kolmapäev, 11. aprill 2012

Head teod ei loe mitte midagi

Kui sa hakkad ennast õigustama ja loodad oma headele tegudele, siis sa tegelikult ei erine mitte millegi poolest inimestest, kes ei usu Jumalat, kes ei tunnista Kristust. Sa ei erine isegi mitte juutidest, sest judaism toetub samuti oma headele tegudele. Kuid need on OMA teod. Millest need kõnetavad? Aga sellest, et sa oled tubli, aus, õiglane ja korralik inimene. Aga tead mis Jumal ütleb selle kohta? Sa oled uhke ja ennast täis ja loodad oma mainele. Seega sa ei tunnista Kristust kui oma päästjat. Sest Kristus tuli siia maailma, ja pööras kõik pea peale. Teod ei loe enam. Loeb ainult usk. Usust saab õigeks. Kui sa loodad tegudele, siis sa oled samasugune, nagu iga inimene tänavalt, kes loodab oma pääsemise välja teenida. Aga tead mis nende inimestega juhtub? Nende üle peetakse kohut! Ühel päeval. Kui sa tahad minna kohtu ette, siis jätka samas vaimus ja sa jõuad kohtujärje ette, aga sa ei saa päästetud. Kui sa saaksid päästetud, siis sa pääsed ka kohtu alt. Sest Jeesuse omad on kohtu alt vabaks "ostetud" Jeesuses ohvri läbi. Mõtle korraks selle peale, kui sa õigustad ennast tegudega, siis sa naeruvääristad Jeesuse valatud verd, see on sinu jaoks narrus, mõttetu verevalamine. Kuid Jumala Poja veri valati just sinu pääsemiseks. Jumal ei teinud seda ilma asjata. Oled sa mõelnud, miks ta seda tegi? Aga sellepärast, et sind päästa tulevase kohtu alt, et sa võiksid olla juba nüüd Jumalaga lepitatud, päästetud kohtu alt ja pääsetud lõpuaegadel saabuvate hädade käest; sest Jumala Poeg tuleb ka sulle järgi, ta võtab omad üles enne, kui maapeal läheb asi väga hulluks. Kui sa usud, et Jeesuse veri oli valatud ka sinu eest, siis ära looda oma headele tegudele, vaid sa saad lootuse panna ainult oma usule. Sest usust saad sa õigeks. Ainult usust! Teod ei loe. See vahe ongi kristlasel kes loodab Kristusele ja kõigil teistel ülejäänutel, kes loodavad vaid oma tegudele, ka juudid kaasa arvatud. Sa võid päevast päeva pingutada heade tegudega, aga kukud ikka läbi. Kui sa aga paned lootuse oma usule, sellele teole, et Jeesus suri sinu eest, üks kord ja igavesti, siis seetõttu võid sa olla usust õige ja sa ei pea häbenema ennast ega oma väärikat elu Kristuses, kui sa tahtlikult pattu ei tee. Kogu maailm ei salli sellist lootust silmaotsaski, selletõttu nad laimavad kristlasi ja näitavad näpuga nende suunas, et vaata, millised te olete, aga vastupidiselt - mina, mina olen aus ja korralik inimene ja heatahtlik ja ei tee kurja, ma saan ise hakkama. Nad ei kannata seda, et sina, kes sa usud, saad just selle õiguse vaid usu läbi, et sinu teod ei loe. Seetõttu nad vihkavad kõiki kristlasi ja laimavad neid, kes panevad oma lootuse Kristuse päästele ja usule. Nende meelest pole kristlased seda õigust ära teeninud. See on muidugi õige, et kristlane pole mitte millegagi oma päästet ära teeninud. Aga see on Jumala tahe! Et kristlane usuks Kristusesse ja saaks õigeks vaid usu läbi. Jumal ei taha, et me üritaksime välja teenida oma õigust, vaid ta soovib et me tunnustaksime Kristuse õigust, Jumala ainusündinud Poega! Kes Kristust ei tunnista, on selle läbi juba hukka mõistetud ja läheb kohtu alla. Kui sa tahad saada päästetud, selle läbi mida Jeesus tegi, siis ei ole sul vaja teha midagi muud kui uskuda, uskuda seda Jumala päästeplaani Kristuses läbi ristisurma ja võtta Kristus vastu oma isiklikuks päästjaks ning sind päästetakse. Täiega! Seetõttu, oled sa Jumalale meelepärane vaid Kristuse tegude tõttu ja pole vahet, mida sa oled varem teinud, kas sa olid hea või halb inimene. See ei loe midagi. Sa ei saa midagi ära teha oma pääste välja teenimiseks. Usu Kristusesse ja see arvatakse sinu õiguseks! Ainult usu läbi saad sa õigeks, jumalalapseks, päästetud, nüüd ja igavesti.

Ela usus ja ainult usu läbi!

"Inimene ei saa õigeks Seaduse tegude kaudu, vaid ainult usu läbi Kristusesse Jeesusesse, siis oleme ka meie uskunud Kristusesse Jeesusesse, et saada õigeks usust Kristusesse ja mitte Seaduse tegude kaudu, sest Seaduse tegude kaudu ei mõisteta õigeks ühtegi inimest." Gl 2:16
"Jumal on üksainus ja tema teeb usu läbi õigeks nii ümberlõigatu kui ümberlõikamatu." Rm 3:28-30
"Usu läbi temasse on meil julgus ja usaldav ligipääs Jumalale." Ef 3:12

Lisan siinkohal veel Wilkersoni blogipostituse, mida on hea teada!

WILKERSONI BLOGIPOST:

David Wilkerson Today
TUESDAY, APRIL 10, 2012
KRISTUSES
by David Wilkerson
[May 19, 1931 - April 27, 2011]

Mina usun, et usu kaudu õigeksmõistmine on kristluse põhialus. Sest sa ei koge tõelist rahu ja hingamist enne, kui oled veendunud, et sa ei saa kunagi Jumala silmis õigeks omaenda headest tegudest.

Seni, kuni sa ei mõista Jeesuse täiuslikku õigsust, mis kuulub sulle usu läbi, elad sa elu täis higi ja pisaraid. Sa elad oma elu, püüdes olla Jumalale meelepärane läbi käsumeelsete lootusetute püüete saada õigeks
omaenda tegudest. Kuid fakt on see, et sul ei saa iialgi olema mingit oma õigsust, mida Jumala ette tuua!

Kindlasti on su jaoks enam kui tuttav piiblilõik Jesaja raamatust, kus öeldakse, et meie oma õigus on kui määrdunud riie Jumala ees (vt. Jesaja 64:5). See ei tähenda nüüd seda, nagu põlgaks Jumal meie häid tegusid –
kindlasti mitte! Me kõik peaksime tegema häid tegusid, kuid kui sa arvad, et need head teod on need, mis sulle pääste toovad või mis võimaldavad sul seista pühana Jumala palge ees, siis muutuvad nad ei millekski enamaks kui
vaid määrdunud riieteks!

Sa võid tunda end hästi kõigi heade tegude pärast, mida teed ja nautida isegi võiduhetke oma kiusatuse üle. Sa tunned end õigena, kuna Jumala soosing hingab su üle. Samas aga põrud järgmisel päeval kõige täiega. Sa
langed tagasi pattu ja korraga on kogu su rõõm kadunud. Sa kardad, et Jumal on su peale vihane ja mõtled, ega sa ometigi oma päästet kaotanud pole.

See on kui ameerika mägedel sõit, täis emotsionaalseid tõuse ja mõõnasid – üles-alla, kord külm-kord kuum, patt ja tunnistamine – sõltuvalt sellest, kui tubli või mitte tubli sa mingi päev arvasid end olevat. See aga
on üks lõpmatu kannatuste rada, kuna sa püüad oma lihas olla meelepärane Jumalale.

Mu armsad, ükski lihas tehtud õige tegu ei jää Jumala ees püsima. Isegi kõige parimad, pühamad ja korralikumad kristlased on jäänud ilma Jumala aust. Mitte kedagi meist ei võeta Isa ees vastu tänu meie headele tegudele.
Me oleme aktsepteeritud vaid sellistena nagu me oleme Kristuses!

„Sest te kõik olete üks Jeesuses Kristuses!“ (Galaatlastele 3:28). Pöördudes Jeesuse poole päästva, ennast tühjendava usuga, saame me üheks Kristuses. „Kristuses olemine“ tähendab seda, et Jumal kannab Kristuse
õigsuse üle meile ja kogu meie patt on minema pühitud mitte tänu meie, vaid tänu Tema teole!

Kommentaare ei ole: