teisipäev, 12. aprill 2011

Ülesvõtmise kohutav tõik

Kui toimub ülesvõtmine, kus Jeesus tuleb oma taevaste väehulkadega ja kristlased võetakse üles, juhtub midagi kohutavat. Kohutav pole see, et kristlased ühtäkki kaovad ära, vaid koos kristlastega kaob maailmast veel midagi, mida inimesed võisid varem kogeda.

Piibel kirjutab, et Jumal on armastus ja Tema Pojas on see saanud nähtavaks, Kristus näitas, milline on Jumala armastus. Püha Vaimu läbi on see valatud kõigi usklike südamesse ja kristlaste ihud on Püha Vaimu tempel. Sestap usklike elude läbi saab nähtavaks Jumala armastus - agape, need on teod armastuse motiividel.

Ülestõusmisel juhtub aga midagi kohutavat, koos kristlastega kaob maailmast Jumala armastus, rahu ja Püha Vaimu rõõm, kuna Püha Vaimul pole enam templit, pole usklikke, kelle elude läbi ennast nähtavaks teha.

Sestap piibel kirjeldab, et kurjus võtab võimust. Kuna pole enam tasakaalustavat jõudu, mis takistaks kurjuse levimist.

Kuid mõned Püha Vaimu viljad jäävad alles. Alles jääb piibel, mis on Jumlala sõna. Alles jäävad kirikud, mis ehitati Jumala teenimiseks, aga need on tühjad. Alles jääb ka vaimulik kirjandus, mis on paberil, kuid kurjuse tahtel püütakse seda kõike hävitada.

Kas internetis avaldatud jääb alles? Ma kardan, et ka see pannakse kinni väga kiiresti.

Maha jäävad need inimesed, kes kahtlesid Jumalas, ei võtnud teda tõsiselt või elasid patus selle päevani, kui toimus ülesvõtmine. Väga kahju!.

Kui kõrvaldatakse see, mis takistas pimeduse levimist, kaob armastus ja rahu, kuid kogu maailma täidab kahjurõõm (eestlased teavad väga hästi, mida see termin sisaldab), rõõm sellest, et osad usklikud jäid maha. Neid hakatakse selle võrra rohkem ahistama. Nad peavad ennast varjama elu eest!

Piibel kirjutab, et rõõmu ei võeta ära. Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära Jh 16:22. Kuid see kehtib päästetutele. Neile kes Jeesuse vastu võtsid. Need said maapeal kogeda Püha Vaimu rõõmu, saavad nüüd seda kogeda ja igavesti. Nende rõõmu tõesti ei võeta neilt ära. Proovi mõelda, kui suur on rõõm kui sa oled Taevas! Sind päästetetakse lõpuaja kohutavatest sündmustest. Sa oled rõõmus oodates oma päästet - Jeesuse tulekut, ja võid seda olla igavesti. Võimas!

Koos armastuse, rahu ja rõõmuga kaob maailmast ka lootus. Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes! Rm 15:13. Sest see on Püha Vaimu väes! Püha Vaim kaob koos kristlastega, sest kõrvaldatakse see, mis takistab kurjust. Püha Vaim on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani (Ef 1:13-14; 4:30), olulise kindlaksmääramiseks Kristuse päevani (Fl 1:10). Omandi lunastamiseni!

Ja alates sellest ajast, kui kõrvaldatakse alaline ohver ja sinna pannakse hävituse koletis, on 1290 päeva, kokku 1335 päeva alates ülesvõtmisest ja siis tuleb lõpp!

Aga sina mine vastu oma päästele! Rõõmusta!!!

Lisaks lugemist: Millest sind päästetakse?


3 kommentaari:

K.H. ütles ...

Aitäh! Seda oligi mul täna vaja lugeda! Aitäh!

I Work For God ütles ...

Kus ütleb Piibel konkreetselt, et ka Püha Vaim võetakse ühes kogudusega üles? Ma olen püüdnud leida seda kirjakohta...

Margus Veisveer ütles ...

Hea küsimus! Püha Vaimu mõju kadumist kirjeldab piibel kaudselt, aga ka otseselt. Otse on seda mainitud 2. Tessalooniklastele 2 ptk salmid 6-7. Püha Vaim on jõud, mis hoiab tasakaalus kurjuse levikut, kuid ühel hetkel seda enam ei tehta, et seadusevastane pääseks löögile. Seni, kuni maailmas on Püha Vaim, jääb kuradil väge väheks, et astuda Jumala vastu ja midagi tõsist ära teha.