kolmapäev, 11. november 2015

Sa oled kuningapoeg

Jeesus ütles ühtelugu, et te olete Jumala lapsed. Kui raske on seda uskuda, kas pole? Palju lihtsam on uskuda, et me oleme parajad lambad.

Kuid Jeesus ei öelnud, sa oled üks igavene lammas! Ta ütles, sa saad istuda koos temaga troonile (Il 3:21). Loomi panevad troonile vaid inimesed. Seetõttu sa pole üldsegi mitte mingi vagur talleke, vaid kuningas! Tema kasvatab sinust kuninga! Valitseja (sest ühel päeval muudetakse kõik uueks ja seal oled sina valitseja, Il 5:10; 20:6; 21:5,7, 22:5). Sina saad päästetud. Millest? Kohtust. Sest ühel päeval sa oled troonil koos temaga kui mõistetakse kohut surnute üle nende tegude järgi. Sulle on andestatud selletõttu kes on Jeesus. Aga Jeesus elab ja sina koos temaga usu kaudu, mitte sinu tegude, vaid usu läbi!. Sa oled kallilt ostetud ja laitmatu (Il 14:5). Sa ei lähe kohtupingile (1Ts 5:9,10), vaid oled teisel pool, päästetud - Jumala laps, tema poeg või tütar!

See tähendab muuhulgas ka seda, et sa ei tohi kohut mõista. Seetõttu on öeldud, et ära mõista kohut (Rm 14:13, 1Tm 3:15), iseäranis teise venna üle. Kuninga lapsed on tema omad. Kui Jumal on nad õigeks mõistnud, siis mitte seetõttu, et nad ise seda ära teenisid, vaid üksnes Jeesuse ohvrisurma tõttu. Jeesus on kuningate kuningas (Il 19:16) ja kõik tema omad on samuti kuningad ja õiged. Ära lase endale öelda lammas, või talleke või teab mida veel. Sest kes on see, kes ütleb kuningale lammas? Jumal ei kutsunud sind selleks, et teha sinust lammas, vaid kuningas!

Kui sa inimesele ütled, et me oleme lambad, siis ei ole sa just eriti veenev. Kes ikka tahab lammas olla. Kuigi mõni tahab olla elevant, püha lehm või hoopis mõne teise "looma usku". Jeesuse mõte, et te olete minu lambad tähendas seda, mida teil teha tuleb, mitte seda, kes te olete. Jeesus kasutas karjase võrdpilti, kuna see oli seal kuulajatele arusaadav kujund. Kui Jeesus oleks öelnud, et ma olen uus Kuningas, siis ta oleks ilma pikema jututa hukatud, kas juutide või võimu poolt. Samas ta rõhutas, et tema järgijad on Jumala lapsed, aga sellega on ka kõik öeldud, kes on tema.

Nõnda siis, evangeeliumi mõte ei ole teha lambaid, vaid jumala lapsi. Kes see ikka tahab lammas olla. Ei ole usutav, et ka ükski juut tahtis lambaks olla. Juudid teadsid väga hästi oma identiteeti. Et nad on Jumala valitud rahvas. Ja see rahvas ei ole kindlasti mingi lambakari, vaid iseteadlik, valitud ja kutsutud ja seatud kõigile eeskujuks. See ei ole mingi taandevolutsioon, inimesest lambaks, vaid ikka evangeelium, inimesest kuninga lapseks. See ei olegi nii lihtne mõista. Sest kui sa kogu elu oled käitunud peaaegu nagu lammas, siis on sul sarnane mentaliteet. Sul on raske üldse aru saada, mida tähendab olla kuninga perekonna liige. Sul pole ju sellist kogemust. Seetõttu piibel ütlebki, vaata, kõik on uus või vaata ma teen kõik uueks. Just. Seda sa saadki. Jumal alustab sinu meeleparandusest ja jätkab õpetamist Püha Vaimu abil, mida tähendab üks seisus: ma olen kuninga laps. Loomulikult ei saa ühest korralikust lambapeast kohe eeskujulikku kuningalast. See võtab aega. Aastakümneid. Ometi kõigele vaatamata, on sul see seisus: Jumala laps.

Kui öeldakse, näidake mulle lammast? Siis keegi ei tunne selle vastu huvi. Kui öeldakse, näidake mulle kuningat, siis see on hoopis teine asi. Ent neid ei ole lihtne leida. Kui sa ütled inimestele, me oleme kuningad, siis kes ei tahaks saada kuningaks? Iseäranis, kui ta on sügavas südames tahab olla parem kui tal õnnestub. Kuid ka siin tuleb appi Jumal, kes selleks annab üleloomuliku jõu ja head nõu ning juhtimist. Jeesus kasvatab sinust kuninga poja.

Võibolla ei ole sa veel üldse aru saanud, et mida tähendab sinu uus seisus? Tea siis seda, et sa oled õige. Keegi ei saa sind hukka mõista, sest sinu õigus tuleb Jeesuse tõttu. Jumal ei ütle, et sina lunastasid ennast ise, vaid ma annan sulle õiguse ja mõistan sind õigeks tänu Jeesusele. See tähendab, et kõik sinu õigus ja volitus tuleb üksnes sellest, et Jeesus on õige. Nõnda siis, kui Jeesus on kuningate kuningas, siis sina oled kuninglik sugu, preesterkond, tema valitud rahvas (1Pt 2:9), püha ja kellegil ei ole õigust sind enam hukka mõista! Kui Jumal on sind õigeks mõistnud, siis sa oled õige ja ole selles julge ja võta endale meelevald olla tema täieõiguslik laps, nii nagu ta sinult seda ootab ja tahab, et sa selleks saad ja sa juba oledki. Tema uue kuningriigi volitatud valitseja ja kuningas, kes valitseb koos temaga igavesti. Vot nii! (loe: aamen) Nüüd siis tead et sa varem ei olnud mitte keegi, aga nüüd oled Jumala rahvas, kõik! Sinu peale ei olnud halastatud, nüüd aga on. Tere tulemast tema kuningriiki, kuninga poeg ja tütar. Jumal kasvatab sinust kuninga...

... nüüd alusta sellest, et ütle endale: ma olen kuninga poeg (või tütar). Kirjuta see enda peegli servale, mis aitab sul seda iga päev meelde tuletada. Ütle ka oma kaasusklikele: sa oled kuninga tütar (või poeg). Sa oled Jumala laps.

Kommentaare ei ole: