laupäev, 27. november 2010

Kasulikud vaenlased

Evengeeliumitest leiab üleskutsed südame, vaimu ja elu uuendamisele, üleskutse armastuse ja ligimese teenimisele, pühadusele, kõige andeksandmisele, kuid ei leia sealt üleskutset kättemaksuks, kurjuseks, vihkamiseks ja vägivallaks.

Kristus tõi mitmeid näiteid vaenlastest:

Salajased vaenlased.

Keda ümbritseb ebasõbralikkus, sest nad on täidetud vaenulikkusega teie suhtes, kuid mitmetel motiividel kuni teatud ajani ei ütle nad seda välja ega avalda seda verbaalselt, kuid te tunnete mitteverbaalselt, et ainuüksi nende miimika, kehakeele ja vokaalsuse, hääletooni järgi, nende parakeel peegeldab ebasõbralikkust või teist üleolekut.

Kuidas kristlane peaks temaga käituma? "Armastage oma vaenlasi," ütles Jeesus.

Avalikud vaenlased.

Kuid on vaenlasi, kes avaldavad meile oma halbu tundeid. Nad vihkavad meid. Nende sõnumid edastavad kõneleja hoiakuid ja ja tundeid meie suhtes. Nende häälekõrgus ja rütm reedavad metasõnumeid, mis provotseerivad konflikte. Negatiivsete metasõnumite vastu on raske end kaitsta. Nad on pseudokuulajad, kes ammutavad vajalikku rünnakumaterjali. Nende sõnumid on risustatud sarkasmist, nende viha esineb varjatud kujul, nad kasutavad sina-sõnumit. Nad vihkavad meid, ei soovi meid näha, nad väldivad kohtumist või otsivad kohtumist et teha mõni alavääristav "kompliment".

Kord kui ma tunnistasin kuidas Jumal räägib läbi laste, siis see vallandas kadeduse nendes, kellest seda küll mitte kunagi ei osanud oodata. "Ma tahan ehitada suurt kirikut. Ma tahan ehitada ka maale kirikut" ütles ootamatult mu 3 aastane poeg ühel teenistusel. Kui ma sellest koguduse ees rääkisin, siis pärast öeldi mulle: "Sina ehita oma kirikut, meie ehitame siin orelit!"

"Õnnistage neid, kes teid vihkavad?" ütles Jeesus. Õnnistage ja tehke head. Otsige võimalust teha heategu, olge kasulikud. Siinkohal ei tähenda see seda lauslollust, kui kirikutes palutakse õnnistust riigi juhtidele, olukorras kui need ekspordivad maale homondust ja teisi pseudoväärtusi. Jumal ei oota selle õnnistamist, sest see on läbi ja lõhki väär!

Vaenlased, kes tegutsevad.

On vaenlasi, kes ilmutavad end tegude läbi - tulevad käsitsi kallale, peksavad füüsiliselt, kiusavad taga, tekitavad lõhesid ja avalikku vaenu. Pange tähele! Kaasa arvatud ka need, kes tekitavad lõhesid koguduses.

Mida me peame tegema taoliste solvajate ja tagakiusajatega? "Palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad," õpetab Jeesus. Ärge otsige kaastunnet oma vaenlaste juurest, seda te sealt ei leia. Ärge tehke nendega koostööd, vahest nad häbenevad ja parandavad meelt. Aga ärge kaevake inimestele. Inimestel on vähe seda, millega teid aidata. See ei tähenda seda, et te ohu korral ei peaks pöörduma politseisse. Seda kindlasti. Kuid pöörduge tõelise abi poole, palvetades nende eest! Kui teid jälitatakse nagu Paulus, siis palvetage nagu Paulus. Paulus pidi teadma mida teha, sest ta oli varem innukas kristlaste tagakiusaja - Saulus, kellest sai pöördumisel Paulus. Isegi kui käes on teie viimne hetk, siis palvetage nagu Stefanos.

Jeesus avaldas saladuse, mispärast on vaja palvetada oma vanelaste eest.

Et te saaksite oma Isa lasteks, kes on taevas, sest tema laseb oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ja laseb vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale, kirjutab Mt 5:45.

Ainus relv, vahend ja meetod, mis peab olema vaenlaste vastu, on armastus!

Tean kui raske on armastada, kaasarvatud vaenlasi armastada. Kerge on armastada neid, kes teid armastavad. Kuid täiesti loogiline on ära pöörduda neist, kes teid vihkavad, solvavad, kes teie head nime häbistavad, teist kõiksugu valet ja laimu taga räägivad, tagakiusavad, taga räägivad ja häbistavad, põhjustavad teile kannatusi ja mõned on valmis teilt võtma ka elu. Niisugused on meie arutlused. Jumala juures kehtib siiski ülem loogika.

Jeesus ütles, kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki teinud sedasama. Kui te lahkesti tervitate neid, mida iseäralikku te siis teete. Aga kui te vaenlasele lahkesti räägite ja südamlikult naeratate, siis te olete täiuslikud, nõnda nagu teie Isa taevas. Isa on täiuslik. Mt 5:46:48 kirjutab sellest.

Armastus on veenvam igast loogikast. Meie inimlik loogika on veenev mõistuse jaoks, kuid mitte alati südame jaoks. Armastus saavutab rohkem tagajärgi kui loogika. Ka kõige loogilisemad argumendid tuleb katta armastusega või need ei saavuta eesmärki. Jumala loogika ja Jumala armastus käivad käsikäes.

Vaenlased teevad meile parema teene kui sõbrad! Miks?

Sest sõbrad ei juhi meie tähelepanu meie puudustele, vaid ütlevad vaid head. Vaenlased aga toovad häbematult ja armutult meid peegli ette, milles me näeme end tõelises valguses ja mida me ei taha näha.

Vaenlased on meile vajalikud kasvõi ainuüksi sellepärast:
  • purustada meie maskeeritud uhkus,
  • lüüa maha meie isiklik üleolekutunne,
  • lüüa maha meie enesearmastus.

Mõnikord me ajame vanlastega segi neid, kes meile tõtt räägivad ja püüavad meid valesti valitult teelt tagasi hoida. Ma näen seda eriti lähedaste inimeste suhetes. Sageli naised on märksa tundlikumad ja annavad meestele head nõu, aga mehed ei taha seda kuulda võtta. Mida lähedasem inimene on, seda vähem võetakse kuulda. Kuid lähedased pole meie vaenlased. Paulus kirjutas galaatlastele: kas ma olen nüüd saanud teie vaenlaseks, et ma olen teile tõtt öelnud?

Pole mõistlik lugeda oma vanlaseks inimesi, kes teid toidavad vaimulikku toiduga, vaimulikke töötegijaid. Kes on meie täiesti arusaadad võistlejad, konkurendid. Niisugune eksitus tekitab andekate vendade vahel kadedust ja mitmesuguseid arusaamatusi. Eriti aga väljendub see arusaamatustes, mis avaldub denominatsioonide vaheliste suhete pinnal.

Lõpuks on väga oluline isiklikud vaenlased liigitada põhjuste järgi:
  • kas nad on saanud meie vaenlaseks isiklike vigade ja möödalaskmiste tõttu, sest keegi pole veatu, kõik on inimesed ja inimesed on ekslikud;
  • või ei meeldi neile meie kristlikud veendumused.
Peetrus kirjutab: kes on, kes saab teile teha kurja, kui te olete innukad tegema head? Aga kui te peaksite kannatama õiguse pärast, siis olete õndsad. Parem on head tehes kannatada, kui see on Jumala tahtmine, kui kurja tehes. Aga olge rõõmsad! "Õndsad olete teie, kui teid teotatakse Kristuse nime pärast, sest siis hingab teie peal kirkuse Vaim, Jumala Vaim. " (1Pt 4:14) See on see sama vaim, kes hingas Kristuse peal: "Ja tema peal hingab Issanda Vaim, tarkuse ja arukuse Vaim, nõu ja väe Vaim, Issanda tundmise ja kartuse Vaim." (Js 11:2) Rõõmustage, sest te ei ole üksi! Jeesus on teiega :)

Kommentaare ei ole: