neljapäev, 19. mai 2011

Kristuse kool

Inimese tee algab ja viiakse lõpule elukoolis. Imikueas me tunneme ema, õpime tundma meid ümbritseva maailma, asju helisid, hääli, nägusid. Hiljem oleme hõivatud kirjaoskuse, hariduse ja endatunnetuse, maailma ja tema looja tundmaõppimisega. Eksisteerib teoreetiliste teadmiste kool ja praktiliste kogemuste kool. Nii on ka olemas religioossete teadmiste kool, mis on seotud usuõpetuse dogmaatiliste laustega, õpetades jumalateenituse korda ja on olemas vaimulike teadmiste kool ning kool, mis põhineb nende teadmiste elulisel praktilisel kogemusel - vaimulike kogemuste kool, Kristuse tõe kool, mille iseärasusi tasub uurida.Kristuse koolis on vaid üks õpetaja - Jeesus (Mt 23:8), "sest ainult üks on teie Õpetaja, teie kõik olete vennad". Kristuse koolis saavad käia vaimulikult uuestisündinud inimesed. Iga inimene võib olla kahesuguse loomuse kandja: lihaliku ja vaimuliku. Lihalik inimene ei armasta teiste juures õppida, vastupidi - ta pretendeerib teadmistele "vaimulikes asjus" ja on enam kui veendunud, et ta teab rohkem kõigist ülejäänud inimestest. Aga mida kirjutab piibel? "Kui kellegile tundub, et ta on midagi tunnetanud, siis ta pole veel tunnetanud, kuidas peab tunnetama." 1Kr 8:2.

Jumalalaps on võimeline tunnetama ja mõistma oma täielikku võhiklust ja vajadust õppida - istuda ja veeta aega Õpetajaga. On huvitav, et Iiob pöördub Jumala poole: mida ma ei mõista, seda õpeta sina mulle. Ii 34:32.

Kuidas Kristus tema järgijaid õpetab? Johannes kirjutab: me nägime tema kirkust... täis armu ja tõtt, Jh 1:14. Kristus õpetab meid niisuguste õppetundidega, millistega mitte keegi teine meid õpetada ei oska ega saagi. Ta õpetab jumalakartlikuse, usu, palvete, tarkuse ja paljude teiste asjade läbi. Siiski peamine erinevus, kuidas ta meid õpetab seisneb selles, et ta õpetab, kuidas elada vaimus tema armastuses (Tt 2:11-14).

Kristuse koolis me õpime tasadust (Mt 11:28,29). Tema koolis me õpime aukartust pühakirja ees. Me õpime Jumala tahet tundma ja seda täitma, selle järgi elama. Eks üks õppetükk seisne selleski, kuidas käia "kitsal teel". Et mitte elada lihas, inimeste himude järgi, vaid Jumala tahtmise järgi (1Pe 4:1,2). Kuidas tema tahet täita (Kl 1:9,10). Jeesus on selles suhtes meile kõrgeim eeskuju (Fi 2:7,8). "Mitte minu, vaid sinu tahe sündigu." Nii imelik, kui see ka ei ole, siis sõnakuulmine viis Jeesuse maiste kannatuste ülempiirini ja ta kannatas (He 5:8,9).

Kuid armastuse kool on ka isaliku distsipliini kool. Distsipliinirikkumiste vastu ollakse ranged igas koolis, seda ei lubata sõjaväes, ega isegi tööl olles, tuleb meil järgida tööandja reegeleid. "Sest vastupanu on otsekui nõiduse patt" 1Sm 15:23. Kuid suuri jumalamehi tuntakse nende jumalatahtele allumise järgi. Jumal ütles Mooselele 50 korda "tee" ja Mooses tegi. Kui sageli Jumal otsib mõne tähtsa töö tegemiseks usklikku, kuid ei leia põhjusel, kuna see või teine ei tee seda, mida Jumal vajab. Jumal tahab kristlasele anda tähtsa ülesande, usaldada, kuid pole ühtegi usaldusväärset (Fi 2:21).

Kommentaare ei ole: