neljapäev, 23. veebruar 2012

Tagakiusamine ja ahastus

Kas ahastus võiks meid lahutada Kristuse armastusest?

Ei. Sest kristlane ei karda ahastust. Paljud jumalalapsed, kes on viibinud ahastuses, on Jumalat appi hüüdnud ja Jumal on toonud neile vabanemise. Taavet oli üks neist. Sellest tunnistades ta ütleb: "Surma võrgud ümbritsesid mind, surmavalla ängistused tabasid mind, ma sattusin ahastusse. Aga me hüüdsin appi Issanda nime: "Oh Issand, päästa mu hing!"" "Kitsikuses ma hüüdsin appi Issandat, Issand vastas mulle, asetas mind avarustesse" kirjeldab Psalm 118:5.

Kas tagakiusamine võiks meid lahutada Kristuse armastusest?

Ei. Kui me oleme täidetud armastusega Jumala vastu, siis tagakius ei hirmuta ega lahuta meid Jumalast. Tagakiusud on kristlase jaoks loomulikud eluetapid, möödapääsmatud. Issand ütleb: "Kui nemad on mind taga kiusanud, siis kiusavad teidki." "Ja kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga" 2Tm 3:12. Kõiki tabab tagakius. UT leping ei luba meile, et meil läheb nagu lepase reega, küll aga kirjutab, et kui sa oled kristlane, siis pane ennast valmis, kui tuleb tagakius. Piibel kirjeldab, et Jumal aitab ja kannab meid läbi raskuste. Te võite lugeda Pauluse tunnistust, kus teda tagakiusati ja seda pole üldse vähe. Paulus ütleb: "Kurjad inimesed ja petised lähevad ikka pahemaks," aga lisab siis "kuna sa tunned lapsest saadik püha kirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses." Esiteks, pühakirjad on see tarkus, mida sa vajad siis, ja looda kõiges Kristuse peale. Kuid te peate teadma, "sest teile ei ole ju kingitud ainult armu uskuda Kristusesse, vaid ka kannatada tema pärast ning võidelda sedasama võitlust," kirjutab Paulus filipi kogudusele ja toob näiteks iseenda, "mida te minust olete näinud." Ta ütleb, kui te ei usu, et meid võivad tabada tagakiusamised, siis vaadake mind, see juhtus, aga see on võitlus, rõhutab Paulus. Ta ei võta kannatust kui traagikat, vaid kui võimalust võidelda head usuvõitlust.

Kui sa sõber oled kristlane siis ära ehmu, kui ühel päeval tabavad ka sind kannatused ja tagakius, aga see on Jumala arm, ja see ei ole sinu isiklik võitlus, vaid see on Jumala võitlus. Sest meil ei tule võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega (Ef 6:12), nagu Paulus selgitab efeslastele. Aga kõige selle juures, võid sa kogu rõõmuga hõisata ja tänada Jumalat, kui ta on su ellu lubanud tulla tagakiusamise, sest siis ta tegeleb isiklikult sinuga ja see tähendab, et sa saad näha ka Jumala vägevat kätt, nagu Taavet kirjutab, kes teda välja aitas surma käest. Mõnikord ta ütleb sulle isiklikult, miks sa seda koormat koged, siis pane tähele, mida ta räägib, aga enamus juhtudel ei ütle Jumal midagi. Aga ka siis tea, et meie ellu ei saa midagi tulla ilma Jumala teadmata. Jumal teab ja kontrollib kõike, veel enam meie elu, kui me oleme tema poolt kutsutud ja ta on kinkinud meile usu. Meie ei ole lõpuni vastu pannud, surmani, aga me oleme jumalalapsed ja tema poeg Kristus on meie Issand, kelle läbi me võime alati pöörduda, sest meil on see õigus ja hüüda appi Kristuse nimel.

Pea meeles seda, et Jeesus ei tõotanud Kristuse pärast tagakiusatuile mitte ainult suurt tasu taevas, vaid ka erilist õndsust maa peal, öeldes: "Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiustatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse, ta lisab "Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas!" ning selgitab "Just samamoodi on tagakiusatud ka prohveteid enne teid."

Ka parimad kristlased on tagakiusatud, kas seda evangeeliumi kuulutamise pärast või lihtsalt selle pärast, et inimesed on teada saanud, et nad on kristlased. Neid mõnitatakse ja kiusatakse ilma põhjuseta. Paljudes riikides hukatakse kristlasi iga päev, nad langevad tagakiusamise tõttu. Neid vaenatakse ja hukatakse avalikult Iraanis, ja pange tähele, et kogu maailm vaatab pealt ja keegi ei sekku; sest nad ise pole kristlased, nagu öeldakse siin maarjamaal: oma asi, ise oled süüdi! (Milles? Et nad usuvad Kristust?) Kuid tea veel seda, et algkoguduses peeti suureks auks olla arvatud märtrite hulka. Nad kogesid pilget ja ahelaid ja vangistust. Neid aeti areenidele loomade kombel ja naerdi nende üle, kui lõvid neid lõhki rebisid. Nad olid sunnitud elama väljaspool teisi, kõrbes varjama, mägedes nälgima, koobastes ööbima (He 11:36). Seepärast "Õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge needke," soovitab Paulus roomlastele.

Ka mina pole erand, pean võitlema ahastusega. Mõnikord ma ei tea, kust kohast tuleb tagasilöök, aga nii see on. Kui sa oled üks nendest, keda täna tagakiusatakse, siis tõuse üles, ja hüüa Jumalat appi ja ole rõõmus ning usu, et Jumal on sinus ja aitab sind kõigest sellest läbi minna, sest meil tuleb au anda Jumala nimele. Ära noruta enam ja tunne rõõmu! Las Jumala rõõm tuleb ja langeb sinu peale ja täidab sind oma auga ja nagu piibel rõhutab: rõõm on mu tugevus! Hüüa appi Jumalat! Ole julge ja Jumal aidaku ja õnnistagu sind.

Kommentaare ei ole: