esmaspäev, 18. aprill 2011

Eessõna

Siinkohal avaldan 2 lõiku eessõnast, mis on kirja pandud 15.09.2009 alljärgnevas:

See raamat on pühendatud neile, kes jäävad maha esimesel ülesvõtmisel, Kuningate Kuninga, Isandate Issanda, Jeesuse Naatsaretlase teisel tulekul. Et anda julgustust, õpetust ja lootust katsumustes, mis siin maapeal on juba ammu ette määratud ja sünnnib sel raskel kannatuste ning tagakiusu perioodil peale ülesvõtmist.

On tõsiasi, et katsumused ja rõõm pole vastandid, et ka katsumustes peitub mitmeid tagajärgi, mille üle on põhjust rõõmu tunda. Seda on paljud kristlased tõestanud oma eludega läbi sajandite, ja olnud meile usu eeskujuks, kuna hirmudel ja pahedel polnud enam võimu nende elude üle. Jäägu usukangelaste südamete poolt kantud usk ja ustavus Jumalale imponeerima ka sind, armas lugeja. Kinnitagu see raamat Jumala piiritut headust ja Tema head tahet kogu inimkonna suhtes ning avagu rohkesti uusi rõõmustamise allikaid. Pea vastu lõpuni!

Kommentaare ei ole: