teisipäev, 31. jaanuar 2012

Armastus võidab usuga

Armastus võidab usuga. Ta usaldab kõike, mida Jumal on öelnud. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. (Rm 8:28) Jeesus nägi sama palju haigusi, viletsust ja kurjust kui meie; pealegi ta kannatas isiklikult kurjuse all rohkem kui ükski meist ja siiski ei kaotanud oma usku Jumala headusesse. Usk Jumala headusesse ei olene niipalju kannatuste rohkusest kui meie endi sisemisest headusest ja kurjuse vastu võitlemise jõust, mida armastus võidab usuga. Aga Jeesuse kaudu saamegi esmakordselt inimkonna ajaloos selge kujutluse Jumala armastusest ja headusest. Jeesus ei tõestanud Jumala armastust, vaid elas seda. Sellest Jeesuse usust sünnib rõõm ja kannatused võitev usk.

Kas on alust arvata, et raskusteta elu soodustab usku Jumalasse? See on põhjendamatu. Mida suurem usumees, seda suuremad kannatused ja nende usk on saanud suureks kannatustes. Pikad kannatuste perioodid on andnud suuri usuinimesi. Me sageli ei mõista Jumala käitumist meiega. Meil on usk. Kus me ei saa näha, seal me usume. Mõnikord näib, et Jumal ei halastaks üldse meie peale. Ta laseb tulla meile valu, kus me tunded on kõige hellemad ja kustutab meie silmadest säranud rõõmu. Surm võtab meilt kõik, keda me armastame. Siiski me hoiame kinni Jumalast ja usaldame oma sügavamat sisemist tunnet, et me jõuame Sinu juurde.

Ei ole vaja segamini ajada, et kannatuste hulk ei ole tingitud Jumala headuse puudumisest, vaid sellest, et inimesed põlgavad Jumala armastust ja mööduvad sellest ükskõikselt. Vahel nad hüüavad: "Jumal, miks sa lasid sellel juhtuda?!" Aga Jumal on hea, kuid meie ei ole. Nii võime julgelt öelda, et Jumal on täiuslik headus. Jumal on hea kogu aeg. Sest tema armastus võitis usuga, et Kristus sureb, annab meie eest oma elu, et meie võiksime kohata Jumala armastust ja võita usuga.

pühapäev, 29. jaanuar 2012

Kindel armastus

Piiblis on huvitav võrdlus, kus kirjeldatakse armastus piltlikult: "Issanda nimi on tugev torn: sinna jookseb õige ja leiab varju." (Õp 18:10) Täna meil ei ole enam kaitseehitisi vaja, aga kindel on see perekond, kus on rahu ja kindel paik väliste ohtude eest. Perekond on selline kindel torn.

Miks meil on vaja sellist pelgupaika? Küllap seetõttu, et armastus kohtab elus palju raskusi, pidevat vaenamist ja kurjust, sageli see kurjus esineb peidetud kujul. Me ei tea, kust lastakse mürske, aga need kukuvad meie kindlustuste suunas ja selles maailmas on inimesel palju kiusatusi. Kahtlemata on palju evangeeliumi õelaid vaenlasi, kes tõde sihilikult ja valede abil takistavad või kinni hoiavad, kes tõde valega kinni katavad, aga ka halbade kavatsustega valevendi, valekirstlasi ja kiuslikke kristlasi, igasuguseid on. Paljud neist on langenud deemonite petmise võrku ja salgavad perekonna või levitavad valeõpetusi kiusu pärast. Igasugust kurjust on, lihalike usklike mõistmatu pöörast sõgedust, auahnust ja elukõrkust ja sõda lihaga, taevaaluste kurjuste vägedega. Kuid õigetele kingib Issand igas võitluses uue armu, ta on tõotanud seda teha ja aitab tõe läbi ületada raskeid olukordi ja võimatuna näivaid olukordi. Vahel Issand ootabki seda, et inimene jõuaks nullpunkti, kust ta enam ei otsi tavalisi lahendusi, vaid pöördub 100% Jumala poole, sest alles nüüd näib, et Jumalal on võimalus. Aga Jumal aitab väe läbi kõike ületada.

Saatanal on iga inimese jaoks kahesugune taktika. Alguses ta eksitab inimest selle maailma asjadega ja püüab patust mitte lasta tulla vaimulikule arusaamisele, kahetsusele ja pöördumisele pattudest. Aga kui patune siiski pöördub ja parandab meelt, siis hingevaenlase rünnakud saavad suuna juba sellele, et kristlase vaimulikku kasvu ja pühitsust takistada ja ahvatleda pattu tegema, rikkuda tema suhet Jumalga, paralüseerida tema vaimne teenistus, jpm.

Algkoguduse kristlased, kohates palju takistusi Issanda järgimisel, hakkasid samuti kahtlema ja esitama küsimusi, kas neil jätkub jõudu ja vaimulikku väge kõige sellega toime tulemiseks? Kas nad ikka on kitsal teel või on usust ära langenud. Kas nad on võitjad või saavad lüüa?

Tundes nende muresid kirjutas ap Paulus mitmeid kordi, et Kristuse armastus on seesama eile, täna ja igavesti ning püsides selles armastuses, me oleme võitjad. Võitmatud. Samas inimlikult vaadates on igal usklikul midagi niisugust, mida ta ei talu. Ka minul on. Kõigil on, ka sinul armas lugeja. Seetõttu me kuuleme sageli: ma poleks seda suutnud ... ma ei suuda seda taluda, jt. Kuid armastus suudab kõike ja talub raskusi hea meelega.

Meie armastuse tugevusest sõltub kogu meie elu hoog ja meie võimekus armastust väljendada, sallida kõike. Me talume vaid niipalju, kui palju me armastame. Mida vähem me armastame, seda vähem me talume. Mida enam me armastame, seda enam kasvab taluvuspiir. Kes üldse ei armasta, see ei talu midagi. Kuid armastus sallib kõik ja teeb seda erilise kannatlikkusega - Kristuse meelsuses. Armastus on tugev torn. Armastus on tugev kodu, kus sa võid alati tunda ennast turvaliselt. Õige leiab varju.

reede, 27. jaanuar 2012

Vaarao Andrus Ansip I

"Aga vaarao süda jäi kõvaks ning ta ei kuulanud neid," kirjeldab piibel Moosese katsumuste kadalippu vaarao juures, kes oli pähe võtnud, et ta ei kuula rahvast.Peaminister Andrus Ansip käitub kui vaarao, inimeste palved on nuhtluseks.

Päästjate nuhtlus. Õpetajate nuhtlus. Üliõpilaste nuhtlus ...

Päästjad töötagu tasuta, ja üldsegi, päästjate pensionieelnõu hääletame protestile vaatamata maha. Ja vaarao süda jäi kõvaks.

Jumal nuhtleb vaaraod õpetajate palgatõusuga. "Streik on õpetajate õigus," arvab vaarao. Mis palka? Vähem palka, rohkem malka! Ja Ansipi süda jäi kõvaks.

Aga Jumal ei jäta ja saadab Ansipi juurde uue nuhtluse, seekord üliõpilased. Te peate mind teenima! Üliõpilased peavad aru saama, et töötada tuleb eelkõige vaarao heaks, et siis õppida. "Tasuta kõrgharidus?" Seda võivad ainult rikkad endale lubada. Ja üleüldse, meil otsustab vaarao ja "me ei taha kommunistliku tasuta kõrgharidust" kuulutab prohvet Aaviksoo. Aga Ansipi süda jäi kõvaks, ta ei kuula üliõpilasi.

Ansipi võlurid tegid Töötukassa salakunstidega sedasama. "Kui keegi on teovõimetu, siis teeb tema eest otsuseid keegi teine," ütles Ansip, "See on ka inimese teovõimetuse puhul nii, et siis keegi teine langetab tema eest otsuse," lisas ta.

Ansip oli eelmisel aastal ainus, kes midagi ei annetanud. Vaarao ei saa parandada Tallinna lollusi (tallinnlaste). "Kui sa teed seda, millesse usud, siis teda see ei väsita," usub vaarao. "Ansipi riik tulgu, Ansipi tahe sündigu..."

neljapäev, 26. jaanuar 2012

Kristlase olemus on armastus

Uue loodu - kristlase kõigist isikutunnustest on armastus kõige võimsam, ülevam ja helgem ja ületamatum omadus. Kui te tahate näha ime, siis vaadake kristlast, kelles on Jumala agape armastus. Kui te tahate näha Jumalat, siis vaadake, mida see inimene omas enne ja mida ta omab pärast uuestisündmist. See ülev ja jumalik omadus, on kristlases ja on vaid Jumalale endale omane tunnus. Peetrus kirjutab, et meile on kingitud kõige kallid ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest (läbi saaksite osa jumalikust loomusest), mis valitseb maailmas, 2Pe 1:4. Kristlus on ainus usk (religioon) kogu maailmas, mis kuulutab, et Jumal on armastus. (1Jh 4:8-16).

Te saate väe, kui Püha Vaim tuleb teie peale, ütles Jeesus oma jüngritele. Ja selle väe, Jumala armastuse väe, said jüngrid nelipühapäeval. Sama jumaliku isikuomaduse ja energia võtsid vastu kõik inimesed, kellest said kristlased. Kui me Kristuse poole pöördusime, siis valati Jumala armastus - agape meie südamesse Püha Vaimu läbi. Aga Peetrus ütleb veel, et "Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud oma enese kirkuse ja väärikusega." (2Pe 1:3). Me oleme selle armastuse ja väe kaasosalised ja seetõttu võib meid nimetdada Jumala lasteks ja kristlasteks. Paulus kirjeldab, et meis on Püha Vaimu pitser. Pitser on sügav jälg ja tunnus, mis kinnitab, kelle poolt see on vajutatud.

Kristlase olemuseks või isikutunnuseks on armastus. Armastus on meie pidava vaimuliku võidu saladus. "Aga tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidukäigus kaasa ja teeb kõigis paigus meie kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna," kirjeldab piibel 2Kr 1:14.

Armastus, elades meie sees ja meie südames, muudab kõigi ilmingute suunda ja iseloomu meie elus. Armastus valgustab meie maist teed. Armastus kergendab igat murekoormat ja leevendab ükskõik kui sügavat solvumist. Armastus kustutab tüli tulekahju ja toob rõõmu vaenu ja kurbuse maailma. Armastus parandab südamehaavad ja eemaldab sealt valu. Armastus kustustab kättemaksuiha, andestab kõik, unustab kõik, ega tuleta meelde paha. Armastusega pole tühjust ega jõuetust. Kuid ilma armastuseta pole eesmärki ja väge. Armastusega väheneb vaesus ja viletsus, aga ilma armastusesta pole rahuldust ega rikkust. Armastus muudab kurbuse rõõmuks ja üksinduse osaduseks, aga ilma armastuseta pole tõelist sõprust, lootust ja õnne. Milline jumalik isikuomadus on armastus! See antakse inimesele, kui ta võtab vastu Kristuse.

neljapäev, 19. jaanuar 2012

Kas sinust sõltub midagi?

Hea lugeja!

Inimesed mõtlevad, et minust ei sõltu tegelikult midagi ja võibolla mõtled ka sina vahel nii. Kuid ma tahan sulle öelda, et sa eksid. Sinust sõltub väga palju. Jah kuidas veel sõltub! Me võime asjadega ära harjuda ja mõelda, et paljud asjad toimivad iseenesest, et see on elementaarne, vähemasti on olnud nii varem ja nähtavasti jääb olema ka tulevikus. Ometi keegi peab üleval neid teenistusi ja kristlike töölõike. Keegi toetab. Keegi töötab. Iga inimene teeb oma. Aga see kõik toimib meie jaoks.

Kui sina tunned, et Kristlik Mõttevõra on sind usuteel edasi aidanud, siis toeta seda tööd oma poolt materjaalselt. See võib olla väike osa, aga väga oluline, sest iga panus loeb. Toeta seda tööd rahalise annetusega!

Margus Veisveer
Swedbank a/a 221010327853
Alusta siit: toetamist

Sinust sõltub Kristlik Mõttevõra!

kolmapäev, 18. jaanuar 2012

Eitav suhtumine, asjatu kriitika ja ennatlikud arvamused


Tõde on ka see, et väga paljud inimesed suhtuvad teistesse eitavalt. Armastus ei tunne rõõmu inimeste eitamisest. Me tunneme isiklikult väga vähe inimesi ja kõiki teisi kuulu järgi. Hästi teeb see, kes on jõudnud veenduda, et täiuslikke inimesi pole olemas, et isegi suured isiksused eksivad oma otsustes. Aga iga inimene võib olla täidetud patuste arvamusega, on ta siis uskmatu või usklik (Js 28:7jj).

Negatiivsed tunded põhjustavad eitavat suhtumist, mis panevad inimest kohut mõistma teiste üle, aga ka enda üle. Eitaval suhtumise tagajärg on destruktiivne.


Sageli inimeste poolt esile toodud arvamus teise kohta algab kiitmisega, aga lõpeb kõige jämedama hukkamõistuga.  Sellist tehnikat õpetatakse ja levitatakse mitmesugustel suhtlemis- ja juhtimiskursustel. Dale Garnegie kirjutas sellest oma raamatus "Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi" inimeste kohtlemise põhitõe pähe, et kui te just peate laitma, siis alustage nii. Tsiteerin: alustage kiitusega ja siiraste lugupidamisavaldustega. Ta ütleb, et ebameeldivaid asju on alati kergem taluda, kui oleme enne seda kuulnud kiitust enda kohta. Piiblist te küll ei leia midagi sellist, et Jeesus õpetas või tegi selle kohaselt nii, et enne laitmist ta kiitis inimest. Huvitav miks? Sest see on silmakirjalik ja alatu, lihtsalt üks paljudest psühholoogilistest, inimestega manipuleerimise võtetest. Jeesus ei manipuleerinud kedagi. Järgmine peatükk kirjeldab olukorda, kuidas kritiseerida viha äratamata ja arvab, et selleks tuleb juhtida inimeste eksimustele tähelepanu kaudselt. Eks vihjed mõne kollegi vahendusel on ka kaudsed meetodid, aga need ei toimi. Samamoodi nagu ei toimi meetod, et kõnelge oma vigadest enne, kui hakkate teist isikut kritiseerima! Jeesus ega tema jüngrid küll midagi sellist ei õpetanud. Paljud psühholoogilised manipuleerimise võtted võivad pealtnäha tunduda normaalsetena, kuid enamasti annavad need soovitud tulemusi lihtsameelsete peal. Kui inimese poolt esile toodud arvamus teise kohta algab kiitusega ja lõpeb laitusega, siis on peamine põhjus seisneb armastuse puudumises. Keegi on öelnud. "Kus armastus on lahja, näib teistel vigu paksult, aga kus armastus on sügav, seal vead tunduvad tühistena." Piibel hoiatab meid eksimast inimeste suhtes, kuna arvamine ja hukkamõistmine on lähedased. Seal kus pole tõelist armastust meie arvamustes inimeste kohta, seal arvamuse ja hukkamõistu vahelist piiri rikutakse kergesti.

Niisiis, iga meie arvamus inimese kohta sõltub peamiselt meie südame vaimulikust seisukorrast, meie armastuse suurusest selle inimese vastu. Ilma armastuseta öeldud arvamus inimese kohta osutub enamasti ebatäpseks, ebaõigeks ega vasta tõele.

Vaevalt et me eksime, kui me ütleme, et igasugune hukkamõist, mida me inimeste kohta esile toome, on alati vale. Õige otsuse langetamiseks oleks vaja Jumala õiglust, mida meie, inimesed, kahjuks ei valda. Kas just mitte sellepärast Jumal nimetatud õigust meie käest ära ei võtnud öeldes: "Ärge mõistke kohut, ja ka teie üle ei mõisteta kohut. Ärge mõistke hukka, ja ka teid ei mõisteta hukka." Lk 6:37 Teie mõistate kohut maailma kombel, mina ei mõista kohut kellegi üle, ütles Jeesus (Jh 8:15).

Meil on raske sellega nõustuda, et meie teadmised on poolikud ja meie arvamused ükskõik millise inimese kohta ebatäiuslikud. Aga õigeks otsustamiseks on inimese võimed piiratud. Me võime otsustada vaid inimese üksikute tegude, aga mitte iseloomu üle. Me ei näe varjatuid motiive, mis inimest ajendavad tema sõnades, tunnetes, käitumises või tegudes.

Meie arvamus inimese käitumise kohta sellisel või teisel juhul võib vahel põhineda infol, mis on tulnud teiste kaudu võimendatult või vähendatud kujul, aga nii või naa on see teave moonutatud. On juhtumeid, kus me isegi siis võime eksida, kui me oleme asjade pealtnägijad.

Prohvet Eeli vaatas Hanna suu peale (Saamueli ema), kuidas too palvetas. Hanna suu liikus, aga häält polnud kuulda ja Eeli arvas, et Hanna on purjus. Eeli oli selles nii veendunud, et küsis selgitust. Hanna vastas: Ei mu Isand, ma olen vaimult rõhutud naine; veini ja vägijooki ei ole ma joonud, vaid olen oma hinge Issanda ees välja valanud." 1Sm 1:15. Või teine näide. Püha Vaimu tulek apostlite peale. Te võite lugeda: Mõned aga ütlesid pilgates: "Nad on täis magusat veini!" Ap 2:13. Need pealtnägijad samuti eksisid. Lõpuks, paljud Juuda elanikud kuulsid Jeesuse suust oma kõrvadega, kuidas Jeesus ütles: Lammutage see tempel ja ma püstitan selle kolme päevaga (Jh 2:19). Inimesed kuulsid, kuid ei mõistnud sisu. Jeesus ei rääkinud Jeruusalemma templist, vaid ta pidas silmas ristilöömist ja surma.

Igasugune ebaõige arvamus inimese kohta on vale ja kui see on teiste kuuldes välja öeldud, siis on see valetunnistus (Mt 26). Tuntud rooma ajaloolane Svetonius (s. 65 pKr) on mitmeid kordi oma loomingus meenutanud kristlaste tagakiusamist ja juutide väljaajamist Roomast keiser Claudiuse ajal (vt ka Ap 18 ptk), ta kirjutas raamatu, kus on esitatud 12ne tseesari elulood, kuid ühegi nende kohta pole öeldud midagi halba. Svetonius ei öelnud halba mitte seepärast, et need 12 tseesari halba poleks teinud, vaid tõenäoliselt sellepärast, et et nende isikute negatiivse külje eest hoolitsesid teised ajaloolased.

Kui sa nimetad inimest, siis too alati esile head, mis sa temas näed ja ei midagi rohkem. Halva esiletoojad pakuvad rahuldust kurjadele inimestele, kes niikaua ja püüdlikult koguvad inetut. Kristlane saab olla astja (nõu) heade asjade jaoks (2Ti 2:20). Kui sul pole inimese kohta midagi head, siis ära üldse temast midagi räägi.

Armastus ei mõtle teistest paha ega räägi kellegi kohta ebatõtt, kellegi käest ei võta vastu valet, ei anna edasi valet, ei rõõmusta valest, vaid võitleb valega ja võidab selle. Kui inimene on täidetud jumaliku - agape armastusega, "ei ta karda õnnetuse sõnumit, tema süda on kindel," kirjutab Psalmist 112:7. Jeesus koges inimeste valelikke hinnanguid, sest mõned ütlesid et ta on hea, mõned aga ütlesid et ta eksitab rahvast. Aga Jeesus ütles kõige selle kohta: teie mõistate kohut maailma kombel, aga mina ei mõista kohut kellegi üle. Aga kui ma mõistangi kohut, siis on minu otsus õige, sest mina ei ole üksi, vaid minuga on Isa, kes minu on saatnud (Jh 8:15-16).

Kas me saame oma tagarääkimiste, kuulduste ja arvamuste kohta seda sama öelda? Kui ei, siis pigem hoiduge negatiivsetest hoiakutest, kuuldustest, kriitikast, järeldustest, ennatlikest ostustest ja oma arvamustest. Sõna ei saa tagasi võtta.

teisipäev, 17. jaanuar 2012

Kuulujutt

Kõik vale liigid on Jumala ees jõledus ja jälgid "kõik, kes valet armastavad ja teevad," kirjutab piibel Ilm 22:15. Üheks selliseks vale liigiks, purustavaks ja kahjutoovaks on kuulujutt.

Vahel me imestame, kui kergeusklikud inimesed on, kes neid kuulujutte usuvad, kui võtavad neid tõe pähe ning suure rahulduse, agaruse ja kahjurõõmuga kõike kuuldut teistele edasi räägivad, kes on samasugused kergemeelsed ja rikutud mõtteviisiga inimesed.


Ausalt öeldes, on olemas eri liik inimesi, keda nimetatakse tagarääkijateks, laimajateks, keelepeksjateks, kes tegelevad halva levitamisega, tekitavad tühje kuulujutte ja levitavad kuuldusi, isegi kõige uskumatumaid. Nad ei leia seni rahuldust, kuni pole mustanud mõnda inimest, kuni pole kedagi poriga üle valanud, mis on väljamõeldis. Aga nad ei mõtle sellele, et pori loopija käed saavad poriseks. Niisugused inimesed kahjustavad teiste reputatsiooni, teevad kahju karjäärile, teevad kõike, mis ei ole elus normaalne.

Nende nurjatute eesmärkide saavutamiseks, segavad kuulujuttude levitajad vahele oma ohvrite ühiskondlikule tegevusele, elukutsele, veendumustele, aktiivsusele, finantsasjadele, plaanidele, abielule, ja kõigele, mis puudutavad ohvri isiklikke ja perekondlikke saladusi.

Eriliseks nurjatuseks ja alatuseks on see, et need inimesed sosistavad igale kaaslasele oma skandaalsetest avastustest ja oletustest: "Mina küll seda ei usu, aga tead mis ma kuulsin..." paluvad kuuldust saladuses hoida. Nad teavad juba ette, et selline kuulujutt levib välkkiirelt.

Need saatana teenrid rahuldavad oma rääkimise himu erilise jultumuse ja häbitusega. Nad ei levita kuuldusi mitte üksnes suuliselt, vaid ka kirju kirjutades. Anonüümkirjadega nad veenavad saajaid, öeldes, et ainult sügav armastus ja usaldus tema vastu sundis teatama sellest kurvast faktist.

Kui nad on oma töö teinud, siis nad rõõmustavad, et põrgulik kättemaksu või vaenu tuli on süüdatud ja põleb, et kuulujutt levib kui surmatoov mürk, mis antakse edasi suust-suhu, mürgitades paljude inimeste südameid. Nende kahjurõõm suureneb, kui häda ohver ei aima, kelle kaudu see kuuldus levis ja alguse sai.

Seda teevad kuulujuttude rääkijad. Isegi loomadel tundub olevat enam inimlikkust, kuna need murravad toitumiseks, aga inimene ründab lõbu pärast. Teatavasti põrgus saab esikoha see, kes teistele enam kurja teeb. Saatanlik ülesanne seisneb selles, et rääkida valet tõe pähe, usaldusväärse faktina, aga tõde moonutada tundmatuseni.

Kuid tänu Jumalale, armastusel on imetlusväärne võime ära tunda ja instinktiivselt eristada, kus on tõde ja kus vale. See on Jumala and. Sest tõe äratundmine inimese südames on Jumala üleloomulik tulemus. Seetõttu armastus ei rõõmusta, kui inimene satub hätta, ka ettevaatamatuse tõttu, kogenematuse, naiivsuse, liigse usalduse, jutukuse, kaebuse või kuulujutu läbi.

Armastus ei rõõmusta, kui saatan viib inimesi pattu tegema, mure või väljapääsmatusse olukorda, viib neid pettumuse või meeleheitesse, irvitades ja irooniliselt mõnitades nende üle.

Armastus ei usu kuulujutte, kuigi ta isiklikult ei kontrolli nende allikat, aga armastus ei tee teisele kurja: "kes keelt ei peksa, ei tee teisele kurja ega tõsta laimujuttu oma ligimese peale," kirjutab Psalm 15:3. Armastus ei tunne rõõmu kurjusest, ega ütle: oota sa, see on alles algus. Armastus ei rõõmusta ülekohtust, vaid vastupidi, niisuguses olukorras ta muutub eriti halastavaks, kaastundlikuks kannatanu vastu. Vene kirjanik Turgenev on öelnud: „Laitmiseks on õigus vaid sellel, kes armastab“.

esmaspäev, 16. jaanuar 2012

Mis on tõde?

Tõe ja vale küsimused on inimliku moraali ja iseloomu kujunemise põhiküsimused. Inimese suhtumine tõe ja vale küsimustesse määrab eksimatult tema vaimuliku olemuse.

Tõde on vale vastand. Tõe ja vale vahel on leppimatu, terav erinevus. Tõde on lähtunud Jumalast ja vale hingevaenlaselt. Kõik räägivad tõest, aga selle armastajaid on vähe. Nagu me oleme juba näinud, inimesed armastavad pimedust rohkem kui valgust ja rõõmustavad valest rohkem kui tõest.

Paljude inimeste jaoks on tõde ja õigus vaid suhtelised mõisted, mida igaüks isemoodi tõlgendab. Kõik on suhteline, ütleb vale armastaja. Sellega nad väldivad tõe tunnistamist ega soovigi tõepärast arusaama, esitades iga päev retoorilise küsimuse: "Mis on tõde?"

Piibel kirjutab armastusest: "tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle". Üks suurim vale, mida paljud inimesed teevad iga päev, on laim, teistest tagarääkimine. Seetõttu paar järgmist postitust kirjeldavad tagarääkimist. See ei meeldi mitte kellegile, aga ometi kõik seda teevad. Miks?

laupäev, 14. jaanuar 2012

Võimas usk, õnnelik lootus ja imeline armastus

Usk võidab maailma, lootus ei ole sellest maailmast, armastus tunnistab sellele maailmale.

Usk kuulutab: Jumal valmistas pääste. Lootus lisab: valmistas isiklikult minu jaoks. Armastus hüüab: valmistas kõigi jaoks!

Usk võtab Kristuse vastu südamesse, lootus naudib Kristust, armastus avab Kristuse kõigi ümbritsevate jaoks.

Usk ja lootus tegutsevad peamiselt meie sisemuses, armastus meie ümber.

Usk ja lootus sirutavad oma kätt, et saada. Armastus sirutab mõlemat kätt, et saada ja vastuvõetu puudustkannatajatele edasi anda.

Usk võtab vastu Kristuse, lootus ootab Teda taevast ilmumas, armastus - oodates teenib teda.

Usk kogub, lootus säilitab, armastus jagab.

Ilma usuta on võimatu pääseda, ilma lootuseta pole võimalik olla õnnelik, ilma armastuseta pole võimalik olla viljakas.

Usk on juured ja tüvi, lootus oksad, lehed ja õied, armastus mahlast täidetud viljad, kasuks igale soovijale.

Armastus teeb alati tööd, kuid mitte enda kasuks, vaid teiste jaoks. Ta töötab jättes oma töö vilja järeltulevatele põlvedele.Usu ja lootuse olemasolu uskliku südames kontrollitakse armastuse olemasolu järgi. Ilma tõelise armastuseta ei saa olla elavat ja päästvat usku, ei rõõmsat lootust peatsest kohtumisest Kristusega. Seal, kus ei ole armastust, seal ka usk ja lootus on kasutud. "Sest ka kurjad vaimud usuvad," mõeldes möödapääsmatule tulejärvele ning värisevad, kirjutab piibel.

Ilma armastuseta on usk ja lootus ainult teoreetilised teadmised, teadmised ilma südame osavõtuta, dogmad ilma tegelikkuseta.

Armastus inimese elus määrab eksimatult kindlaks tema vaimliku seisundi - kas ta on kristlane või ei tunne ta Kristust. Kas tal on armastuse väge või on tal ainult jumalakartuse ilme, aga Tema väe salgab ära. Keegi ei saa armastust asendada, ületada või välja tõrjuda.

Armastus teeb palju rohkem imesid kui usk. Armastus on võimeline looma isegi selliseid imesid, milleks pole võimeline ei usk ega lootus. Armastus teeb kristlase ihu terveks ja hinge õnnelikuks, mõistuse vabaks, tahte arukaks, mõtlemise positiivseks, tunded heaks, südametunnistuse puhtaks, tunnetuse vaimulikuks, kogu kristluse helgeks, rahuldust pakkuvaks, pühaks ja õnnistuseks.

Armastus teeb iga töö kergeks, iga elu meeldivaks, mõtestatuks ja viljakaks. Armastus teeb meie nooruse vaimulikult tugevaks, küpse ea vaimulikult aktiivseks, vanaduse usinaks, ja surma triumfaalseks. Jumala armastus, mis kord tõmbas meid välja patu rentslist, ei hülga meid kogu elu jooksul ja lõpuks viib taeva värava ette. Seal uue Jeruusalemma väravate juures, me võime usuga hüvasti jätta ja öelda "Ela hästi! Suur tänu sulle usk, sa tõid mind Kristuse juurde ja juhtisid kogu mu elu uutmoodi, mida ma senini polnud kogenud. Sina võtsid üleastumised ja patud, kustutasid tigeda tulised nooled, ületasid kõik piirded, takistused ja raskused. Jumalaga, mu kallihinnaline, tules läbikatsutud usk!"

"Hüvasti lootus! Sa aitasid mind mu silmi taeval hoida, lohutasid mind mures, julgustasid leinas, varjasid nukruses ja lootusetus olukorras, õpetasid elama tuleviku nimel, mis nüüd on saanud igaveseks olevikuks. Hüvasti õnnistatud ja auväärne lootus!" Lõpuks ma ilmsi veendun: et me teaksime, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade ees ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse mõjul. (Ef 1:18,19)

Hüvasti väärtuslik usk
Hüvasti õnnis lootus
Armastus kokku seob meid
Üksteisest me ei lahku

neljapäev, 12. jaanuar 2012

Toiduga vähkkasvaja vastu

Toitumisel ja vähkkasvaja tekkel on tihe omavaheline seos. Vähkkasvaja tekkimist või selle arenemist on võimalik toidu abil mõjutada. Värkseid puu- ja köögivilju sisaldav menüü aitab enneteda vähkkasvajat, kuid mitte kõik puuviljad. Kui teil on avastatud vähkkasvaja, siis organismi võitlust vähktõvega te saate kaasa aidata, kui te sööte puhastavaid toitaineirikkaid toiduaineid. Need peavad sisaldama kasvajate arengut pärssivaid fütokemikaale. Siinkohal lisame nimekirja toitudest, mida tuleks süüa kas vähirakkude hävitamiseks juba eos või nende arengu pärssimiseks.

Brokoli
Toitained: b3, b5, c, e, foolhape, beetakaroteen, kaltsiuim, raud, tsink, sulforafaanid (ristõielistes ja lehtköögiviljades leiduvad antikartsinogeensed vähktõvega võitlevad kemikaalid).


Brokoli on üldse hea toit haigustega võitlemisel, kuna see sisaldab teistest köögiviljadest mõjuvõimsamaid toitaineid. Brokoli on immuunsüsteemile elulise tähtsusega, kuna on antioksüdantne, aga sisaldab rikkalikult karotenoide, mis aitavad parandada harknäärme tegevust. Aga eelkõige sisaldab brokoli sulforafaane, mis on võimsad vähktõvevastased kemikaalid, kuna võitlevad juba kasvajate tekke vastu. Brokolil on ka mürkaineid väljutav omadus, mis puhastab maksa.

Püüa süüa brokolit 2-3 korda nädalas, nii aitad organismil ennetada vähkkasvajat.


Roosakapsas
Toitained: b2, b5, b6, c, foolhape, beetakaroteen, kaalium, glükosinolaadid (taimsed kemikaalid, mida leidub rohelistes lehtköögiviljades ja millel on tõhusad vähi vastased omadused), kiudained.


Roosakapsas on üks parimaid glükosinolaatide allikaid, mis aitab organismil toota vähki ennetavaid ensüüme. Roosakapsas sisaldab ka vitamiini b5, mis on immuunsüsteemi stimulaator, kuna vallandab antikehade tootmise.


Kirss (kirsid)
Toitained: c, kaalium, antosüaniidid (tumepunased pigmendid, millel on antioksüdantsed omadused ja mis hoiavad vere vedelana), ellaaghape (vähktõvega võitlev taimne hape, seda leidub peamiselt tumedates marjades).

Kirsid on kasulikud organismi puhastajad ja vajalikud vähi ennetuses. Ellaaghape blokeerib vähirakkude arenguks vajalike ensüümide tootmist. Rikkalikud antioksüdandid on kehal vajalikud haigustega võitlevate kemikaalide sünteesimiseks, aga c-vitamiin aitab toime tulla viiruste ja bakterite rünnakuga. Kirsidel on ka põletikuvastased omadused, mis leevendavad reumaatilist liigesepõletikku ja padagrat. Kirsivartest valmistatud leotis on traditsiooniline põiepõletiku ravim.

Kikerhernes (kikerherned)
Toitained: b2, b3, b5, e, foolhape, raud, kaalium, tsink, kiudained, valgud.

Kikerherned sisaldavad proteaasi (valke lagundav fregment) pärssijaid, mis tõkestavad vähirakkude DNA-d hävitava tegevuse. Kikerhernetest saab organism ka isoflavoone, taimseid kemikaale, mis muudetakse soolestikus kehaomast hormooni östrogeeni matkivaks aineks, aidates ennetada östrogeenitaseme kõikumist premenstruaalse sündroomi ja rinnavähi puhul.

Greip
Toitained: c, beetakaroteen, foolhape, kaalium, lükopeen, flavonoidid, kiudained.

Greip puhastab keha mürkainetest ja tugevdab immuunsüsteemi. Kõik greibi osad on võimsad puhastid. Greibi viljalihas ja koores on ained, mida peetakse vähktõve arengu pärssijateks. Viljaliha sisaldab ohtralt pektiini - lahustavat kiudainet, mis ennetab südamehaigusi. Pektiin seob ja viib organismist välja mürk- ja jääkained. Roosa greip sobib kõige paremini neile inimestele, kes kibedat maitset ei talu. Greipi tuleks süüa ilma lisandita. Greibi valge säsi sisaldab eriti palju pektiini, nii et südamele maksimaalse kasu saamiseks võiks ka säsi ära süüa. Greibi lõhn pärsib söögiisu.

Roheline tee
Toitained: c, flavonoidid.

Musta teega võrreldes värskendava maitsega roheline tee on täis tervendavaid aineid. Rohelise tee (Camellia sinensis) on pärit samalt teepöösalt kust saadakse ka harilikku musta teed, kuid lehti töödeldakse testmoodi, jättes neis olevad olulised toitained puutumata. Rohelises tees sisaldavate polüfenoolide hulka kuulub näiteks vähktõve põhjustavate ainetega võitlev katehiin. Roheline tee alandab ka vererõhku ja kolesteroolitaset ning peatab veresoonte lubjastumise, vähendades südamehaiguste ja infarkti tõenäosust. Rohelist teed saab kasutada veel hamba ja igemepõletiku raviks. Roheline tee aitab ennetada ka allergiliste reaktsioonide (näiteks astma) puhanguid.

Tee pab olema kange, lase teel enne joomist tõmmata vähemalt 5 minutit. Mõned leiavad, et niisugune tee on liiga mõru ja joovad seetõttu lahjemat. Roheline tee on müügil lahtiselt ja kotikestena (Nt Prismas on saadaval RAINBOW sarja "Vihrea tee", pakis 20 tk, paki hind 0,60€. Teistes kohtades maksab roheline tee üle 1,5€ ja enam veel. Kuid pange tähele, mitte iga tee ei ole roheline. Valige just Roheline tee, mitte maitsestatud (!) või mõni muu toode mida müüakse rohelise sildi all. Muide eelpool mainitud "Vihera tee" maitseb ka lapstele!) Rohelise pakitee ostmisel valige tee, mida pole maitsestatud või puru ostmisel võimalikult vähe töödeldud, kuna sel juhul on sellest rohkem kasu ja see on kõrgekvaliteedine teepuru. Roheline tee maitseb hästi ka piimaga, kuid sellele võib soovi korral lisada ka mett või suhkrut.

Kuigi roheline tee sisaldab mustast teest vähem kofeiini, mõjub see siiski ergutavalt, mistõttu ei ole hea seda juua ärevuse korral või enne magamaminekut. Vanad kreeklased nimetasid teepõõsa lehti "jumalikeks lehtedeks" ning kasutasid hingamisteede haiguste ja astma raviks. Rohelise tee võime hävitada vabu radikaale tähendab, et see pidurdab tõhusalt organismi vananemisprotsessi.


Savoi kapsas - kähar peakapsas
Toiteained: vitamiinid b3, c, foolhape, beetakaroteen, kaltsium, raud, kaalium, glükosinolaadid (taimsed kemikaalid, mida leidub rohelistes lehtköögiviljades ja millel on tõhusad vähi vastased omadused), kiudained.

 

Savoi kapsas on võimas organismi puhastaja ning sisaldab beetakaroteeni, mille organism töötleb ümber kasvajat ennetavaks A-vitamiiniks. Glükosinaanid sisaldavad tugevatoimelisi ensüüme, mis aitavad kaitsta meid vähkkasvaja eest.

šiitake 
Toiteained: b1, b2, b3, c, raud, magneesium, fosfor, kaalium, lentinaan (šiitakeses leiduv toimeaine, mis stimuleerib T-rakkude aktiivsust ning on abiks vähi ravis), valgud.

Kõrgelt hinnatud seened ja võimsad haigustega võitlejad. šiitakeseened sisaldavad lentinaani, mis on polüsahhariidide ühend ning on praeguseks  ka laboratoorselt eraldatud ning litsentsitud Jaapanis vähivastase ravimina, kuna sellele on võime stimuleerida immuunsüsteemi vaenulikke rakke kahjutuks tegema. Lisaks päästab lentinaan valla viiruse- ja bakterivastase interferooni tootmise, mis võib pärssida HI viiruse arengut.

šiitakesed on muudest seentest kallimad, kuid tervise turgutamiseks piisab vähesest kogusest. Neid seeni võib kasutada värskelt, marineeritult, või kupatatult, valmistades sarnaseid toite kui meie metsaseentest.

Selle seene raviomadusi uuritakse maailmas rohkem kui mis tahes muu toiduaine oma. Neid on saadaval ka toidulisandina, kuid kuna seen ennetab veretrombide teket, ei tohiks verd vedeldavaid ravimeid tarbivad inimesed neid liiga palju süüa.

kolmapäev, 11. jaanuar 2012

Jumal tervendab kasvajast

29. novembril 2011.a laekus Kristliku Mõttevõra e-postil üks eriline palvesoov:

„Palun palvetage minu eest, mul leiti neljapäeval tsüst kasvaja munasarjade juurest, reedel lähen uuesti arsti juurde. Ette tänades, Liisi.“Ps. Pilt on illustreeriv. Pildil munasarja tsüst.

Täna tahame jagada rõõmu oma kõigi lugejatega, et Jumal on hea, ta vastab palvetele. Siinkohal avaldame sellest sündmusest ka täpsema kirjelduse.

Liisi tunnistus:

See juhtus 29. novembril 2011 kui mul algasid jubedad valud alakõhus. Ütlesin seda emale, ta arvas: "See ei ole normaalne. Kutsume kiirabi." Algul ma väga ei tahtnud. Aga siis olin nõus. Kiirabi tuli kohale ja arst ütles: "Viime kohe haiglasse." Mind viidi haiglasse ja olin seal kaks tundi. Tehti proovid ja muid selliseid asju. Kui järsku tuli arst tagasi ja teatas: "Teil on kasvaja munasarjade juures." (2,1 cm). Ehmatasin ära ja helistasin emale. Ema ütles "Ära muretse. Küll Jumal tervendab sind." Ma uskusin seda.

Usku peab olema

Palvetasin palju ja palusin eestpalveid. Arst kutsus mind tagasi 8. detsembril 2011. Läksin kohale ja ta teatas: "Jah, teil on kasvaja. Teeme uued uuringud ja vaatame kaugele asi on arenenud." Seejärel tehti uued uuringud ja jäin vastust ootama. Arst tuli mõne aja pärast tagasi minu juurde ja oli ehmunud näoga, ta teatas: "Teil ei ole enam kasvajat." Ma olin üliõnnelik! Arst oli muidugi jahmunud, aga meie teadsime, et see on palve vastus. Me olime selle üle väga õnnelikud.

Tahan selle tunnistusega öelda, et usku peab olema ja sa ei tohi kaotada lootust! Mõelge, piiblis on ju kirjas, et Jeesus suri ka meie haiguste pärast risti peal ja tänu  temale on meil tervis. USK EI JÄTA HÄBISSE ! Jumal õnnistagu Teid! :)

9. jaanuar 2011
Liisi

teisipäev, 10. jaanuar 2012

Usk, lootus, armastus, need kolm

Uurides armastust tähelepanelikumalt ja sügavamalt, võime märgata, et apostel Paulus üldse ei vähenda usu osakaalu võrreldes lootuse ja armastusega ning toonitab lootuse kasulikkust. Ta ei ütle, et armastus on kõik, mida te vajate ning usk ja lootus on vähemtähtsad, et usk ja lootus on ainult ilusad ehted, aga armastus maailmas ilusaim teemant, et ainult armastus on hädavajalik, aga usu ja lootuseta võib vabalt läbi saada. Paulus ütleb, et igaüks neist voorustest on vajalik omast kohast, lõppeks ta võtab kokku põhimõttes, "ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm ja suurim neist on armastus.

Armastus on suurim, kuid mitte tähtsaim. Näiteks ilma usuta ei ole võimalik olla Jumalale meelepärane, kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma. Ei saa öelda, et sa vajad ainult armastust! Sa vajad neid kolme. Miks siis on armastus suurim? Põhjus on väga lihtne. Ilma armastuseta ei ole usust midagi kasu. Sul võib olla kogu usk, aga kui sa ei armasta ligimest ja Jumalat, siis sa oled valel teel. Isegi hingevaenlane omab usku Jumalasse, täpsemalt, kardab Jumalat, usub Jumala kõikvõimsusesse, sest Jumal on temagi loonud, ainult et oma ilus läks ta kõrgiks ja uhkeks ning tahtis saada Jumala sarnaseks, langes ära, tegi pattu Jumala vastu. Lõpuks ta heideti välja Jumala riigist. Nüüd ta on deemon, usub Jumalat, aga ei oma vähimatki armastust. Deemon (saatan) on näide isikust, kellel absoluutselt armastus puudub. Kuid Jumala armastus ühendab isikud tema põhilise omadusega, ühega neist. Näiteks kes andestavad, neile annab ka Jumal andeks. Andestus on vaid üks paljudest armastuse tunnustest. Jumala isikuomadused on pühadus ja armastus. Keegi ei saa Jumala juurde, kui ta ei armasta Jumalat. Jumal aga armastab meid kõiki. Sind ja mind, armas lugeja ja seetõttu ta valmistas uue päästeplaani. See on niivõrd geniaalne ja lihtne. Ta armasats meid juba enne meie sündmist. Ta näitas oma armastust Jeesuse läbi. Ta pani oma armastuse meie sisse Püha Vaimu abil. Ja selle tõttu suudame armastada inimesi ja Jumalat. Selle kõige juures inimesel ei jää muud üle, kui usu või ära usu. See on kõik, mida sa pead tegema. Sa saad selle kingituse kas vastu võtta või hüljata. Ise tead. Aga see uus päästeplaan on geniaalne ja lihtne.

Kujuta nüüd ette kohtunikku, kes on sind juba ette armastanud, juba siis kui sa rikud seadust, näiteks mõrvad inimese, armastab ta sind kohtuotuse tegemisel. Lõpuks võtab sinu surmanuhtluse enese peale, läheb sinu eest vangi või sureb sinu eest. Suudad sa seda uskuda? Ei suuda. Aga just seda Jumal tegi sinu eest. Seetõttu võid sa ette kujutada, kuivõrd ta sind armastab ja hoolib sinust ja tahab sinuga suhelda juba täna ja igavesti.

Milline suurepärane ja eelistatud armastus, mida apostel Paulus nägi. Ta uurib seda armastust, mis on inimsuhetes. Sest usk valitseb meie mõistuses. (Ma postitasin eile videoklipi, kus arst räägib sisemisest võtlusest, võitlusväljast, kus toimuvad sinu kõige olulisemad otsused. Selles kirjeldas arst just sellist usuvõitlust meile arusaadava terve mõistuse ja usu vahel.) Usk kas valitseb meie mõistuses või ei valitse. Kas me teeme usu järgi või teeme nn terve mõistuse järgi omad otsused. Sellest sõltubki see, mida sa saad tulemuseks.

Kui usk valitseb meie mõistuses, siis lootus valitseb meie ettekujutlustes, aga armastus ei ole peas, vaid südames. Piibel kirjutab, kui sa südamest usud, siis sind päästetakse. Huvitav, kas pole? See selgitab osalt seda, et saad Jumalat armastada oma südamega. Aga mida inimesed ei tee. Meie armastame mõistusega, aga usume südamega, kui kellegil on suur süda. Meie südamed on rikutud, seetõttu me ei suuda armastada kedagi peale iseenda. Vahel me vihkame isegi iseennast. Aga Jumal ei vihka meid. Jumal ei vihka iseennast.

Jumal paneb oma armastuse meie südamesse, mitte mõistusesse. Oled sa mõelnud selle peale. Mõtle, mis on sinu südames ja mis seal olema peab? Me võime teha kõike vastupidi seni, kuni me ei mõtle nii, nagu Jumal mõtleb. Me tuleme usule, aga teeme asju ikka nii nagu enne usule tulekut. Siis aga imestame, miks meie usk ei toimi! See ei töötagi nii. Mudel on teine. Sest usk on peas. Aga jumala - agape armastus pannakse meie südamesse, mitte vastupidi. Meie usk võib tegeleda meie minevikuga, lootus tulevikuga, aga armastus tegeleb käesoleva ajaga. Usk võtab vastu päästmise, mis sai alguse Kolgatal, lootus aga ootab kannatlikult selle päästmise täitumist tulevikus, aga armastus näitab selle päästmise tulemusi juba siin - maises elus.

Usk võttis vastu Jumala poolt tõotatud igavese pääste, lootus maitseb igavest õndsust, aga armastus - juba praegu naudib seda õndsust. Usk toob meid Kristuse juurde, lootus rikatsab meid uuestisünni, uuendatud eluga, armastus muudab Kristuse sarnaseks.

Kui usk seob meid Jumalaga, lootus -igavikuga, siis armastus säilitab sideme kolmes suunas: Jumalaga, oma ligimesega ja maailmaga. Armastus armastab seda maailma, aga mitte sellise armastusega, mille kohta on öeldud: "ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas," vaid armastusega, mille kohta on öeldud: "sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu." (Jh 3:16)

esmaspäev, 9. jaanuar 2012

Mees ärkas surnuist üles

Siinkohal videoklipp sündmusest, kus mees sai südameataki, suri, kuna arstidel ei õnnestunud teda ellu tagasi tuua. Ta tunnistati surnuks ja kirjutati välja surmatunnistus nagu tehakse seda surma korral. Kuid mõne aja pärast peaarst sai südamesse mõtte, et ta peab palvetama selle surnud mehe pärast.

Video kirjeldab arsti sisemisi läbielamisi ja võitlust mõistuse ja usu vahel, kuna arst ei tahtnud kuulata oma sisemist häält ning lähtus nö tervest mõistusest. Kuid ühel hetkel võttis arst kokku kogu julguse ja läks surnud mehe eest palvetama. Selle tulemuseks mees ärkas surnuist ellu. Vaata klippi, kuidas mees ärkas surnuist üles.
Arst tunnistab, et surnust üles äratamiseks ei ole vaja suurt usku, vaid piisab vähimast usust ja palvest.

Sama kirjeldab ka piibel olukorras, kui jüngrid ei suutnud inimest terveks teha, nad arvasid, et neil läheb vaja suurt usku, aga Jeesus ütles neile, oleks usku vaid sinepiivakese võrra (see on üks vaikseimaid seemneid, millest kasvab väga sügava juurega taim).

"Teie nõdra usu pärast. Sest tõesti, ma ütlen teile, kui teil oleks usku sinepiivakese võrra ja te ütleksite sellele mäele: "Siirdu siit sinna!", siis ta siirduks, ja miski ei oleks teile võimatu." (Mt 17:20; Lk 17:6)

kolmapäev, 4. jaanuar 2012

Kahjulikud ained kosmeetikas

Kahjulikud ained kosmeetikas jõuavad naha kaudu vereringesse.

Kui kosmeetikatoode jääb naha pinnale, siis see ei mõjuta organismi funktsioone, kuid paljud uuringud kinnitavad, et kosmeetika toodetes kasutatud ained ja kosmeetika komponendid on väga kahjulikud, kuna tungivad läbi naha meie kehasse.

Kosmeetikatoodetes kasutatakse umbes 10 000 ainet, mis on Euroopa Liidus käibel. Kuidas need mõjuvad inimese tervist ja keskkonda, sellest on olemas vaid napp info. Siinkohal lisame tabeli kahjulikest ainetest. Kahjulikud ained kosmeetikas on kirja pandud eesti keeles, inglise keeles ja viisil, kuidas need on pakendil. Loodetavasti lihtsustab see neid üles leida kosmeetikast. Ärge uskuge pakendite tekste, kus on kirjas „looduslik“, kuna need kosmeetika tooted sisaldavad samuti kahjulikke aineid. Olge ettevaatlikud ja teadlikud, millised on kahjulikud ained kosmeetikas. Hoidke oma tervist, aga ka oma lähedaste tervist!


Kahjuliku aine nimetus

Kahjulik mõju nahale ja organismile.

------------------------------------------------

Diazolidinüül karbamiid (Diazolidinyl urea)

Peamine dermatiidi põhjustaja. Sisaldab kantserogeenseid kemikaale. On väga ärritav (eriti silmadele, aga ka nahale). Sissehingamisel väga mürgine, võib tekitada nina- ja kurguärritusi, köhimist, hingamisraskusi. Kasutatakse antiseptikuna.

Imidazolidinüül karbamiid (Imidazolidinyl Urea)

Parabeenide järel teisel kohal kõige enam kasutatavatest säilitusainetest kosmeetikatoodetes. Võib põhjustada dermatiiti,eraldada formaldehüüdi. Seda on leitud: beebišampoonides, tavašampoonides, vanni- ja kehaõlides, kehapulbrites, lõhnaõlides, niisutajates, meigis.

Parabeenid (Methyl-, propyl-, butyl-, ethylparaben)

Kõige enam kasutatud säilitusaine kosmeetikatoodetes. Parabeenid häirivad östrogeenide taset, seostatakse rinnavähi tekkega. Avastatud on ka nõrk mõju paljunemisvõimele.

DEA, MEA, TEA (Diethanolamine, Monoethanolamine, Triethanolamine)

Häirivad hormonaalsüsteemi, võivad viia rinnavähi moodustumiseni. Nende kemikaalide kantserogeensete omaduste tõttu on nende kasutamist Euroopas juba piiratud.

Propüleenglükool (Propylene Glycol)

Gaasist saadud värvitu ja peaaegu lõhnatu siirupine vedelik, mida kosmeetikas kasutatakse niisutajana. See tungib kergesti läbi naha ja võib nõrgendada valkude ja rakkude struktuuri. Kasutatakse antifriisis ja pidurivedelikes. Propüleenglükool on nii tugev, et suudab eemaldada koorikloomad paadi küljest!
Kuna Propüleenglükool tungib nii kiiresti läbi naha, hoiatab EPA selle kokkupuutest nahaga, et vältida selliseid tagajärgi nagu aju-, maksa- ja neeruhälbed.

Triklosaan (Triclosan)

Kasutatakse antibakteriaalse ainena deodorantides, hambapastades, vedelseepides. See on bioakumuleeruv aine, mis jääb pidama rasvkudedesse ega lagune seal. Vähkkasvaja oht.


Naatriumlaurüülsulfaat , Naatriumlaureaatsulfaat (SLS, SLES või Sodium Lauryl Sulfate, SodiumLaureth Sulfate)

Tööstuslikud puhastusvahendid, mis võivad põhjustada tõsiseid tervisehädasid. Kasutatakse autopesu-, garaazipesu- ja mootoripuhastusvahendites, ning enamikes kosmeetikatoodetes, mis vahutavad (šampoonid, hambapastad, vannivahud, näopuhastus- ja kätepesuvahendid). Neid kasutatakse, kuna nad on odavad. Väga väike kogus SLS ja SLES toodab suure koguse vahtu. SLS ja SLES võivad kahjustada maksa, kopse, immuun- ja närvisüsteemi. Võivad tekitada silmaärritusi, hingamisteede kahjustusi.
SLS ja SLES püsivad kudedes kuni 5 päeva ja võivad moodustada nitraate ja nitroosamiine (kantserogeensed ained).

Formaldehüüd (Formaldehyde)

Toksiline kemikaal, mida kasutatakse liimi valmistamisel, aga ka säilitusainena mõningates kosmeetikatoodetes. See on kantserogeenne ja neurotoksiline. Selle aine neelamine ja suures koguses sisse hingamine võib olla surmav. Võib tekitada spasme, hingamisraskuseid, turseid ja kopsupõletikku.

Ftalaadid (Phtalates)

Kasutatakse naha niisutajana, aga ka plastiku pehmendajana. Mõjutavad hormoonide käitumist, mõjuvad halvasti viljakusele. Ohtlikud rasedatele naistele ja sündimata lastele. Tuntud kui tõsiste arengudefektide tekitajad katseloomadel.

Isopropüül alkohol (Isopropyl Alcohol)

Väga kuivatav ja ärritav. Lõhub naha immuunsusbarjääri, muutes selle vastuvõtlikumaks bakteritele ja viirustele. Valmistatud propüleenist, petrooleumi derivaadist. See võib käituda „kandjana”, kiirendades teiste ohtlike ainete imendumist nahka.
Võib tekitada pruune laike ning kiirendada naha vananemisprotsessi. Selle aurude sisse hingamine võib tekitada peavalu ja –pööritust, depressiooni, oksendamist ja isegi koomat.


Mineraalõli, petrolaatum, parafin, vaseliin (Mineral Oil, Petrolatum, Paraffin, Paraffinum Liquidum, Petroleum Jelly)

Mineraalõlid, petrolaatum jt on kõrvalproduktid, mis saadakse petrooleumist bensiini valmistamisel. Kuna see on kõrvalprodukt ja seda saadakse alati väga suurtes kogustes, ei maksa see peaaegu mitte midagi ja seetõttu kasutavad seda enamus kosmeetikafirmadest. Mineraalõlid on enamike beebitoodete võtmekomponendiks!
Mineraalõlid moodustavad nahale kile, mis takistab hooldavate ainete imendumist ja jääkainete eraldumist. Nad ummistavad poore.
Mineraalõlisid sisaldavaid kreeme kasutades kogunevad mürkained ja bakterid nahka ja selle tagajärjel tekivad vistrikud ja nahk muutub elutuks.
Mineraalõlid takistavad naha normaalset ainevahetust ja pikaajalisel kasutamisel hoopis kuivatavad nahka. Neil pole mingisugust nahka toitvat toimet.
Õhuke plastikutaoline kiht, mis tekib nahale peale mineraalõlide kasutamist, aeglustab drastiliselt D-vitamiini tootmisprotsessi. Kohe, kui satume päikese kätte, hakkab nahk tootma D-vitamiini, mis on üks vajalikumaid aineid meie keha jaoks. Nahka kattev mineraalõlidest tekkinud kile ei lase sellel protsessil aga aset leida. Sellest võib tekkida D-vitamiini puudus, mis on eriti ohtlik just lastel.

Polüetüleenglükool (Polyethylene Glycol (PEG))

PEG-e kasutatakse kosmeetikatoodetes pehmendajatena, niisutajatena ja emulgaatoritena. Häirivad naha loomulikku niiskustasakaalu, tirides nahast välja naturaalsed õlid. Võivad olla kantserogeensed.

Polüetüleenglükool (Polyethylene Glycol (PEG))

PEG-e kasutatakse kosmeetikatoodetes pehmendajatena, niisutajatena ja emulgaatoritena. Häirivad naha loomulikku niiskustasakaalu, tirides nahast välja naturaalsed õlid. Võivad olla kantserogeensed.

Dimetikon (Dimethicone)

Niisutamiseks kasutatav silikoon, mis tekitab nahale sellise kihi, mis ei lase nahal hingata ega jääkaineid väljutada. Kui seda ainet sisaldavat toodet palju kasutada, võib see koguneda maksa ja lümfisõlmedesse ning kasvajaid moodustada.

Lõhnaained (Fragrance, Parfume)

Tavaliselt kasutatakse kosmeetikas, et tappa teiste koostisosade lõhna või anda tootele healõhn. Need võivad mõjutadakesknärvisüsteemi, häirivad metabolismi, hormoonide tööd. Võivad tekitada peavalu,-pööritust, hingamisraskusi, lööbeid, oksendamist, hüperaktiivsust ja tundlikust.

Talk (Talc)

Kasutatakse dekoratiivkosmeetikas ja nahale raputamiseks. Talk sisaldab aineid, mis provotseerivad kopsu- ja munasarjavähki. Seetõttu ei tohiks puudrit, mis sisaldab talki, kasutada näol, kõhul ja genitaalide piirkonnas. Vältida tuleks puudreid, mille aluseks on talk.

teisipäev, 3. jaanuar 2012

Mis on lootus?

Kuni usule tulekuni me elasime ilma Jumalata, ilma päästeta, ilma tõelise ja igavese lootuseta. Kuigi mõned usklikud elavad ikka veel ilma lootuseta, sest nad ei ole vastu võtnud päästet ja korrutavad üha, et nad saavad päästetud alles siis, kui nad surevad, nõnda nad elavad sõna järgi, aga pole ära tundnud Jumala väge. Jumala riik ei ole sõnas, vaid väes. Jumala muutvas väes, mis annab meile uue lootuse. Mõned aga usuvad veelgi suuremat valet, et nende hinged ei pääse taevasse, vaid nad peavad ootama suurt kohtupäeva ja siis selgub, kas nad pääsevad Taevasse või mitte. Sellinegi usk on vale. Sellega teevad nad tühiseks Kristuse ristisurma ja pääste: pääste patuelust, kui Jeesus võimaldab elada uut elu iga päev koos Jumalaga; hingede pääste, sest me ei pea surema hirmus et ei saa Jumala juurde; kolmandaks, pääste igavesest kohtust, sest kristlaste üle ei mõisteta kohut, vaid koos Jeesusega mõistavad Tema omad kohut suurel kohtupäeval kõigi ülekohtuste üle. Seda viisi, me võime olla eksitatud igasuguste eksiõpetuste tuultes ja ei pruugi võtta Kristust tõsiselt, millest ta meid päästis! Aga Kristus päästis meid patuelust, põrgust ja kohtupäevast. Ja kui sa ei usu päästesse, siis sul polegi lootust. Sa elad ilma igavese lootuseta. Ilma lootuseta pole elu. Mis on lootus?

Jumala sõna ütleb, et meile jääb usk, lootus, armastus; kuigi kõigist suurem on armastus, siis mis on lootus? Kas sa tead, milline on lootus? See ei ole lootus, mida maailmas ohtralt pakutakse.

Jumal valis teiseks lootuse, kuna tegi selle meie hinge jaoks tugevuseks, otsekui ankruks, mis hoiab meid usus. Usk on kui laev, mille pardal me sõidame. Jumal on lootuse jumal, meie kindel ja kõigutamatu tugi (He 6 ptk, Rm 15 pt). Aga lootus, millest siin räägitakse, on tuttav ainult usklikele, kes on aru saanud oma vaimulikust pankrotist, elanud üle lootusetuse, täieliku meeleheite ning on tulnud lootuses Jumala juurde, et teha lepitust ja saada rahu Jumalaga. Selleks et vastu võtta Jumala lootus, tuleb teadlikult tulla Jumala juurde, et panna oma igavene lootus Kristuse päästele.

Meie olukord kuni usule tulekuni oli niivõrd kohutav, kuigi me ise seda ei näinud ja elasime pattudes ja petsime iseennast üha uute ja uute valedega, mida kogu maailm pakub, peaasi, et sa ei mõtleks tegelikkusele, mis sind ees ootab, millest sa ilma jääd. Inimesed panevad lootuse rahale, sõpradele, tutvustele, poliitikale, riigile, perekonnale, aga see kõik on tühine. Lootus tuleb Kristuse kaudu. Apostel Paulus kirjutab: "Meiegi olime kord ju arutud, sõnakuulmatud, eksijad, orjates mitmesuguseid himusid ja lõbusid, elades kurjuses ja kadeduses, olime vihaalused ja vihkasime üksteist" (Tt 3:3). Sest me elasime kaasaegse maailma kommete järgi, kes avaldub kõigi nende läbi, kes pole Jumalale sõnakuulelikud. Meie elasime oma lihahimude järgi, täites oma ohjeldamatuid soove, sest me olime lahus Kristusest. Me arvasime, et me oleme vabad ja tegime kõike oma tahtmise järgi, kuid tegelikult me olime teiste orjuses. Me tegime kõike seda, mida ütles meile meedia, poliitik, moekunstnik, ülemus, töökaaslane, sõber, pere liige; aga mitte Jumal, mitte Kristus, mitte Jumala sõna. Ja nii me käitusime et teistele meeldida, aga mõtlesime, miks me küll ei suuda seda ja inimesed pole ikka meie poolt. Nii me elasime kõike seda, mida ütlesid teised inimesed ja ei elanud seda, mida me ise oleks tahtnud või oleks Jumala sõna järgi õige. Me arvasime, et me oleme vabad, tegelikult olime orjad, sõgedad, ahned tegema kõike, alludes vabatahtlikult teistele, aga mitte Jumalale, kes soovis, et me oleksime vabad. Arukad, mõistlikud, täis Jumala tarkust ja õigust. Meil ei olnud lootust, kuid Kristus tõi lootuse. Uskmatud elavad ilma lootuseta, sest nad ei vali Jumalat. Kes valib Kristuse, see saab lootuse, mis tuleb üksnes Jumalalt.

Elus võib palju kaotada ja varsti võib jälle palju tasa teha ja tagasi saada, kuid lootuse kaotamine tähendab eelkõige kõige kaotamist. Surmamõistetu kambrile võib kirjutada: Sina, kes sa siia satud, jäta igasugune lootus! Kuid isegi surmamõistetud saavad uue lootuse, kui nad pöörduvad Jumala poole. Jumala sõna järgi, on eranditult kõik inimesed surmamõistetud. Sest kõik on pattu teinud. Seetõttu väärivad hukkamõistmist ja Jumala kohtuotsus kõlab: kes ei usu, on juba hukka mõistetud, sest ta pole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse. Patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas (Rm 6:23). Kui me veel ei ole tulnud Kristuse juurde armu saamiseks ja pääste vastu võtmiseks, siis surmaotsus on meile juba väljakuulutatud ja me ootame Jumala kohtuotsuse täideviimist.

Jumal on nii teinud, et inimesel pole mingit muud väljapääsu saada Jumala juurde ja temaga lepitatud, kui vaid kahetseda ja vastu võtta Jumala and - pääste Kristuses - kas päästa end või Jumala kutse ja arm ning andestus tagasi lükata ja igavesti hukkuda. Paljud inimesed täiesti teadlikult hülgavad selle lihtsa ja kõigile kättesaadava Jumala lootuse ja pääste tee, sest loodavad end päästa isiklike tegude, isikliku tee või usuvad mõnda muud valet ja ebajumalat. Kuid need kõik elavad valede lootustega. Järgides enamuse eeskuju kuni uskumuseni, me samuti lootsime oma patud andeks paluda, lootsime nendest välja osta või saavutada Jumala õigeksmõistev otsus oma heategude läbi.

Paljud inimesed elavad edasi eemaletõukava lootusega, lohutades iseennast: nagunii suren, aetakse auku ja kõigel lõpp! Tänapäeva materjalismi juures tundub ka see lootus tõepärane, aga kõigi inimlike saavutuste seas on inimene kaotanud igasuguse mõistliku meele. August algab tal põrgutee. Kristlik lootus pole aga midagi muud kui Jumala poolt meile tõotatud igavese pääste eelmaitsmine. Läbi surma igavesse ellu. Sest Jumal oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevas talletatud meile (1Pe 1:3,4). Sellest päästest me rõõmustame üliväga! Kristlik lootus on meie vaimulik varustus.

Tule Jumala juurde ja sul on kuhjaga lootust ja uus elu!

Lisaks lugemist: Kui sa tahad saada päästetud?