esmaspäev, 15. veebruar 2010

Vaimu mõtteviis III

Enne kui me läheme imede tasapinna juurde, peame ühe asja selgeks rääkima. Nimelt. Uues Testamendis on kaks mõistet, mida tõlgitakse: "sõna". Kreeka keeles on nendeks logos ja rhema. Logos´ all mõistetakse kui kogu Piiblisse kirjutatud tekste. Eesmärk on anda absoluutne mõõdupuu, mille valgel mõõta tõdesid; seevastu rhema on eriline mõte, Jumala juhis või suundumus mõnes antud olukorras tegutsemiseks ja kogemus. Piltlikult võiks öelda ka nii, et logos on rhema boss! Mida sellest võiks järeldada? Kui rhema apelleerib erilisele mõttele - sõnale antud olukorra jaoks, siis logos on vaja selleks, et tema abil antud asja läbi testida, et vältida eksitust ja eksimist. See ei tähenda, et inimene, kes seda teeb, ei eksi kunagi, vaid säärane testimine on mõistlik, et mitte öelda aitab vältida "vindi üle keeramisest." Jumal juhib, kuid need, kes seda infot kasutavad, jäävad ikkagi inimeseks, kes on oma arvamustes ekslikud, puudulikud ja võivad puusse panna! Kõigiga võib seda juhtuda. Keegi pole ilmeksimatu. Kui me väidaksime, et logos on mõistus ja rhema on süda, siis me saame öelda, et asja tuleks võtta "südame ja mõistusega." Mõistus loeb ja saab piibli tekstidest aru, analüüsib. Minu arvates on rõhk mõistusel ja siis südamel. Piibel ütleb ka seda, et süda on petlik. Sellele vaatamata südamest saab inimene juhitud! On ju südametunnistuski selle üheks viisiks, kui aga rhema mõtteid logose mõtete abil ei testita, juhtuvad kurvad lood. Täpselt sama jama juhtub siis, kui inimene summutab oma mõistusega südametunnistuse, hääle, kes tunnistab "väldi seda!" Rhema ei ole logos´est tähtsam! Kui me nüüd räägime IMEDE TASAPINNAST, siis see hõlmab rhema olukordi.

2. Mõtelge imede tasapinnal.

Positiivsusega peab kaasnema h a r j u m u s _ m õ e l d a _ i m e d e _ t a s a p i n n a l, see ilmnes selgesti, oli näha jüngrite elus.

Filippus, sai korralduse toita rahvahulgad. Täna võiks arvata, et Filippus sai käsu ja organiseeris toimkonnad rahva toitmiseks. Kuid oli Filippus suundumas Jeesuse juurde. Siis ilmus välja Andreas ja näitas, et mul on siin noormees 5 leiva ja 2 kalaga. Filippus võis küll mõelda, et Andreas, mis sa tahad meid narrida 2 kalaga või?! Mis sul arus on? Kas sa oled mõistuse kaotanud või! Kuid teatavasti Andreas viis need toiduasjad Jeesuse kätte. Mida ta sellega tegi? Andreas kuuletus imede mõttemaailmale, ta võis kõiges kahelda, võib vaid ette kujutada, mis mõtted käisid ta peast läbi, aga tema tegevusest peegeldus usk, ta astus usu sammu. Ta oli juba positiivne mõtleja! Mis edasi juhtus, seda me juba teame. Jeesus palub ja paljundab toidu.

Kahtlemata eksisteerib kaks mõtteviisi, kas nn filippuse või andrease kool(kond). Inimese käes on valik, millisesse kooli ta tahab kuuluda. Me võime igal ajal tunda end filippusena, öeldes, see on ilmvõimatu. Kuid just sellisel – andrease viisil – on tekkinud suured imed, ehitatud kogudused ja kõik muu sinna juurde kuuluv. Võtame kasvõi Eestis, Metodisti hoone, mis läks toona maksma ligi 4 miljonit, dollarit! See summa tundub veelgi suurem, kui võtta arvesse aega millal seda ehitati. Valmimisest on möödas 10 aastat. Helgemad ajad saabusid hiljem. Aga usumehed hakkasid ehitama - üsna nullist, võib öelda et neil polnud midagi peale usu et see on võimalik. Mida nad tegid? Nad tegutsesid imede tasandil. See ei ole imevitsa trikk, naksti ja käes! Kõigeks kulus üksjagu aega käimist ja tegemist, kuid miljonid kogunesid, sest nad tegutsesid imede tasapinnal. Andreas sai ülesande, ta tegutses ja selle tulemusel sündis ime. Kõik oleks võinud minna ka teisiti.

Viis leiba ja kaks kala, kuid uus mõtteviis – usk. Kui meil on väike projekt, kontrollitakse meie usku väikse projekti raames, kui suur, siis kontrollitakse suure raames. Elu pole lust ja lillepidu, vaid kohati vägagi tormine meri. Tuleb taluda raskusi, uskujaid proovitakse läbi, kuid kui nad jäävad kindlaks Jumala Sõnale ja tegutsevad, käivitab Jumal oma osa.

Kristlane, kes sa oled kuningate kuninga poeg või tütar, kes (loe: kas) sa oled? Kui inimene uuendab oma mõttemaailma ja õpib käima KOOS Jumalaga, siis tuleb jääda kindlaks lõpuni, viimase sekundini. Hirm ärgu vallutagu inimest. Hirm on usu vastand. Suurim taktisus imede tasapinnal liikumiseks. Mis nõuab suurt usaldust Jumala vastu. Selleks tulebki uuendada mõttemaailma.

Jumala jaoks pole ükski asi tavaline, vaid kõik on imeline. Inimese jaoks on 3 viisi: esiteks loomulik, teiseks loomulik ja üleloomulik ning lõpuks üksnes üleloomulik tegu, akt. Jumala jaoks on kõike need kategooriad loomulikud. Niisama loomulik on tal juhtida inimest üleloomulikult kui ka üksnes loomulikult. Inimene saab piirduda harjumusliku mõtteviisiga. Kuid inimene peaks harjuma laiemalt mõtlema. Urigem kui eriliselt käitusid jüngrid, uurigem piiblist, selle abil uueneb tasapisi kogu uskliku mõttemaailm. See avardub. Täitkem end positiivsete mõtetega! Kuid sammuke edasi on: õppigem mõtlema imede tasandil!

3. Kohanda oma mõtteviis Jumala edukusega.

See on uuenenud mõtteviisi k ü l l a s t a m i n e _ e d u g a. Sest Jumal "ei kuku kunagi läbi." (Siinkohal ei ole tegu nn eduteoloogia propagandaga.)

"Kus on näited, et Jumal ebaõnnestus! Kus on näited, et Jeesus ebaõnnestus?" küsin ma sellelt, kes väidab vastupidist.

Ma olen kuulnud ka sellist mõttekäiku "Jah, sul on õigus, aga ei saa unustada et Jeesus on muuhulgas ka Jumal. Ka vaata jüngreid, need sageli kukkusid läbi!" "Jah. See on tõsi" arvan ma. Nad tõesti kukkusid läbi, sageli! Kuid mida enam nad õppisid tegema vahet "sõnal", said aru kas oli rhema, sõna antud olukorra jaoks, seda aeg edasi nad avastasid endas uut usku ja mõtteviisi, mis sai neile võtmeks, mida nad kohandasid ning tegid samu tegusid kui Jeesus. Tegid suuremaid! Tegid rohkem. Jeesus ütles, et teie teete suuremaid. "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid," ütles Jeesus, Jh 14:12. See on tõsi. Muide, see KEHTIB TÄNA! Kui me vaatame algkoguduse ellu, siis leiame, et jüngrid kordasid samu asju mis Jeesus, tegid suuremaidki kui Jeesus. Täna näeme suuri teenistusi, mille taga on suured meeskonnad, kus paljud kristlased ületavad kõike seda mida jüngrid tegid. Jeesuse sõna on tõeks saanud. Mida sellest võiks järeldada inimene?

Mõttemaailm tuleb läbi immutada Jumala sõna võitudega ja küllastuda Jumala Püha Vaimust, tema juhtimisest. Jumal on võitja! Juuda lõvi! Mitte ainult alandlik tall. Jumal ei tunne ebaõnnestumisi. Jumala jaoks pole olemas ebaõnne. Kui inimene hülgab vana mõtteviisi, mis on rikutud, kasutu, annab Püha vaim talle võime olla võidukas. Sama võidukas kui Jeesus ja tema jüngrid ning algkogudus. Jumal pole midagi kaotanud, ta on alati - igavene Võitja. Inimene peab lisaks õigeksmõistmisele ja kõigest sellest johtuvale omama muuhulgas ka sama mõttemaailma kui tema Taevane Isa. Inimese mõtete uuendamine on püsiv tegevus, mis lasub inimese enda vastutusel. Kui inimene lepib vähesega, siis talle saabki vähe. Aga millist elu inimene tahab elada, selles on küsimus.

Inimene võib olla vaimust uuesti sündinud, kuid mõelda vanaviisi. Kuid parem on olla vaimust uuesti sündinud ja mõelda uut viisi. Muidu saab ta küll asjatult usklikuks. Siis võib ta ju saada Jumalaga lepitatud enne surma ja ta pääseb. Kuid kui juba saada Jumalaga lepitatud, siis tuleks mõelda, mida inimene saab teha et elada täisvärtuslikku, rikkalikku ja Jumala Püha Vaimu poolt juhitud ja õnnistatud elu. Jumal tahab seda pakkuda. Ega siis Jumal selleks ainult ei kutsu inimest, et teda päästa põrgust, vaid ikka selleks, et inimesega suhelda ja pakkuda talle võidukat elu koos Kristusega. Inimene võib uskuda, kuid inimene on võimeline uskuma ka imedesse. Jumal tahab anda inimestele kõike. Mitte näpu otsast, vaid küllastumiseni! Jumalal pole millestki puudust, hea on seda teada. Inimene saab otsustada, kas ta vaatab hirmudele või Jumalale, kes ei tunne hirmu. Sellel on suur roll, kui meis on ikka veel alaväärsuse kompleks, mineviku taak, ebaõnnestumise kompleks, haiguste kompleks, siis me pole aru saanud, kes me tegelikult oleme. Milleks Jumal meid kutsus. Jumal vajab meie usku. Siis on Jumalal võimalik tegutseda inimeses. Kellel on usku, selles avalduvad need tõed.

See ei tähenda, et sa pead olema alati terve, su rahakott peab olema kui võlulaegas kust kunagi puudust ei ole, vaid see tähendab, et sa mõtled terve inimese viisil. Sest Jumalas on meie abi, edu ja võit. Koos saab töötada ühisel arvamusel. Selleks tuleb ühildada inimese teadvus Jumala teadvusega (ka mitte vastupidi). Uuendades mõttemaailma. Tasub mõelda võitja tasapinnal, võidu ja külluse tasapinnal. Uuenda mõtteviisi täielikult.

Ka usk imedesse tuleb kuuldust ja kuuldu Jumala sõnast. Siirda julgesti Jumala Sõna oma mõttemaailama, palve ja usu kaudu, tooda usaldust, mis muudab usu raudseks; ja usu läbi aja selg sirgu! Vaata alati Issandale, sa ei pea midagi tundma, ainult vaata! Kui sul pole isegi midagi käeulatuses, tulevik pime, ära ehmu ega karda. Ela usu abil, mille saad ilmutuslikult. Ela uute mõtetega, Jumala mõtetega, mida leiad piiblist. Mitte üksnes leivast, vaid igast sõnast! Jumal võib iga sõna kasutada, et sinuga rääkida, sinu poole pöörduda - suhtlemiseks! Muuda oma mõtete laad. Mõtle suurelt, laiahaardeliselt, võta ette uusi väljakutseid, suuremaid asju, kui sa arvad, et suudad teha. Kõik see, mida sa ise ei suuda, selle teeb Jumal sinu jaoks. Usu, sulle on antud üks elu. Seepärast ära ela läbikukkuja mõtteviisiga. Issanda silmis on sul suur väärtus! Hindamatu! Ta armastab sind!

Jeesus Kristus elab ja tema Püha Vaim on usklikus, seepärast on uskliku ressursid lõputud. Kristus täna on sama vägev, kui ta oli 2000 aasta eest. Võta vastu Kristuse mõtteviis, mõtle lootuse mõtteid, positiivselt, imede tasapinnal, arendades oma elu väljavaadet eduka võidu ja küllusliku mõtteviisi saamiseks. See pole eduteoloogija. Vaid see on inimese staatus, mida ta saab kaasa siis, kui temast saab Jumala laps. Suure Kuninga laps! Sind pole orjastatud. Sul on vaba valik ja tahe otsustada kõige üle. Jumal ei soovi endale teha monstrume, kes ei mõtle oma peaga, kellega võib manipuleerida, neid panna tegeme "oma" tahtmist, otsekui sunniviisiliselt. Jeesus ei teinud midagi sarnast. Ta kutsus oma jüngrid. Need tulid vabatahtlikult. Nad järgisid teda, ja täitsid tema ettepanekuid vaba tahtlikult. Neil oli/jäi valik. Nad valisid "jumala lapse" seisuse, eelistasid seda kõigele muule mis neid varem tagant sundis, orjastas. Nad otsustasid võtta vastu võit Jeesuses, ja elada võidukalt! Kes muudab oma mõtteviisi, saab oma elu läbi näha suuri asju ja suuremaid.

"Oot, sa räägid siin suuri asju, aga sa ise?" võib lugeja küsida. Ma usun, et suurim ime pole mitte see, kui midagi üleloomulikku toimub füüsiliste asjadega või ainlelisel pinnal; näiteks, keegi saab terveks ja kõik säärased teised asjad minu elus. Kahtlemata on mul ka isiklikud imed, millest ma saaksin tunnistada, ma tean, seda saavad teha paljud. Ja suurimad imed ei ole minu jaoks imed maisetes sfäärides. Miks? Sest asjad iseenesest ei saa avaldada mingit vastupanu vaimu mõjule. Vaim valitseb mateerija üle, ükskõik kuidas siis seda vaimu ei nimatata. Kuid vaimne muutus on SUUR IME! Miks? Inimesed saavad oma loomu poolest vastu seista vaimsetele muutustele, vaimsetele asjadele ja seisavadki! Sellepärast on minu jaoks kõige suurem ime just see, kui ma näen mõnda inimest, - Saulust, kelle loomus on saanud muudetud, - Pauluseks, parandatud, uuendatud, kes võtab vastu Jumala pakkumise. (Jumal ei sunni kedagi. Ta ei saa kedagi "ära pöörata" vägisi, nagu mõnel inimesel on tavaks väita.) Kui ma näen seda inimest vaimust uuesti sündinud. Tema elus toimuvad vaimsed muutused. See avaldab mõju nii, et see ei jää märkamatuks, just see on minu jaoks SUUR, TÕELINE ime.

Mõtlemise ja palumise reegel.

Ef 3:20, see on mõtlemise ja palumise reegel (Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda). Mõned arvavad, et saadakse palumise pärast, kuid piibel ütleb ka “palumise” ja “mõtlemise” kaudu. Jumal annab vastused meie mõttemaailma kaudu, võib teha üle kõige selle mida me mõtleme või palume. Millest meie mõtleme? Kui me mõtleme läbikukkumistest, siis me kukume läbi, kuna mõtleme negatiivselt. Siis ei saa Jumal inimest juhtida, ta ei tungi vägisi inimese mõttemaailma, ning kanal puudub. Jumal tahab tegutseda uuendatud mõttemaailma, ja kooskõlas, ülikülluslikult. Piiblit vajab inimene aru toitmiseks ja oma mõttemaailma uuendamiseks. Täida regulaarselt mõttemaailm Jumala Sõnaga, et Jumalal oleks nö ligipääs, sissepääs sinu ellu, sulle abiks, sinu juhtimiseks, et ta saaks juhtida, kvalitatiivseks muutmiseks, et Tal avaneks võimalus teha Tema auks sinu kaudu vägevaid tegusid. Ei maksa unustada kus asub inimese jõu ja võimaluste allikas.

Küllap märkab siis õige pea, et elu läheb uut suunda, koos Jumalaga, ei maksa imestada, et mõtted on sarnased, nii nagu Temal, te mõistate teineteist, sest te veedate aega koos, te tunnete teineteist, ja mõtlete koos. Peagi suudab inimene vahet teha Jumala ja hingevaenlase mõtetel ning viimasel pole enam ligipääsu sekkuda inimese ellu ja valikutesse, inimene on vaba ise ostsustama, ta ostustab kurja asemel teha head, saatan ei pääse mõjule läbi selle inimese. Lihtsalt - inimene ei anna talle enam maad (loe: võimalust), vaid inimese mõttemaailm on uuendatud, ja täidetud Jumala Sõna abil, iga päev ja jätkuvalt, ta elab Issandaga ühel lainepikkusel. Samal sagedusel. Nupp selle "lainepikkuse" nn sättimiseks ja täpse koha leidmiseks vastuvõtjas, on inimese käes - peas.

...

Kommentaare ei ole: