pühapäev, 11. september 2011

Mõtle positiivselt!

Lugesin täna (10.09.2011) Postimees nädalalisa Arter, kus 24. lk oli humoorikas ristsõna, mille piltidel kujutati politsei autoga hiljuti juhtunud õnnetust. Selle pildil ütleb üks politseinik teistele "See läks küll nüüd pahasti!" Teine vastab "Mõtle positiivselt - politsei pole kunagi ...!" mille vastuse saamiseks tuleb lahendada ristsõna. Esimene mõte, mis selle lause lõpetuseks tuli pähe oli: "jäänud süüdi liiklusõnnetuses". Kui me lastega lugesime kokku tähtede arvu, siis avastasime, et ristsõnast puudub just sama arv tähemärke. Kas see on kokkusattumus? Pigem mitte, arvan ma. Ilmselt on selline arvamus välja kujunenud tänu meedias kajastatud sündmustele. Aga see selleks. Keegi võiks siiski selle ristsõna ära lahendada ja selgitada lahenduse, kas selline eelpool toodud vastus või need sõnad olid oodatud ristsõna lahendus. Kuid ma ei tahtnud sellest kirjutada.

See mõte - "mõtle positiivselt," hakkas minu vastu rääkima ja mulle tundub, et Jumal tahab midagi selle läbi öelda.

Edasi ma jäin mõttele, et on ju nii, inimesed mõtlevad kahel viisil, ühed positiivselt, teised negatiivselt. Ühed on optimistid, teised pessimistid. Mis te arvate, mida Jumal tahab?

Olenemata sellest, kas inimene tunneb isiklikult Jumalat või kas ta on Jeesuse vastu võtnud, siis sellele vaatamata toimub tema peas lahing mõttetasandil. Eks ole? Sest kas sa oled usklik või ei ole, siis mõtlemisest sa ei pääse. Sa pead mõtlema oma peaga ja siis tegema järeldused, kas uskuma või mitte. Need kes usuvad, on optimistid, kes ei usu, on pessimistid.

Kui nüüd jätta piibel kõrvale, siis me võime küll öelda, et positiivne mõtlemine viib edasi. Negatiivne mõtteviis takistab inimese elukorraldamist üleüldse.

Kui me aga loeme piiblist kasvõi evangeeliumeid, siis mida me sealt leiame? On ju kirjeldused, kuidas inimesele tuletatakse ühel või teisel viisil meelde ikka seda sama mõtet - mõtle positiivselt. Kuid seda öeldakse teiste sõnadega. Selle juures öeldakse veel seda, et Jumal mõtleb inimesest positiivselt ja usu seda, mida Jumal mõtleb sinust! Kas pole hea teada, et Jumal ei mõista kohut meie üle vaid mõtleb head ja armastab, ükskõik millised me siis oleme, kas head või halvad, Jumal soovib olla meie julgustaja ja sõber. Kas sa teadsid seda? Kas sa usud seda? Kui sa usud, siis sa pead mõtlema positiivselt.

Ainult positiivne mõtteviis on usust, negatiivne mõtteviis sisestab pessimismi ja kartust. Hirm on usu vastand.

Jumal ütles, ära karda. Ma olen sind päästnud oma Poja vere läbi igavesse ellu ja sa saad õigeks mõistetud usu läbi Jeesusesse Kristusesse. Mida sa pead tegema, et saada päästetud (nii küsisid inimesed tihti Jeesuselt)? Sa pead uskuma! Usust saad sa õigeks mõistetud. Tegudest pole kasu. Meid mõistetakse õigeks usust, kirjutab Rooma kiri. Vahel tulid inimesed Jeesuse või usklike juurde ja küsisid: mida ma pean tegema, et saada õigeks. Ja neile vastati: usu ainult - ja saad sina ja su pere päästetud. No kes ei tahaks saada päästetud?! Tahate ma ütlen teile kes? Saatan.

Saatan on see, kes sisestab inimeste mõttemaailma pessimismi ja negatiivseid mõtteid. Seetõttu on äärmiselt tähtis mõelda positiivselt. Jeesus mõtles positiivselt. Tagajärjed pidid olema positiivsed, kui need seda polnud, siis oli see kas kaval eksitus või viga või tuli proovile panna. Saatan oli see, kes kiusas Jeesust kõrbes 40 päeva. Mida saatan tegi? Ta suhtles Jeesusega. Ta ütles igasuguseid mõtteid - viitas piibli kirjakohtadele. Need olid Jumala sõna mõtted, millele ta juhtis Jeesuse tähelepanu. Kuid Jeesus tegi mida? Ta mõtles positiivselt ja läbis kõik kõrbekiusatused edukalt. Saatan ei suutnud Jeesust petta, kuna Jeesus võttis saatana poolt toodud kirjakoha ja mõtles positiivselt. Saatan ei suuda mõelda positiivselt. Ta on "prokurör" - süüdistaja ja valede isand, ilma Jumala väest ning tarkuse vaimust. Ta võib tsiteerida kirjakohti ja väänata Jumala sõna oma äranägemisel, kuid need ei sobi antud konteksti, et sellest tuleks midagi head ja positiivset.

Kui sa pole usklik, aga mõtled positiivselt, siis see on suur samm usu ja kordamineku suunas, aga palju enam saab see õnnistada sind siis, kui sa käid oma elu koos Jumalaga. Jumal on hea. Kui sa mõtled positiivselt, siis sa mõtle ka selle peale, millised on selle mõtte tagajärjed, millest sa positiivselt mõtled juhul, kui neid teostada. Kas see toob head või külvab kurja?

Meie peas keerleb iga päev palju kurje mõtteid ja meie mõtteviis võib olla kurjusest täidetud, aga me võime mõelda ka häid mõtteid, kuid eksida. Mõtle positiivselt ja kustuta oma peast ära kõik mõtted, mis takistavad sinu elu korraldamist või loovad olukorrad, mille tagajärjed võivad olla halvad, seda mitte üksnes isiklikult sulle vaid ka kaasinimestele. Armasta oma ligimest.

Kui sa mõtled positiivselt, siis analüüsi oma mõtteid. Jeesus tegi sama.

Ta ei testinud läbi mitte üksnes oma mõtted, vaid aitas teha seda ka inimestel, kes teda kuulasid; vahel andis ta nõu vastu inimeste tahet, kui need arvasid tegevat head, kuid Jeesus nägi kaugemale, mis olid nende mõtete tegelikult tagajärjed ja vead.

Jumal tuleb kristlastele appi oma Püha Vaimu läbi, kes on inimese abimees, nõuandja ja juhendaja Vaim.

Maailmas on palju deemoneid ja kurje vaime, kes kõik püüavad inimesi juhtida just mõtete abil eemale Jumala tahtest ja eksitada võimalikult palju inimesi, et need ei võtaks kuulda Jumala häält ja head nõu, vaid hukuksid ja langeksid saatana kätte.

Uskuge mind, et saatan ei tee selliseid trikke mitte üksnes usklikke taga kiusates, vaid teeb seda iga päev ka nende inimestega, kes ei taha uskuda Jumalat ja mõtlevad ise omi mõtteid üksi - lahus Jumalast. Kui sina oled üks nendest, siis arvesta sellega, et vaimumaailm on meie ümber sõltumata sellest kas me seda näeme, usume või tahame või ei taha ja pole inimest, kelle peas poleks olnud mõtteid, mille avaldamine oleks piinlik. On ju nii?! Kust need mõtted tulid?

Inimene sünnib siia maailma ja õpib ümbritsevat elu tundma ja vaimne reaalsus on see, et iga päev võib meie peas olla mõtteid, mis tegelikult ei kuulu meile või ei ole meie mõtted. Mõtle selle peale - mõtle positiivselt!

Kommentaare ei ole: