teisipäev, 12. märts 2019

Logokonkurss


LOGOKONKURSS

Kristlik Mõttevõra on visuaalse sümboli otsingutel ning kutsub kõiki oma fänne ja blogi lugejaid pakkuma välja logo kujundeid ja ka nime.

Kristliku Mõttevõra nime saab kirjutada mitmel moel. Kirjutamise viisi ja sümboli ettepanekud võib postitada otse meie Facebooki lehel või saata aadressil info@kristlikmottevora.ee e-kirja teel.

e-Kirjale lisage ka mõtete esitaja kontaktandmed (nimi, e-post, telefon). Mõtete esitamise tähtaeg on märts.

Idee vormistab ja kujundab lõplikult valmis: http://www.tasutaturundusjainternetiturundus.com/logod-logo-kujundamine

Osale meie logo loomisel!
neljapäev, 21. veebruar 2019

MINU PRUUT EI OLE SOTSIALIST

KUIDAS ON KIRIK KALDUNUD EEMALE TÕEÕPETUSEST
Piibel hoiatab sellest. Ja see ei ole isegi mitte mõni sekt või jehoovlus, vaid oh üllatust (!), - sotsialism kirikus.
See on imbunud kirikutesse ja koguduse juhid on sellel lubanud sündida. Ei ole vaja mõelda, et juhid olid puu otsas kui pauk käis. Sotsialism, mis veel 70ndetel puudus Eesti kogudustest, mis kristlasi taga kiusas, on nüüd muutunud tavaliseks praktikaks, millega kogudus tegeleb. See väljendub paljudes asendustegevustes, materjaalses, kus kogudused on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut, mitte Loojat. Rm 1:25
See ei ole isegi mitte homondus, (kuigi ka see on mõnede meelest juba ok), vaid puhtakujuline materialism ja sotsialism kirikutes. See väljendub, sotsiaalistlikes usu asendustegevustes, ümberjagamistes ligimese aitamise sildi all. Tõde ja evangeelium asendus sotsialismiga.
Sisuliselt tegeleb kirik materiaalsete küsimustega, mitte tõe, palve ja evangeeliumi kuulutamisega. Sel moel on tõde vahetunud vale vastu.
Jumala vaim ja ärkamine tõmbus tagasi kohe, kui kiriku juhid lõid põnnama katsumuste ja KGB ähvarduste pärast. Meil on nagu millestki õppida, aga kas me tahame?
Sotsialism ja tõde ei saa olla samal ajal kirikus. Nii on see valeteenistus üha enam süvenenud ja sidunud inimesi asjade külge, nad kõik on kaldunud kõrvale, üheskoos kõlbmatuks muutunud. "Ei ole, kes teeb head, ei ühtainustki" kirjeldab Rm 3:24 seda olukorda tabavalt. "Vaeseid on teie juures ju alati, ning kui te tahate, võite teha neile head - mind aga ei ole teil alati." (Mk 14:7) selgitas Jeesus.
Te tahate mind teenida, aga olete tõest ära kaldunud, siis kuidas te saate seda teha? Te ei saa teenida kahte isandat, te peate valima. Pöörduga tagasi tõe juurde! "Minu pruut ei ole sotsialist," ütleb Jeesus. (ps. pruut = kristlik kogudus)
See on meie lihtne ja loodetavasti arusaadav kokkuvõte sõnumist, mida Jumala vaim tunnistab ja tahab, et see saaks avaldatud ja laiali jagatud.

kolmapäev, 20. veebruar 2019

ATEISM KIRIKUTES

KUIDAS NIINIMETATUD SOTSIAALEVANGEELIUM SÜVENDAB SÕLTUVUST

Võibolla mitmed meie sõprade seast on kuulnud kogudustes räägitavat, et "See on sotsiaalkirik, aga meie ei ole." Mida sellega mõeldakse? See väljendub mitmetes asendustegevuses. Kogudused tegelevad maiste asjadega, millel pole midagi ühist evangeeliumi ja usuga. See on ateism kirikutes.

ATEISM KIRIKUTES

Riiete või toidu ümberjagamine ei nõua mingit usku. Seda teevad ka need, kes kirikus ei käi. Ei ole mingit vahet kas jagaja on usklik või uskmatu, sel moel asjade ümber jagamine on sisult sotsialism. Kui ühel on üle, see antakse teisele, jagatakse laiali võrdsemalt. Jeesus ei teinud seda ega palunud seda teha ka tema jüngritel. See ei olnud misjonikäsk. (Mk 16:15-18) Uskujaid saadavad tunnustähed, mitte leivad ja riided.


Kuidas toimus tuhandete toitmine? Jeesus demonstreeris Jumala riiki, ta "tootis" piisavalt toitu (leiba ja kalu). Kuidas ta tegi? Ta küsis oma jüngritelt kas teil on toidupoolist ja siis paljundas seda. See on ime, mitte sotsialistlik meetod ja arusaam asja lahendamiseks. Mida kirikud teevad? Nad ei tegele Jumalariigi ja väega, vaid ajavad asju ateistlikul ja sotsialistlikul moel. Hangime või võtame inimestelt toidu ja jagame kõigi vahel võrdsemalt - ühtlaselt laiali. See ei ole tunnustäht ega ime, vaid sotsialism. Aga sellega just kogudused tegelevad! Jeesus kasutas ühe noormehe toitu, aga vaid selleks, et seda toitu "kasvatada" ja tulemuseks said tuhanded toidetud ning viie leiva asemel jäi alles tosin korvtäit. Noormees ei jäänud millestki ilma. Vastpidi, ta investeeris, andis oma leiva Jumala kätte, kes selle ime läbi kasvatas nii suureks koguseks, et seda jäi ülegi ja ta võis kaasa võtta niipalju kui kanda jaksas. See on absoluutselt teistmoodi lähenemine kui maine, sotsialistlik meetod.

SOTSIALISMI VAIMUS

Mitmed kogudused on võtnud endale ülesandeid millega peaks tegelema riik või siis osalt ka tegeleb või selleks asutatud MTÜ. Näiteks haigla, toetused sh riide- ja toiduabi jagamise ja palju muud. Riik tõesti ei jaga toiduabi ega riideid. Seda teevad paljud kogudused, mitmed aga mitte. Eestis on ka parempoolsed kogudused. Kes kala asemel õpetavad ("pakuvad õnge") ja inimene saab midagi ette võtta.

HAIGETE TERVENDAMINE JA SURNUTE ÜLES ÄRATAMINE EI OLE SOTSIAALABI

Jeesus korraldas toitlustuse oma krusaadidel, aga ei tegelenud sotsiaalabiga. Ka haigete tervendamine ja surnute ülesäratamine ei olnud sotsiaalabi, vaid väe avaldus (lubatud tunnstähed, Mt 16:17), mis kaasneb evangeeliumi kuulutamisega. Vägi käib sõna juurde, muidu on see lihtsalt sõna. Inimesed tulid tema juurde, neile kuulutati Jumala riiki ja kõik said terveks. Sõna on elav.

Ta ütles: "Vaeseid on teie juures ju alati, ning kui te tahate, võite teha neile head - mind aga ei ole teil alati." (Mk 14:7) Ka antud juhul oli rõhk evangeeliumil (s 9). Te võite teha neile head, teisisõnu, minul on teine eesmärk.Võimalik, et paljud teie seast nägid FB lehel EKNK reklaami "LEIVAKIRIK". Oled oodatud osa saama leivast ja elumuutvast piibli sõnumist, lubab kuulutus. Kui palju on nendel FB, kes seda leiba tõeliselt vajavad? Need käivad supiköögis ja teised Toiduabis. Põhimõtteliselt on tegu üritusega, kus inimesi stimuleeritakse leivaga, mitte evangeeliumiga. Mis on selle tulemus?

Enamus neist, pärast seda, kui nad on pätsi kätte saanud, kaovad sealt nelja tuule suunas ja ei pöördu sinna tagasi. Miks? Sest see ei muuda nende elus midagi seni, kuni nad ei õpi leivaga raha teenimist. Nad jäävad sõltuvaks ja asi kordub. See ei too neile mingit lahendust. Võibolla tunnike soojas ruumis ja kõht täis, aga see on kõik. Nii on see igal pool olnud, niipea kui asi läbi, kaovad ära need hinged teadmata ajaks.

Jeesus ei meelitanud kedagi. Ta ütles, mina olen eluleib. Otsige esmalt Jumalariiki ja kõike muud antakse teile pealekauba. "Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!" Mt 6:33 Tema sõnad. Kuidas siis?

Hetkel mil fookus läheb taevaselt maisele, kaob ka vägi. Jeesus õpetas, kui te ei tule minu pärast, siis te ei võida midagi. Inimesed said abi või terveks, aga ikkagi kadusid ära. Sest nad ei tulnud Jeesuse ja evangeeliumi pärast. (Mk 10:29)

Evangeeliumi mõte ei ole nälja ajutine leevendamine.

Aga kuidas siis jääb sõnaga "mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu"? (Mt 25:35) Õige, aga see sõna on neile kes ta juba vastu võtsid, aga teiste elu jääb endiseks. (Abistage pühasid nende puuduses, Rm 12:13; ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest - kuidas saab Jumala armastus jääda temasse?, 1Jh 3:17; oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt, Fl 4:12) See tähendab seda, et meil on palju enam pakkuda kui nälja leevendust. Meil tuleb neile inimestele õpetada, kuidas nad saavad oma elu järje peale. Tagasi rongi peale. Et nad ühel hetkel leiva saaja asemel hakkaksid kuulutama tema sõna ja näitaksid teistele oma eluga, et nende uus elu on mitte üksnes sõna, vaid ka praktiliselt muutunud. Seda muutust ei tule seni, kuni inimene jääb käima leiva järel. Jeesus selgitas, et tegelikult muutub kogu su elu. Tema jüngrid pakkusid vajadusel üksteisele tuge. (Abistage pühasid nende puuduses, Rm 12:13; ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest - kuidas saab Jumala armastus jääda temasse, 1Jh 3:17; oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt, Fl 4:12)

Loomulikult ei saa kellegil olla selle vastu midagi, kui kogudus jagab näljasele leiba, aga tegeleda tuleks tema tegelike vajadustega. 

Õpetada, kuidas sellest välja tulla ja edasi minna. Niikaua, kuni seda ei tehta, ei muutu midagi. Näiteks. Ühes väikses Eesti linnas tuleb kokku sadu inimesi üsna varakult, et seista järjekorras ja saada riideabi, aga mitte üks neist ei tule pühapäeval kirikusse. Fakt. Sest nad ei saa aru, kuidas kirik nende elujärge võiks parandada! Kui aga neid õpetada praktilisi oskusi (nt mäejutlus), siis võib juhtuda et nende elu hakkab muutuma. Jeesus oli sellest teadlik, ta õpetas, mida tuleb teha, et tulla eluga toime. Seepärast ta ei lahjendanud evangeeliumi ega pakkunud sotsiaalabi. Ta oleks saanud seda teha. Aga ta ei teinud seda.

Te võite näha kirikuid kus tegeletakse evangeeliumi asemel sotsiaalabiga, aga ka kirikuid, kus sotsiaalabi ei korraldata, sest nende fookus on evangeeliumi kuulutamisel. Sellel, millega Jeesus tegeles ja milleks ta oma jüngrid kutsus ja saatis tegema. 

KÕIK INIMESED VAJAVAD KRISTUST VAREM VÕI HILJEM

Mitte üksnes vaesed. Ka jõukad, need saavad õpetada teisi, kuidas oma elu paremaks muuta, et mitte olla teistest sõltuv. See kes sõltub teistest, peab alati valima abistaja ja Jumala vahel. Seepärast Jumal ei pea seda õigeks. Aga kõigepealt tuleb see "nabanöör" läbi lõigata, siis ta hakkab ise elu eest võitlema, oma peaga mõtlema. Inimene peab sõltuma üksnes Jumalast.

Jeesus läheks supikööki ja küsiks igaühe käest: mida sa täna ette kavatsed võtta et oma elu muuta?

Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?! Ta ei jäta inimest saatuse hoolde, vaid näidates teed, tuleb ka ise kaasa ja toetab igal ususammul inimese teed. See on tema meetod.

Niikaua, kui inimene ei soovi reaalselt oma elu muuta ja janditab, ei juhtu mitte midagi. (2Ts 3:10-12) Ta ei tee üksnes terveks, vaid kutsub üles muutma oma elu ja evangeelium on elumuutev. „See, kes mu terveks tegi, ütles mulle: Võta oma kanderaam ja kõnni!” (Jh 5:11)SOTSIAALKIRIKUD

EELK ei olnud sotsiaalkirik, vaid tegeles eelkõige kiriku põhitegevusega. Täna me näeme et kirik on minetamas oma evangeelset rolli ja võtnud endale rolli, mis ei ole otseselt tema roll. Kirik on muutunud sotsiaalhoolekande asutuseks, aga alguses see ei olnud nii. Pole siis ime, et inimesed arvavad, et Jeesus oli sotsialist. Kuidas ta sai seda olla, kui imed ja sotsialism on nagu öö ja päev. Sotsialist on ateist ja imedel ei ole kohta sotside agendas. Nad ei usu Jumalat. Nii on ka paljud inimesed segaduses ja neile tuleb üllatusena, et Jeesus ei olegi selline, - punane, vaid vastupidi (!), hoopis parempoolne, mitte sulase, vaid peremehe hingega. Paljud inimesed on selle üle hämmingus. Ongi nii või?! Ei ole võimalik?

Kui kirik ei kuuluta evangeeliumi ja tegeleb kõrvaliste asjadega, siis pole midagi imestada, et keegi enam ei tea milline Jeesus tegelikult on.

JEESUSE JÜNGRID EI OLNUD HAIGED VÕI VAESED TÄNAVALT

Muide, Jeesus oleks võinud valida jüngriteks pidalitõbised, vaeseid, haigeid, kurnatuid, vaimust vaevatud, aga kas ta valis? Ei. Sest ta teadis, et neil oli sulase hing. Jeesus valis oma töötegijateks peremehe hingega jüngrid.

Juuda, äraandja asemel sai jüngriks koguni Matteus, kes oli maksukoguja. Kes pani kirja Matteuse evangeeliumi. Nii Juudas kui ka Matteus olid rahanduses kodus ja teadsid väga hästi, kuidas rahaga tuleb ümber käia. Kõnekas on see, et Jumal valis vabanenud teenimiskohale sama valdkonna spetsialisti. "Sina, Issand, kõikide südametundja - näita, kumma neist kahest sina oled valinud." (Ap 1:23-26).

Kui Jeesus tuleks kiriku uksest sisse ja näeks riieteabi, siis ta ilmselt lükkaks need lauad kummuli nagu ta tegi seda templis. 

"Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid." (Mt 21:12) Mitte et riideabi oleks kuidagi vale iseenesest, aga see on toodud pühakotta ja muutunud sotsiaalevangeeliumiks (pseudoevangeelium, ateismievangeelium), samamoodi kui toiduabi ja muud sarnased tegevused, mis röövivad lõviosa ajast ja ta ütleks veel, tasuta olete saanud, tasuta andke. Kui te olete maksnud, siis müüge kasuga, et minu koguduses oleks küllaga vara, aga tehke seda väljaspool pühakoda.

"Te olete evangeeliumi väe muutnud naerualuseks ja vahetanud selle supi leeme ja kulunud kanga vastu. 

"Kas mina kuulutasin evangeeliumi sel moel?" küsiks ta.

Kas ma käskisin teil seda teha? Inimesed hukkuvad, aga teie tegelete siin pulstidega, kõlaks sel juhul veel üsna viisakalt.

PALVEKODA, MITTE SOTSIAALKIRIK

Inimeste eest tuleb palvetada! Kui inimeste eest palvetati, nägid kõik et evangeelium ei ole mingi naljanumber ja Oleviste kabel täitus karkude ja ratastoolidega, inimesed jooksid ise kokku üle kogu maa. Nad said aru, et see ongi see õige evangeelium! See muudab nende elu totaalselt. „Eks ole kirjutatud, et minu koda hüütagu palvekojaks kõigile rahvastele? Aga teie olete selle teinud röövlikoopaks!” (Mk 11:17) Nõnda on kirikute juhid "teinud" kirikus sotsialiste, kes ei usu evaneeliumisse, vaid asjadesse, mida neile seal müüakse.

"1970ndate aastate keskel toimus Effataa-ärkamises väga oluline areng. Põhiliselt evangeelse rõhuasetuse kõrval hakati koosolekuil palvetama ka inimeste muude vajaduste ja eriti tervise eest." Vaata: Effataa ärkamine Fookus oli evangeelsel sõnumil ja palvel.

Isegi sotsialistid ei suutnud kirikut hävitada kogu nõuka aja vältel, aga kristlased on muutunud sotsideks ühe kümnendiga, saanud nende käepikenduseks ja kaasosaliseks. 

Piibel ütleb, et me ei tohiks saada pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vastupidi, pigem neid paljastama. (Ef 5:11) Teil on jumalakartlik nägu, aga te olete salanud ära väe, ütles apostel Paulus Timoteosele, niisuguseid väldi! (2Tm 3:5)

"Teil on siin suurepärane sotsialism, aga mina ei tunne teid ja teie ei tunne mind. Mina ei ole sotsialist! Ma olen kuningate kuningas ja minu riik ei ole sotsialistlik, vaid taevariik on kuningriik. Te jagate leiba, aga mitmed põlvkonnad ei ole kuulnud evangeeliumi ega näinud selle mõju."

Sotsiaalsed tegevused süvendavad üha enam sõltuvust, ega paku lahendust. Need võivad tuua ajutiselt leevendust, aga need ei ole elumuutvad. Nende eesmärk ei ole kedagi vabastada, vaid hoida sind lõa otsas. Küll sa jälle tuled abi järgi ja siis ma saan sind töödelda.

Jeesus ei hoidnud kedagi lõa otsas, vastupidi, ta tegi kõik selleks, et inimene saaks vabaks. 

Mõtle, kui sa oled kogu elu olnud jalutu kerjus, aga nüüd su jalad on terved, siis sa pead ju ennast hakkama liigutama?

Enam ei saa almustest elada. Nüüd pead tööle hakkama, aga see nõuab pingutust, kas pole? Küll on lihtne alla anda, see ei nõua mingit vaeva. Aga võidelda ja muuta oma elu, see ei ole sotsialism. Sa pead nüüd liigutama! „Tõuse üles, võta oma kanderaam ja kõnni!” (Jh 5:8) Seda evangeeliumi jagas ta. Keegi ei kanna sind enam. Nüüd hakkad teisi kandma ja ise ennast! Enam ei saagi niisama olla? Ta ei öelnud, et saa terveks, sa võid siin edasi passida, pole hullu. Raami kandmine on raske töö.

"Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse!" ütles Paulus. (Gl 5:1)

IKE SÜVENDAB SÕLTUVUST

Ike tekitab sõltuvust ja süvendav seda. Isegi Mooses oli hädas, sest rahvas tahtis tagasi minna Egiptuse hea supiköögi tõttu, lihava supi juurde. Kogu rahvas oli sellest nii sõltuvuses. Nad olid nõus tagasi orjaks minema, nii pimestatud olid nad sotsiaalabist. Nad olid mentaalselt orjad.

Suur osa Eesti rahvast on samal moel orjad kõikvõimalikest abidest, seetõttu nad on mõtlemise poolest rikutud ja loodavad pigem toetustele kui midagi ise ette võtavad. Kirik, kes peaks inimesi vabastama igast sõltuvusest, süvendab seda veel enam.

See ei olnud Jeesuse plaan. Ta teeb kristlased vabaks ja kui sa veel ei tea, siis Jumala lasteks. Seetõttu evangeeliumi põhituum ei ole süvendada sõltuvussuhteid kui vaid olla üksnes sõltuv usust ja oma Jumalast.

Mis võiks veel olla parem kui olla vaba, sul on Taevane isa ja sa oled Jumala laps? (Rm 8:14, Gl 3:26, 1Jh 3:2)  Kuninglikust soost, mitte ateist ja sotsialist.


kolmapäev, 13. veebruar 2019

JEESUS EI OLNUD SOTSIALIST


Kuigi kommunistid ja sotsid on püüdnud läbi ajaloo Jeesust ära kasutada, punaseks teha, jäljendada, siis Jeesus ei olnud sotsialist, vaid maailmavaatelt parempoolne. Mitte sulase, vaid peremehe hingega. Ka haigete ravi ei olnud sotsiaalne ega ka tervise edendamise projekt, vaid väelise Jumala riigi kehtestamine maa peal. Kui haiged said ime läbi terveks, ütles ta ühtelugu, et Jumala riik on jõudnud kohale. Kui keegi ütleb et see on sotsialism, siis inimesed said terveks Jumala väe abil. Imed ja sotsialism ei käi kokku sotside agendaga Jumala käsitlusest ja ateismist. Jumala riik on kuningriik (teokraatia) ja Jeesus on kuningas (ainuvalitseja).

Ta on kuningate kuningas ja kõigi rahvaste kuningas. Jeesus on rahvuslik (ka judaismi ideaal on rahvusriik), taevas on esindatud rahvad, nn rahvuste kuningriik, mitte internatsionaal ega liberaalism. Jumal näeb Eestit kui rahvusriiki, mitte kui orja- või vasallriiki. Selleks saime tagasi riigi. Keeled ja rahvad lõi Jumal. Impeerium (Rooma) ei ole Jumala nägemus rahvastest, vastupidi, ta ajas keeled segamini (paabeli ajal). Igasugused impeeriumid (sh NL, EL) "sõidavad" julmalt üle rahvastest, seetõttu Jumal ei soosi seda, varem või hiljem need kukuvad kokku.

Jeesus töötas toidu heaks. Ta oli ametilt puusepp. Toidu jagamise (imede) näol püütakse selgitada, et ta jagas sotsiaalabi, tuhandetele, - tasuta leiba, siis need imed ei ole tõlgendatavad kui ühiskonna ideaal, kus võtame ühelt 5 leiba ja jagame teistele, vaid oli suurürituse, meie mõistes krussaadi toitlustamine. Seda juhtus kahel korral. See ei olnud sotsiaalabi, millest saaks teha kaugele ulatuvad järeldused. Isegi mitte supiköök! Jeesus ütleks neile, teil on käed ja jalad terved, hakake ennast liigutama! Mida te ootate?

Tema õpetusest selgub veel, et ta oskas kapitali kasvatada ja teadis, et esmalt tuleb selleks investeerida. Ta õpetas, kes rohkem investeerib, see teenib rohkem ja panna see tulu tootma. 10 talendi loos ta julgustab ettevõtlikust ja laidab raha kasutut (sukasääres)hoidmist. Samas ta annab väga selgelt mõista, et rahast ei sõltu kellegi hing. Kellele su vara siis jääb, kui sa homme sured (?), on tema seisukoht. Loota tuleb Jumala peale, mitte varakusele.

Mäejutluse kui ka tähendamissõnadest joonistub välja parempoolne maailmavaade (mitte liberaalne!). Samas ta räägib ka taevasest varast, kuhu tuleks kõigil investeerida, otsida võimalust ühiskonnas kaasa rääkida kui vara on rohkem. Koguda OMA huvides nn immateriaalset vara, mida mitte miski ei kahjusta (ps. koi, vargad). Tema soovitus rikkale et jaga oma vara vaestele, siis sul on aare taevas, on ühest küljest õige hoiak, aga teisalt mitte otsene soovitus, kuna see ei motiveeri vaeseid vara nimel pingutama (vaeseid on alati teie keskel, ütles ta). Paneb neid vaesuse lõksu. Ühel hetkel saab lihtsalt saadud vara otsa ja probleem kordub. Aga see andis rikkale suuna kätte. Andku iga üks mitte sunnitult, vaid vabatahtlikult. See kehtib ka riigi kohta. Riik ei peaks inimesi maksudega karistama, vaid looma soodsad tingimused vara kasvatamiseks. See ei lähe kokku sotside maailmavaatega, kuivõrd nende meelest tuleb vara ühtlaselt ümber jagada. Jeesus ütles, kellel on, sellele antakse ja võetakse sellelt, kellel ei ole. Raha tuleb neile, kes sellega midagi ette tahavad võtta.

Ta hindas kõrgelt kahte leptonit, kuigi rikaste panus oli sellega võrreldes tervelt varandus. Inimesed kipuvad unustama, et on ju rikkadki alustanud kahe leptoniga, aga saanud jõukaks. Kes kopikat ei korja, see rubla ei saa, kõlab üks nõuka aja ütlus. Korjamine ei tähendanud vara kasutut nn nõuka stiilis hoiupanka kogumist, kuni see kaotab aja jooksul väärtuse, vaid raha püsivat kasutamist.
Ta sai kividest leiba teha, aga selle asemel ta võttis 5 leiba ja paljundas. See räägib muuhulgas veel sellest, et kui sa tahad eeldatavat tulemust, siis tuleb kasutada vastavaid vahendeid. Kaladest ei saa leiba paljundada ja leivad ei muutu kaladeks. Kartulid ei kasvata rukist.

Palju rääkis ka külvist. Kiitis parimaks neid, kes enam külvasid ja tootsid.

See kõik kokku räägib mõistlikust majandusest ja rahandusest, kuidas teha raha ja kuidas seda veelgi enam teenida. Ei ole vale öelda, et Jeesus mõtles kui firma omanik või pankur.

Selgitas ühemõtteliselt, et omanik võib ise otsustada kuidas ta maksab palka, see ei ole kellegi teise asi talle öelda seda. Kui omanik tahab, võib ta tunni eest maksta ka päeva tasu, see on peremehe raha, ärge kadetsege. Ei mingit võrdsust nagu sotsidel tavaks. Ei mingit keskmist palka, miinimumpalka ega palga ühtlustust. Ka orjad pidid peremehele tulu tootma. Piibel õpetab meile rahandust ja kapitalismi. Kõik evangeeliumid räägivad sellest.

Ta eelistas kala asemel õnge ulatamist. Õppige püüdma, mitte almust paluma. Mitte elama nn sotsiaalabist ja teiste najal või arvel. Oma esimesed jüngrid valis ta kalurite seast, need teadsid ja olid usinad, et teenida elatist. Kuid nad lootsid ka õnnele. Ent õnne asemel tuleb pigem eelistada Vaimu tunnetust, mida ta neile õpetas, Jumalaga koostööd, mis tähendab õigel ajal õiges kohas võrke kasutada.

Kellegi elu ei olene üksnes leivast, vaid Jumala sõnast. Kõik hea and tuleb ülevalt, ütleb piibel. Jumala käes on kogu vara ehk teisõnu kuningriigis ei juhtu midagi ilma et kuningas seda ei võimalda. Kõik kuulume temale. Me oleme vaid ajalised, kellele antakse nii nagu tema tahab ja saame seda vara kasutada üürikest aega. Ilma oleme siia ilma tulnud ja ei saa midagi kaasa võtta. Samas meil kõigil on talendid, mis tuleb panna tulu teenima. Kes ei oska, õppigu või andku selle kätte kasutada, kes seda hästi teha oskab.

esmaspäev, 16. aprill 2018

Aiapidajale

Eestlased on tuntud aiapidamise poolest ja pööravad koduaedadele suurt tähelepanu. Aiapidamine on meile emapiimaga kaasa antud, kas pole? Kuid vähesed teavad, et inimese esimene amet oli aednik.

Jumal lõi Aadama Eedeni aeda. Ta pani Aadama tööd tegema ja harima Jumala loodud aeda. See oli inimese esimene amet. Temast sai aednik kõige täiuslikumas aias.

Eedeni aias ei olnud veel umbrohtu, taimehaigusi, taimekahjureid, millega iga aednik täna paratamatult kokku puutub oma aia hooldamisel. Seetõttu esimese aedniku töö oli kui lust ja lillepidu! See oli täiuslik aed. Selle puud kandsid vilju, mis ei olnud mädanenud, ussitanud ega kärbunud. Need olid perfektsed. Taimed, viljad, aed ja ka inimene, kõik oli täiuslik.

Paljude eestlaste aiad on suurepärased, sageli imetlusväärsed, kaunid ja ainulaadsed. Tõesti, Eestis kohtab äärmiselt palju fantastilisi ja kauneid aedu. Kuid see kõik on suure töö ja hoole tulemus. Mida vaatajad ei näe. Tohutud töötunnid, mida üks hoolitsetud aed nõuab. Selle kõige eest tasub aed iluga!

Siiski kõik ei ole nii roosiline nagu siin jutus juba kirjeldatud, vaid nõuab peale töö veel teadmisi ja vahendeid. Mulad, väetised, seemned, kõik see on üks paras keemia ja maksab. Kui kõrvalt vaataja imetleb, ah kui ilus ja lopsakas taim (!), siis tõenäoliselt on selle kauni ja erilise taime muld samuti eri tüüpi, spetsiaalse väetisega toidetud, vajaduste järgi kastetud ja loomulikult istutatud õige koha peale, - varju, poolvarju või päikse alla.

Võib osta väga kauni taime, aga kui sa istutad selle vale koha peale või ei kasuta selleks õiget mulda, siis see taim jääb heal juhul kiratsema, halvimal juhul sureb välja. On äärmiselt oluline iga taime vajaduste jaoks kasutada sobivat aiapidaja toodet ja teha seda õigel ajal.

Teades kui raske on leida sobivat väetist või mulda või teisi tooteid, kus tihti neid lihtsalt pole müügis või on just ära ostetud kui sa kohale jõuad, siis aiapidaja elu on õnneks lihtsamaks muutunud tänu  internetile, kus kaupu saab tellida, kui leida üles mõni sobiv e-pood. Vaadata välja tooted ja uurida, kas e-pood saadab selle otse koju või kui kaugele tuleb tootele järgi minna. Nüüd jääb vaid asi ära tellida ja ei pea mööda ilma ringi sõitma ning aega kulutama.

Siinkohal üks tore aiapidaja e-pood e-Garden. Sellest poest saab kaupa tellida otse koju või Omniva teenust kasutada kui postipakiautomaat kaugele kipub jääma. Aga kui kaup ostetud, saab ka ise järgi minna, hoiab otsimise pealt aega kokku. Valida saab viie (!) erineva tarneviisi vahel. See peaks sobima ka neile, kes elavad keskustest kaugel ja ei pääse mingil põhjusel tooteid kauplusest ostma. Nii või naa, on iga selline e-pood aiapidajale suureks kergenuseks ja abiks, kus jääb rohkem aega aia hooldamisele ja selle nautimiseks!

Siinkohal ka otseviited, ei pea aega kulutama otsimise peale. Saate kiiresti ülevaate!


VÄETISED


SEEMNED

MULD

MAHETOOTED

TAIMEKAITSETAIMEKATTED

LISATOOTED

Kaunist kevadhooaja algust!