esmaspäev, 10. mai 2010

Kes ei armasta venda, on mõrvar

Miks on vaja armastada oma venda või õde kristuses?

Sest selle alusel määratakse ära, kas sa armastad Kristust või ei armasta.

Kristus on andnud meile niisuguse käsu. Sest ta arvestab meie armastust enda vastu ja tingimusteta sõnakuulmist. Meie vennaarmastuse läbi ta määrab kindlaks ka meie armastuse aste enda vastu: "Kui te peate minu käsusõnu, siis te jääte minu armastusse" ja toob võrdluseks asjaolu, et tema peab oma Isa käske ja seega jääb tema armastusse (Jh 15:10). Väga selge printsiip. Jeesus armastab meid ja ootab meilt seda sama, et me oma armastuses vendade vastu täielikult jäljendaksime või kopeeriksime teda nii, nagu tema armastas oma isa. Mida ta ise tegi?

Jeesus täitis vabatahtlikult Isa tahet, täitis seda armastusega, ilma nurisemata, hirmuta ja kahtluseta (vt Jh 10:17,18 või Js 50:5,6). Seepärast, käies Ketsemani, Gabbata (Jh 19:13) ja Kolgata teed, Jeesus võis öelda: ma olen isa käsusõna täitnud ja püsin tema armastuses.
Armastus vendade vastu on üks peamisi tunnistajaid meie uuestisünni kohta (1Jh 3:14). "Me teame, et oleme tulnud surmast ellu, sest me armastame vendi. Kes ei armasta, see jääb surma." Väga selgelt öeldud ja lisalause selgitab ära mis juhtub siis, kui me ei armasta venda. Veelgi enam.


"Igaüks, kes vihkab oma venda, on mõrvar, ja te teate, et ühelgi mõrvaril ei ole igavest elu, mis temasse jääks" (1Jh 3:15). Aga järgmine salm selgitab ära, mida siis teha tuleb, kusjuures see ei ole soovitus, vaid on kohustus! "Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest; ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest." Ning salmis 17 on ära toodud ka näide. "Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest - kuidas saab Jumala armastus jääda temasse?" Jumala armastus ei väljendu üksnes sõnades, vaid ikka tegudes.

Ma loodan et mitte keegi ei pidanud siinkohal kurvastama selle mõtte tõttu, paraku on nii et mina pole seda öelnud, vaid tsiteerin kõigest piiblit. Nii on kirjutatud. Kes ei armasta venda, on mõrvar, kes sulgeb oma maised võimalused häda kannatava venna eest, see pole tapnud inimest, kuid ta jääb võlgu ning mis teha? Vend on hädas ja ta palub abi ja see kas sa aitad teda või ei aita määrabki ära sinu vennaarmastuse. Muuhulgas määrab ära ka selle, kas sa armastad Kristust.

See ei kehti üksnes siis, kui vend abi palub, vaid tähelepanelik lugeja märkas et on kirjutatud "kui ta näeb". Inimesele võib olla parem see, kui ta ei saagi teada abivajajatest, kui see, et ta teab ja saaks midagi teha nende heaks, kuid ta ei aita. Siit kerkib teema: rikas mees ja igavene elu. Ma julgeks öleda veel, et läbi ajaloo on see olnud igivana dilemma. Mis siis piibel kirjutab sellest?

Jeesus ütles väga selgelt: "üks asi on sul veel vajaka". Seega sul on kõik, aga süda on ikka veel vara küljes kinni, seepärast on vajaka. Et see ei loodaks varale, mis on kaduv, vaid toetuks Jumalale, kes on igavene. Ja siis ta kohe lisab et "müü ära kõik, mis sul on, ja jaga vaestele, ja sul on siis aare teavas, ning tule, järgne mulle!" Sündmuse käik ei anna vastust, kas see mees siis tõesti müüski ära oma vara või mitte, kuid me saame teada, et seda kuuldes jäi noormees päris kurvaks. "Vaena mees" mõtlen ma, kes tahaks tema nahas olla?! Omast arust lähed Jeesuse juurde heade kavatsustega, aga ta ütleb sulle: sul on üks asi vajaka. Muidu oled okey! Kui sa seda ka veel teeksid, alles siis sa oled saanud aru mida tähendab armastus.

Jeesus ei öelnud et müü ära üks kümnendik oma varast või müü pool mis sul on, või üheksandik kümnendikust, vaid ta ütles, müü ära KÕIK. On ilmselge, et selle mehe süda toetus oma varandusele.

Teisalt kui nüüd mõelda, et see mees oli väga rikas, siis miks ta ei oleks võinud kogu oma vara ka ära müüa? Sest kui pea on omal kohal, siis oleks ta võinud uue varanduse kokku ajada. Oli ta ju noor mees ning kindlasti omas teadmisi, kuidas sellist varandust teenida. Aga sellisel juhul on vaid aja küsimus, millal ta soetab uue varanduse.

Kuidas vara taevas? Seetõttu, et vaestel pole tõesti võimalik sulle tasuda ja selle tasu eest hoolitseb Jumal. Jumal ei jää võlgu mitte kunagi. On siis abi saaja vend või mitte, siin ei tehta vahet. Kui aga keegi usklik aitab uskmatut, kuid jätab uskliku abita, siis see on tõsine probleem. Kui sul on anda, aga vend kannatab puudust. Kui inimene ütleb et tal on kristlik elu või et ta on kristlane, aga ei tee välja kristlasest kes on samuti Jumala laps, siis ei ole ka minul midagi muud soovitada kui vaid seda: müü ära kõik.

Kommentaare ei ole: