laupäev, 4. detsember 2010

Wilkerson: Jumal vajab õppimata ja lihtsaid

Ma usun, et enamus kristlasi sooviks põgeneda kuhugi vaiksesse, turvalisse peidupaika kusagil mägedes, et hoida end saamast rüvetatud kõigest väärusest nende ümber. Paljud on meeleheitel, öeldes: „Mida saaks küll üks kristlane teha kõige selle ebamoraalsuse suhtes? Mida saaks küll üks kogudus teha keset seda metsikut ja kurjust täis linna? Piisab sellest, kui ma hoian Jeesuse ligi ega lähe kaasa kõige selle vooluga.“

Teised aga mõtlevad: “Kas tõesti on midagi, mida mina saaks teha – tühine kristlane nagu ma olen? Mul pole ei raha, vastavat väljaõpet ega mõjuvõimu. Kõik, mis mul on, on vaid armastus Jeesuse vastu!“

Sageli ootame me, et Jumal tegutseks kahel järgneval viisil: saates üleloomuliku Püha Vaimu väljavalamise, mis uhuks suured rahvahulgad otsemaid Tema kuningriiki või saates kohtumõistmise, mis suruks kogu rahva põlvili. Kuid armsad, see ei ole Jumala viis muuta asju siin kurjas maailmas. Tema viis ehitada üles kõik varemed, on kasutada tavalisi mehi ja naisi, keda Tema on puudutanud. Ta teeb seda täites nad oma Püha Vaimuga ja saates nad seejärel lahingusse täis rohket usku ja väge!

Jumal on tõstmas esile üht püha teenistust, mis koosneb meestest ja naistest, kes täielikult pühendunud Sõnale ja palvele. Nad ei lajata kellelegi Piibliga, aga nad on täis hoolivust ja nende südamed on üles õhutatud. Nende igatsuseks pole midagi enamat kui vaid otsida, kuulda ja kuuletuda Jumalale.

Järgmisena kutsub Jumal sind igapäevasesse teenistusse. Ta vajab selleks tavalisi inimesi ehk nö. “lihtrahvast“. Ta kasutab inimesi, kelle kohta ülempreestrid ütleksid „õppimata ja lihtsad mehed“ (Ap.4:13). Piibel räägib meile ka sellest, kuidas Nelipühapäeval seal ülemises toas kõik Püha Vaimuga täidetud said (Ap.2:4). Nad kõik said täis väge minna lahingusse ja olid julged ning võimsad tunnistajad. Kuid vaimuga täidetud usklike hulka ei kuulunud mitte ainuüksi Peetrus, Jakoobus, Johannes ja teised teada-tuntud jüngrid, vaid ka lesed, noored, teenijad ja teenijatüdrukud!

Me teame, et Stefanos oli täis Püha Vaimu – „täis armu ja väge“ (Ap.6:8). Ta ei olnud ei apostel ega ka ordineeritud jumalariigi teener. Tegelikult oli ta hoopis kui ettekandja, kes koguduses laudu teenindas, et jüngrid võiksid pühendada endid täielikult palvele ja Sõna kuulutamisele.

Stefanos oli tavaline mees täis Jumala Vaimu! Seetõttu võid ka sina olla Jumala tunnistajaks oma kodupaigas. Jumal kasutab kõige tavalisemaid inimesi, kes Temaga hästi läbi saavad, kelle süda põleb Talle, kes otsivad Teda palves ja kes liiguvad edasi otsekui Stefanos, täis Püha Vaimu armu ja väge!

3. detsember 2010
David Wilkerson

Kommentaare ei ole: