kolmapäev, 24. november 2010

Milline vaim valitseb?

Jeesus rangelt laitis jeruusalemlasi selle eest, et need olid tapnud prohvetid. Jeesus nuttis vaimuliku pimeduse pärast, aga kuni viimase päevani siin maapeal ta armastas - "armastas neid lõpuni," nagu pühakiri ütleb. Jeesus otsis nende päästet. Niisugune oli Kristuse vaim, kas nendest ajenditest inimene juhindub? Milline on minu elu?

Kord kaks apostlit - jünger Jaakobus ja Johannes, saates Jeesust teel Galileast Jeruusalemma, sisenesid samaarlaste alevisse ja püüdsid seal leida ööbimiskohta Jeesusele ja endile. Nähes et samaarlased vastasid neile eitavalt, said kõuepojad vihaseks. Olid valmis samaarlasi karistama, tahtes kogu alevi hävitada "tulega taevast". Nad ütlesid Jeesusele: "Issand, kas sa tahad, et me käsime tulel taevast alla tulla ja nad ära hävitada?" (Lk 9:54). Jeesus aga sõitles jüngreid ja nad läksid teise külasse.

"Ma ei ole tulnud maailma üle kohut mõistma, vaid maailma päästma," tunnistab Jeesus (Jh 12:47).

Kahjuks paljud kristlased ka tänapäeval ei tea tegelikult, millise vaimu valitsejad nad on. Tihti vaenlast ähvardades, räägivad ägestunult: "Teie olge vait ... või muidu ma ei vastuta oma tegude eest!" või vähemasti kui nad seda välja ei ütle, siis nende käitumine reedab seda suhtumist. Kristlane võib endast välja minna ja osutuda metsaliseks või tõeliseks mõrvariks.

Kord aastaid tagasi, kui Sakala keskus veel alles oli, siis toimusid seal evangeelsed teenistused. Korraga hakkas üks mees valjult teenistusel kogetut arvustama ja ruttas kõva sõnu öeldes teenistuselt minema nagu pöörane. Ei tea mis tal sisse läks. Aga mees oli "püha viha" täis ja tegi ägestunult halvustavaid etteheiteid. Ei mäleta enam selle mehe nägu ja ei tea öelda, mis temast edasi sai, aga loodan parimat. Jumal on armuline.

Kas see on Kristuse Vaim?

Kas see mees üldse teadis, mis vaim tal on? Kristuse Vaim on kannatlikkuse, armastuse vaim. Kui sageli meie vaim ei küüni lihtsa mõistmise ja armastuseni! Seepärast on vaja vaimud läbi testida. Kiri roomlastele ütleb: "Kellel ei ole Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma." Rm 8:9.

Kommentaare ei ole: