laupäev, 19. märts 2011

Kogu tõde põrgust

Ilmutuse raamatut on palju vääriti tõlgendatud, eriti põrgu teemat ja tulejärve käsitlemist.

Amazing Facts, levitab eksitavat õpetust, mis räägib sellest, et "Jumal käitub ka õelatega armastaval viisil".

Tõde on selles, et Jumal tõepoolest käitub õelaga vastavalt Jumala iseloomule, milleks on armastus ja pühadus; kuid vale seisneb selles, et Jumal käitub õelaga armastaval viisil pärast õela surma. See ei vasta tõele.

Rõhutakse Jumala iseloomu omadusele, et Jumal on armastus ja ta iseloom ei muutu, seega peab Jumal armastama neid ka pärast nende surma, s.t kasvõi põrgus. Kuid see on kaval saatanlik vale, millega omal ajal Eeva ära peteti; ja tänaseni eksitatakse inimesi. Inimese tähelepanu juhitakse eemale olulisest seadusest (UT ja VT kirjakohad), on tavaline manipulatsioon.

Sellist manipulatsiooni kasutab pastor Doug Batchelor (pildil) oma loengutes, nt Tulejärv. Selles mõttes väidab pastor, et Jumala armastus tuleb ilmsiks sellega, et Jumal armastab inimesi ka pärast surma, vahet pole. See on piibli moonutamine ja vale tõlgendus. Jumal saab armastada neid, kes valivad Jeesuse, tema Poja, sest tema kaudu tegi Jumal nähtavaks oma armastuse (Rm 5:8) meie kõigi vastu.

Tema loengus esitab ta manipuleerivaid küsimusi, nt: "Mitut kadunud hinge karistatakse põrgus Piibli järgi praegu?" Ja toob siis kirjakoha, et vastus peitub 2Pt 2:9.

Pastori poolt laialt levitatud valeõpetus räägib sellest, et õelad justkui peetakse kinni, et nad ei satugi põrgusse. Batchelor viitab korduvalt kirjakohale 2Pt 2:9. Aga saatana iroonia seisneb selles, et see kirjakoht hoiatab eksiõpetajate eest. Seega kui seda tõlgenda nii, et seada ennast justkui õigele poolele - tõe õpetaja rolli, siis peaks ka väide olema tõene.

Mõnikord räägitakse veel sellest, et inimesi peetakse kinni, kõiki, kes läksid surma enne Kristust, kuid siis tahaksin ma teada, miks Jeesusele ilmus Mooses ja Eelia? Kellega Jeesus rääkis ja seda sündmust tunnistasid ka tema jüngrid. Miks siis Mooses ja Eelia Taevas on, kui inimesi peetakse kinni?!

Õigem oleks küsida, kus need inimesed - paljud teised on?

Mingit kinnipidamise kohta ei ole. Inimeste suurim puudus seisneb selles, et me kipume mitte arvestama ajastuga. Kaasaegses ühiskonnas on loodud eeluurimisvanglad või kinnipidamisasutused. Piibel räägib selgelt kahest vaimsest maailmast, üks on Taevas, kust langenud inglid välja visati ja teine koht on Põrgu, mis on valmistatud Saatana ja tema inglite jaoks. Aga saatuse otsustavad sündmused, mis toimuvad maa peal. Seega. Kui inimene ei vali Jeesust, siis on hingevaenlasel meelevald tema hinge üle ning ta satub põrgusse. Väga lihtne ja selge, milles pole abstraktseid elemente. Aga mida Jumal tegi juutidega enne seda või kuidas Aabraham sai Taevasse; siis me teame et usust. Sellest räägib heebrea kiri. Usk.

Niisiis, Doug, valeõpetaja küsib jultunult: "Kus on kinnipeetud?" Sama asja küsib ka hingevaenlane naiivsetelt või neilt, kes tahavad mõelda, et põrgut pole olemas. Kui Jumal lõi esimese inimese, siis oleks saanud saatan sama moodi küsida Eeva käest: "Kus on kinnipeetud?" Põrgu on tühi!

"Olete te midagi reserveerinud?" (eesti k. piibel: kinni pidanud). Sest ta väidab, et "See on midagi, mida hoitakse teie jaoks." Minu jaoks?! Vabandust väga?! Mul ei ole seda vaja. Kuna ma tean, milline on minu saatus pärast surma, sest ma olen oma otsuse ära teinud. Ma valisin Jeesuse! Jeesus on tõde ja uks ja tee Taevasse. Milleks mulle seda vahe lüli. Kristlane ei vaja seda.

Või nagu katolik kirik õpetab nn puhastavat tuld. Põrgus ei ole mingit puhastavat tuld. Küll aga on maailmas nn puhastav Püha Vaimu tuli, millega meid kristlasi nö läbi katsutakse.

Nüüd Amazing Facts valeõpetus õpetab, et "ülekohtused on reserveeritud, neid hoitakse kohtupäeva jaoks." Vabandust, aga milleks? Et teil ei ole kellegi üle kohut mõista, pole kinnipeetavaid või?!

Piibel kirjutab, et kohtupäev tuleb saatana ja tema deemonite üle ja selleks loodi ka põrgu, see ei ole inimlik koht. Kuid kuhu satuvad kahjuks ka kõik ülekohtused inimesed. Tagasiteed ei ole. Jeesus ütleb, et Taeva ja põrgu vahel on kuristik, see ei ole üknes metafoor.

Kes on põrgus? Põrgus on deemonid. Kes on deemon? Deemon on kuri vaim, langenud ingel. Kas inimene on põrgus ihulikult. Ei ole. Inimene on surnud. kuid tema hing on põrgus. Ta ei saa ise enam midagi enda heaks teha, ta on saatana vang. Deemonid teevad temaga seda, mida heaks arvavad. Jeesus ütleb (loe Lk 16:19-31) väga ühemõtteliselt, et põrgust tagasi ei saa, "ega tulda ka sealt meie juurde" (s.t Taevasse!!!). Seal tunned valu, vt salm 25 ja 26.

Maa peal oleks pidanud oma otsuse ära tegema. Kuna sa valisid elu ilma Jumalata, siis palun, siin on sinu valik. See valik ei riiva kuidagi Jumala armastust ja õiglust. Kui inimene ei soovi Jumala armastust vastu võtta, siis on kombeks selles Jumalat süüdistada. Et Jumal ei armasta!

Jumal andis oma ainusündinud Poja, et kõik kes soovivad, saavad päästetud.

Kui sa ei soovi Jumala ilmutatud armastust, siis see ei tähenda, et Jumala armastus ja olemus sellest muutub. See ei ole mainekujundus. Midagi ei muutu.

Mis puudutab kohtupäeva, siis see saab tulema, kus mõistetakse kohut nii deemonite, kui ka ülekohtuste üle. Kuid see ei tähenda, et ülekohtusted pärivad Jumalariigi. Ei päri! Selles mõttes on suur kohtupäev Jumala lõpliku korra kehtestamine. Aga petta ennast lootusega, et ma olen ülekohtune, lähen kuhugi "ooteruumi" ja ootan kohtupäeva ning Jumal võtab mind Taevasse oma armastuse pärast ja halastab, on naeruväärne! Kus sa enne olid, küsib Jumal. Millesks siis Jumalal oli vaja Jeesust?! Siis on Jeesuse ristisurm tühine, kuna pärast peetakse nagunii kohut. Kuid ärgem unustagem, et kohut peetakse langenud inglite ja deemonite tõttu, mitte inimeste tõttu, kes naeruvääristavad Jeesuse valatud vere ja Jumala plaani päästa inimkond hukust, kuid sattusid põrgu.

Ja veel. Nad toovad Jh 12:48. Mille järgi nad õpetavad, et tasu ja karistus alles tuleb. St. viimsel päeval.

Tegelikult me teame, et Mooses ja Eelia jpt said oma tasu kohe kätte ja nii saavad ka kõik teised oma tasu, kes koguvad vara Taevasse, nagu Jeesus õpetas inimestele. Selleks ei ole vaja kohtupäeva. Tasu kohtust ei ole mingi preemia või boonus, vaid igavene surm, nagu rooma kiri selgitab, et patu palk on surm.

Jeesus rääkis, et nende oma teod süüdistavad neid Jumala ees, see ongi see sama "sõna, mis mõistab tema üle kohut". Ka see on juba ette teada, sest Jumala Sõna on kirjutatud, millest saab kontrollida, järgi uurida. Jeeus viitas variseridele, et tehke nende õpetuse järgi, kuid ärge tehke nende tegude järgi. Miks? Sest nende teod ei vastanud pühakirjale, kuna nad olid ära unustanud halastuse, õigluse ja armastuse. Jumal on armastus. Jeesus näitas, kuidas tuleb inimestele anda armastust, nendest hoolida, neid aidata ja toetada. Kuid variserid ja kirjatundjad pilkasid teda selle tõttu. Samamoodi pilkavad Jumalat pastor Doug Batchelor ja tema jüngrid ja eksitavad inimesi katteta lubadustega ja nende valeõpetajate hukatus on ette teada, et nad lähevad põrgu.

Doug küsib: "Kui palju inimesi läheb põrgusse praegu?" ja vastab, et "mitte kedagi." Mis on absoluutne vale!

Jeesus rääkis põrgusse sattunutest ja nende piinadest, kes palusid, et neid sealt vabastatakse (Lk 16:24), kuid oli juba liiga hilja. Kuid selle tõe valgusess esitab Doug retoorilise küsimuse: "Kas ma siis ei usugi põrgu tulle?" See on äärmiselt küüniline ja vastustustundetu, ta ütleb veel: "Usun küll, kui see teil tuju paremaks teeb." ???

Ausalt öeldes see ajab mul südame pahaks ja tekitab õõvastust, millise jultumusega ta inimesi eksitab ja naerab Jumala Sõna üle! Minu tuju see paremaks ei tee, kui keegi põrgusse läheb. Ainsad olevused, kes selle üle head meelt tunnevad, on deemonid, sest neil on jälle kedagi piinata ja irvitada, et said ühe hinge taas kätte, Jumalal on vähem. Kurb.

"Usun, et nad põrgus põlevad," lisab ta veel ja siis ütleb, et "see oli minu baptistidest sõpradele. Neil oli vaja seda kuulda. (toim: mõnitab) Minu isa oli baptist." "Kuid piibli järgi ei põle praegu veel keegi" eksitab Doug edasi.

Tegelikult ei ole isegi vahet, kas sa kärssad või põled lahtise leegiga või upud põlevas väävlis, sest tegelikult oled sa põrgus. Aga nagu ütleb eesti rahvatarkus: mõni valetab nii, et suu suitseb.

Siis ma tahaks näha tema tõendeid, kui ta ütleb, et keegi praegu ei põle, siis, kuidas ta selle välja mõõtis ja tuvastas?!

Aga ta viitab ekslikult "Sest Issand ütleb, et nad on kinni peetud. Kohut pole olnud" 2Pt 2:9. "Ülestõusmist pole veel olnud. Isegi õelate ülestõsusmist mitte" läheb ta oma järeldustega naeruväärseks.

Ülestõusmisel tuleb Jeesus järgi oma pühadele (!!!) (2Ts 4: 16; Il 20:6), kes pääsevad. Ta viitab siinkohal 1Ts 4:16, et esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses, pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu. Kuid ta "unustab" lisamata, et seadused on vahepeal muutunud. On ka teised kirjakohad. Jeesus rääkis põrgust, et need, kes usuvad Moosest, nemad järgigu oma Moosest! Kuid parem järgi Mind. Ta räägib juutidest ja vanast lepingust, kuid ühel hetkel toimus seaduses muutus, kehtima hakkas uus leping. Seetõttu tuleb küsida, kas sa elasid siin 2070 aastat tagasi?! Kui ei ela, siis sul pole lootust. Ainus lootus on Jeesus, kes on tõde ja uks ja pääste. Nii et täna surres, ei ole sul enam lootust olla nende surnute või nn "ülekohtuste" juutide ridades (Lk 16:22 "surid"), või kirjutas apostel Paulus tessalooniklastele.

Medali teine pool seineb selles samas kirjas tessalooniklastele, kus öeldakse selgelt ja ühemõtteliselt, et paljud ülekohtused hukuvad pettuse tõttu, sellepärast et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud (vt 2Ts 9-12). Sellepärast saadab Jumal neile eksitused, et nad hakaksid uskuma valet ja nii saavad kohtualuseks ja hukuvad, kuna neile meeldis ülekohus.

Viimsest kohtust

Kõik vana lepingu ajal surnud õiged kanti Taevasse (nt Lk 16:22), seaduse järgi. Kristlased kantakse Taevasse uue lepingu alusel, mõistetakse õigeks Jumala armust usu läbi.

Kõik vana lepingu all surnud ülekohtused on põrgus, seda ka uue lepingu ajal. Vahet ei ole.

Kuid enne vana lepingut? Sai veel usust Taevasse. Näiteks Aabraham. Sest Jumal tegi lepingu alles Moosese eluajal. Inimesed surid ka enne Moosese lepingut, seaduseta. UT kirjutab, et evangeelium kuulutakse seni, kuni kõigile on sellest räägitud. Miks seda tehakse? Sest Jumal armastab kõiki. Ta soovib, et kõik saaksid teha oma valiku.

Seega tuleb mõista kohut nende üle, kes surid ilma seaduseta või surid enne seadust, olenemata sellest, kas ta oli suur või väike, nende tegude järgi (Il 20:13). Kuid keda Eluraamatus kirjas pole, visatakse tulejärve. See on teine surm. Kurat, eksitaja visatakse tule- ja väävlijärve, kus on ka metsaline ja valeprohvet, ning neid piinatakse päevad ja ööd igavesest ajast igavesti (Il 19:10).

Täna võib öelda, et evangeelium on levinud üle kogu maailma, nii et suurem osa inimestest ei saa end välja vabandada , et nad ei tea sellest midagi. Nende valikud otsutavad nende koha. Kes lükkab evangeeliumi kõrvale, ei võta vastu, siis sõna mõistab tema üle kohut (Jh 12:48). Uskmatute ja jäledate ja mõrtsukate ja hoorajate ja nõidade ja ebajumalateenijate ja kõigi valetajate osa on tule ja väävliga põlevas järves (Il 21:8).

Kui sulle meeldib ülekohus või valides seda valeõpetust, mida õpetab Doug Batchelor ja tema organisatsioon Amazing Facts, ei ole vaja süüdistada Jumalat kui sa hukud ning põled põrgus koos Batcheloriga. Tema pole sinu päästja. On vaid üks Päästja, see on Jeesus. Vali Kristus ja sind päästetakse!

Mina olen oma otsuse teinud ja ma tean, et Jeesus ootab mind Taevas ja ma saan kohut mõista koos temaga kõigi deemonite ja kuradi vägede üle ühel päeval, kui tuleb kohtupäev. Nii kirjutab piibel, et õiged mõistavad kohut ülekohtuste üle, vt 1Kr 6:2-3, aga ka Tn 7:22; Mt 19:28; Il 20:4. Valik on sinu!

5 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Mis siis ikkagi toimub ülestõusmisel peale seda kui Issand ise tuleb taevast alla sõjahüüuga .. ja Kristuses surnud tõusevad üles esmaslt (1 Tes 4:16)? Milleks on ülestõusmist vaja ja mis meiega vahepeal toimub, kui salm 15 ütleb, et meie kes elame ja üle jääme Kristuse tulemiseni, ei jõua mite ette neist kes on läinud magama?

Margus Veisveer ütles ...

See mis ülestõusmisel juhtub, on üheselt kõigile selge. Kogudus võetakse ära ja maha jäävad need, kes ei uskukud või siis need, kes uskusid, kuid kelle elus olid lahendamata probleemid. Need kes maha jäävad ilmselt pääsevad nn teises ülestõusmises, kui nad parandavad meelt. Kuid selles olukorras on neil väga raske, ütleks, et praktiliselt algab suur kristlaste tagakius, kuna kogudus võeti ära ja inimesed hakkavad vihkama Kristust. Uued kristlased peavad ennast varjama ja taluma enneolematut katsumust. Kuivõrd kogudus võetakse ära, siis pole ka enam headust, mis takistaks kurjuse mõju või nö tasakaalustaks seda. Ülekohus saab võimust. Minu isiklik seisukoht on selline, et kui kogudust pole, pole ka enam Püha Vaimu, kus see saakski olla, kelle läbi tegutseda?! Aga see on minu seisukoht asjast, kuidas ma seda aru saan või mõistan. Ilma Püha Vaimuta on väga keeruline neil, kes veel otsustavad pöörduda enna kui tuleb lõplik hukk. Jeesus viitas samuti sellele, et õnnis on see, kes veel pärast seda vastu peab ja ei salga Kristust. Sisuliselt tähendab see olukorda, kus sa kas salgad ja jääd ellu või kui ei salga, siis sind tapetakse ära usu tõttu. Selline on lõpuaja periood pärast ülestõusmist on märgitud Taanieli raamatus täpselt päevade arvuga, milleks on 1335 päeva (Tn 12:12). Neid teisi nüansse (kes võetakse ja mis järjekorras võetakse) on erinevad teoloogid püüdnud mõistatada ja nende ümber on palju raskesti mõistetavat ja ka vastuolulist, seetõttu ei tahaks sellel teemal spekuleerida. Kui kellegile siiski on seda Jumal ilmutanud, siis miks mitte! Ega meid eriti see ka ei puuduta, mida Jumal täpselt korraldab ja kuidas toimub ülsevõtmise protseduur, sest me saame olla ikka ja alati koos kristusega, kas me sureme enne ülesvõtmist, siis meid kantakse Taevasse, kui me aga näeme ülesvõtmist, siis meid kistakse üles. Nagu Jeesus Peetrusele ütles: "kui ma tahan et ta jääb minu tulemiseni, mis see sinusse puutub, sina järgne mind". Jh 21:22. Pääste on Jumala arm. Kuid meil tuleb vaid teda järgida. Ülestõusmist on vaja kristlastele selleks, et nad pääseksid suurest viletsusest mida toob antikristus. Jumal säästab oma rahvast, kui ta võtab nad enne üles.
Siis on lõpp juba loetud päevades, nagu prohvetites on kirja pandud.

Anonüümne ütles ...

Elavate ülesvõtmine on klaar, aga meie kes elame ei jõua ette neist kes on läinud magama ja peaingli pasuna peale tõusevad ESMALT üles SURNUD, seejärel kistakse üles meid, ühtlasi NENDEGA. Ma saan aru, et Issanda enese saabudes toimub üleüldine õigete ülesse tõusmine, nii surnute kui sel hetkel elavate.

Kristus suri, oli rahupäeval hauas surnuna ja äratati üles nädala esimesel päeval. Kristus pidi läbi käima surmast ja üles äratatama Jumala poolt (1 Kor 15:15). Surmale ristil ei järgnenud kohest ülestõusmist ja taevaminekut. Koguja 9:5 "Surnud ei tea enam midagi" Isegi Kristust ennast oli vaja üles äratada Jumalal. Ja seda millegipärast ühepäevase viivitusega. 1Kor 15:20 alates ja edasi: igaüks tehakse elavaks surnute ülestõusmises oma järjekorras - esimesena Kristus ja selle järel Kristuse omad Tema TULEMISES. 1Kor 15:50 ja edasi - me kõik ei lähe magama, aga me KÕIK muutume ÜHE silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud tõusevad üles kadumatutena ja me muutume.
Kui nüüd õiged kes on surnud, on juba Taevasse läinud, siis kes on need keda viimse pasuna hüüdes surnust äratatakse ja antakse uued ihud?

Margus Veisveer ütles ...

Selle protseduuri üle on nii palju spekulatsioone, et mina ei soovi kindlasti siin väita, kuidas see täpselt toimub, ega ma Jumal pole. Mingit üleüldist õigeksõistmist ei kohandu kristlaste suhtes, sest rõhutan veelkoord, rooma kiri ütleb selgelt, me oleme armust õigeks mõistetud usu läbi. Mingit veel "õigemaks" mõistmist ei ole olemas, see on väärõpetus, mida vahel siit seal leiab. Kui sa usud, siis sind mõistatekas õigeks ja see on piisavalt "ÕIGE", mitte mingi vavehkohus.

Kes õiged kes on surnud, need on näiteks need, kes surevad pärast esimest ülesvõtmist. Piibel ju räägib teisest, viimasest ülesvõtmisest. Nemad tõepoolest uskusid, aga jäid maha esimesest ülesvõtmisest, õnnistatud ülesvõtmisest, mida Jeesuski rõhutas. See et pärast esimest ülesvõtmist ei ole võimalik surra, kus viidatakse, et paljud tahtsid surra, aga ei saanud, seda kirjakohta on jälle palju valesti tõlgendatud, sest me võime lugada ka piiblist, et paljusid kiustatakse ja tapetakse pärast esimest ülesvbõtmist. Nii et ma isiklikult arvan, et need "kes" on need, kes tulevad usule pärast esimest ülesvõtmist, seetõttu ei jõuagi nad ette nendest surnutest. Selles Pauluse kirjakohas tekitab segadust määrsõna "MEIE" mis ei tähenda konkreetselt meid. See MEIE ei käi kristlaste või tema pühade või tema koguduse kohta, PRUUDI kohta, kellele Jeesus järgi tuleb.

Jeesuse pruut saab kohe Taevasse nii nagu ka need, kes surevad enne ülesvõtmist usus - Jumala Pojasse.

Margus Veisveer ütles ...

Toodud artiklis ma ka juba viitasin, et kohtule: 1Kr 6:2-3. Kes siis need on, võiks küsida. Kuid me teame, et need on päästetud, kõik kes on Taevas.