esmaspäev, 8. märts 2010

Viisnurk kui kristlik sümbol

Selle loo kirjutamise ajendiks sai ühest Texase osariigi Cowboy kirikust avastatud rist, mida ehib viisnurk. "Mida ma näen? Viisnurk ristil?!" oli üllatus päris suur.

Pildil olevat sümboolikat - ja ka viisnurki kasutab Texas Ellis County Cowboy Church.

Pean tunnistama et minu alateadvus mitte ainult eestlasena ei püüa vältida viisnurka, ma ei kujuta seda ette ka kui kristlikku sümbolit. "Piiks" käis kahekordselt! Kuidas saab kristluses olla viisnurk?

Pentagramm on sümbol, millele on aegade jooksul omistatud erinevaid tähendusi, seepärast peaksime seda vaatlema läbi ajalooprisma. Viisnurga tähendus arenes koos kristlusega.

Heebrealastele oli pentagramm Pentateuhi (Moosese viie raamatu) sümboliks. Mõnikord on pentagrammi ekslikult nimetatud ka Saalomoni pitseriks, sest ta oli kasutusel paralleelselt heksagrammiga.

Pentagrammi geomeetriat ja metafüüsilisi seoseid uurisid pütagoorlased, kes nägid temas täiuslikkuse embleemi, sest viisnurga jooned jagavad üksteist osadeks vastavalt kuldlõikele.

Varakristlastele sümboliseeris pentagramm viit Kristuse haava ja kuni keskajani oli ta harva kasutatav kristlik sümbol. Enne inkvisitsiooni polnud pentagrammil seost kurjusega. Pigem tähendas see kujund tõde, religioosset müstitsismi ning Looja tööd.

Gnostikute jaoks oli pentagramm Lõõmav Täht ja nagu kuusirbi sümbolgi oli ta seoses öötaeva maagia ja müstikaga.

Imperaator Constantinus I, kes kristliku sõjaväe abiga vallutas 312 Rooma impeeriumi ja kuulutas kristluse riigiusuks, kasutas pentagrammi koos chi-rho sümboliga (risti sümboolne kujutis) oma pitseril ja amuletil. Kirik kasutas siiski pigem risti (kannatuse sümbolit) kui pentagrammi (tõe sümbolit).

Keskajal oli Lõputu Sõlm tõe sümboliks ja kaitses deemonite eest. Seda kasutati isikliku amuletina ning uste ja akende kaitseks.

Templirüütlid, ristisõdade aegu moodustatud munkade sõjaline ordu, saavutasid suure rikkuse ja tähtsuse tänu annetustele nendega ühinenute poolt, kes tõid kaasa Pühalt Maalt röövitud aardeid. Templirüütlite Ordu keskust Prantsusmaal ümbritseb mitme miili ulatuses peaagu täiuslik looduslik mägedest viisnurkne moodustis.

Pärast Templirüütlite Ordu likvideerimist 1303 prantsuse kuninga Louis IV poolt algas inkvisitsioon. Inkvisitsiooni pika perioodi vältel kuulutati välja lugematu hulk valesüüdistusi ortodoksia "huvides", hävitamaks ketsereid. Kirik langes pikaks ajaks diabolismi, mille vastu ta väitis end võitlevat. Pentagrammis nähti Soku Pea sümbolit ja Saatana Babhometi kuju ning inkvisitsioon süüdistas Templirüütleid Babhometi kummardamises.
Nõiajahi ajal võrdsustati ka teised sarvilised jumalad, nagu näiteks Paan Saatanaga ja pentagramm, folkloorne kaitsesümbol, samastati esmakordselt ajaloos kurjusega ning talle anti nimeks Nõiajal

Lääne traditsioonilise okultistliku õpetuse osaks, nagu see oli ammust ajast ka idamaistes filosoofiates, sai inimest mikrokosmoses sümboliseeriv pentagramm, Mikrokosmose Täht, mis oli makrokosmilise universumi analoogiks.

Üles suunatud pentagrammis võib näha sarnasust inimesega, kes on käed ja jalad laiali sirutanud. Tycho Brahe väljaandes "Calendarium Naturale Magicum" (1582) on kujutatud pentagrammi sisse asetatud inimkeha. Brahe kaasaegse Agrippa tööde illustratsioonidel on näha sama proportsiooni, mis kujutab viit planeeti ja nende keskel Kuud ehk genitaale. Teised tööd, mis pärinevad Robert Fluddi ja Leonardo da Vinci perioodist, kujutavad inimese ja universumi geomeetrilist sugulust. Seda väljendab ütlus "Iga mees ja iga naine on täht".
Vabamüürlaste naisteühendus kasutas oma embleemina viisnurkset "Ida Tähte", mille iga teravik tähistas Piibli kangelannade pärimust.

Kuni 19. sajandini pole laiemalt teada ühtki illustratsiooni, kus pentagramm seonduks kurjusega.

Elipaz Levi Zahed, kirikust väljaheidetud katoliku abee kirjanikunimega Alphonse Louis Constant, võttis kasutusele mikrokosmilist inimest sümboliseeriva üles suunatud pentagrammi kõrval alla suunatud pentagrammi, mis sümboliseerib Baphometi Soku Pead. Sellest saigi alguse konspektsioon, mis orienteerib pentagrammid "heale" ja "kurjale".
18. sajandi ratsionalism asendus 19. sajandil uue müstitsismi tõusuga osaliselt kabala, judaismi muistse traditsiooni tõttu, mis käsitleb jumalikku kosmogooniat, universumit ja moraali ning okultsete tõdede suhet inimesega. See ei ole niivõrd religioon, kuivõrd süsteem, mis baseerub sümbolismil ning numbrite ja sõnade vastastikustel seostel.

Aleister Crowley oli tuttav ka vanade ja reformatsioonieelsete nõidade "pärimustega", eriti Georg Pickingilli ja Gerald Gardneri kaudu. Viimast peetakse kaasaegse nõiakunsti rajajaks.

1940-ndail võttis Gerald Gardner kasutusele kahe teravikuga üles suunatud pentagrammi, mis sümboliseerib teise astme pühendatust neopaganate nõiarituaalides. Hiljem sai see tuntuks kui Wicca kultus. Ühe teravikuga üles suunatud pentagramm koos üles suunatud kolmnurgaga sümboliseerib kolmanda astme pühendatust. Alla suunatud kolmnurk on esimese astme pühendatute sümbol.

1960ndate keskel sai pentagramm taas kantavaks amuletiks. Koos kasvava huviga nõiakunsti ja Wicca vastu ilmus teemat käsitlevaid raamatuid, mis olid reaktsiooniks kirikule. Pentagrammi kasutamine kaasaegse neopaganluse grupisümbolina on sama tähtis kui rist kristluse ajaloos.

Vaatamata allasuunatud pentagrammi kui Gardneri pühendatuse sümboli erinevatele tõlgendustele, on mõned Wicca kultuslased, enamjaolt USA-s, kus fundamentalistidest kristlased on iseäranis agressiivsed teisitimõtlejate suhtes, pentagrammi mistahes vormi kasutamise vastu.

Sümboolsed tähendused kristluses ja arvusümboolika

Kristluses oli ristilöödud Kristusel 5 haava.
  • 5 – Moosese raamatuid on viis.
  • Karjuspoiss Taavet läks Koljatile vastu lingu ning jõesängist korjatud viie sileda kiviga.
  • Jeesus söödab viie leiva ja kahe kalaga kõhu täis viiel tuhandel mehel.
  • Maarjaga seoses kõneldakse Maarja viiest rõõmsast saladusest: ingli ilmumine, külaskäik Elisabethi juurde, Jeesuslapse sünd, Jeesuslapse toomine templisse, tema leidmine templist pärast kadumist kaheteistkümneaastasena.Elu teispoolsuselt leidub samuti Maarja viis saladust: Jeesuse ülestõusmine, Jeesuse taevasseminek, Püha Hinge ilmutamine apostlitele, Maarja võtmine taevasse ning tema kroonimine..
  • Keskajal rüütlil oli viis voorust: suuremeelsus, lahkus, kõlbeline puhtus, rüütellikkus ja pieteeditunne, nagu sümboliseeris söör Gawaini pentagramm.

Iseteema on muidugi heraldika. Viisnurk oli Nõukogude Liidu ja tema kõigi liiduvabariikide, samuti paljude sotsialistlike riikide ning teistegi maade lipul või vapil. Mis eestlase jaoks tähendas: okupatsiooni, küüditamist, NKVD kurjust - kõige halvimat!

EE avaldab artikli "Taome viisnurgad ristideks!", mille autor Pekka Erelt kirjutab üsna emotsionaalselt järgmist. Tsiteerin: "Võidelda ei tule monumentidega, vaid ideoloogiatega, mida nad kannavad. Seetõttu teen ettepaneku kõik nn Suures Isamaasõjas langenute mälestusmärgid kujundada haudadeks. Haudadeks, millelt oleks kõrvaldatud kõik ideoloogilised sümbolid. Esimeses järjekorras tuleks punamonumentidelt välja koksida viisnurgad kui haakristiga tähenduselt võrdsed kurja sümbolid. Parim oleks viisnurgad asendada Kolgata ristiga (crux immissa), kalmistutel nii tavalise sümboliga."

Selline siis see lugu sai.

Võime tõdeda, et kristlased mingil hetkel võtsid omaks viisnurga ja hiljem hülgasid, kuid viisnurk ei tulnud kristlusest. See oli enne kristlust, isegi enne judaismi. Varaseim teadaolev viisnurk pärineb Sumerist ja Mesopotaamias kasutati viisnurka kuninglikel raidkirjadel, kus see sümboliseeris impeeriumi ulatumist nelja ilmakaarde. Vahest see ongi peapõhjus, miks viisnurk paelub imperaatorite tähelepanu, ja on leidnud oma koha nende sümboolikas. Mis hiljem koos impeeriumi langusega leiab tee prügikasti. Üks ans. Ruja laul kõlas nii: "Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina, ..."

Tulles tagasi selle avastuse juurde, on ju viisnurk ristil piisavalt ootamatu nähtus, siis pean siiski tunnistama, et mind see ei häirigi enam. See on isegi sümpaatne! Omamoodi nähtus neokrutsifiks. (Krutsifiks sümoliseerib lunastust Kristuse ristisurma kaudu). Ma ei usu, et see võiks minu jaoks tähendada kui "kirik ameerikast" (kuna ameerika lipul on viisnurgad). Sest ma võin seda näha kui risti, millel on ristilöödud kristuse viis haava.

Ka rist on laenatud atribuutika. Seetõttu pean kõige-kõige-kõige kristlikumaks sümoliks just nn kalamärki, kuna see on tõesti alguse saanud kristlusest, oli Kristuse sümbol varakristlikus kultuuris. Kala motiivi võib näha katakombide seinamaalingutel ja mosaiikidel, salamärgina valgustitel ja pitseritel. Kreeka keeles on kala ichtys, millest kristlased nägid nimede Iesous Christos Theou Hyios Soter (kr k “Jeesus Kristus, Jumala Poeg, Päästja”) esitähti. Jeesuse sõnast kaluritele Siimonale ja Andreasele (Mt 4: 19) sai kala ka ristimise sümboliks. Usule pöördunud inimesi hakati nimetama pisciculi – väikesteks kaladeks.

1 kommentaar:

juulamarta ütles ...

Väike faktiviga: Templirüütlid ei saanud oma rikkusi mitte annetustega vaid kõige labasema röövimisega nendel teedel, kust kaudu n.n. Pühalt Maalt kokkuriisutud varaga teised vargad koju tulid.