teisipäev, 5. aprill 2011

Millest sind päästetakse?

Kristlased teavad, mida tähendab saada päästetud. Enamus teavad ka seda, mida selleks teha tuleb. Oluliselt vähem teavad juba seda, millal neid päästetakse. Väga vähesed teavad aga seda, millest neid päästetakse. Kas sa tead, millest sind päästetakse?

Küsimus, millest sind päästetakse, kõlab arusaadavamalt kontekstis, millest sind säästetakse.

Proovime siis selle teema selgeks rääkida. Kuna viimasel ajal olen kuulnud korduvalt ka oma tuttavate käest kummalisi seisukohti kohtust ja päästest, mis on tegelikult valeõpetused.

Eesti kirikutes räägitakse kohtust vähe või vaikitakse üldse maha, seetõttu pole siin midagi imestada, et kui me räägime päästmisest, siis paljud on veendunud, et neid päästetakse; aga kui me räägime sellest, millised on päästmise tingimused, siis siit algavad mitmed arusaamatused, mis lõppevad sarnaselt internetis levivate valeõpetustega.

Ka see on mõistetav, kui kirikute pastorid sellest ei räägi, õigemini vaikivad maha ühel või teisel põhjusel, siis inimesed ikkagi tahavad asju selgeks rääkida ja teada, mis ja kuidas see toimub? Sestap otsitakse infot internetist. Aga sealt leiab juba kõike, ka seda, mis on saatana eksitus ja tegelikult käsitleb päästmist nii, et sa justkui polegi päästetud. See on aga ohtlik sinu päästeküsimuses ja usule.

Aga ka selles küsimuses pole midagi uut siin taeva all, kui inimesed vaidlevad kohtutes ja mõistavad maapealseid seadusi tõlgendada oma kasuks või vastase hukutamiseks, siis nii on see alati olnud, ka vaimumaailmas! Kus saatan käib ringi ja püüab inimesi eksitada aegade algusest, igal võimalikul viisil, et nende usku kõigutada.

Päästmise küsimus ei puuduta üksnes seda kaasust, kui sa lahkud siit ilmast loomulikul viisil, vaid ka seda, kui Jeesus tuleb tagasi - järgi oma kogudusele. Mõlemal juhul pääste kehtib.

Kui sa oled Jeesuse vastu võtnud oma südamesse ja oma patud andeks saanud, siis sa oled õigeks mõistetud.

Õigeks mõistmine toimub usu läbi. Sind mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses (Rm 3:24).

Vääriti mõistmine tuleb aga sellest, et levivad valeõpetused jätavad nö otsad lahti, ehk nende õpetuste "iva" peitub selles, et sa justkui oled õigeks mõistetud, kuid lähed ikka kohtu alla ja toimub veel üks kohus, mis on justkui lõplik kohus.

See oleks siis meie mõistes umbes sama, et isegi siis, kui on toimunud Riigikohus, võib Euroopa kohus selle vaidlustada; või näiteks maine olukord, et sinu üle peetakse kohut, kohtunik teeb otsuse, kuid sind vabastatakse tingimustega, eeldusel, kui sa läbid edukalt katseaja, siis sa pääsed vanglast.

Kuid me kipume unustama, et kui meie üle peetakse kohut, siis me ei ole ilmtingimata süüdlased milleski, kuigi sisuliselt me oleme oma pattude tõttu ära teeninud surma; aga Jeesus võttis meie patud enese peale.

Kui Jumala seaduse alusel peetakse meie üle kohut, siis me ei jää süüdlaseks, vaid saame usu tõttu õiguse ja oleme õigeks mõistetud. Lõplikult! Jumal ei võta tagasi oma sõnu ega armuande. Kui ta mõistis sind õigeks, andis sulle armu, siis sa seda oledki ja said. Oled vaba ja igavesti õige.

Kust algavad päästmise arusaamatused?

Esiteks sellest, et me ei loe seadust või kui me seda loeme, siis me ei mõista konteksti. See on nii tavaline.

Nüüd kohut peetakse seaduse alusel. Jumala kohut peetakse samuti seaduse alusel. Mida seadus ütleb Jumala kohtupidamise kohta?

Selles on väga selgelt kirjas, et kohut peetakse "tegude" alusel.

See säte rakendub siis, kui keegi loodab tegudele. Seaduses on mitmed paragrahvid. Kuid sinu paragrahv oli "armust".

Kui sa oled õigeks mõistetud nö muidu, täpsemalt usu läbi, siis esiteks sinu üle enam kohut pole vaja pidada, sest vastasel korral peetakse sinu üle kohut kaks korda:
  • kõigepealt usu läbi, Jumala armust;
  • ja siis ka tegude üle.
See ei tähenda seda, et kui sa saad päästetud, siis sa võid teha kõike, mis sul pähe tuleb; vaid see tähendab seda, et sul on kohtupaberid käes, kohtuotsus teada ja sa võid rõõmsalt edasi elada koos oma Jumalaga.

Seega küsimus, kas sinu üle on mõistetud kohut, sest Jumala sõna ütleb, et kõik peavad käima kohtust läbi, siis õige vastus on: jah.

Kuid erinevalt teistest, on sul kohtuotsus juba käes. Mis tähendabki seda, et sa oled päästetud.

Kes ei võta Kristust vastu, ei tunnista poega, peavad minema kohtu alla ja häda neile, kui nende nimesid ei leita kohturaamatust - eluraamatust. Kui sa oled päästetud, siis sa oled päästetud ka kohtust, mil peetakse kohut tegude üle.

Millised on kohtupidamise valeõpetused?

Paljud kristlased arvavad seda, et nad nö hõljuvad kuskil või on "kinni" pärast suremist ja ootavad kohtupäeva. Kuna on kirjutatud, et tuleb kohtupäev ja et kõigi üle peetakse kohut. Kuid nad ei saa aru või ei tea seda, et nende üle on kohus juba peetud.

Seda vale uskudes tähendaks see järgmist, et kohtupäeval lüüakse Taevas plats puhtaks ja sinna ei jää mitte kedagi, peale Isa ja Jeesuse, isegi ingleid mitte, sest ka nende üle peetakse kohut.

Kas sa usud, et kohut mõistetakse näiteks Maarja üle, Aabrahami üle, Eelia üle ja teiste üle, kes meile teadupoolest on juba Taevas? Mina tean seda, et neile arvati õiguseks nende usk. Aabraham oli usus kuulekas. Nendest kirjutab kiri hereeblastele 11 ptk, usust ja uskujatest muistsel ajal.

Teoloogiline aspekt

Kui sa seda ei usu, siis miks sa usud seda, et kohut peetakse nende üle, kelle hinge päästmiseks Jeesus andis oma elu ja valas vere meie pattude eest?

Siis sel juhul oleks Jeesuse ristisurm mõttetu akt. Seda poleks vaja olnud. Juhul, kui me kõik peame minema tagasi ja ootama kohut.

Piibel kirjutab, et Põrgu ja Taeva vahel on suur kuristik ja keegi ei saa sinna ega tänna minna (meie ja teie vahele seatud suur kuristik, et need, kes tahavad siit teie juurde minna, ei saa, ega tulda ka sealt meie juurde). Välja arvatud Jeesus, kellele on antud meelevald kõikjal ja võtmed. Sellepärast me võime täna saada ilmutusi nii Taevast kui ka Põrgust ja et teha nendest järeldused, et vajadusel meelt parandada. Ka seda on vaja, kui inimesed muidu enam aru ei saa, millega nad riskivad või millest ilma jäävad.

Sa ei usu seda?

Siis sa ei usu ka järgmiseks seda, mida piiblel mustvalgelt kirjutab, loe: 1Kr 6:2,3 ja Mt 19:28.

  • Esiteks, mida ütleb Jeesus? "Kui te olete mulle järgnenud uuestisündimises", mida see tähendab? Aga seda, et te olete võtnud Jeesuse vastu oma isiklikuks päästjaks ja uuesti sündinud. Aga nüüd pane tähele, mis saab edasi. Ta ütleb: "poeg istub kirkuse troonil, istute ka teie". Kes need "teie" on? See oled ju sina, usklik, päästetud! Küsimus on selles, mis seal toimuma hakkab? "Istute ka teie kaheteistkümnele troonile Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle kohut mõistma." Miks? Sest need loodavad "tegudele". Nende (nt juutide) üle peetakse siis kohut. Kohtunikud olete aga teie! Te ei ole kohtualused, vaid hakkate koos Kristusega nende üle kohut mõistma, kes loodavad tegudele. See tähendabki teie päästmist kohtu alt. Teie üle on kohus juba oma otsuse teinud ja te saate nüüd olla teisel pool, koos kõigi nendega, kelle üle kohut enam ei peeta.

  • Teiseks, apostel Paulus kirjutab 1Kr 6:2,3 väga selgelt ja ühemõtteliselt: "ükskord mõistavad pühad kohut kogu maailma üle" ja küsib, või ei tea teie seda? See küsimus on ka täna aktuaalne. Paljud ei tea seda, et nemad on need pühad, kes hakkavad kohut mõistma kogu maailma üle, "ükskord me mõistame kohut inglitegi üle".

Mida sa siis üldse usud? Kas seda, et oled päästetud, aga lähed kohtu alla või seda, et oled päästetud ja mõistad kohut isegi juutide ja inglite üle?

Sel samal teemal kirjutab ka Luuka evangeelium, loe Lk 22:28-30, "aga teie olete need, kes minu juures on püsinud," loe edasi, "mina sean teile kuningriigi," loe veel edasi, "et te sööksite ja jooksite minu lauas minu riigis," loe veel edasi, "ja istuksite troonidel," jälle see sama, millest kirjutas Matteus ja ka apostel Paulus. Luukas kirjutab, "istuksite troonidel, mõistes kohut Iisraeli kaheteistkümne suguharule."

Kas kohtumõistjad saavad istuda süüpingis või istuvad troonil, kust mõistetakse kohut?

Ma loodan et sa oled päästetud, aga siis sa pead andma endale aru ja teadvustama kes sa tegelikult oled! Et sa ei lähe kohtu alla, vaid vastupidi; sa oled kohtunik koos Issandaga, nagu Kristus seda ütles ja mõistad kohut kogu maailma tegude üle.

Seega, sa oled päästetud millest?

  1. Sa oled päästetud kohtust, mida peetakse tegude üle!
  2. Sa oled päästetud või säästetud lõpuaja suurematest hädadest, mis selle maailma peale saavad tulema, kuna Jeesus võtab oma koguduse üles!
  3. Sa oled päästetud põrgust ja võid igavesti elada olla koos Jumalaga!

Eksiõpetajatest


Kuid ära usu seda, et on olemas mingi kinnipidamiskoht, kus hoitakse kinni kõiki kristlasi, kes justkui on päästetud, aga tegelikult veel ei ole kah, kuna tuleb kohtupäev. See ei vasta tõele siis, kui sa oled päästetud, oled teinud ära oma isikliku otsuse ehk Jeesuse vastu võtnud.

Kohtupäev

Kohtupäev pole kohtupäev kristlaste üle. Sellel päeval näidatakse (visatakse tulejärve) koht neile, kes ei võtnud Kristust vastu ja häda neile, kui nende teod neid ei päästa. Ära usu valeõpetust, et päästetud inimeste üle peetakse veel kohut. See on saatana vale! See röövib sinult lootuse ja teeb tühiseks Jumala sõna, usu Kristusesse.

Usu Kristusesse! Tema on sinu pääste ja lunastus. Tema maksis juba sinu pattude eest. Sa ei saa ennast ise päästa. Pääste on Jumala kingitus. Aga kingitust saab vastu võtta või tagasi lükata. Jumala sõna kirjutab, et mingit teist päästet ei ole.

Kui sa tahad pääseda lõpuaja traagilistest sündmustest, pääseda kohtu alt ja põrgust, pääseda selleks, et elada igavesti koos Jumalaga, siis tea, et aega on väga vähe jäänud.


Lõpuaeg

Lõpuaja sündmused, mida piibel kirjutab, toimuvad juba täies mahus.

Antikristus on juba tulnud. Iisraeli vastu koondatakse vägesid. Sündmused Itaalias. Looduskatastroofid on kuhjunud, mis on tingitud sellest, et maa magnetväli on nihkes, ka teised planeedid, kõik hävib. Piibel kirjutab ja hoiatab, et aga teie olge valvel! Vaadake ja tundke ära.

Ps. Kui sa peaksid täna lahkuma siit elust surma läbi, siis sind päästetakse samadel tingimustel kui need, kellele Jeesus järgi tuleb. Tea seda, et sa ei lähe kuhugi "magama", vaid lähed Jumala juurde. Taevas on juba väga suur hulk kristlasi, kes sind seal ees ootavad, kes kõik on Jeesuse läbi päästetud.

Kui sa pole veel päästetud, siis kas sa tahad saada päästetud? Lisaks lugemist: uussünd

Kommentaare ei ole: