pühapäev, 5. juuni 2011

Kas paavst teenib saatanat?

Kui keegi veel kahtleb, kas me elame ikka lõpuaajas, siis siinkohal elav näide otse kristluse südamest, milleks maailm peab Vatikani. Tegemist on eriti võika näitega sellest, kuidas kristlane on langenud ära usust ja flirdib palestiina terroristliku omavalitusega. Kui paavst sõbrustab Abbas´ga ja toetab Iisraeli riigi jagamist, siis võib öelda küll, et paavst Benedictus XVI on kas kaotanud terve mõistuse või teenib ebajumalat! Sest kristlane, kes peaks tundma piiblit ja olema kodus Iisraeli ajalooga ning sündmustega, ei tohiks midagi sellist teha. Kindlasti mitte kristlaste juht. Kuid paavst Benedictus XVI toetab sootuks Iisraeli riigi jagamist ja nõuab Palestiina tunnustamist?! Uskumatu, aga tõsi.

Palestiina valitsus on öelnud, et ei tunnista Iisraeli iseseisva riigina ega kavatse seda ka kunagi teha ja on lubanud esimese võimalusena Iisrael "kõrvaldada" niipea, kui Palestiina saab oma riigi. Paavst toetab Iisraeli vaenlasi, palestiinlasi, kes vihkavad Iisraeli ja soovivad Iisraeli hävitamist.Milline häbiväärne liit! Palestiina omavalitsuse presidendi Mahmoud Abbasi ja paavst Benedictus XVI kohtumine Vatikanis (pildil).

Lisaks lugemist: Vatican calls for independent Palestinian state 'soon'

reede, 3. juuni 2011

Sisemine rõõm

Piibel kirjutab (Rm 7:22): “Sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala Seaduse üle”, veidi vanemas piibli tõlkes “sest seestpidise inimese poolest on mul Jumala käsust hea meel”.

Paljud tunnevad vahel “sisemist rõõmu”. “Ma olen sisemiselt rõõmus” - Püha Vaimu lähedusest ja toimimisest, “mu hing kiidab Issandat!”.

Kui me uurime toodud teksti algkeeles, siis kirjakohas kasutati kreeka keelset terminit sunedomai [soon-ay-dom-ahee]. See on ainus kord, kus seda sõna üldse piiblis kasutatakse! Mida see võiks tähendada?

Kui keegi ütleb et “ma olen sisemiselt rõõmus”, siis, kas see tähendab “rõõm Pühas Vaimus” (vastavalt Rm 7:22 vrd Rm 14:17)? Ei tähenda. Kuna Püha Vaimu rõõmu kirjeldamiseks kasutatakse algkeeles terminit xapa (chara). Sõna chara tähendab tähendab rõõmu - nii tundmust, kui ka selle põhjust. Chara rõõmu kogeb üksnes kristlane ja see rõõm esineb läbi kristliku elu, avaldudes mitmeti. Kristlases on Pühas Vaimu rõõm – chara rõõm.

Aga kristlane saab rõõmustada sisemise inimese poolest – sunedomai rõõm. Ka sunedomai tähendus on rõõmu tundmine. Kuid seda saab mõista teisiti. See ei pruugi väliselt välja paista. See väljendub olukorras, kus meil on hea tunne Vaimu seadusest, rahulolu meie uue inimese tõttu, iseenda üle. See ei ole otseselt rõõm Püha Vaimu lähedusest, vaid rõõm Vaimu seaduse toimimisest kristlase elus. Piibel kirjutab: “kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks”. (2Kr 3:6) Vaimu seadus toimib meie sees muutes meid Kristuse sarnaseks ja me saame sellest rõõmustada! Käsust me ei tunne rõõmu, aga me rõõmustame Vaimu seadusest!

On kaks mõtteviisi. Me võime tunda rõõmu, sisemise inimese poolest. Kuna Kristuse vabastav arm ja vägi tegutseb meis võimsasti ja aitab meid. Inimesel on ju loomupärane kalduvus kurja teha, see jõud sõdib vastu meie mõistusele, ahvatleb meid patule, käsu alla. Aga kristlane ei ela oma loomuse järgi, vaid tegutseb Püha Vaimu juhtimisel. Nii võime sisemise inimese poolest rõõmu tunda “kui Kristus on meie sees” (Rm 8:10) ja aitab meid. Milline kergendus! Milline põhjus rõõmustamiseks – sunedomai rõõmus. Kristus ise teeb meie surelikud ihud ja vaimu elavaks ja viljakaks oma vaimse mõju kaasabil. Kristlasel ikka veab!

Psalmist kirjutab nii: “Lase mind käia sinu käskude jalgrajal, sest see meeldib mulle!" (Ps 119: 35). Täna saame me kõik käia Jumala Vaimu seaduse rajal, ja enam ei ütle keegi meile: "sa ei tohi!" Jumal ise avas värava “käskude jalgrajale”. Ja need käsud meeldivad meile. Sa saad nautida ja rõõmustada sisemise inimese poolest Jumala seaduse üle enese sees. Kas sa tunned ära sellise rõõmu?!