neljapäev, 9. detsember 2010

Tunne iseennast

Armastuse teema järgmised peatükid puudutavad armastust iseenese vastu.

Kristluses on läbi aegade levinud paljud valeõpetused, mis kutsuvad kristlast olema enese vastu karmid, piitsutama oma ihu, seda risti lööma, kuid samas teadmata, mida selline tegevus tähendab ja miks seda üldse vaja on kui on. Kristus ei ole inimest kutsunud hävitama, vaid ta tuli, et meil oleks elu ja kõike ülirohkesti (Jh 10:10).

Sageli õpetatakse: "salga ära oma mina", "võta oma rist" ja järgne teda! "Keda?" küsib Kristus täna.

Kristlus ei soovi meid näha hingeliste inimestena, kristuse ei soovi meid näha isegi mitte vaimulike inimestena. Ammugi ei soovi ta näha meie räsitud ja vaevatud ihu. Piiblist ei leia te ühtegi inimest, kellelt Jeesus seda nõudis. Neid pole. Jeesus ütles: "Teie ei tea, mida te palute. Kas te võite juua karikast, mida mina joon, või saada ristitud selle ristimisega, millega mind ristitakse?" Küll aga kohtate te igal "sammul" läbi nelja evangeeliumi inimesi, kes kõik said terveks ihu, hinge ja vaimu poolest; olid nad siis kurjast vaimust vaevatud või ihulikult haiged.

  • Kristus ei oota meilt ülespuhutud vaimulikkust.
  • Kristus ei oota meilt hingelist inimest - filosoofi.
  • Kristus ei oota isegi mitte ihu risti löömist.

Miks? Sest Kristus tuli päästma kogu inimest, vaimu, hinge ja ihu. Judaismis on inimene tervik ja Kristus nägi inimeses tervikut. Jeesus armastab inimest, mitte vaimulikku inimest. Jeesus armastab tervet inimest, mitte ihu risti löönud inimest. Inimene ei saa imiteerida seda, mida tegi Jumala poeg.

Kuid on ime, kui sa pole kuulnud ülekutseid: "lööge oma ihu risti" või "te peate maksma kümnist" või "te peate paastuma või muidu" jt sarnased "sina pead tegema" käsuõpetused. Ja kui sa seda kõike ei tee, siis sa oled läbikukkunud kristlane! Valeõpetused, ühel või teisel põhjusel, aga mis teenivad organisatsiooni huve, mitte Inimesele mõeldud, mitte armastuse jaoks. Jeesus tuli päästma inimest, mitte templit ega kirikut. Teate miks?

Sest nendes käskudes sisaldub kartus ja hirm, mille tagajärg on surm. Kas tea teate, mida Jeesus ütleb hirmu kohta? Võibolla te olete kuulnud, et hirm ja usk on vastandid, aga võimalik et vähem on neid kes teavad, mida tähendab täiuslik armastus.

"Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses." 1Jh 4:8.

Kus see kartus asub? See asub inimeses! Kes elab hirmu all. Ja see inimene pole saanud täiuslikuks, sest ta ei tunne mida tähendab "täiuslik armastus", sest ta elab ikka veel käsu all, mille tagajärjeks on surm. Kas sa tunned sellist inimest?

Kui te soovite kohtuda inimesega, kes kogu teie elu jooksul vaenas teid igal sammul ja oli alati teie kõige kurjem vastane ning vaenlane? Minge siis kõige lähema peegli ette ja te näete seda inimest, vaenlast, kahjurit ja despooti.

Suurem osa meie ebaõnnest tuleb meile sellest, et me ei ela mitte Jumala tahte järgi, vaid ülemäära enesearmastava, suurelise ja riiaka "mina" tahte järgi. Enesearmastus ja egoism, oma "mina" jumaldamine - on inimese viirushaigus, needus, mis sai alguse Eeva petmisega ja kandub üha edasi põlvest põlve kõigile inimestele ja täidab neid pealaest jalatallani. See on surmav ja lämmatav suits, mis imbub inimesse vere läbi ja mürgitab kõik maise elu meeldimise.

Kui meie enesearmastus ei tunne piire ja me oleme sellega ümbritsetud kui nähtamatu looriga, siis see tingimata püüab meid heita sinna, kuhu vaevalt et julgeksid meid tõugata isegi meie kõige kurjemad vaenlased, kellest oli juttu juba eelmistes peatükkides teemal "Mis on armastus".

"Katsuge iseendid läbi, kas te olete usus! Pange end proovile! Või te ei tunne ennast, et Jeesus Kristus on teie sees? Kui ei, siis te olete ju kõlbmatud!" 2Kr 13:5.

Kommentaare ei ole: