teisipäev, 21. veebruar 2017

KUULEB HÄÄLT. KELLE OMA?

Sa ei pea otsima hääli ega paluma häälega juhtimist. Jumal teeb seda mõnikord. Enamasti ta juhib usklikke sisemiselt. Ta räägib läbi sisemise tunnistuse või läbi sisemise vaikse hääle. Sel moel ta kaitsab oma lapsi väliste olude, rünnakute ja saatana eksituste eest. Püha vaim võib rääkida vahel autoriteetselt, kui selleks on vajadus, kuid enamasti mitte. Kuna sinu sisemist kanalit (sh sisemist tunnistust) ei saa pealt kuulata.
Püha Vaim on sinu sees ja tunnistab koos sinu vaimuga. Paulus ütleb, "Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed." (Rm 8:16) Või nagu heebrea kiri "Seda tunnistab meile ka Püha Vaim". Püha Vaim on tunnistav vaim. Sama kirjeldab Johannes, ta ütleb: " Te tunnete Jumala Vaimu sellest: iga vaim, kes tunnistab kes tunnistab Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast." Ükski teine vaim ei tunnista Jeesust. Kui sa tajud, et siin on asi imelik, siis ära kuula seda vaimu. Sest Püha Vaim ei tunnista midagi iseenesest, vaid üksnes kõike seda, mida teeb ka Poeg. Sama põhimõtet õpetas Jeesus, kes ütles, et ta ei räägi midagi iseenesest, vaid seda mida ta kuuleb Isa tegevat.
Niisiis. Selline lihtne sisemine juhtimine on tulekindlel, mida tuleb järgida. Sinu sisemist kanalit ei saa pealt kuulata! Saatan võib panna su ümber kümneid deemoneid, kes kõik sosistavad, panevad su pähe mõtteid ning mõjutavad sind läbi teiste inimeste, aga ära tegutse selle põhjal. Kuula oma sisemist häält, mis on kodeeritud. See on kui digitaalallkiri. Seetõttu öeldaksegi, palveta vaimus. Sinu vaim palvetab, aga mõistus on viljatu.
Sisemist tunnistust sa võid usaldada praktiliselt alati. Kuid kuuldavaid mõtteid oma peas ja hääli pead alati testima. Kui sa ei tea kuidas seda teha, siis pöördu mõne venna või õe poole kellel on tarkuse sõna and. Jeesus testis alati kõik kuuldavad mõtted ja kasutas selleks tarkuse andi. Seda hingevanelasel ei ole. Seetõttu ta kasutabki piibli kirjakohti kontekstiväliselt. Ta teab sõna tsiteerida, aga sellega ei ole kaasas tarkust. Sellest me tunneme et ta eksib. Ta on eksitav vaim. Tema eesmärk on kõik ära rikkuda. Kuid sisemine tunnistus tuleb sinu vaimu sisse läbi Püha Vaimu ja see on kindel viis kuidas Jumal saab juhtida iga kristlast, eelkõige neid, kes pole veel vaimsetes asjades kogenud või neil pole vastavaid ande. Aga kui nad kuuletuvad oma sisemisele tunnistusele, siis neil läheb hästi. Ja nad on Püha Vaimu abil juhitud.

Kommentaare ei ole: