teisipäev, 24. august 2010

Uussünd: uus algus

Jeesus ütles, et sa võid uuesti sündida! Sa võid teha uue ja parema alguse. Sa võid vabaneda oma põlatud minevikust, patusest olemusest ning astuda edasi uue puhta ja õnneliku inimesena, kelle süüteod on ära kustutatud. Ükskõik kui määrdunud on su minevik, segi on olevik ja tulevik näib lootusetu, sellest on veel pääsetee, ent ainult üks tee!

Sa võid edasi minna samal viisil
, armetuna, rahutuna, hirmununa, põlates iseennast ja vihates, õnnetuna ning häbitundega või just praegu otsustada, et tahad uuesti alustada. Sa saad otsustada, et su minevik kustutatakse ja sa saad alustada oma elu uuesti. Sinu otsuse põhjal võib sinust saada uus inimene. Sina otsustad, kas sündida uuesti ja alustada uut teed.

Uussünd tähendab aga palju rohkem kui uut algust, uue lehe pööramist sinu elus. Kui sa beebina sündisid siia maailma, siis su vaimne loomus sündis patus. Vaimselt surnuna ei ole võimalik elada õiget elu. Ka mina olen püüdnud ilma uuestisündimata elada hea inimesena, hästi ja õiglaselt, kuid selle tulemuseks oli ebaõnnestumine. Sest loomus oli täielikult rikutud. Vaimulikult olin ma surnud ja me oleme kõik surnud, ka sina! Sellepärast sa ei näe Jumalat, ei saa temaga suhelda, ei saa temast aru kuna su vaim on surnult sündinud. Kuid uuesti sündimisel ei remondita sinu loomust, vaid heidetakse see ära. Kõige hullem mis sinuga juhtuda saab on see, kui sa lahkud siit ilmast ilma uuestisündimata. Ilma uuestisündimata Jumala juurde ei saa. Ja täna, on see võimalik ainult Jeesuse kaudu. "Te peate uuesti sündima!" ütles Jumal (Jh 3:7). See pole ebamäärane soovitus, kus midagi saab vabalt valida. Kui sa tahad uuesti sündida, alustada uut elu ja saada päästetud, pead sa uuesti sündima. Uuestisünd ei ole südame muutmine, vaid see on uus algus. See on sinu teine sünd.

Uussünnist tulenevat elu pole võimalik saavutada loomuliku arengu ja enese pingutuse läbi. See on sama olukord, kui sa imikuna sündisid. Sinu ema sünnitas sind. Sa ei saanud selleks midagi teha. Vaimust uuesti sündimisel toimetab Jumal sinuga. Ta puhastab sind patust. Paneb oma vaimu sinu sisse. Sinu vaim ärkab ellu. Sa saad nüüd oma vaimu abil suhelda Jumalaga. Sul on uus loomus. Sa vajad Jumala loomust uue elu elamiseks. Loomupäraselt see võime sul puudub. Praegu on sul inimlik külg, kuid siis on sul ka Jumalik külg. Ainult uussünnis peitub vajalik algus. Uussünd toimub läbi Püha Vaimu töö. Sa ei saa selleks ise midagi teha. Aga kui sa uuesti sünnid, siis sa võtad ta vastu, sa saad õiguse olla Jumala laps, kui sa usud Jeesust. Sinu isaks saab Jumal. Kuid uuestisündida ei saa pärilikkuse teel. Ei piisa sellest, et su vanemad uskusid Jeesust. Kuna sa oled surnud, siis surnud inimesel ei ole midagi võimalik teha ise. Sest sa oled surnud. Ka ei saa uuestisündimist esile kutsuda inimlike vahenditega. Kogudusega ühinemine, leeris käimine, Alfa kursused, ristimine ei ole veel uuestisünd. Ristimine on märk. Ka annetused ja suured heateod. See kõik on väga hea, aga sa pead ka uuesti sündima. Seda ütles Jumala poeg. Kes andis kõik ära sinu elu nimel, et sa saaksid uuestisündida ja elada koos Jumalaga juba täna ning igavesti. See ongi evangeelium. Lihtne rõõmusõnum. Et sa võisid mitte üksnes elada igavesti koos Jumalaga, vaid elada juba täna koos temaga. Saada osa tema loomusest. Tema jõust. Tema hoolitusest. Tema andidest. See kõik käib sinu uussünni juurde. See on normaalne kristlik elu.

Uussünd on täiuslik Jumala plaan sinu jaoks, mida sa saad vastu võtta ja hüljata oma minevik. Paljud tahavad alustada oma elu uuesti, kui nad vaid saaksid seda teha. Aga nad ei ole kuulnudki, et Jeesuse läbi ongi see võimalik. Jumal ise pakub seda neile. Isegi rabi Nikodeemos, autoriteetne Iisraeli usuõpetaja, ei saanud täpselt aru, kuidas ta võiks veel teist korda uuestisündida ning nõutuna küsis Jeesuse käest. Seetõttu ei ole mingi ime, et meie sellest midagi kuulnud ei ole või sina ei tea. Ka mina ei mõista mitmeid müsteeriume, ent võtsin usu kaudu vastu tõsiasja, et sel hetkel, kui ma oma patte kahetsesin ja usus Jeesuse Kristuse poole palvetasin, elasin ma läbi uuestisünni. Misjärel Jumala Püha Vaim asus elama minu südamesse. Mind ühendati Jumalaga igaveseks ning mu vaim asub levialas ning saab seetõttu suhelda Jumala endaga. Mida see tähendab? Kui sa oled uuestisündinud, siis sa elad niisama kaua kui Jumal, sest sa oled osake tema elust - Jumalast.

Mis toimub pärast uussündi?

Uussünni tulemusel avaneb sinu maailm ja arusaamine Jumalast ning tema eesmärkidest ning sa leiad ka oma elule uue mõtte, mis on väärtuslik. Kogu su vaimne protsess on muutunud. Jumal tuleb sinu ellu ja sa oled tema sõber, aga tema laps. Sinust saab ühtäkki Jumala laps. Enne ei olnud sa mitte keegi, siis nüüd omad sa kõike seda, mida omab ka Jumal. Sa oled ju Jumala pereliige, mitte lihtsalt usklik! Üks paljudest. Sa oled ainulaadne. Sa oled Jumala silmis hindamatu ja kallis ning ta armastab sind väga. Ta armastas sind veel enne, kui sina teda vihkasid, tema ei loobunud sind armastamast. Ta andis oma poja Jeesuse sinu eest ära, et sa võiksid saada temaga rahu ning lepitatud. Sina saad talle anda ainult mida? Oma patud. Ta unustab need. Kustutab failid ja viirused. Sa saad teda tänada! Sa hakkad teda armastama. Sa kiindud temasse. Hülgad oma endise elu, mis oli täis pettumusi. Su elu muutub kvalitatiivselt. Sinu väärtushinnangud muutuvad. Sul on uus elu nüüd ja igavesti. See on minul ja seda saad ka sina. kõik saavad, kes usuvad Jeesusesse. Kuid ilma usuta ei saa sa mitte midagi. Ilma usuta ei ole võimalik olla Jumalale meelepärane ega ei ole võimalik ka uuestisünd. Seda peab tahtma. See on sinu otsus. Vabatahtlik. Kuid siis kui sa oled uuesti sündinud, siis muutub tohutult su tahe. Su otsused on teistsugused. Su motiivid on uued. See ongi su uus loomus, mis sinus elab. Sinus on uus vaim, mille sa said Jumalalt, sinus on osake Jumalat. Sinu otsused on uued. Sinu kalduvused on uued. Sinu põhimõtted ja valikud on uued. Sa armastad Jumalat! Sa veedad meeleldi aega koos temaga - suheldes. Ka tema igatseb sinuga suhelda. Kogu su meelelaad muutub aja jooksul mida enam sa temaga suhtled. Varem olid sa uskmatu, nüüd oled usklik. Varem olid sa patune, nüüd elad igavesti ja sul on uus algus. Varem sa õigustasid vihkamist, vaenu, pahatahtlikust, siis nüüd sa pooldad andestust, rahu ja armastust inimeste suhtetes. Kui sa võtad vastu Jeesuse pakkumise, siis sind mõistetakse Jumala silmis õigeks. Sellega kuulutab Jumal sinule: sa oled õigeks mõistetud! Kuigi sa väärisid kohtuotsust, oled sa saanud andeks. Kuid see ei ole niisama lihtsalt antud, tarbetu asi, mida keegi ei vajanud ja nüüd on taaskasutuses, odav second händ, vaid see on hindamatu, selle eest maksis Jeesus oma eluga. Jeesus suri sinu eest, et sa võiksid elada uuesti ja igavesti. Kui sa sünnid uuesti, siis sa enam ei armasta seda vana elu ja eluviisi, mis maailmas domineerib, vaid sa igatsed paremat. Seda pakub sulle Jumal. Öeldakse, et loodus ei salli tühja kohta. Sama kehtib ka uuestisündinud inimese südame sees, kust ta leiab uued eesmärgid ja tegevused ning elu läheb edasi uuel viisil. Jeesus ei jäta sind üksi. Vaid tahab olla koos sinuga. Jumal tahab sulle tutvustada oma teisi pereliikmeid, usklikke, kes Jeesuse vastu võtsid. Nendest saavad sinu vennad ja õed, kes tahavad sinuga koos olla. Sul on nüüd miljoneid vendi ja õdesid Kristuses üle kogu maailma, kellega sa ühel päeval saad olla Jumala ees - igavesti. Lõpuks, su südames on Jumal armastus, see ei tule sinust enesest. See ei sarnane inimeste vahelise sümpaatia või erootikaga, vaid see on suurem. Sa tunned selle ära. Sa tahad seda enam ja enam kogeda ning jagada ka teistele. Uuestisünd toob sinu ellu uue armastuse. Seda kõike tähendabki uussünd. Ja veel palju head, mis kõik uussünniga kaasneb.

Mida sa selleks tegema pead?

Kui see on sinu südamesoov, siis ütle kuuldavalt välja sõnad - palveta:

"Kallis Jumal, kallis Taevane Isa. Ma tulen sinu ette Jeesuse nimel. Ma tänan sind, et sa võtad mind vastu ja kuuled mind. Ma usun oma südames, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg. Ma tunnistan üles, et ma olen eksinud ja patune inimene. Ma kahetsen väga. Anna mulle andeks. Ma usun oma südames, et Jeesus Kristus on minu eest surnud ja üles tõusnud minu õigeks saamise pärast. Ma tunnistan Jeesuse oma isiklikuks päästjaks ja Jumalaks. Ma tänan sind. Aamen."

Võta ühendust kristlastega.

Leia endale kogudus! See on sinu uus - vaimulik kodu. Jumal õnnistagu sind!

***

Ps. Minu kontaktid leiad siit. Saame kokku!

Kommentaare ei ole: