtlemist, täielikuks mõistmiseks. Ilma uuendamata mõistuseta ja Sõna kuulmiseta ei ole usku. Usk tuleb kuulmise kaudu. Mida kuuleb kristlane? Ta kuuleb Jumala mõtteid. Meie mõtlemise areenil olevad Jumala mõtted sünnitavad usu ja usu kaudu saab Jumal meie vahendusel läheneda teistele. Meie mõttemaailmal on suur tähtsus! Meil tuleb uuendada oma mõistust. See on eluliselt tähtis.

Selleks on kolm astet: esiteks, mõtete muutmine; teiseks, mõtlemine imede tasapinnal; kolmandaks, mõtteviisi kohandamine Jumala edukusega.

1. Mõtete suuna muutmine.

N e g a t i i v s e l t _ p o s i t i i v s e l e.

Nt Peetrus Galilea järvel. Neil päevil oli levinud üks vanasõna, et kui merel näeb vaimu, s.t paadihukku. Seetõttu olid jüngrid hirmust tardunud, kui nad nägid Kristust tulemas, nad mõtlesid et nad hukkuvad. Kuid Jeesus ütles mina olen Kristus, ärge kartke! (Peetrus rääkis sageli enne kui ta mõtles. Ta oli üliemotsionaalne jünger, kuid tal oli julguse and, seepärast Jumal tarvitas teda.) Kristus käskis ja Peetrus kuulis ja võttis selle vastu oma mõistusesse ja ta mõte sai uuendatud. Inimlikult käies pole see võimalik, kuna inimlik mõtteviis välistab veepeal käimise, ent Peetrus võttis selle sõna vastu, muutis mõttemaailma. Peetrus muutis oma negatiivse mõtteviisi positiivseks. Vaevalt, et tal tuli mõttesse uskuda, et ta võiks veepeal käia. Aga kui ta kuulis Jeesuse käsku, siis ta muutis oma mõtteviisi: ta uskus, et võib kõndida veepeal.

INIMENE TEGUTSEB ALATI KOOSTÖÖS OMA MÕTETEGA.

Nii et kui Peetrus kujutles, et ta võib veepeal käia, tegutses ta sellele vastavalt ja astus merepinnale. Tal jätkus julgust riskida oma eluga. Imed järgnevad uuendatud mõtteviisile, mõttemaailmale niipea, kui inimene oma mõttemaailma uuendab. Kuid me teame ka, et ta märkas laineid ja langes tagasi VANASSE MÕTTEVIISI.

“VAADAKE MIND” mõtles ta, “MA OLEN INIMENE JA KÕNNIN VEEPEAL. MA POLE LOODUD VEEPEAL KÕNDIMA. SEE ON MINU JAOKS VÕIMATU.”

Niipea kui ta murdis oma mõtteviisi, et ta pole võimeline vee peal käima, kohe hakkas ta vajuma. Jumal suhtleb mõttemaailma kaudu. Kui Peetrus võttis Kristuselt vastu rhema, uuendas ta oma mõttemaailma ja selle tulemusel, et ta võib kõndida vee peal, ta kõndiski. Ta vajus kohe, kui ta muutis meelt. SEE ON VÄGA TÄHTIS! Nii nagu inimene mõtleb, nii ta ka tegutseb. Kui te mõtlete et olete kuningas, siis te käitute vastavalt. Kui te mõtlete, et olete ori, siis te käitute vastavalt, väärtusetult, tähtsusetult. SEEPÄRAST ON TÄHTIS, et me uuendaksime oma mõtteid ja mõtleksime positiivselt. Kristlane on Jumala laps. Kuulub Jumala perekonda. Võibolla sa mõtled, et seda on lihtne rääkida, ma pole prints Harri! Teda on sünnist saati kasvatatud nii. Kuid Jumala perekond ja staatus on suurem kui mis tahes maine positsioon. Kristus jättis eeskuju, kuidas käituda. Ta ütles „Õppige minust!“ Ühest küljest inimese vaim sünnib uuesti, kuid inimene peab aru saama, mida see tähendab, mis sellega kaasneb! Mis muutused? Inimene pole enam võõras, vaid tal on uus kodakondsus. Jumalik! „Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed” kirjutab Paulus efeslastele. See ei meeldi “kohalikele”! “Inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed, hoiatab Jeesus, Mt 10:36. Inimest võidakse vaenulikult kohelda, töötades vastu teie usule pikka aega, halvustades teie sõnu ja ususamme. Siiski ühel päeval, kui halvustajat tabab saatuslik raskus, kaob selle isiku kindlus. Paljud hooplevad oma vaadetega, aga niipea kui ellu saabub “öö” tormilained muutavad nad ebakindlaks. Seepärast neid tabavad nende kahtluste, vanad mõtted. Mõttemaailma muutmisel võib kokku variseda kes tahes. Tuletage meelde, mida palus Jeesus enne saatusliku vahistamist! Jumala vägi jätab inimese kahtlemise korral, nagu Peetrusega juhtus.

MÕTTED ON TÄHTSAL KOHAL, SEEPÄRAST EI TOHI ME SUHTUDA ÜKSKÕIKSELT OMA MÕTTEMAAILMA UUENDAMISSE. OLGEM ABSOLUUTSELT POSITIIVSED.

Mõttemaailma piibliga toitmine on parim julgustaja. Et me ei piiraks oma mõttemaailma tavaliste harjumuslike mõtetega. Juhul, kui mõttemaailma mahuvad harjumuslikud, ortodokslikud, traditsioonilised mõtted, siis seab inimene Jumala ette piirid. See on võimsaks takistuseks, et läbi viia jumalikku tööplaani inimese kaudu. Nagu öeldakse, käigem Jumala sõna innustuses. Siis avaneb Jumalal absoluutne võimalus väljendada oma mõtteid inimese mõtete kaudu.

Kommentaare ei ole: