teisipäev, 15. märts 2011

Mis saab lastest?

Mitmed piibli kirjakohad kirjutavad sellest, et laste päralt on Taevariik ja seda väitis Jeesus.

Eestis laialt levinud arvamus on, et kõik lapsed saavad nö automaatselt Taevasse. Et mitte pimesi uskuda, peame küsima, kas see on tõsi? Kui usk oleks vettehüpe tundmatus kohas, siis pole ettevaatlikus vajalik. Kuid kristlus ja kristlased ei ole kergeusklikud.

Kui laps suudab aru saada Jumala sõnast, siis ei tähenda see enam seda, et ta Jumala ees ei vastuta oma tegude eest. Jah, ta võib olla veel üsna noor ja ametlikult ta saab täiskasvanuks alates 18. eluaastast, kuid kuidas piiblis on? Piibel ei kinnita, et alles 18. aastaselt saab lapsest täiskasvanud. Vaid laps on vastutusvõimeline, kui ta suudab valida: kas järgida Jumalat või mitte. Seni kuni ta aru ei saa, võib ta olla ka täiskasvanud eas, kuid ta on Jumala silmis ikka veel laps. Erivajadustega lapsed, kelle vaimne areng on maha jäänud. Niisiis, mis saab lastest, kui kogudus ära võetakse?

Paljud teavad kirjakohta, mille suhtes Jeesus hoiatab, et häda neile, kes on lapseootel. „Aga häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad neil päevil!“ Mt 13:17; 24:19. Midagi juhtub nende lastega ja see põhjustab häda.

Kõik sündimata lapsed võetakse Taevasse, ja nad saavad uued ihud, olenevalt sellest, milline oli nende vanematelt päritud geneetiline kood. See tähendab seda, et kui keegi teeb aborti, siis Jumal valmistab temast inimese (mitte enam lapse), vaatamata sellele, et see laps ei jõudnud emaihus välja areneda, näiteks kui ema loobub lapse saamisest või juhtub õnnetus ning rasedus katkeb.

Kahjuks maailmas levib valearusaam, et loode pole laps, mille tagajärjel seadustati abort. Kuid mitte kristlaste seas. Jumala jaoks on inimene arvel alates lapse viljastumisest, sest Jumal koob ja loob talle ihu emaüsas. „Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind, ja enne kui sa emaüsast välja tulid, pühitsesin ma sinu“ Jr 1:5. Loode kannab geneetilist informatsiooni alates viljastumisest, mille alusel peaks temast arenema oma näo ja iseloomulike omadustega laps ja inimene. Lapses on hing juba enne sündimist, mitte nii nagu Aadam tehti, et alguses lõi Jumal ihu ja siis puhus tema sisse hingeõhku.

Taevas on ees teie sündimata lapsed, nad võtavad teid vastu ja te tunnete nad ära, sest nad on oma vanemate sarnased ning nemad tunnavad teid.

Kuid häda tähendab lapseootel emadele seda, et nende lapsed võetakse üles Jeesuse teisel tulemisel. „Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses, pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga,“ 1Ts4:16-17, ehk nad jäävad ilma oma lastest. Kõik sündimata lapsed ja imikud võetakse ära. Oled just sünnitanud, aga jääd lapsest ilma.Nõnda ei taha teie Isa, kes on taevas, et ükski neist pisikestest hukkuks,“ Mt 18:14.

Kuid pane tähele! „Ülestõusmisel ju ei võeta naisi ega minda mehele, vaid ollakse nagu inglid taevas,“ Mt 22:30. Ema ja loodet ei võeta üheskoos, sest taevas ei sünnita. On täiesti arusaadav, et selline sündmuste käik tekitab suure hädakisa kui ema on uskmatu, kuid mitte siis, kui ema üles võetakse, sest ta uskus Jeesust. Siis nad mõlemad võetakse üles ja kohtuvad Taevas ning saavad alati olla koos. Kuid taevas ei ole imikuid, seetõttu nad kohtuvad alles pärast seda, kui Jumal on loonud imikust noore inimese. Emal oli imik, kuid Taevas kohtub ta noormehe või tütrega. Taevasse võetakse looted, imikud, lapsed ja emad eraldi, kui me räägime ülesvõtmisest. Kui keegi sünnitab, siis ta pääseb sünnitamisest, kuna Jeesus võtab loote üles. Kui ema ei ole kristlane, siis ta jääb ilma oma lapsest, ta ei saagi sünnitada, loode võetakse ära, kuid ema jääb maha. Taevas ei sünni neist mitte keegi! Taevas saavad kõik uue, üleloomuliku kirgastatud ihu, nad on täiskasvanud. Sekundis sünnib maailma tuhandeid lapsi, seega üle kogu maailma saab see kõigile teatavaks, pärast seda, kui Jumal on oma rahva ja lapsed üles võtnud.

See on kohutav, kui su laps võetakse Taevasse, aga ema saab temast igavesti lahutatud - Põrgusse või vastupidi või koos lapsega Põrgu.

Nüüd mis puudutab lapsi, kes on Jeesuse vastu võtnud, siis nad võetakse ära. Aga kui laps tegeleb ebajumalateenistusega, siis ta jääb maha. Täpsemalt öeldes, ta läheb põrgu pärast surma. Kõik lapsed, kes tegelevad okultismiga, ei saa näha Jumalat. Kõik lapsed, kes on andnud oma hinge kas enese teadmata või teadlikult deemonite teenistusse, kurjade ebajumalate kätte ja mängivad rollimänge, ei saa Taevasse, neid lapsi on põrgus väga palju.

Vanematel on suur vastutus, et selgitada lastele, mis on hea ja mis on kuri. Mida mängida ja mida mitte. Millega mängida ja millega mitte. Me võime tulega mängida, aga tuli on tegelikult reaalsus. Nii on ka mäng reaalsus. Vanemad saavad juhatada lapsi Taevateele alates maast madalast. Kui nad sellest ei hooli, siis nad on oma lastest ilma, kui nad ise peaksid jõudma Taevasse. Siinkohal võime me vaielda, kuid ebajumalateenistusel ei ole kohta Taevas. Seetõttu vaadake üle oma laste mänguasjad ja tehke neile selgeks, kuidas see mõjutab nende saatust, kui nad mängivad ebajumalatega! Kui teil on ebajumalaid, siis visake need ära. Põrguga ei "mängita", see on reaalne tegelikkus!

See puudutab filme, raamatuid, pseudokangelasi, deemonlikud Pokemon, Doral, Dragon, Optimus Prime jt. Need "mängumaailmad" on hingevaenlase salarelv teie laste hävitamiseks. Paljude filmide abil levitatakse lastes sõnakuulmatust, kibedust, kadedust, mille taga on deemonid. Lastesse jäävad elama kurjad vaimud, kes üksnes hävitavad teie lapse hinge.

Laps on kergesti mõjutatav, kui ta midagi näeb, siis ta tahab seda jäljendada. Kuid see on tegevus, reaalsus, mitte enam film või raamat või elutu ese.

Kui teie laps saab aru, kes on Jeesus ja miks on vaja Jeesust, siis teie laps ei ole enam laps, vaid iseseisev isiksus. Ta otsustab ise, kus ta tahab oma igaviku veeta. Laps määrab oma valikutega ära oma saatuse päevaks, kui Jeesus tuleb järgi oma kogudusele ja toimub ülesvõtmine. See tähendab, et paljud lapsed jäävad maha. Vanemate kohus on aidata oma lapsi, et seda ei juhtuks! Kui keegi väidab, et Põrgus ei ole lapsi, siis ta on suures eksituses ja parandagu meelt.

Lõpuajad on ammu juba käes. Otsustage kiiresti, mis teist saab, sest me ei tea päeva, millal Jeesus tuleb järgi oma kogudusele. Ta võib tulla juba täna!

Piiblis paljud ajamärgid viitavad Jeesuse teisele tulemisele. Paljud inimesed on saanud vahetu ilmutuse ja kohtunud Jumalaga. Jeesus hoiatab meid: „Ma olen juba tulemas!“ Olge valmis, et see ei tabaks teid kui halb üllatus, vaid te võiksite alati olla koos oma Jumalaga. Kas sa oled valmis ja sa tead, mis saab sinu lastest?! Mis saab sinust?

Kui sa pole veel kristlane ja ei tea mida teha või kuidas palvetada, siis võta minuga ühendust. Minu emaili leiad minu profiilist

Kuidas saada päästetud? Loe lisaks: uussünd


7 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Rollimängu mängimine küll last põrgu ei vii.
Lapsed saavad ikka ka taevasse läbi Jumala armu, mitte läbi oma tegude.

Vanemad inimesed peavad lihtsalt oskama seda armu vastu võtta. Lastele laieneb see automaatselt.

Anonüümne ütles ...

Küll oleks hea kui see on reegel, kuid paraku ebajumalateenistus viib põrgu, on see siis täiskasvanute või laste "rollimäng". Jumal ei tee vahet.

Armu läbi saavad ka täiskasvanud, kuid kui nende teod ei ole vastuolulised ja seda "lubavad", sama kehtib ka laste suhtes. Kui nad tegelevad maagiaga või on allumatud vanematele või ei tunnista Jeesust, pole neil Taevasse asja. Kahjuks.

oh-happy-day ütles ...

Arvutimänge mängivad praegu juba 5-6 aastased. Usun, et lapsed saavad taevasse. Kuid nõustun, et 18 tõesti see piir ei ole.

Margus Veisveer ütles ...

On selge, et arvutimängud tekitavad sõltuvust nii laste kui ka täiskasvanute seas, kuid ilmselt tuleb arvestada sellega, milline see mõju on? Milline on see arvutimäng? Paljud arvutimängud on mängud deemonitega ja "mäng" kurjusega, mis ei ole enam normaalne, kristlik praktika. Olen täiesti veendunud, et kui Jeesus hoiatab selle eest, siis on asi tõsine ja tuleb meelt parandada. Ebajumalateenistus ei päri Jumalariiki, see on väga lihtne ja oleks kurb, kui meie lapsed ühel päeval üritavad ennast välja vabandada, aga on juba hilja. Vanematel on igal juhul vastutus, kuid lapse vastustus algab varem, mis ei ole kuidagi seotud meie kehtestatud reeglitega, vaid nendega, mis on Jumala sõnas selgelt välja öeldud ning millest tuleb hoiduda.

Anonüümne ütles ...

Ärgu keegi arvaku, et klassifikaatori "mäng" kasutamine muudab ühegi tegevuse automaatselt ohutuks. Ka Vene rulett on mäng. Pikaajaline kokkupuude elukaugete tulistamismängudega viib märkamatult maailmavaate väärastumiseni, aga siin ei ole (erinevalt Vene ruletist) kannatajaks ainult mängusõltlane ise. Kõikidest arvutimänge mängivatest lastest õnneks ei saa koolitulistajad, aga võib arvata, et virtuaalmaniaklus ja deemonlike tegelaskujude imetlemine sillutab teed Saatanale.

Anonüümne ütles ...

Ma ei usu, et kõik lapsed saavad teavasse, selle kohta on aja jooksul mõni ülestähendus.

Mis east toimub pattudele ära suremine, me täpselt siiski ei tea!

Aga usklike lapsed on pühitsetud, siis vanema läbi- See siis hõlmab kaitset, katet, armumüüri ja ühte soosingut. Mis ajani - vanuseni, ma ei tea!

Kunagi on sellest juttu olnud ka siin: http://tiny.cc/4jpik

Üks asi on selge, minge ja vaadake lapsi lasteaeda viies osadele silma, viha - tigedust ja kurjust õhkab nii mõnegist pisukesest - nad on pimeduse omad juba väiksest peale - kurb!

Olge õnnistatud...

Antti

Anonüümne ütles ...

Jumal päästab armu läbi :)