reede, 8. oktoober 2010

Kuidas tunda Jumala häält?

Jumala häält tundmata saab olla usklik ja Vana Testament kirjeldab seda väga palju. Kuid täna Uue Testamendi ajas saab samuti olla usklik ilma Jumala häält tundmata.

Jumala hääle tundmine on vajalik, sest see annab inimesele usukindluse.

Paljud usukangelased tahtsid olla veendunud, et Jumal on nende vastu rääkinud ja testisid mitmel viisil. Kuid kristlased ei pea enam testima Jumalat - kas ta räägib, jah ta räägib ja kuidas veel (!). Seda teeb ta Püha Vaimu abil iga kristlase südames.

Seda "võimalust" tuleb ka kasutada, mida Jumal lõi ja avab iga uskliku südames, kes võtab Kristuse vastu. Kõigil kristlastel on vahetu ligipääs Jumala juurde, otseühendus.

Kõigil on mobiilid, kuid ligipääs puudub kui sa ei helista või sa pole levialas või on välja lülitatud. Selleks tuleb teada, mida telefon annab ja milleks seda kasutada. Telefoniga saab pildistada või mängida. Kuid see tegevus ei ühenda sind sinu sõbraga. Jumal on inimese suurim sõber.

Jumalaga saab olla püsiühenduses - iga päev, igal ajal, igal pool.

Kes pole proovinud, siis ütlen: tee proovi! Iga üks võib avada oma südame ja suhelda Jumalaga ja panna tähele, mida tema räägib ja tahab öelda! See on mõnevõrra uus kogemus, kindlasti uus kvaliteet.

Sest üks asi on see, kui me edastame oma palve soovid, siis on see justkui monoloog, sms sõnumi saatmine Jumalale. Kuid Jumal ei oota meilt ainult sms sõnumeid - palveid! Rääkimine ei ole sms (palvetamine), rääkimine on suhtlemine.

Jumal igatseb suhelda ja rääkida iga inimesega kogu aeg. Parim viis on selleks kuulata oma südame häält, mida ta täna räägib sinu südame vastu?!

--------------------------------------------

David Wilkerson kirjutab järgmist:

TEMA HÄÄLE TUNDMINE

Need, kes tõeliselt tunnevad Jumalat, on õppinud ka eristama Tema häält kõigist teistest häältest. Ta tahab, et sa oleksid täiesti veendunud Tema igatsuses rääkida sinuga – anda teada sulle asju, mida sa iial pole varem näinud või kuulnud.

Ma usun, et on kolm asja, mis on vajalikud selleks, et kuulda Jumala häält:

1. Vankumatu kindlus teadmises, et Jumal tahab sinuga rääkida. Sa pead olema selles täiesti veendunud ja kindel. Sest Ta tõepoolest on kõnelev Jumal ja Ta tahab, et sa tunneksid Tema häält, et täita Tema tahet. Kõik, mida Jumal ütleb, ei ulatu kunagi väljapoole Piibli piire.

2. Kvaliteetaeg ja vaikus. Sul peab olema tahe eraldada end vaid Jumala jaoks ja vaigistada kõik muud hääled. On tõsi, et Jumal räägib meiega läbi kogu päeva. Kuid samas, iga kord, kui Jumal on tahtnud rajada midagi mu elus, on see alati tulnud esile alles peale seda, kui ma olen vaigistanud kõik muud hääled peale Tema oma.

3. Usus palumine. Me ei saa mitte midagi Jumala käest enne (kaasaarvatud Tema hääle kuulmine), kui me tõesti ei usu, et Ta on võimeline edastama meile oma mõtteid ja laskma meil mõista Tema täiuslikku tahet!

Jumal ei ole kiusupunn! Ta ei lase vaenlasel petta sind. Kui Jumal räägib, siis rahu kaasneb koos sellega ja see on midagi, mida Saatan ei suuda iialgi järgi teha! „Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõraste häält." (Johannese 10:2-5)

8. oktoober 2010

To know his voice

***

1 kommentaar:

inimkonnale ütles ...

Piibli Jumal on Nähtamatu ja Nähtav Isik,kellega osadust pidada!

Esimene Moosese raamat 3:21.

Esimene Moosese raamat 18:1.

Esimene Moosese raamat 32:25.

Psalmid (Laulud)99:1.

Jesaja 6:2.

Hesekiel 1:26-28.

Luuka Evangeelium 24:39.

Johannese evangeelium 1:1.

Pauluse esimene kiri korintlastele 15:4-8.

Pauluse esimene kiri Timoteosele 3:16.

Pauluse kiri Tiitusele 2:14.

Johannese ilmutus 1:5-8.