neljapäev, 31. märts 2011

See on ju lihtsalt mäng?

Juhtusin eile nägema kahte põnevat videolõiku mängimisest ja tekkis mõte, mida tahan teiega jagada.

Nimelt. Mäng isenesest pole ju midagi uudset, kuid nende kahe klipi vaatamisel joonistub välja terav kontrast.

Ühel juhul muutub mäng psühhiliseks probleemiks, kuidas deemon võib mõjutada inimese mõtlemist mängimise ajal ja inimene kaotab enese üle kontrolli. NB! Klipp on shokeeriv ja nõrganärvilistel ei soovita seda vaadata!

Aga teise klipi puhul näete, kui suur on Jumala poolt loodud maailm ja kuidas see vahetult mõjutab teie vaimu ja emotsionaalsust. Puhas rõõm! Nautige kogu südamest :)

esmaspäev, 28. märts 2011

Armastuse elu

Kui Jumal andestust leidnud patusele annab "uue südame", siis Ta annab temale ka "uue elu" - armastuse elu.

Õnnis on see inimene, kes võib igas kohas igal ajal käed taeva poole tõsta ja tänada Jumalat selle eest, et Ta on loonud teda arukaks ja vabaks olendiks ning varustas teda võimega armastada. Armastus on eluallikas. See kes ei armasta, see ei ela. (1Jh 5:12).

Armastada ennast, on looduse seadus, armastada teisi, on Jumala seadus. Jeesuse käsusõna ei olnud mitte üksnes uskuda, vaid ka armastada. Usk on hinge seesmine ühinemine Jumalaga, armastus on selle ühtsuse väline ilming. Armastuse elu on armastuse teenistus. Armastus ja teenimine on kristluse praktiline külg. Elav usk armastab. Usk on tegev armastuse kaudu, Gl 5:6.

Seismine usus, tegutsemine armastuses, pole mitte ainult suhted Jumalaga, vaid inimeste teenimine, elu inimeste jaoks Jumala juhtimisel. Tema teenimise all ma mõistan mitte üksinda toiminguid või häid tegusid, vaid armastuse õhkonda, tööd kogu elu.

Usk Juhib meid Jumala juurde, armastus inimeste juurde. Armastus ei või olla ükskõikne teda ümbritseva reaalse elu suhtes. Ta nutab koos nutjatega ja rõõmustab koos rõõmsatega. Armastus ei karda keerulisi olukordi, sest armastus ajab välja kartuse.

Asketism ei ole armastus. Asketism põgeneb elu eest, on seetõttu Kristust valesti mõistnud. Kuna asketism sulgus end maailmast ja seetõttu ei saa ta elada armastust. Kloostrid piirduvad usuga, vahetades armastuse palvete ja paastu vastu, jumalateenistuste ja kommetega. Kristus elas inimeste keskel, elas koos nendega. Kristus ei eelistanud suletud elu, ega rahuldunud sisekaemusliku kristlusega. Asketism suundus päästet teenima, samal ajal, kui Jumala sõna selgelt ütleb, et inimesel on see võimatu, et Jumal annab pääste igale kahetsevale patusele ja mitte teenete kohaselt, vaid kui teenimatu, Jumala armuanni. "Sest te olete armust õigeks saanud..." Ef 2:8; Rm 3:20,24-25. Jeesuse sõnu oma jüngritele "te pole mitte sellest maailmast", on palju valesti tõlgendatud ja kasutatud sõna sõnalt (Jh 17:14). Jeesus ei kartnud elada maailmas, öelda välja, et ta on erinev kirjatundjatest, variseridest, tölneritest, isegi juutidest, sest ta oli vaimulikult "mitte sellest maailmast". Ta oli valguseks pimeduses ja pimedus ei saanud temast võitu!

Jeesus ei kutsunud asketismi. Vastupidi, ta palvetas oma jüngrite eest: "mina ei palu, et sa võtaksid nad ära sellest maailmast, vaid et sa hoiaksid neid tigeda eest" Jh 17:15. Jeesus käis "head tehes". Ta ütles, kes mind teenib, see on minu järgija. Apostlite sõnumeid lugedes võime veenduda selles, et jüngrid nimelt just nii mõistsid oma kutsumist maailmas ja kutsusid inimesi uude ellu, mis oleks küllastunud armastusega puudust kannatavate ja vaimulikult hukkuvate inimeste vastu.

Sestap kristlane püüdleb mitte omamise, vaid olemise poole. Mitte selle poole, et kelleltki midagi saada, vaid et kellegile midagi anda. Mitte et kelleltki midagi ära viia, et midagi mõistliku, head ja igavest jätta. Egoist alati saab midagi, aga kunagi ei ütle: küllalt! Armastus alati annab ja näib, et ta on vähe andnud.

Egoism ja individualism on vallutanud kogu maailma, kuid ei too maailmale midagi kasu, Mk 8:36. Armastus rikastab maailma, jagades ja ära andes. Teenige üksteist armastuses, Gl 5:13. Ja armastus teenibki, kuid oma teenimises on ta reaalne, olles kui valgus, ta ei väsi. Kõik teie asjad sündigu armastuses, 1Kr 16:14. Teenimine armastuses on kristliku elu tuum. Kristuse eeskuju järgimise ja teenimise tulemus.

Siiski tegutsedes kristliku loodu hüveks, hoolitsedes vaeste, haigete, õnnetute eest, me mingil juhul ei pea jätma oma lihast perekonda hooletusse ega hülgama Kristuse pärast, isegi siis mitte, kui üks pool on uskmatu. Jumala sõna soovitab meil määrata esimese koha usu järgi - see tähendab, vaiimulikule perekonnale. " (Gl 6:10).

Head tehes ärgem väsigem. Heategemine või elu armastuses võib pettumusi ja masendust valmistada. Kuid ärgem tüdigem, Gl 6:9.

Masendus on saatana lemmikrelv. Masendus on võimeline halvama teenimist armastuses. Masendunud vaim jahutab ja nõrgestab meid vaimulikult. Hiljuti leegitsenud agarus kustub, esimene armastus jahtub.

Vaimulik agarus Jumala teenimises nõrgeneb seal, kus teenimine armastuses kohtab jämedat tänamatust, kus inimesed teadlikult panevad halvaks või kuritarvitavad kristlaste headust ja armastust. Tuleb alati meeles pidada, et tõeline armastus, kui see meil on olemas, kiirgab välja soovist teha head teisele, ootamata mingit tänulikkust või tulu enesele. Kui sina elad inimeste jaoks, elavad inimesed sinu jaoks, ütleb rahvatarkus. Aga kui nii ei ole, inimesed vastavad headusele kurjusega, nagu öeldakse, ükski heategu ei jää karistamata; vastaksid armastusele vihkamisega, isegi siis tuleb meeles pidada hea ja unustada kurjus, mitte inimesed. Enda tänu ära kahetse, võõra tänu ära oota.

Tänamatus ka kristlase headuse kuritarvitamine on meie armastuse valesti mõistmine. Mis vahel läheb niikaugele, et teenimisele kleebitakse juurde valed motiivid, samuti pilge ja laim. Seda tuleb võtta kui valet. 1Kr 4 ptk.

Jumala sõna soovitab meil tõsta pilk maistelt ja ajalikelt probleemidelt tulevasele autasule, Issanda suurele tasule, mille me saame omal ajal, kui me ei väsi. Pilk taeva poole annab uut jõudu.

Kuid masendus võib meid tabada ka teisel põhjusel. Me langeme depressiooni mitte siis, kui vaatame Kristuse täiuslikkusele, vaid kui me näeme enda ebatäiuslikust. Kes meist on täiuslik? Oma isikliku tühisuse kibe teadmine annab tunda siis, kui me soovime juhtida inimesi Kristuse juurde, uue elu juurde, äkki kuuleme: "Kus siis on need Jumala lapsed, vaadake enda ümber, kellest te räägite?! Kristus on oma aja ära elanud, mis on ebareaalne, teostamatu, ei vasta kaasaja nõuetele." Kas mitte sedasama ei ole räägitud juba sajandeid? Isegi Jeesusele heideti ette, Lk 13:23. Aga Kristus vastas: "Võidelge, et te läheksite sisse kitsast uksest!" Lk 13:24. Sest paljud püüavad minna, aga ei jaksa. Meil ei ole põhjust muretseda evangeeliumi edu või ebaedu pärast, vaid kiirustagem alati oma hinge ja saatuse otsustamisega. Meil pole põhjust nukrutseda ja kahelda koguduse au pärast, mille kohta Jeesus ütles: "Ära karda minu pisuke karjuke!" Seepärast pole vaja karta kristluse pankrotti, vaid tegutsegem maailma pärast kus Kristust pole.

Meie sinuga elame ebatäiuslikkus maailmas, kuulume ebatäiuslikku maisesse kogudusse, suhtleme ebatäiuslike usklikega, kuulame ebatäiuslikke jutlusi, loeme ebatäiuslikku mõttevõra, viime läbi ebatäiuslikku teenistust. Olles ise kaugel ebatäiuslikkusest. Igal inimlapsel mitte üksnes ei või ilmneda puudusi, vaid ilmselgelt on nõrkused, mida nähes paljud ehk muigavad, kuid targad "armastuses kinni katavad"; need omadused, mille üle vaenlane halastamatult kohut mõistab kristluse ja kristlaste üle, häbimärgistab, vaatamata sellele, et neil endil pole midagi vastu panna.

Tänu Jumalale, et ta kasutab endiselt ebatäiuslikke inimesi, viib ellu oma ebatäisuslikke plaane ja saavutab oma ülitäiusliku eesmärgi.

Enne meid on olnud ligi 30. tsivilisatsiooni. Aga kus nad kõik on? Miks neid ei ole enam? Nad tekkisid ja kadusid üksteise järel ajaloo unustusse. Kuid kristlus püsib kõigutamatult, Tn 2:44.

Jumala armust oleme meie sinuga selle, varsti ilmuva Kristuse kuningriigi kodanikud. Oodates tema tagasitulemist. Olgem siis vaimus innikad Issandat teenides. Olgu meie elu armastuse elu. Kui me käime armastuses ja teenime armastuses, siis meie elu saab olema huvitav ja kaasakiskuv.

Usklik inimene tahab olla vaimulik, selle asemel, et kogu südamest olla kasulik. Rääkige inimestega ja ulatage talle mitte üknes käsi, vaid avage oma süda ning võitke ta Kristusele. Selleks tuleb näha inimeste kisendavaid vajadusi. Palveta, et Jumal avaks sulle need võimalused ja sa saad inimesi aidata.

Psühholoogia kinnitab selgelt, et igasugune jõupingutus headuse huvides toob sisemise rahulolu ega kao jälge jätmata. Siiski uuestisündimata inimene ületab kõik piirid, et kellelegi kurja teha, kuid head teha takistab kõige tühisem põhjendus.

Sama kiusatus on tuttav ka uuestisündinud inimesele, kuid viimasel on olemas võti võidu saavutamiseks iseneda üle. "Ja see ongi see võit, mis on ära võitnud maailma: meie usk" 1Jh 5:4. Ta teab, et ilma võitluseta ei ole võitu ega karda astuda lahingusse maise elu kiusatustega.

Palvetagem järelejätmatult Jumala õnnistuste pärast, mis uut inimest kujundavad, palvetagem väe pärast, et ületada rasked takistused, et leida üles need, kes abi vajavad ja armastust otsivad, mis teeb kristlase elu vajalikuks ja kasulikuks. Palveta, et see armastus oleks kätega katsutav.

laupäev, 26. märts 2011

Kuidas ennast taltsutada?

Paulus oli veendunud, et enesesalgamine pole ühekordne sündmus, vaid pidev vaimulik protsess. Kui enesesalgamise teele asuda, tuleb sellel käia. Ta kirjeldab, kuidas ta talitseb oma ihu ja teeb selle oma teenriks, 1Kr 9:27. "Ma suren iga päev" tunnistab Paulus korintlastele (1Kr 15:31). Aga mina?

Paulus ei olnud kitsarinnaline sektant, vaid pooldas avarat kristlikku lähenemist: "Mulle on kõik lubatud! Siiski miski ärgu saagu meelevalda minu üle," täiendab ta oma seisukohta 1Kr 6:12. Ühseõnaga, proovige hoida kinni heast.

Jumala sõna omistab suurt tähtsust meie keele ohjeldamisele. Kui keegi kõnes ei eksi, siis ta on täiuslik mees ja võib talitseda kogu ihu. Jaakobus tõdeb, et kui keegi arvab Jumalat teenivat, aga oma keelt ei ohjelda, siis ta petab oma südant. Teisisõnu ta veab alt Jumala Püha Vaimu, kes on tema sees. Mida saab üks inimene taltsutada?

Kasvõi oma isu, omakasupüüdlikust, ahnust, ihnust, küllastamatust, laiskust, lihalikke ambitsioone ja paljusid teisi kavatsusi. Meie vana aadama ohjeldamatus ei tunne piire. Samas oma jõuga võitmine on ilmvõimatu. Uuestisündimine on vältimatu eeldus. Miljonid inimesed püüavad täna ennast parandada, k.a kristlased, kuid need ponnistused lõpevad läbikukkumisega, kui ihu taltsutamisel ei tule kaasa Jumal ja tema vägi.

Endataltsutamine ei ole mitte järelemõtlemise tulemus, mitte loogika tulemus, vaid vaimulik kogemus, kuidas Jumal avab meie mõistuse ja südame aru saama inimhingest, millised me tegelikult oleme. Mitte need, kelleks me ennast peame või mis mulje inimestel meist on, vaid meie tegelik pale, lihalik loomus. Oleks kohutav, kui inimesed saaksid lugeda teiste inimeste mõtteid. Aga Jumal ei jäta meid üksi selles protsessis. Esmalt tuleb meil iseennast taltsutada, aga kui me tema nõudmist põlgame või jääme hätta, siis Jumal võtab asja ise käsile. Piibel on täis selliseid näiteid. Enese armastamine peaks sisuliselt tähendama enese korrigeerimist.

Aga on olemas veel üks oht: enese alahindamine.

Sageli me mõtleme endast palju halvemini, eriti eestlased, iseäranis eestimaa kristlased. Kohati on lausa piinlik näha, kuidas alandlikkus on valeõpetus. Aga kui Jumal loob meile uue vaimu ja algab uus elu, siis me saame tema kodakondsuse, oleme tema lapsed, kuninglik preesterkond, püha rahvas! Kas sa tead et sa oled kuninga laps? Kas sa ikka tõsiselt ka tead, et sa oled kuninga kojast või sa arvad ikka veel, et Jumal tahab sind näha orjasoost, seisuseta, õnnetu äbarikuna? Kristlased mõtlevad endast palju halvemini, kui asi väärt on sõna otseses mõttes! Kui Jumal ütleb, et sa oled kuningliku pere liige, siis sa oledki! Vale, negatiivne ettekujutus endast kui enesesisendus häbeneb ja piirab meie isiksuse arengut. Vaja on hoida ranget tasakaalu enese alahindamise ja ülehindamise vahel. Selles raskes küsimuses suudab meid aidata vaid Püha Vaim, kes toob tõe ja selguse ning tarkuse. Ta aitab meil ennast hinnata, olema iseenesed, mitte jäljendama ja mitte esinema kellegi teisena - ei parema ega halvemana. Mõelda endast rohkem kui peab või vähem kui peab - on ühtviisi kahjulik ja hukatuslik.

Enese tundmise vaimulik saavutus oleks tunda ennast nii nagu Jumal meid tunneb ja armastab oma igavese armastusega. Jumala armust olen ma see, kes ma olen. Mitte see milline ma olin kuni oma elu andmiseni Kristusele ja mitte see, milliseks ma saan, kui ma kohtun Kristusega palgest palgesse ühel päeval, kas surma läbi igavesse ellu või siis ülestõusmisel, kui Kristus tuleb järgi oma kogudusele ja meid muudetakse ära, vaid see, kellena Kristus mind täna just praegu näeb.

Sellepärast võiks meie pidevaks palveks olla:
  • Olla see, kelleks Jumal mind on loonud
  • Olla seal, kuhu Tema mind on pannud
  • Täita kõiges Tema tahet
  • Teha vaid seda, mis temale on meelepärane
  • Ja kõiges austada Tema nime.

neljapäev, 24. märts 2011

Uuri ennast

Kui te ennast tundma õppisite, enda hülgasite ja otsustavalt lahku lõite isiklikust "minast", siis viibige püsivalt selles vaimulikus seisundis.

Nii, kuidas te vastu võtsite Jeesuse oma isiklikuks päästjaks, nii ka käige koos temaga, iga päev, iga hetk. Ärge kunagi unustage, millise kurbuse ja alandlikkusega te Kristuse vastu võtsite! Mida te oma südames kavatsesite ja tulevikult ootasite. Millise rõõmu ja tänulikkusega te Kristuse oma Issandaks, südame valitsejaks ning isikliku elu juhtijaks vastu võtsite. Jääge alati temasse. Olge absoluutselt veendunud selles, et ta jääb teie sisse. Seepärast uurige end läbi!

Kui teil selles küsimuses tekib kahtlust, siis palvetage: "Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted! Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele!" Ps 139:23-24.

kolmapäev, 23. märts 2011

Hülga oma "mina"

Iseenda tundmise teine oluline etapp tähendab iseenesest loobumist. Üks jumalamees on öelnud: "kui ma jälgin mind ümbritsevate inimeste elu, ma ei suuda mitte masenduda, nähes nende rikutust. Kui mu hinge rikutus süveneb, tuleb mulle meeleheide."

Me vajame mitte ainult päästmist patu meelevallast, patu vihkamist, saatanast ja ümbritsevast maailmast, vaid me vajame ühtlasi vabastamist ka endast, enese valest enesearmastusest. Jutt ei ole enese lugupidamisest, vaid isekusest. Jeesus esitas oma jüngritele PEAMISE TINGIMUSENA enesest lahtiütlemise. Kui keegi tahab olla minu jünger, siis ta salaku end (Lk 9:23). Kui paljud kristlased, kes järgivad Jeesust, täidavad tegelikult peamist tingimust või järgivad Kristust ilma enesesalgamiseta? Kahjuks.

Iseenesest loobumine on alati seotud Kristuse vastuvõtmisega oma südamesse, seotud uue elu algusega, uue looduga. Meis elav uus inimene hülgab vana inimese ja takistab meie vanal inimesel ennast ilmneda (Ef 4:22-24). Kes on Kristuses, see on uus loodu, vana on möödunud, vaata KÕIK on uueks saanud.

teisipäev, 22. märts 2011

Tunne iseennast

Korintlased, võttes vastu kristluse, need kellele korintose kiri oli kirjutatud, olid kuulsad inimesed asjatundlikuse poolest. Nad andsid kiiresti oma hinnangu ka apostel Paulusele kui vaimulikule kirjanikule ja õpetajale, öeldes "Jah, tema kirjad," öeldakse, "on küll kaalukad ja võimsad, kuid ihulikult meie juures olles on ta nõder ja sõna on armetu" 2Kr 10:10. Kreeklased olid uhked oma rahvuslike filosoofide üle, aga nende isiklikus elus oli vähe seda, millega nad oleksid neid eristada saanud teistest vaimulikus pimeduses olijatest. Kuidas on lood meiega?

Vastuseks kirjutab Paulus, et teisi tunda pole halb, aga iseennast tunda on oluliselt tähtsam. Seejuures meenutab neile Sokratese kuulsat mõtet: "Tunne iseennast!" Aga ta küsib, või te ei tunne iseennast, et Jeesus Kristus on teie sees. Eesti keelses piiblis: "Katsuge iseendid läbi, kas te olete usus!" 2Kr 13:5. Kas sa tunned iseennast? Kas sa tunned seda Kristust enese sees, kellest Paulus kirjutab või sa ei teagi, et ta on olemas!

Mispärast enda tundmine nii tähtis on? Seepärast et see on nii tihedalt seotud Jumala tundmisega, Kristuse tundmisega. Kui sa ei tunne iseeneses Kristust ära, kuidas sa siis tunned Jumalat, kes tahab iga päev olla koos sinuga oma Vaimu läbi ja sind juhtida. Ainult Kristust tundes me oleme võimelised tundma, kes me ise oleme, missugused me oleme, kellele kuulume, kelle tahet täidame? Või me oleme isenedaga juba nii harjunud, et ei tule enam selle peale, et selliseid küsimusi esitada. Siis pole midagi imestada, et iga kristlane on endast paremal arvamusel kui teine kristlane, mõnest teisest kogudusest, arvates, et ta tunneb Jumalat, aga kuidas ta Jumalat tunneb, kui ta ei tunne iseennast? Igapäev me tõuseme hommikul üles, vaatame peeglisse ja tõstame oma pähe kujuteldava krooni, aga oleme ehmunud, kui teised seda ei näe ja lubavad endile õiguse omada meie kohta teist arvamust.

Kui sageli on nii, et neid küsimusi, mis meie elu jaoks ei oma mingit olulist rolli, me tunneme hästi; aga neid teadmisi, millest sõltub meie elu - igavene elu ja kordaminek, me ei oma. Kui me tunnemegi ennast, millised on meie tunded, meeleolud, ettekujutused, mõtlemine, harjumused, pahed, tahe, siis kui palju me teame ja tunneme seda Jumala vaimu, kes elab meie sees? Miljonid kristlased arvavad, et nad on kristlased, kuna nad on leeritatud, ristitud ja palvetavad, mida nad peavad kristluseks. Aga küsige neilt, mida nad teavad uuestisünni kohta, Püha Vaimu isiku kohta, kas nad üldse saavad aru, et neil on see Vaim? Kuidas see suhtlemine praktiliselt toimub? Jeesus ütles: "mina olen tulnud, et teil oleks elu" Jh 10:10. Kas te tunnete seda? Kas te tunnete tõde, mis teeb teid vabaks, nagu Jeesus väitis. Seepärast tuleb uurida, kas me oleme ennast tundma õppinud, kui me oleme kristlased, Jeesuse järgijad. Kuidas sa teda järgid, kui sa teda ei ole tundma õppinud?

See on iga kristlase kõige tähtsam ja otsene kohustus, sest mitte keegi teine ei või ega saa seda tema eest teha.

laupäev, 19. märts 2011

Kogu tõde põrgust

Ilmutuse raamatut on palju vääriti tõlgendatud, eriti põrgu teemat ja tulejärve käsitlemist.

Amazing Facts, levitab eksitavat õpetust, mis räägib sellest, et "Jumal käitub ka õelatega armastaval viisil".

Tõde on selles, et Jumal tõepoolest käitub õelaga vastavalt Jumala iseloomule, milleks on armastus ja pühadus; kuid vale seisneb selles, et Jumal käitub õelaga armastaval viisil pärast õela surma. See ei vasta tõele.

Rõhutakse Jumala iseloomu omadusele, et Jumal on armastus ja ta iseloom ei muutu, seega peab Jumal armastama neid ka pärast nende surma, s.t kasvõi põrgus. Kuid see on kaval saatanlik vale, millega omal ajal Eeva ära peteti; ja tänaseni eksitatakse inimesi. Inimese tähelepanu juhitakse eemale olulisest seadusest (UT ja VT kirjakohad), on tavaline manipulatsioon.

Sellist manipulatsiooni kasutab pastor Doug Batchelor (pildil) oma loengutes, nt Tulejärv. Selles mõttes väidab pastor, et Jumala armastus tuleb ilmsiks sellega, et Jumal armastab inimesi ka pärast surma, vahet pole. See on piibli moonutamine ja vale tõlgendus. Jumal saab armastada neid, kes valivad Jeesuse, tema Poja, sest tema kaudu tegi Jumal nähtavaks oma armastuse (Rm 5:8) meie kõigi vastu.

Tema loengus esitab ta manipuleerivaid küsimusi, nt: "Mitut kadunud hinge karistatakse põrgus Piibli järgi praegu?" Ja toob siis kirjakoha, et vastus peitub 2Pt 2:9.

Pastori poolt laialt levitatud valeõpetus räägib sellest, et õelad justkui peetakse kinni, et nad ei satugi põrgusse. Batchelor viitab korduvalt kirjakohale 2Pt 2:9. Aga saatana iroonia seisneb selles, et see kirjakoht hoiatab eksiõpetajate eest. Seega kui seda tõlgenda nii, et seada ennast justkui õigele poolele - tõe õpetaja rolli, siis peaks ka väide olema tõene.

Mõnikord räägitakse veel sellest, et inimesi peetakse kinni, kõiki, kes läksid surma enne Kristust, kuid siis tahaksin ma teada, miks Jeesusele ilmus Mooses ja Eelia? Kellega Jeesus rääkis ja seda sündmust tunnistasid ka tema jüngrid. Miks siis Mooses ja Eelia Taevas on, kui inimesi peetakse kinni?!

Õigem oleks küsida, kus need inimesed - paljud teised on?

Mingit kinnipidamise kohta ei ole. Inimeste suurim puudus seisneb selles, et me kipume mitte arvestama ajastuga. Kaasaegses ühiskonnas on loodud eeluurimisvanglad või kinnipidamisasutused. Piibel räägib selgelt kahest vaimsest maailmast, üks on Taevas, kust langenud inglid välja visati ja teine koht on Põrgu, mis on valmistatud Saatana ja tema inglite jaoks. Aga saatuse otsustavad sündmused, mis toimuvad maa peal. Seega. Kui inimene ei vali Jeesust, siis on hingevaenlasel meelevald tema hinge üle ning ta satub põrgusse. Väga lihtne ja selge, milles pole abstraktseid elemente. Aga mida Jumal tegi juutidega enne seda või kuidas Aabraham sai Taevasse; siis me teame et usust. Sellest räägib heebrea kiri. Usk.

Niisiis, Doug, valeõpetaja küsib jultunult: "Kus on kinnipeetud?" Sama asja küsib ka hingevaenlane naiivsetelt või neilt, kes tahavad mõelda, et põrgut pole olemas. Kui Jumal lõi esimese inimese, siis oleks saanud saatan sama moodi küsida Eeva käest: "Kus on kinnipeetud?" Põrgu on tühi!

"Olete te midagi reserveerinud?" (eesti k. piibel: kinni pidanud). Sest ta väidab, et "See on midagi, mida hoitakse teie jaoks." Minu jaoks?! Vabandust väga?! Mul ei ole seda vaja. Kuna ma tean, milline on minu saatus pärast surma, sest ma olen oma otsuse ära teinud. Ma valisin Jeesuse! Jeesus on tõde ja uks ja tee Taevasse. Milleks mulle seda vahe lüli. Kristlane ei vaja seda.

Või nagu katolik kirik õpetab nn puhastavat tuld. Põrgus ei ole mingit puhastavat tuld. Küll aga on maailmas nn puhastav Püha Vaimu tuli, millega meid kristlasi nö läbi katsutakse.

Nüüd Amazing Facts valeõpetus õpetab, et "ülekohtused on reserveeritud, neid hoitakse kohtupäeva jaoks." Vabandust, aga milleks? Et teil ei ole kellegi üle kohut mõista, pole kinnipeetavaid või?!

Piibel kirjutab, et kohtupäev tuleb saatana ja tema deemonite üle ja selleks loodi ka põrgu, see ei ole inimlik koht. Kuid kuhu satuvad kahjuks ka kõik ülekohtused inimesed. Tagasiteed ei ole. Jeesus ütleb, et Taeva ja põrgu vahel on kuristik, see ei ole üknes metafoor.

Kes on põrgus? Põrgus on deemonid. Kes on deemon? Deemon on kuri vaim, langenud ingel. Kas inimene on põrgus ihulikult. Ei ole. Inimene on surnud. kuid tema hing on põrgus. Ta ei saa ise enam midagi enda heaks teha, ta on saatana vang. Deemonid teevad temaga seda, mida heaks arvavad. Jeesus ütleb (loe Lk 16:19-31) väga ühemõtteliselt, et põrgust tagasi ei saa, "ega tulda ka sealt meie juurde" (s.t Taevasse!!!). Seal tunned valu, vt salm 25 ja 26.

Maa peal oleks pidanud oma otsuse ära tegema. Kuna sa valisid elu ilma Jumalata, siis palun, siin on sinu valik. See valik ei riiva kuidagi Jumala armastust ja õiglust. Kui inimene ei soovi Jumala armastust vastu võtta, siis on kombeks selles Jumalat süüdistada. Et Jumal ei armasta!

Jumal andis oma ainusündinud Poja, et kõik kes soovivad, saavad päästetud.

Kui sa ei soovi Jumala ilmutatud armastust, siis see ei tähenda, et Jumala armastus ja olemus sellest muutub. See ei ole mainekujundus. Midagi ei muutu.

Mis puudutab kohtupäeva, siis see saab tulema, kus mõistetakse kohut nii deemonite, kui ka ülekohtuste üle. Kuid see ei tähenda, et ülekohtusted pärivad Jumalariigi. Ei päri! Selles mõttes on suur kohtupäev Jumala lõpliku korra kehtestamine. Aga petta ennast lootusega, et ma olen ülekohtune, lähen kuhugi "ooteruumi" ja ootan kohtupäeva ning Jumal võtab mind Taevasse oma armastuse pärast ja halastab, on naeruväärne! Kus sa enne olid, küsib Jumal. Millesks siis Jumalal oli vaja Jeesust?! Siis on Jeesuse ristisurm tühine, kuna pärast peetakse nagunii kohut. Kuid ärgem unustagem, et kohut peetakse langenud inglite ja deemonite tõttu, mitte inimeste tõttu, kes naeruvääristavad Jeesuse valatud vere ja Jumala plaani päästa inimkond hukust, kuid sattusid põrgu.

Ja veel. Nad toovad Jh 12:48. Mille järgi nad õpetavad, et tasu ja karistus alles tuleb. St. viimsel päeval.

Tegelikult me teame, et Mooses ja Eelia jpt said oma tasu kohe kätte ja nii saavad ka kõik teised oma tasu, kes koguvad vara Taevasse, nagu Jeesus õpetas inimestele. Selleks ei ole vaja kohtupäeva. Tasu kohtust ei ole mingi preemia või boonus, vaid igavene surm, nagu rooma kiri selgitab, et patu palk on surm.

Jeesus rääkis, et nende oma teod süüdistavad neid Jumala ees, see ongi see sama "sõna, mis mõistab tema üle kohut". Ka see on juba ette teada, sest Jumala Sõna on kirjutatud, millest saab kontrollida, järgi uurida. Jeeus viitas variseridele, et tehke nende õpetuse järgi, kuid ärge tehke nende tegude järgi. Miks? Sest nende teod ei vastanud pühakirjale, kuna nad olid ära unustanud halastuse, õigluse ja armastuse. Jumal on armastus. Jeesus näitas, kuidas tuleb inimestele anda armastust, nendest hoolida, neid aidata ja toetada. Kuid variserid ja kirjatundjad pilkasid teda selle tõttu. Samamoodi pilkavad Jumalat pastor Doug Batchelor ja tema jüngrid ja eksitavad inimesi katteta lubadustega ja nende valeõpetajate hukatus on ette teada, et nad lähevad põrgu.

Doug küsib: "Kui palju inimesi läheb põrgusse praegu?" ja vastab, et "mitte kedagi." Mis on absoluutne vale!

Jeesus rääkis põrgusse sattunutest ja nende piinadest, kes palusid, et neid sealt vabastatakse (Lk 16:24), kuid oli juba liiga hilja. Kuid selle tõe valgusess esitab Doug retoorilise küsimuse: "Kas ma siis ei usugi põrgu tulle?" See on äärmiselt küüniline ja vastustustundetu, ta ütleb veel: "Usun küll, kui see teil tuju paremaks teeb." ???

Ausalt öeldes see ajab mul südame pahaks ja tekitab õõvastust, millise jultumusega ta inimesi eksitab ja naerab Jumala Sõna üle! Minu tuju see paremaks ei tee, kui keegi põrgusse läheb. Ainsad olevused, kes selle üle head meelt tunnevad, on deemonid, sest neil on jälle kedagi piinata ja irvitada, et said ühe hinge taas kätte, Jumalal on vähem. Kurb.

"Usun, et nad põrgus põlevad," lisab ta veel ja siis ütleb, et "see oli minu baptistidest sõpradele. Neil oli vaja seda kuulda. (toim: mõnitab) Minu isa oli baptist." "Kuid piibli järgi ei põle praegu veel keegi" eksitab Doug edasi.

Tegelikult ei ole isegi vahet, kas sa kärssad või põled lahtise leegiga või upud põlevas väävlis, sest tegelikult oled sa põrgus. Aga nagu ütleb eesti rahvatarkus: mõni valetab nii, et suu suitseb.

Siis ma tahaks näha tema tõendeid, kui ta ütleb, et keegi praegu ei põle, siis, kuidas ta selle välja mõõtis ja tuvastas?!

Aga ta viitab ekslikult "Sest Issand ütleb, et nad on kinni peetud. Kohut pole olnud" 2Pt 2:9. "Ülestõusmist pole veel olnud. Isegi õelate ülestõsusmist mitte" läheb ta oma järeldustega naeruväärseks.

Ülestõusmisel tuleb Jeesus järgi oma pühadele (!!!) (2Ts 4: 16; Il 20:6), kes pääsevad. Ta viitab siinkohal 1Ts 4:16, et esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses, pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu. Kuid ta "unustab" lisamata, et seadused on vahepeal muutunud. On ka teised kirjakohad. Jeesus rääkis põrgust, et need, kes usuvad Moosest, nemad järgigu oma Moosest! Kuid parem järgi Mind. Ta räägib juutidest ja vanast lepingust, kuid ühel hetkel toimus seaduses muutus, kehtima hakkas uus leping. Seetõttu tuleb küsida, kas sa elasid siin 2070 aastat tagasi?! Kui ei ela, siis sul pole lootust. Ainus lootus on Jeesus, kes on tõde ja uks ja pääste. Nii et täna surres, ei ole sul enam lootust olla nende surnute või nn "ülekohtuste" juutide ridades (Lk 16:22 "surid"), või kirjutas apostel Paulus tessalooniklastele.

Medali teine pool seineb selles samas kirjas tessalooniklastele, kus öeldakse selgelt ja ühemõtteliselt, et paljud ülekohtused hukuvad pettuse tõttu, sellepärast et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud (vt 2Ts 9-12). Sellepärast saadab Jumal neile eksitused, et nad hakaksid uskuma valet ja nii saavad kohtualuseks ja hukuvad, kuna neile meeldis ülekohus.

Viimsest kohtust

Kõik vana lepingu ajal surnud õiged kanti Taevasse (nt Lk 16:22), seaduse järgi. Kristlased kantakse Taevasse uue lepingu alusel, mõistetakse õigeks Jumala armust usu läbi.

Kõik vana lepingu all surnud ülekohtused on põrgus, seda ka uue lepingu ajal. Vahet ei ole.

Kuid enne vana lepingut? Sai veel usust Taevasse. Näiteks Aabraham. Sest Jumal tegi lepingu alles Moosese eluajal. Inimesed surid ka enne Moosese lepingut, seaduseta. UT kirjutab, et evangeelium kuulutakse seni, kuni kõigile on sellest räägitud. Miks seda tehakse? Sest Jumal armastab kõiki. Ta soovib, et kõik saaksid teha oma valiku.

Seega tuleb mõista kohut nende üle, kes surid ilma seaduseta või surid enne seadust, olenemata sellest, kas ta oli suur või väike, nende tegude järgi (Il 20:13). Kuid keda Eluraamatus kirjas pole, visatakse tulejärve. See on teine surm. Kurat, eksitaja visatakse tule- ja väävlijärve, kus on ka metsaline ja valeprohvet, ning neid piinatakse päevad ja ööd igavesest ajast igavesti (Il 19:10).

Täna võib öelda, et evangeelium on levinud üle kogu maailma, nii et suurem osa inimestest ei saa end välja vabandada , et nad ei tea sellest midagi. Nende valikud otsutavad nende koha. Kes lükkab evangeeliumi kõrvale, ei võta vastu, siis sõna mõistab tema üle kohut (Jh 12:48). Uskmatute ja jäledate ja mõrtsukate ja hoorajate ja nõidade ja ebajumalateenijate ja kõigi valetajate osa on tule ja väävliga põlevas järves (Il 21:8).

Kui sulle meeldib ülekohus või valides seda valeõpetust, mida õpetab Doug Batchelor ja tema organisatsioon Amazing Facts, ei ole vaja süüdistada Jumalat kui sa hukud ning põled põrgus koos Batcheloriga. Tema pole sinu päästja. On vaid üks Päästja, see on Jeesus. Vali Kristus ja sind päästetakse!

Mina olen oma otsuse teinud ja ma tean, et Jeesus ootab mind Taevas ja ma saan kohut mõista koos temaga kõigi deemonite ja kuradi vägede üle ühel päeval, kui tuleb kohtupäev. Nii kirjutab piibel, et õiged mõistavad kohut ülekohtuste üle, vt 1Kr 6:2-3, aga ka Tn 7:22; Mt 19:28; Il 20:4. Valik on sinu!

Krutsifiksid koolide klassiruumide seintel on lubatud

Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus: krutsifiksid avalike koolide klassiruumide seintel on lubatud.

See otsus tühistas 2009. aasta novembris tehtud otsuse, milles on öeldud, et ristilöödud Jeesuse kuju võib häirida mittekristlastest ja ateistidest õpilasi. Itaalia ja veel mitu Euroopa riiki kaebasid selle otsuse peale edasi, vahendab ERR Uudised AP-d.

Krutsifikside keelamise algatas Itaalias elav soomlanna Soile Lautsi, kes väitis, et krutsifiks rikub avalike koolide sekulariseerimise põhimõtet. Kohus leidis, et ei ole tõendeid, et see sümbol õpilasi mõjutaks.

Vatikani kardinal Gianfranco Ravasi ütles enne kohtuistungit, et krutsifiks on "Lääne üks suurimaid sümboleid" ning see on tsivilisatsiooni märk ka siis, kui seda teoloogiliselt ei tunnistata.

neljapäev, 17. märts 2011

Palestiinlased mõrvasid Iisraeli perekonna

Siin seal ikka veel räägitakse kuidas Palestiina rahva õigusi on rikutud juutide poolt ja kui õnnetud on palestiinlased, kes kindlasti vajavad meie kaastunnet ja tuge. Meedia on sellele paljuski kaasa aidanud, moonutades uudiseid; veel enam, loonud palestiinlastest positiivse kuvandi, kellele juudid põhustavad kannatusi, kuid reaalne elu on vastupidine.

Hiljuti palestinlased tapsid brutaalselt Iisraeli perekonna Itmaris.

Kas leidsite Eesti meediast selle kohta ridagi? Kui ei, siis miks. Sündmus jõudis küll CNN uudistesse, kuid seda käsitleti kui juutide "oma süüd". Milles? Milles see perekond, isa, ema ja 3 lapst süüdi olid?!

Like everyone else, I have been shocked by the scenes from Japan and my heart goes out to the families of the victims, possibly tens of thousands who have disappeared, and the millions affected, for whom I have been praying. Having experienced earthquakes in California and a few minor ones in Israel, including a 7-point quake in 1994, I have a little knowledge of what happens during and after a natural disaster (days without electricity, without water, not sleeping indoors, damage to property). Of course, what the Japanese are now experiencing is exponentially worse than the Northridge quake I vividly remember. In the midst of the overwhelming news coverage of the quake, tsunami and nuclear danger (rightly so), another story about just 5 individuals has been ignored by some news outlets. Not all ignored it. Some distorted it. Some reported it in all its brutality.

It’s the story of the killing of five members of one family in Israel, the Fogel family of Itamar, Samaria, by Palestinian terrorists. CNN put the words terror attack in quotes, as if there was even a question as to whether it was terror or not. BBC’s report, true to BBC form, focused not on the victims or their brutal slaughter, but rather on the “settlements,” implying that ultimately the Israelis are responsible for such terror.

You may have seen more than you wanted to see in the media reports that you accessed. But just in case you did not, I am attaching below my text a link to a YouTube video. It’s absolutely horrific. You’ve been warned. If you decide to watch it, you’ll draw your own conclusions. This is not a news report. It is accompanied by somber music and meant to affect the viewer emotionally, as I was. That’s partly because two of the victims were the same ages as my children: Four years old and four months old.

This is not about voyeurism. It is important that people recognize the nature and capabilities of the enemy, something that world leaders repeatedly refuse (I didn’t say “fail”) to do. You just need to consider how many American and European leaders warmed up to Libya’s Kaddafi, knowing he was a brutal dictator even prior to his suppression of the current rebellion. It is also necessary to learn of the horrors of the Holocaust to honor the victims memory, but also to try to understand the nature of the perpetrators. Therefore, the photos attached.

The photos in the video show the victims while they were alive, and after they were killed. Parts of the faces have been blurred to protect (according to Jewish tradition) the honor of the victims. On the other hand, the release of the graphic photos was deemed a necessity, something to which surviving family members agreed. Again, this is absolutely horrific. You may choose to not watch it. That’s fine. I don’t think everyone can or should. Specific details of the attack are not included in the video. I will mention two though, which are so horrible as to probably make you not want to watch. In the video, the most gruesome details have been partially visually distorted on purpose. I know, I would probably have refused to watch if not for that fact. In fact, I delayed watching these photos and videos for a couple days. 1) The 4-year old boy was stabbed in the heart repeatedly. 2) The 4-month old baby’s throat was slashed.

You ask yourself how such a thing can be done by people. How can anyone slaughter a baby? I also ask how 1.5 million children could be gassed and massacred during the Holocaust. The Nazi spirit is alive even in our days and it’s frequently cloaked in a Muslim garb: 9/11, the Bali bombing, the Madrid bombing, the London Tube bombings, the Bombay Chabad House massacre, the Cairo Coptic Church bombing, and on and on.

CAUTION: GRAPHIC CONTENT—NOT FOR CHILDREN AND MANY OTHERS: video

The Israeli-Palestinian conflict is not about territory. If it was, it could easily be solved. Consider this: If the Arabs would decide to put down their weapons unilaterally tonight, what would happen tomorrow (regarding the Israeli-Arab conflict)? There would be peace. If Israel would unilaterally put down its weapons tonight, what would there be tomorrow? Israel would be annihilated in gruesome fashion. There is something absolutely devilish about those who commit vicious murders as recorded in the video. No, we don’t all worship the same G-d. Certainly not the desert demon/moon god known as Allah to whom the murderous terrorists pray. And while I will always say that not all Arabs and Muslims are evil, and not all are capable of such gruesome acts as in the video, too many are, to wit the Muslim honor killings all over the USA and Europe, not to mention the massacres of Christians and other non-Muslims all over the Muslim world.

May the memory of these victims be for a blessing. G-d said that vengeance is His. So be it. May G-d avenge the atrocities that occurred in Itamar and many more around the world. May the eyes of the blind followers of Islamism be opened to the Truth.

(You may want to forward the video to acquaintances. If you do, an explicit warning as to graphic content is necessary. You may find links to other videos of the Fogel family victims if you can bear such horror. Some are more gruesome than even here. Those on YouTube may require signing in or registering in order to access them.)

teisipäev, 15. märts 2011

Mis saab lastest?

Mitmed piibli kirjakohad kirjutavad sellest, et laste päralt on Taevariik ja seda väitis Jeesus.

Eestis laialt levinud arvamus on, et kõik lapsed saavad nö automaatselt Taevasse. Et mitte pimesi uskuda, peame küsima, kas see on tõsi? Kui usk oleks vettehüpe tundmatus kohas, siis pole ettevaatlikus vajalik. Kuid kristlus ja kristlased ei ole kergeusklikud.

Kui laps suudab aru saada Jumala sõnast, siis ei tähenda see enam seda, et ta Jumala ees ei vastuta oma tegude eest. Jah, ta võib olla veel üsna noor ja ametlikult ta saab täiskasvanuks alates 18. eluaastast, kuid kuidas piiblis on? Piibel ei kinnita, et alles 18. aastaselt saab lapsest täiskasvanud. Vaid laps on vastutusvõimeline, kui ta suudab valida: kas järgida Jumalat või mitte. Seni kuni ta aru ei saa, võib ta olla ka täiskasvanud eas, kuid ta on Jumala silmis ikka veel laps. Erivajadustega lapsed, kelle vaimne areng on maha jäänud. Niisiis, mis saab lastest, kui kogudus ära võetakse?

Paljud teavad kirjakohta, mille suhtes Jeesus hoiatab, et häda neile, kes on lapseootel. „Aga häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad neil päevil!“ Mt 13:17; 24:19. Midagi juhtub nende lastega ja see põhjustab häda.

Kõik sündimata lapsed võetakse Taevasse, ja nad saavad uued ihud, olenevalt sellest, milline oli nende vanematelt päritud geneetiline kood. See tähendab seda, et kui keegi teeb aborti, siis Jumal valmistab temast inimese (mitte enam lapse), vaatamata sellele, et see laps ei jõudnud emaihus välja areneda, näiteks kui ema loobub lapse saamisest või juhtub õnnetus ning rasedus katkeb.

Kahjuks maailmas levib valearusaam, et loode pole laps, mille tagajärjel seadustati abort. Kuid mitte kristlaste seas. Jumala jaoks on inimene arvel alates lapse viljastumisest, sest Jumal koob ja loob talle ihu emaüsas. „Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind, ja enne kui sa emaüsast välja tulid, pühitsesin ma sinu“ Jr 1:5. Loode kannab geneetilist informatsiooni alates viljastumisest, mille alusel peaks temast arenema oma näo ja iseloomulike omadustega laps ja inimene. Lapses on hing juba enne sündimist, mitte nii nagu Aadam tehti, et alguses lõi Jumal ihu ja siis puhus tema sisse hingeõhku.

Taevas on ees teie sündimata lapsed, nad võtavad teid vastu ja te tunnete nad ära, sest nad on oma vanemate sarnased ning nemad tunnavad teid.

Kuid häda tähendab lapseootel emadele seda, et nende lapsed võetakse üles Jeesuse teisel tulemisel. „Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses, pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga,“ 1Ts4:16-17, ehk nad jäävad ilma oma lastest. Kõik sündimata lapsed ja imikud võetakse ära. Oled just sünnitanud, aga jääd lapsest ilma.Nõnda ei taha teie Isa, kes on taevas, et ükski neist pisikestest hukkuks,“ Mt 18:14.

Kuid pane tähele! „Ülestõusmisel ju ei võeta naisi ega minda mehele, vaid ollakse nagu inglid taevas,“ Mt 22:30. Ema ja loodet ei võeta üheskoos, sest taevas ei sünnita. On täiesti arusaadav, et selline sündmuste käik tekitab suure hädakisa kui ema on uskmatu, kuid mitte siis, kui ema üles võetakse, sest ta uskus Jeesust. Siis nad mõlemad võetakse üles ja kohtuvad Taevas ning saavad alati olla koos. Kuid taevas ei ole imikuid, seetõttu nad kohtuvad alles pärast seda, kui Jumal on loonud imikust noore inimese. Emal oli imik, kuid Taevas kohtub ta noormehe või tütrega. Taevasse võetakse looted, imikud, lapsed ja emad eraldi, kui me räägime ülesvõtmisest. Kui keegi sünnitab, siis ta pääseb sünnitamisest, kuna Jeesus võtab loote üles. Kui ema ei ole kristlane, siis ta jääb ilma oma lapsest, ta ei saagi sünnitada, loode võetakse ära, kuid ema jääb maha. Taevas ei sünni neist mitte keegi! Taevas saavad kõik uue, üleloomuliku kirgastatud ihu, nad on täiskasvanud. Sekundis sünnib maailma tuhandeid lapsi, seega üle kogu maailma saab see kõigile teatavaks, pärast seda, kui Jumal on oma rahva ja lapsed üles võtnud.

See on kohutav, kui su laps võetakse Taevasse, aga ema saab temast igavesti lahutatud - Põrgusse või vastupidi või koos lapsega Põrgu.

Nüüd mis puudutab lapsi, kes on Jeesuse vastu võtnud, siis nad võetakse ära. Aga kui laps tegeleb ebajumalateenistusega, siis ta jääb maha. Täpsemalt öeldes, ta läheb põrgu pärast surma. Kõik lapsed, kes tegelevad okultismiga, ei saa näha Jumalat. Kõik lapsed, kes on andnud oma hinge kas enese teadmata või teadlikult deemonite teenistusse, kurjade ebajumalate kätte ja mängivad rollimänge, ei saa Taevasse, neid lapsi on põrgus väga palju.

Vanematel on suur vastutus, et selgitada lastele, mis on hea ja mis on kuri. Mida mängida ja mida mitte. Millega mängida ja millega mitte. Me võime tulega mängida, aga tuli on tegelikult reaalsus. Nii on ka mäng reaalsus. Vanemad saavad juhatada lapsi Taevateele alates maast madalast. Kui nad sellest ei hooli, siis nad on oma lastest ilma, kui nad ise peaksid jõudma Taevasse. Siinkohal võime me vaielda, kuid ebajumalateenistusel ei ole kohta Taevas. Seetõttu vaadake üle oma laste mänguasjad ja tehke neile selgeks, kuidas see mõjutab nende saatust, kui nad mängivad ebajumalatega! Kui teil on ebajumalaid, siis visake need ära. Põrguga ei "mängita", see on reaalne tegelikkus!

See puudutab filme, raamatuid, pseudokangelasi, deemonlikud Pokemon, Doral, Dragon, Optimus Prime jt. Need "mängumaailmad" on hingevaenlase salarelv teie laste hävitamiseks. Paljude filmide abil levitatakse lastes sõnakuulmatust, kibedust, kadedust, mille taga on deemonid. Lastesse jäävad elama kurjad vaimud, kes üksnes hävitavad teie lapse hinge.

Laps on kergesti mõjutatav, kui ta midagi näeb, siis ta tahab seda jäljendada. Kuid see on tegevus, reaalsus, mitte enam film või raamat või elutu ese.

Kui teie laps saab aru, kes on Jeesus ja miks on vaja Jeesust, siis teie laps ei ole enam laps, vaid iseseisev isiksus. Ta otsustab ise, kus ta tahab oma igaviku veeta. Laps määrab oma valikutega ära oma saatuse päevaks, kui Jeesus tuleb järgi oma kogudusele ja toimub ülesvõtmine. See tähendab, et paljud lapsed jäävad maha. Vanemate kohus on aidata oma lapsi, et seda ei juhtuks! Kui keegi väidab, et Põrgus ei ole lapsi, siis ta on suures eksituses ja parandagu meelt.

Lõpuajad on ammu juba käes. Otsustage kiiresti, mis teist saab, sest me ei tea päeva, millal Jeesus tuleb järgi oma kogudusele. Ta võib tulla juba täna!

Piiblis paljud ajamärgid viitavad Jeesuse teisele tulemisele. Paljud inimesed on saanud vahetu ilmutuse ja kohtunud Jumalaga. Jeesus hoiatab meid: „Ma olen juba tulemas!“ Olge valmis, et see ei tabaks teid kui halb üllatus, vaid te võiksite alati olla koos oma Jumalaga. Kas sa oled valmis ja sa tead, mis saab sinu lastest?! Mis saab sinust?

Kui sa pole veel kristlane ja ei tea mida teha või kuidas palvetada, siis võta minuga ühendust. Minu emaili leiad minu profiilist

Kuidas saada päästetud? Loe lisaks: uussünd


esmaspäev, 14. märts 2011

Angelica Zambrano: ma nägin Johannes Paulus II on põrgus

Ma olen 18 aastane ja õpin „José María Velazco Ibarra“‐i kolledžis, mis asub El Cantón, El Empalme, Ecuadoris.

Ta kohtus Jeesusega, kes viis teda kaasa Taevasse, aga ka Põrgu. Jeesus andis talle ka sõnumi meie jaoks: "Tütar, mine ja ütle inimkonnale, et aeg on tagasi tulla Minu juurde." "Kuid ära ütle mu rahvale, et Ma tulen pea, vaid Ma juba tulen," rääkis talle Jeesus.

Kohtumine (toim: lühendatud kujul)

„Ma näitan sulle põrgut. Sa lähed maale tagasi ja räägid inimkonnale, et põrgu on olemas, et põrgu ei ole lihtsalt kellegi ettekujutuse vili. Samuti näitan Ma sulle Oma Au, sest sa pead mu rahvale ütlema et nad oleksid valmis. Mu Au on olemas samuti nagu Minagi olen“. Ja jälle palus Ta mind mitte karta. Ma ütlesin Talle: „Issand, ma tahan ainult Taevast näha, mitte põrgut, sest see on liiga hirmus koht“. Ta vastas: „Tütreke, Ma olen sinuga. Ma ei jäta sind sinna, Ma näitan sulle põrgut sellepärast, et paljud teavad et see on olemas, kuid neil ei ole selle ees hirmu. Nad arvavad, et see on lihtsalt mingi mäng, et põrgu on lihtsalt nali. Samuti on paljusid, kes ei tea sellest midagi. Sellepärast tahan Ma sulle näidata seda kohta. Praegu on maailmas rohkem patuseid kui neid, kes käivad Minu Aus. Räägi neile“. Nende sõnade juures hakkas Ta nutma – ma nägin, kuidas pisarad langesid Ta riietele. Ma küsisn: „Issand, miks Sa nutad?“ Ta vastas: „Tütreke, kadumaläinud hingesid on liiga palju. Ma näitan sulle põrgut, ja siis mine ja räägi teistele inimestele tõde, et nad enam ei tuleks sinna paika“.

Põrgu

Ja äkki, veel kui Ta rääkis, hakkas kõik liikuma. Maa värises, ja ma nägin kuidas all hakkas paistma tume auk. Me seisime mingil kaljul ja olime inglitest ümbritsetud. Ma hüüdsin: ”Issand, ma ei taha sinna minna”. Mille peale Ta vastas: „Ära karda, sest Mina olen sinuga“. Hetke pärast olime selle augu sees. Vaatasin alla, kuid ei näinud midagi – seal oli läbitungimatu pimedus, kuid minuni kandusid mijonid hääled. Mul hakkas palav, ma tundsin nagu põleks mul ihu. Ma küsisin: „Mis see on? Ma ei taha sinna!“ Issand ütles et see on tunnel põrgusse. Sealt Sealt tõusis üles õudset, vastikut ja ilget lõhna, ja ma palvetasin et Ta mind ei viiks sinna. Ta vastas: „Tütar, sul on vaja näha põrgut“. Siis ma hüüdsin: „Miks, Issand, mille jaoks?“ Ja Tema vastas: „Et sa võiksid inimkonnale rääkida tõtt, sest nad on hukkumas. Paljud on juba Minu jaoks hukkunud ja liiga vähe inimesi pääseb Taevasse“ (Mt 7:14). Seda öeldes Ta hakkas nutma. Ta sõnad andsid mulle jõudu ja julgustasid. Ma läksin edasi. Jõudsime tunneli lõppu. Vaatasin alla ja nägin kuristikku mis oli kaetud leekidega. Issand ütles: „Tütar, ma annan sulle selle“. Ta käes oli tühi kaustik. „Tütar, võta pliiats et võiksid üles kirjutada kõik, mida Ma sulle näitan. Kirjuta üles kõik mida näed ja kuuled, nii nagu sa ise oleksid seda kõike läbi elanud“. Kuid mina vaidlesin vastu: „Issand, ma teen nii nagu Sa soovid, kuid mulle on juba praegu palju näidatud. Ma nägin kuidas hinged vaevlevad, ja kuidas neid lakuvad tohutud tuleleegid“.

Issand küsis: „Kas oled valmis nägema seda, mida Ma kavatsen sulle näidata?“ Ma vastasin: „Jah, Issand“. Ta viis mind kongi, kus ma nägin noort inimest tules. Märkasin et kongil oli number, kuid ma ei suutnud sellest aru saada, need oleksid nagu ümberpööratult kirjutatud. Ma küsisin Jeesuselt: „Miks ta on siin, Issand?“ Seejärel tuli mulle meelde, et ta on kuidagi tuttav mulle. See inimene tundis Jumalat, kuid pöördus kord Temast ära ja kiindus narkootikumidesse, alkoholi. Ta ei tahtnud käia õigel teel. Jeesus hoiatas palju kordi teda selle eest, mis temaga võib juhtuda. Ta ei tahtnud käia õigel teel. Jeesus hoiatas teda mitu korda, mis võib temaga juhtuda. Issand ütles: „Tütar, ta on siin selle pärast, et nii temaga iga teise inimesega, kes lükkab Minu Sõna kõrvale, on juba ennast hukkumisele määranud. Sõna, mis Ma olen rääkinud mõistab tema üle kohut viimsel päeval“ (Jh 12:48). Seda öeldes hakkas Jeesus taas nutma.

Meie Jeesus ei nuta nii, nagu meie. Ta nutab südamevaluga; nutab et välja nutta kogu valu kibedus, mis on Ta hinge kogunenud. „Ma ei ole loonud põrgut inimeste jaoks“, ‐ ütles Ta. Seepärast tekkis mul küsimus. – „Kuid mik siis siin on inimesed?“ Ta vastas: „Tütar, ma lõin põrgu saatana ja tema inglite – kurjade vaimude jaoks (Mt 25:41), kuid seepärast, et inimene teeb pattu ja ei kahetse, sattub ta siia“ (Mt 7:14). Issand nuttis kibedasti ja mul oli väga valus Tema pisaraid näha. „Tütar, Ma andsin inimkonna eest oma elu, et nad ei hukkuks, et nad ei sattuks põrgusse. Ma andsin oma elu armastusest ja armust, et inimestel oleks võimalus kahetseda ja sisse minna Taeva Kuningriiki“. Jeesus oigas nagu inimene, kes ei suuda rohkem valu kannatada, ‐ see oli nii suur kui Issand vaatas hukkuvate hingede peale.

Jeesuse kõrval tundsin ennast ohutuses. Ma mõtlesin: „Kui ma eemaldun Temast, jään ma siia igaveseks“. Küsisin pisarates: „Jeesus, kas põrgus on ka minu sugulasi?“ Jumal vastas: „Tütar, Ma olen sinuga“, sest ma olin hirmul. Ta viis mind teise kambrisse. Ma ei suutnud isegi ette kujutada et keegi minu sugulastest võiks sattuda põrgusse. Ma nägin kuidas kambris piinleb naine: ta nägu sõid ussid, ja rind oli läbi torgatud langenud vaimude odaga. Naine hüüdis: „Issand, heida mulle armu, anna andeks, palun, vii mind siit ära kasvõi minutiks!“ (Lk 16:24).

Põrgus piinlevad inimesed oma pahade tegude mälestustes mida nad maa peal tegid. Paharetid õrritavad inimesi: „Parandage meelt ja andke au, sest nüüd on see teie Kuningriik“, ja inimesed kisendavad, meenutades mida nad on kunagi varem kuulnud või lugenud Jumalast või lugenud Tema Sõnast. Need, kes on tundnud Jumalat, kuid Ta hüljanud, piinlevad teistest rohkem.

Jumal ütles: „Nemad ei või enam saada päästetud, kuid elavad võivad“. Ma küsisin Jumalalt: „Issand, miks minu vanavanaema on siin“? Ta vastas: „Tema on siin sellepärast, et ta oleks võinud kord andeks anda... Tütar, kes ei anna andeks teistele, neile ei saa ka Mina anda andeks“.

Ma ütlesin: „Kuid Sa oled ju kõike Andeksandja, Sina oled Armuline Jumal“. Ja Tema vastas: „Alati peab kõigile andeks andma. Just sellepärast, et need inimesed ei ole teistele andeks andnud, on sattunud nad põrgusse. Mine ja ütle inimkonnale, et nad leiaksid aja andeks anda, tuleta eriti seda meelde Minu Rahvale, sest paljud ei ole veel õppinud seda tegema. Ütle, et nad puhastaksid oma südamed kadedusest, solvumistest ja vihkamisest. Kui inimene, kes pole kunagi andeks andnud sureb äkki, saadetakse ta põrgusse, sest keegi ei või osta igavest elu“. Kui me eemaldusime mu vanavanaema kambri juurest, hakkas ta kriiskama, pilgates ja needes Issanda nime; põrgus neavad kõik Jumalat.

Me lahkusime sellest põrgu osast. Paljud inimesed sirutasid käsi Jeesuse käte poole, anudes neid vabastada neid põrgu piinadest. Kuid Issand ei saanud enam midagi teha nende heaks, ja inimesed hakkasid Jumalat needma. Jeesus nuttis ja rääkis: „Mul on valus neid kuulata, valus näha mida nad teevad, sest Ma ei saa enam midagi teha nende jaoks. Kuid Ma ütlen sulle – veel on võimalus päästa neid, kes on elus, kes ei ole veel maa pealt lahkunud. Neil on veel aega meelt parandada!“

Issand ütles mulle, et siin on ka palju kuulsaid inimesi, kes on Temast kuulnud. Ta ütles: „Ma näitan ahju teist osa“. Me tulime kohta, kus leekides piinles üks naine ja anus Jumalalt andeksandmist. Jeesus viitas temale ja ütles: „Naist, keda sa näed, on Selena“. Kui me tulime talle lähemale, hakkas ta karjuma: „Issand, heida mulle armu, anna andeks, võta mind siit ära!“ Kuid Jumal vaatas talle otsa ja ütles: „Hilja, liiga hilja. Nüüd ei või sa enam andeks saada". Siis pöördus ta minu poole: „Palun, ma palun sind, räägi sellest inimestele, et nad räägiksid kõigile et teised ei sattuks siia, et nad ei kuulaks ega laulaks minu laule“ (1Jh 2:15). Ma küsisin temalt: „Miks sa minult seda palud?“ ‐ ja ta vastas: „Sest iga kord, kui inimesed laulavad mu laule, piinatakse mind veel enam ja see inimene, kes kuulab ja laulab minu laule, sattub samuti siia põrgusse. Palun, ütle neile et nad ei tuleks siia. Ütle neile, et põrgu on tõepoolest olemas!“ Ja ta hakkas valjusti kisendama, kusagilt kaugelt olid deemonid hetnud temasse oda. „Aita mind, Issand, heida mulle armu!“ Kuid Tema ütles kurvalt: "Liiga hilja."

Heitsin pilgu selle põrguosa üle: see oli täidetud lauljate ja näitlejatega, kes kõik olid juba surnud. Nende ainukeseks tegevuseks oli laulmine, ja nad ei suutnud enam peatuda. Isand selgitas: „Põrgus jätkab inimene sama tegevust, mida ta tegi Maa peal olles“.

Ma märkasin kuidas palju deemoneid kutsusid esile midagi vihmataolist. Ma alguses mõtlesin nii. Kuid hiljem hakkasid inimesed selle alt ära jooksma karjudes: „Ei, aita meid, Issand! See ei või niimoodi jätkuda!“, kuid deemonid ainult naersid selle peale ja ütlesid inimestele: „Ülistage ja kummardage, see on nüüd igaveseks teie kuningriik!“ Ma nägin kuidas leegid lahvatasid uue jõuga ja usside hulk inimestes lisandus. Küsisin Jeesuselt: „Mis siin sünnib? Issand, mis see on?“ Jumal vastas: „See on patu palk“ (Ps 11:6). Siis viis Issand mind kohta, kus oli väga kuulus inimene. Varemalt olin ma kahepalgeline kristlane ja arvasin, et pärast surma sattub inimene taevasse; sest need, kes kuulutavad suurte inimhulkade ees, sattuvad samuti taevasse, kuid ma eksisin. Kui suri Johannes Paulus II, rääkisid mu sõbrad ja sugulased mulle, et ta on nüüd taevas. Kõikides tv kanalites, ajalehtedes ja teistes massiteabe vahendites räägiti: „Johannes Paulus II suri ja pukab nüüd rahus. Rõõmustab koos Issanda ja inglitega taevas“, ja mina uskusin seda kõike. Kuid see oli vaid enesepettus, sest ma nägin seda inimest põrgus. Vaatasin talle otsa ja sain aru, et see on Johannes Paulus II!

Issand ütles mulle: „Vaata tütar, see on paavst Johannes Paulus II. Ta on praegu põrgus ja piinleb, sest ei parandanud meelt“. Mina aga küsisin: „Issand, miks ta siin on? Ta ju on jutlustanud kirikutes“. Jeesus vastas: „Tütar, mitte ühelgi hoorajal ega kõlvatul ega ahnitsejal - tähendab ebajumalateenreil - ei ole pärandit Kristuse ja Jumala riigis“ (Ef 5:5). Ma vastasin: „Ma usun, et tema üle on kohut õigesti mõistetud, kuid tahksin teada, miks Johannes Paulus II on siin, sest ta ju õpetas paljusid inimesi!“ Jeesus vastas: „Jah, tütar, ta rääkis paljudele, kuid mitte kunagi ei rääkinud tõtt – sellest missugune on ta tegelikult. Nii pastor kui ka tema kari teadsid seda tõde. Ta eelistas päästele raha ega õpetanud, et põrgu on olemas. Ja sellepärast on ta nüüd siin“.

Ta kaela ümber oli ogadega uss, mida ta püüdis ära võtta. Ma palusin Jumalat: „Issand, aita teda!“. Inimene karjus: „Aita mind, Issand, heida mulle armu, vii mind sellest kohast minema! Issand, ma tahan minna tagasi Maa peale ja meelt parandada!“ Jumal vaatas teda ja ütles: „Sa mõistsid kõike hästi. Sa said kõigest hästi aru. Sa teadsid, et selline koht on olemas... Liiga hilja. Sul ei ole enam võimalust meelt parandada“.

Issand jätkas: „Vaata tütar, Ma näitan sulle tema elu“. Jumal näitas mulle tohutut ekraani, millel ma võisin näha, kuidas see inimene teenis missal palju kordi. Ma nägin, kuidas inimesed missal kummardasid ebajumalaid. Jeesus ütles: "Vaata, tütar, kui palju ebajumalaid siin on. Ebajumala teenistus ei päästa. Mina olen Ainus, kes võib päästa. Ma armastan patust, kuid mitte pattu. Mine räägi inimestele, et Ma armastan neid, ja nad peavad tulema Minu juurde."

Kuni Issand rääkis, nägin ma kuidas sellele inimesele anti raha, kuid aina oli seda tema jaoks vähe. Ma nägin, kuidas ta istus oma troonil, nägin ka teist tema elu poolt, mis polnud üldsegi nii "suursugune". See on tõsi, et preestritel ei lubata abielluda, kuid võib teile kinnitada ega pole üldsegi ise välja mõelnud, - seda näitas mulle Issand - et nad magasid koos nunnadega ja paljude teiste naistega!

Issand näitas mulle kuidas need inimesed elavad hooruses, kuid Sõna ütleb, et hooradel ei ole Tema Kuningriigis pärandit. Kui ma seda kõike jälgisin, ütles mulle Issand: „Tütar, kõike seda, mida ma sulle näitasin, sündis tema elu jooksul, ja sünnib paljude teiste preestrite ja paavstide eludes". Siis ta ütles mulle: "Tütar, mine ja ütle inimkonnale, et aeg on tagasi tulla Minu juurde."


reede, 11. märts 2011

Kuidas meid internetist otsitakse

Siinkohal väike uurimus sellest, kuidas internetis otsitakse Eestit. Tabeli tipus on otseloomulikult "estonia", mida globaalselt otsitakse 673 000 korda kuus!

Järgneb rida märksõnade fraase nagu "tallinn estonia", "estonia tallinn" või "tallinn in estonia" 18 100 korda kuus. Oluliselt vähem, aga siiski ka väga suures mahus otsitakse "capital of estonia" või "estonia capital" 12 100 korda.

Sellele järgneb "estonia map" või "map of estonia" või "map estonia" ja "estonia on map" ja "estonia on the map" 9 900 korda kuus.

4400 korda päritakse "estonia weather", "weather in estonia" ja "weather estonia".

Eesti mehed, pange tähele. Sellele järgneb, oh üllatust - "estonia women" 3600 korda ja sama palju pakub huvi ka "estonia sex" või "sex estonia".

Alla kolme tuhande korra kuus "air estonia" ja "estonia flag", "flag of estonia" ja "flag estonia".

Alles nüüd järgneb majutus "estonia hotels", "hotels in estonia", "hotels estonia" 2900 korda, mis on hotelli turundajatele oluline info. Samavõrd kordi päritakse, kus asub Eesti ehk "where is estonia", "estonia country", "visit estonia" ja "estonia travel". Aga ka "travel to estonia" ja "travel estonia".

Ilmselt veel ei teata seda, et Eestis kehtib Euro ja seetõttu otsitakse 2400 korda ka "currency in estonia", "currency estonia" ja "estonia currency". Nii palju teab maailm Eestist!

Tekkis idee läbi viia internetiturunduse eksperiment. Sai koostatud teemaleht Estonia, sellele on koondatud olulisemad teemad. Saab näha, milline on veebiliiklus, kust see tuleb, kes need on, mis neile tegelikult huvi pakub ning mis valikuid nad edasi teevad. Kui mõne kuu pärast koguneb piisav hulk andmeid, siis on mida analüüsida. Loodetavasti õnnestub luua veebikasutaja profiil, aga eriti suuri lootusi sellele ei panusta.

Jääb väid soovida: Tere tulemast John!

teisipäev, 8. märts 2011

laupäev, 5. märts 2011

Heaven Is for Real

"Mäletan Jeesust. Seal olid kuldsed tänavad ja palju värve. Istusin Jeesuse süles ja tundsin end turvaliselt," kirjeldab praegu 11aastane Colton Burpo, kes seitse aastat tagasi toimunud operatsiooni ajal midagi imelist koges.Ta kirjeldas, keda ja mida ta nägi, nende hulgas ka vaarvanaisa, kes suri 30 aastat enne Coltoni sündi. Ehk üks šokeerivamaid oli poisi lause emale. "Ta läks ema juurde ja ütles: "Emme, mul on kaks õde."," kirjeldab Todd. Coltonil on vaid üks õde.

"Sinu kõhus suri beebi, eks ju?" päris Colton emalt. Kumbki vanem polnud poisile kunagi nurisünnitusest rääkinud.

Raamat: Heaven is for Real

Heaven Today


reede, 4. märts 2011

Kui suured on maksud kütuse ostmisel?

Kui suured on maksud kütuse ostmisel?

Juhul, kui kütuse hind on 1,25€/l, siis sellest 0,442€/l läheb aktsiisi maksmiseks, pluss käibemaks 20% ja vedelkütuse varumakse, mis teeb ühtekokku maksudeks 0,635€/l kohta, seega enam kui pool hinnast läheb maksudeks.Graafikul on maksud märgitud halliga, 1,25€/l puhul kokku 0,635€/l.

Seega kui te ostate 10 liitrit, siis 6,35€ maksudeks. Kes soovib sõita 100 kilomeetrit, siis pool sõidukulu selle distantsi läbimise eest saab riik. Iga 100 kilomeetri läbimise eest sõidad 50 km riigi hüvanguks!

Vaata pdf formaadis: Kuidas kujuneb kütuse hind?

Loe lisaks: Valitsuse maksupettus "madalad maksud"

Valitsuse maksupettus "madalad maksud"

Madalad maksud on lapsik muinasjutt, dogma, valitsuse propaganda, mida teile valistus rõhutab igas võimalikus lauses iga kord justkui mantra. See on ajupesu. Samamoodi tehti ajupesu lastaaias evolutsiooni teooriaga, väites, et inimene arenes ahvist. Selline väide on ammu ümber lükatud. Milles on point? Kui mõnda müüti kaua korrutada, siis jääb see meelde ja hakkab kujundama teie suhtumist. Te ei küsi enam: miks ma nii arvan või mõtlen, sest "Ligi väitis, Ansip lubas."

Ajaloo suurim demagoog Lenin korrutas omal ajal sama moodi kui meie valitus, Leeninil oli oma fraas, mida taoti pealuu sisse juba 1 klassist: "Õppida, õppida, õppida!" Ainult et, mida õppida?! Mida sellega tegelikult silmas peeti oli ju see, et kui kommunismi ideoloogiat piisavalt sageli korrutada, siis inimestele hakkab see külge. Kõige paremini jäävad inimestele meelde kolme neljasõnalised fraasid, loosungid ja koomilised ütlused, mis "hakkavad elama oma elu". Henz Valgu ütlus "Me võidame nagunii!" on kõigile tuntud. Nii on Eestis maksude langetamisega. Korrutame aga edasi "Meie langetame makse", "Madalad maksud!" Aga ma tahaksin küsida, mille arvelt? Kes selle lõbu kinni maksab?!

Kuivõrd valimised on tulemas, siis on mõistlik uurida, kuidas Eestis 4 aasta jooksul makse langetati?

Tuleb välja, et ainult 2008. aatal võisid suurema palgaga kodanikud märgata maksude vähenemist. Näiteks, kui teie palk oli 750€, siis te saite kasu 10€ kuus, seega kogu aasta peale võisite saada sadakond eurot, kuid kõigil teistel aastatel ei saanud te midagi.

Mingit võitu ei olnud. Tegelikult toimus vastupidine. Kui tulumaks jäi samale tasemele, siis tõusid aktsiisid, tõusis käibemaks 2 %-i, mis on tavainimesele tarbimise juures väga suur maksukoormus. Aktiisidena te maksate riigile täna poole iga ostetud autokütuse liitrilt. Nagu nõuka aja multikas: "Pool saagist kotkale!"

Tudengitelt võeti ära õppelaenu intressid, riik käitus vastutustundetult ja küüniliselt. Pole ime, et noored lahkuvad Eestist ja teostavad ennast välismaal. "Kui tulumaks oleks samas mahus vähenenud kui tõsteti aktsiisimaksu või käibemaksu, siis võiks kodanik rääkida tasakaalust" on toodud ära artiklis "Shokeeriv tõde maksudest". Valistsus "unustas" maksud langetamata, kuid tõstis käibemaksu ja aktsiise.

Astmelisest tulumaksust olulisema mõjuga on käibemaksumuudatused. "Kui valimiseelsest debatist on jäänud mulje, et opositsioonierakondade põhiteema on astmeline tulumaks, siis sellest mitu korda suurema mõjuga on tegelikult hoopis käibemaksumuudatused" kirjutab majandusportaal E24. Loe edasi siit

Tulumaksu määr, kas see on 20 või 18 %, on tavakodaniku maksukormust arvestades väike osatähtsus võrreldes käibemaksu või aktsiisimaksudega.

Senine valitsus on teile valetanud madalatest maksudest, sest te reaalselt maksate täna 2% suuremat käibemaksu ja autokütuse hinnast võtab riik poole endale, pluss teised aktiisisd nt tubaka või alkoholiaktsiis. Piltlikult anti teile 2008. aastal 10€ kuus, aga ära võetakse samal ajal 200€ ja enamgi, oleneb teie tarbimisvajadustest.

Tulumaksu tõstmine on inimesele kasulikum, kui käibemaksu tõstmine või kõrged aktsiisid.

Kui tulumaks oli veel 26% ja käibemaks 18%, oli teie maksukoormus oluliselt madalam kui täna, rääkimata aktsiisidest, mis täna on feodaalriigile omaselt röövellikud, kurnavad! Iga tarbitud kütuseliitrilt maksab inimene pool riigile! Kuna selle maksuga täita riigikassat on lihtsam, kui oodata tulumaksu tagastamist, sest tarbimiselt saab raha kohe kätte.

Meie valitsuse eelarve on tasakaalus. Jah on, aga millise - hinge hinnaga! Valitsusel pole inimestest sooja ega külma. Küüniline reaalsus Eestis. Kogu selle jama tagajärjel inimesed saavad üha vähem endale midagi lubada. See on hästi, kui ots-otsaga kokku tuled.

Nii on ka see müüt, et madal tulumaks jätab meile rohkem alles tarbimiseks, saame rohkem osta. Me näeme, et Eestis juhtus vastupidi. Meil on kõrged tarbimismaksud.

Kui meil oleksid madalad aktsiisid ja madal käibemaks, siis saab inimene osta enam, vastavalt sellele, kui jõukas keegi on. Täna oleme me ainus riik, kus ikka veel hinnad tõusevad, ainult üks riik "edestas" meid. See on valistuse poliitika tagajärg, mida valitus ja meedia teile serveerib kui masu. Masu on meil, mitte euroopas. Miks nii?

Kas ettevõttel on suur maksukoormus, kuivõrd ettevõtjad väidavad, siis vastus on: EI. Olen ka ise ettevõtja ja võin öelda, et kõik on suhteline. Eesti maksusüsteemi küsimus ettevõtte tulumaks, on müüt. Kuna eesti kapitali ettevõtlustulu maksumäär on madalaim Euroopas!

Kui ma käin ärikohtumistel, siis partnerid küsivad vahel, kas hinnad jäävad samaks ka aasta pärast või hiljem? Miks nad seda küsivad? Sest nad ei mõtle nagu eurooplased, mõtlevad nagu Eesti inimesed. Eestis tõstetakse hindu. Euroopas on hinnad kogu aeg stabiilsed. Kuivõrd minu partnerid on euroopast, siis ma väidan, et hind jääb samaks ja pigem langeb konkurentsi kasvades. Aga selles kaheldakse, sest ei suudeta näha oma mättast kaugemale. "Saagem eurooplasteks, aga jäägem eestlasteks" on veel täna väga aktuaalne idee. Seda võiks soovida ka meie uuele valitsusele.

Kas te olete endalt küsinud, et kui Soomes ja Rootsis on nii kõrged maksud, siis miks nad nii hästi elavad? Miks nad rahul on? Miks tahavad eestlased elada Soomes? Miks tahavad eestlased töötada Soomes, seal on ju astmeline tulumaks?! ...

"Mina soovitaksin tulumaksu tõstmist, et mitte võtta inimestel, kes niigi vähe raha saavad, leivaraha ära," rääkis Kalle Muuli. Samal teemal: Muuli: Madalad maksud ei ole mingi õnnistus

Valik valitsuse (RE, IRL) valimislubadusi 2007. aastal seoses maksudega

Reformierakond (lubadused ja tegelikkus)

• " Reformierakond langetab tulumaksumäära 2011. aastaks 18 protsendile ja 2015. aastaks 12 protsendile." Täitmata: 2%, selle asemel tõusis km 2%.

"Käibemaksumäära ei muudeta." Tegelikult tõsteti!

"Reformierakonna teine lipulaev 2007. aasta valimistel oli lubadus viia Eesti 15 aastaga Euroopa viie jõukama riigi sekka.
Selle lubaduse täitmist on praegu väga keeruline hinnata, sest igal juhul saab selle täitmine olla alles algusjärgus. Kuid rakendusuuringute keskuse CentAR (nimest hoolimata pole seost Keskerakonnaga – A. I.) analüütikute arvutuse järgi peaks 2022. aastaks viie rikkama riigi hulka jõudmiseks Eesti SKT inimese kohta igal aastal kasvama 9,2 protsenti, millega võiks jõuda umbes Norra praegusele tasemele.
Kui anda aga Ansipile uus võimalus ehk võtta alguspunktiks 2011 ja lõpp-punktiks 2026, piisab 7,3-protsendilisest kasvust.
Arvutus põhineb IMFi World Economic Outlooki keskpikal prognoosil aastani 2015, edasisteks aastateks on lihtsustavalt eeldatud Euroopa riikidele 2015. aasta SKT reaalkasvu."

Ulme!

IRL

• "Jäädes rõõmustama majanduskasvu üle ning lubades üha suuremaid palku, liigub riik vales suunas.
Rikkusel pole väärtust, kui inimesed on õnnetud."

Täitmata! Eesti sai majanduslanguse - MASU. Inimesed jäid töötuks, vaesusid.

Lisaks lugemist: teised täitmata valimislubadused

"Kui ajaleht Sirp küsis mullu novembris erakondadelt 2007. aasta lubadusi ja programme, põrkuti raskustele – mitu erakonda lihtsalt ei olnud võimelised eelmisi lubadusi taastama." kirjutab Argo Ideon (PM).

Eesti Pank: maksude vähendamine pole võimalik

"Lähiaastatel on maksude muutmise puhul mänguruum üsna piiratud ja näiteks mingi maksu alandamisega peavad kaasnema kas kulude kärped või siis tulude suurenemine mõne teise maksu arvel," tõdeb Andres Saarniit.

Praxis

Praxise analüütik Risto Kaarna jagab erakondade maksupoliitika analüüsis valijatele soovitusi:

"Kui tahate, et maksusüsteem toetaks varade ümberjaotust rikastelt vaestele ja linnadest maapiirkondadesse, valige sotsiaaldemokraadid, Keskerakond või Rahvaliit."

"Kes tahavad, et kõrgepalgalistel oleks väiksem maksukoormus, kuid aktsiisid oleksid kõrgemad, võiksid valida Reformierakonna ja IRLi" lisas Kaarna.

E24: Parteide maksulubadused ei arvesta võimalustega

kolmapäev, 2. märts 2011

Tapeti kristlasest minister Shahbaz Bhatti

Pakistani islamiäärmuslased tapsid täna Islamabadis kristlasest Pakistani vähemusteministri Shahbaz Bhatti, kes nõudis vastuolulisse blasfeemiaseadusesse muudatuste tegemist.Bhatti (pildil) oli ainus kristlane Pakistani valitsuses.

Blasfeemiavastane seadus on olnud tähelepanu keskpunktis alates novembrist, kui kohus mõistis pühaduseteotamise eest surma kristlasest nelja lapse ema.

4. jaanuaril lasi ihukaitsja maha Pandžabi provintsi kuberneri Salman Taseeri, kes oli samuti kristlane ja seaduse vastu välja astunud ja nõudis, et president 45-aastasele kristlasele armu annaks.

Taliban: Pakistani minister killed over stance on blasphemy law

Palvetage!

Mööbli remont

Kevad on hea aeg mööbel üle vaadata, mitmed esemed vajavad värskendust. Kuivanud mööblit saab liimida, aga hoopis keerulisem on niiskusekahju eemaldamine ja remont.Kui ma vaatan ringi korteris, siis köögilaud kuivas talvel lõhki. Prao pikkus on 28 cm! Ei teagi kuidas seda remontida või mida ette võtta.Talus on nõuka aegsed toolid remontida. Tegemist on liimpuit esemetega, nende pind on saanud niiskusekahjustused, kuna maja pole talvel köetud. Tuleb teha suurpuhastus. Kõigepalt proovin pesta tavalise veega, aga ma pole veel leidnud puhastusvahendit, mis võtab mustuse hästi maha. Lisaks tuleb lihvida maha ka vana viimistlus ja siis toolid uuesti peitsida ning lakkida. Kuna toolid on heledad, siis kasutan kergelt toonivat peitsi. Sisetöödeks mõeldud wood stain vesilahuseline tinterior aqua kaitseb puitu päikesevalgusest põhjustatud kollastumise eest ja on keskkonnale parem. Tegelikult tuleks peits kanda pinnale pihustades, aga proovin pehme lapiga. Kõige olulisem on puidu lihvimine, sest karedus imeb rohkem peitsi ning pind saab tumedam. Kui ma eelmine kevad peitsisin aknaid ja uksi, siis aknad peitsisin kaks korda, aga uksi vaid kord. Sest uksed oleks saanud palju tumedamad, samas kasutasin sama tooni! Puit oli ühtviisi kuiv ja männist, aga peits imendus ikka erinevalt.

Mööbli remont pakub vaheldust ja on hea võimalus anda vanale esemele uus elu ja hingamine. Mulle meeldib midagi reaalset oma kätega valmis teha!

teisipäev, 1. märts 2011

London 2012 logo Zion

Iraan leiab, et Londoni 2012 olümpiamängude logo on rassistlik, kuna sellest võib välja lugeda sõna "zion". Iraani meelest tuleb logo kujundada uuesti.

London 2012 logo disain koosneb viiest osast ja neljast numbrist, kuid esineb mitmes värvitoonis. Tegelikult on logol näha üksteise otsa kuhjatud sakilise kujuga numbrid 0, 1 ja 2, millest tekib kokku "2012". Logo on paljudele tuntud ja valmis juba aastal 2007.

"Me oleme väga üllatunud selle hilise kaebuse üle" teatas vastuseks Londoni orgkomitee, "Londoni logo kujutab aastaarvu ja ei midagi muud".

Iraani kaebuse on allkirjastanud Iraani olümpiakomitee juht Mohammad Aliabadi ja tema abi Bahram Afsharzadehi, kes põhjendasid, et "sõna "Zion" [Siion] kasutamine on logo olümpiamängude kujundaja õel ja pahatahtlik tegu."

Kui Iraan väidab, et nende jaoks sõna "siion" on pahatahtlik, siis tekib küsimus, mis tunne on Iisraeli sportlastel tema kõrval võistelda? Siit võiks ju edasi nõuda, et Iisraeli sportlased ei tohi võistelda koos araabia riikide sportlastega või veel enam, moslemitega.

Olümpiamängud on olnud korduvalt poliitilika mõjutamise vahendiks, aga Iraani võiks näidata oma paremust pigem võisteldes, kui me peame silmas olümpiamängude ideid.

Viimasel ajal on islamistlikud režiimid ja ekstremistlikud rühmitused aktiviseerunud kogu maailmas (imbudes organisatsioonidesse), siis vahendeid valimata, püüdes tõmmata kogu maailma tähelepanu, et suurendada islami mõju, kehtestada islam kogu maailmas. Nende lõplik eesmärk on hävitada Iisrael ja keelata kristlus.

Olümpiamängude ametlik lehekülg: London 2012

Loe lisaks: Iran threatens Olympic boycott over