neljapäev, 25. aprill 2013

VIDEO: Iisrael on imedemaa

Iisrael on imedemaa, kus näed oma silmaga kõike seda, mida on kirja pandud Piiblis. Vaata meeleolukat videod ja muljeid Iisraeli reisist. Sa saad käia Jeesuse jälgedes, paikades, kus Jeesus viibis ja elas.

reede, 5. aprill 2013

Kuidas saada rikkaks?

Teie jõukus võrdub päevade arvuga, mil te olete suuteline toime tulema ehk kui lõpetate töötamise, kaua te siis toime tulete? Nii saate väga täpselt mõõta, kui kaugel te olete eesmärgist saavutada rahaline sõltumatus. Inimesed arvavad, et nende jõukus seisneb laenu eest ostetud varades, majas, liistitud autodes, siis see ei ole nii. See jutumärkides vara on tegelikult kulu ja kui ühel päeval kaob töökoht, siis tuleb veel kinni maksta laen ja intressid. Inimene langeb sügavale miinustesse, aga ta juba oligi seal, ta ei olnud jõukas! Seetõttu jõukam on see, kellel pole vara, mida koi ja rooste rikub nagu Jeesus ütles. Jeesus teadis jõukuse valemit. Rikkad on kõik need, kelle kulud on väiksemad kui tulud ehk passiva, kohustuste poolelt jääb üle, mis võimaldab teha uusi investeeringuid aktivatega ehk kasvatada tulupoolt. Maja ja auto ja träna ei ole aktiva ehk vara, mis teeb teid rikkamaks. Ok.

Jõukus on mõõdunöör, mis võrdleb teie varade rahavoogusid kulude voogudega. Näiteks kui teie igakuine sissetulek on 1000€ kuus, aga kulud 500€. Kui suur on sel juhul teie jõukus?

Kasutades ülaltoodud definitsiooni, siis, mitu päeva te suudate toime tulla? Kui kuus on 30 päeva, siis selle alusel on teil rahavoog 2 nädalat. Kas pole?! Kui te saavutate rahavoo 1000€, siis te olete jõukas, kui teie rahavoog on 1001€, siis teie vara kasvas, te saate rikkamaks 1€ võrra, juhul, kui te selle uuesti panete ka raha teenima, siis veelgi ehk ära ei kuluta, astute juba järgmise sammu veel rikkamaks saamise suunas.

Hoiustamine ei tee teid rikkamaks. Raha investeerimine aga teeb, seetõttu raha laenamine, korteri üürile andmine, väärtpaberid, need kõik suurendavad teie rahavoogu ja rikkust ja aitavad säilitada jõukust.

Jõukas ei ole see, kellel on palju asju (asjad kuluvad, nõuavad hooldust, amort jne), vaid see, kellel on vahendid, mis toodavad raha rohkem kui kulub ehk selles suunas, et te saate muutuda rahaliselt sõltumatuks. Töökoht tagab teile alatise vaesuse, kuna te ei tee samme rikkaks saamiseks. Autoliising, majalaen on vastupidi teid orjastav ja teil ei teki vabu vahendeid, et ületada jõukuse murdepunkt. Hoidke kulud madalal, suurendage sissetulekuid ja ärge kulutage lisasissetulekuid ära, vaid investeerige kui vähegi võimalik ja te saate rikkaks. Pankrott ei ole igavene vaesus, vaid ajutine. Raha eest töötamine on alatine vaesus. Kes tahab saada tööst rikkaks, siis teadku, et rikkad ei tööta raha eest, vaid panevad oma raha tööle nende heaks. See ongi peamine võti, mis on kinni teie peas, mitte kuskil mujal. Kui te hakkate mõtlema nii kuidas mõtleb rikas mees, siis te saate rikkaks.

Rikkus ei seisne raha rohkuses, sest see on vaataja silmades. Inimene ei saa kunagi olla liiga rikas. Rikkad ostavad vara. Vaestel on ainult kulud. Keskklass liisib autosid ja võtab majalaene, mida peab varaks, aga tegelikult on need kohustused (passiva) ja nad on reaalselt vaesemad kui need, kellel pole vara, mida "koi ja rooste rikub". Seda sama õpetas ka Jeesus.

Kui rikas küsis, mis ma pean tegema, et saada taevasse, siis Jeesus ütles, et mine müü maha kogu oma vara ja jaga vaestele. Kuid seda ta ütles taevase vara kogumise kohta, mitte maise kohta. Seetõttu sama meeltesegased on need, kes põlastavad raha (et raha on halb isenenest) kui need, kes jumaldavad raha. See rikas mees jumaldas raha. Jeesus pidas siin seda silmas, kuna ta nägi läbi. Selle mehe silmad olid kinni rahas, aga see mees ei olnud saanud veel vabaks, kuna ta ei mõelnud nii nagu rikas (rikka mõtteviis), ta elas hirmu all, et ta vara saab otsa ja mis siis saab?! Ta oli saanud rikkaks, aga tegeles peamiselt selle hoidmisega, selle asemel, et raha panna tööle. Jeesus andis talle isegi kaudse vihje, "mine ja jaga". Ehk pane raha tööle. Jeesus vabastas inimesed hirmudest, seetõttu Jeesus õpetus oli kooskõlas ka rikkusega. Sest rikas teab ja mõtleb, et tal ei ole põhjust hirmu tunda, kui ta investeerib raha nii, et varad kasvavad ja kulutab vähem ning investeerib tulu taas, et see raha veelgi kasvaks. See teeb inimese rahaliselt sõltumatuks.

Töö ei tee inimest sõltumatuks, vaid inimesele jääb hirm, kaotada töökoht. Sõõrumaa ütles kunagi midagi sellist, et andke inimestele majalaen ja nad töötavad nagu oravad rattas, mis tähendab seda, et nad on ennast sidunud ja töötavad hirmu tõttu kaotada oma positsioon ja maja.

Tegelikult ei ole selline inimene vaba. Sest inimene töötab pangale (laen), ja töötab omanikule (tööandja), lisaks riigile (maksud), kuid mitte tema enda huvides. Seda teeb enamus inimesi, suur mass inimesi, soovides tarbida, sattudes selle lõksu. Lõksu teine külg on ahnus või ihad. Inimesed saavad raha juurde, kuid kulutavad saadu kohe ära, selle asemel et mõelda, kuidas see raha panna uuesti raha teenima ja saada rikkaks.

Miks rikkad muutuvad rikkamaks?

See on väga lihtne! Kuna nende aktiva (mitte kohustused!) on üha kasvamas, aga keskklass leiab ennast alaliselt rahalises seisus, kus ta peab pingutama, rügama tööd. Rikka meelest on maja (eriti laenuga) kohustus, vaese meelest vara. Rikas teab, et maja ei suurenda tema rikkust, vaid põletab raha, nii nagu igasugune teine kohustus, vähendab tema jõukust. Seetõttu ka Jeesus õpetas mitte ainult vaimulikke tõdesid, vaid ka seda, kuidas saada vabaks majanduslikult. See on oskus näha asju, mida teised ei näe, näteks, anna kala asemel õng ehk vahend sissetulekuteks. Jeesus pidas oluliseks rahanduslikku oskust (kirjaoskust). Kuidas sinuga on?

Peamine põhjus, miks inimesed on raskustes, on see, et nad on aastaid koolis käinud, ent kahjuks ei tea midagi sellest, kuidas käia ümber saadud rahaga. Selle asemel, et ise saada jõukaks ja rikkaks, nad hakkavad tööle raha eest, töötavad usinasti 40 aastat kõigi teiste heaks, kuid ei õpi kunagi raha enda heaks tööle panema. Vanasõna ütleb, raha paneb rattad käima. See ei ole suurustamine, vaid tõde, kuidas tuleb rahaga toimida. Kui sa seda teed, siis sa saad vabaks. Jeesuse tahe oli vabadus, et inimesed võiksid olla vabad igas mõttes, ka rahaliselt. Kuid rahapuuduses ei ole süüdi mitte keegi teine, kui vaid sina ise, see "asi", mis asub inimesel kahe kõrva vahel.

 Kui sa tahad rikkaks saada, siis pead tundma rahalist kirjaoskust ja panema raha enda eest tööle.