kolmapäev, 22. detsember 2010

Jõulud

Jõulud on hea aeg võtta aeg maha ja viibida Kristuse lähedal. Kristus kutsub inimesi oma sünnipäevale. Kõik on oodatud! Sünnipäev nõuab ettevalmistusi, parimaid riided ja kingitust. Kuid Kristus ei oota meilt kingitust. Ta igaseb meid näha oma sünnipäeval. Võibolla sa mõtled, et sa ei saa minna, sest sul on mõned asjad südame peal, need on vaja enne korda saada ja siis sa lähed. See võib olla hea mõte. Aga põhjuse leiab alati. Sest inimene tahab jätta endast parema mulje kui ta tegelikult on. Kuid Jumal teab, milline sa oled tegelikult. Ta ei oota, et sa kannad kalleid riideid, vaid vaataksid enese sisse. Jõulude ajal on kõigil rohkem aega, et heita pilk hinge sügavusse ja mõelda, milline ma olen?

Kuivõrd me oleme võrreldavad Kristusega? Sest inimesena kipume arvama, kes olen mina? Jeesus oli täiuslik, aga mina olen tavaline inimene. Jeesus tegi imetegusid. Kellel meist on usk kõndida vee peal?! Või kellel on usk, et üles äratada surnuid! Ja nii edasi ja edasi.

See on fakt sellest, et oleme loonud Jeesusest jumaliku olevuse. Täna on seda väga lihtne teha. Variseride ajal oli tema jüngritel palju raskem pidada Jeesust jumalaks. Lõpuks varises kokku nende usk, kui Jeesus löödi risti ja nad kõik jooksid laiali. Kuid see oli ette määratud. Kristus asendas nende puht maise usu üleloomuliku usuga, asetas nende südamesse usu, mida võime täna kogeda.

Kui jõulud on aeg tagasi vaatamiseks, siis on sdee hea teada, et tema jüngritel polnud jõule. Enne Jeesust olid olnud sellised vägevad mehed, nagu: Aabraham, Mooses, Eelia jpt usukangelased, kellega jüngrid võrdlesid Jeesust. Kas Jeesus kannatas välja selle võrdluse?

Kuid täna me ei võrdle ennast Aabrahamiga, vaid Jeesusega. Kristus on meie eeskuju. Meid on kutsutud käima tema jälgedes ja saama enam Kristuse sarnaseks. Ja kui on nii, siis millega me võime uhkustada?!

Kas sa võid ette kujutada, et Kristus oli millegi üle uhke? Meie oleme uhked oma ühiskondliku positsiooni üle, kui keegi on selleks piisavalt heal järjel või ametikohal. Kuid Kristus ei olnud uhke. Tema kohta öeldi: "Eks ta ole see puusepa poeg?" Mt 13:55 Puusepa poeg ja jumal?! Kuidas see on võimalik?! Isegi tema lähimad jüngrid küsisid, kas sina oled ikka see õige, või me peame ootama kedagi teist.

Või rikkuse üle? "Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna" Mt 8:20 Loomulikult oli tal vanematekodu nagu igal inimesest sündinul, kuid tal polnud oma kodu. Kui paljudel inimestel on oma kodu? Kui sul on oma kodu, siis sa oled rikkam kui Jeesus.

Oma populaarsuse üe? "Mis võib küll Naatsaretist head tulla?" Jh 1:46 Võibolla sa mõtled, et sa elad ühes tavalises linnas ja sul pole mitte just palju tuttavaid ja võimalusi. Kuid Jeesuse elukoht Naatsaret oli tavaline küla. Jeesus ei elanud suurlinnas, isegi mitte pealinnas, vaid kõige lihtsamas asulas. See polnud kuulus koht. Mõtle kus sa täna elad! Ja millised on su võimalused? Isegi kui sa elad kõige sügavamas metsas, mahajäetud piirkonnas, on sul tegelikult suuremad võimalused kui Jeesusel.

Oma välimuse üle? Prohvet Jesaja kirjeldab Js 53:2, "Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata, ega olnud tal välimust, et teda ihaldada." Jeesususel ei olnud atleetlik kehaehitus. Ta oli üsna kahvatu ja kõhna olemisega. Ta ei olnud veatu jumega päevitunud superkangelane. Tõenäoliselt oled sa Jeesusest parema füüsiliste eeldustega.

Oma reputatsiooni üle? "Ennäe, see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber!" Mt 11:19 Jeesus sööb palju ja joob veini enam kui tavaks ning peab patuseid oma sõpradeks! "Jeesus, mis kombed sul on? Kes on sul maine kujundaja?" võiks küsida kõige tavalisem poliitik või turundaja. "Kas sa mitte ei jäta endast halba muljet avalikkuse ees?" Võib julgelt väita, et iga inimene tegeleb oma reputatsiooni kujundamisega enam kui seda tegi Jeesus.

Oma hariduse üle? "Kuidas see tunneb Kirja ilma õppimata?" Jh 7:15 Jeesusel puudus kõrgharidus rääkimata väärikatest magistritest ja doktorantidest. Kui sina lõpetad põhikooli, oled sa juba saanud parema hariduse kui Jeesus.

Oma ülekaalukuse üle? "Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud" Js 53:3 Ta oli kidur ja nägi tegelikult välja üsna kehv, kes ei konkureerinud tööjõuturul võimekamate meeste seas. Tal ei olnud soovitajaid, keda ta oleks saanud oma CV lisada.

Oma edu üle? "Ta tuli omade keskele, aga omad ei võtnud teda vastu" Jh 1:11 Ta ei olnud edukas liider ega silmapaistev, karismaatiline juht, et huvigrupides läbi lüüa. Mõjujõu avaldamise poolest ei olnud ta edukas. Tal ei olnud osav liider.

Oma andekuse üle? "Poeg ei saa midagi teha iseenesest" Jh 5:19 Ta ei olnud just eriti andekas, isegi mitte käsitööoskustega. Ta oli tavaline puusepp. Oli teinud mõned lauad, pingid, kuid mitte midagi erilist. Tõenäoliselt oled sa teinud palju enam.

Oma tahtejõu üle? "Mina pean kahanema" Jh 3:30 Tal ei olnud oma tahtmist. Tal puudus ambitsioonikus, millele toetuda. Luuser.

Oma kõneosavuse üle? "Ma ei tee midagi iseenesest, vaid räägin nõnda, nagu Isa mind on õpetanud" Jh 8:28 Ta ei saanud öelda, see on minu idee! Ma olen andekas filosoof, kellest võiks kogu rahvas lugu pidada.

Oma vabaduse üle? "Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani" Tal polnud valikuvabadust otsustada, mida ta teeb ja mida mitte. Ta oli näotu. Ta ütles enese kohta, et ma olen saanud orjaks. Kuigi ta polnud ori, kellel puudusid õigused, oli ta seda ometi. Sinul on vabadus!

Kui sa vaatad uuesti üle selle iseloomustuse, siis tõenäoliselt oled sa kõigis aspektides Jeesusest edukam! Kristusel on selle üle väga hea meel. Seepärast tõuse üles ja mine rõõmsa südamega vastu tema sünnipäevale. Küllap sa leiad kedagi, kellest mõelda head, soovida head ja teha head. Jõulud on selleks sobiv aeg! Rõõmusta koos Jeesusega. Jeesus loodab sinu peale!

Kommentaare ei ole: