kolmapäev, 13. oktoober 2010

Kristlase sallivuse taga on "Aga"

Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Marianne Meiorgi sõnul näitavad erinevad uuringud, et sallivus Eestis on pinnapealne ning alanud rassismi ja homoseksuaalsuse kampaania ärgitab inimesi just sügavuti mõtlema, kirjutab Postimees.

«Levinud on arvamus, et ollakse tolerantsed, kuid tihti on selle kõrval mõni «aga». Sellele viitavad ka antud kampaania plakatid,» rääkis Meiorg.

Meiorgi sõnul ei kiusata Eestis vähemusi enamasti aktiivselt taga, kuid võrdne kohtlemine tähendab ka seda, et inimestel peab olema vabadus olla häbi tundmata just sellised, nagu nad on, kartmata enamuse halvakspanu, lisab Postimees.

«Sellise kampaania suurim väärtus on diskussiooni tekitamine ja üleval hoidmine. See ärgitab inimesi mõtlema teemast sügavuti konkreetses kontekstis,» märkis Meiorg.

Tema sõnul näitab näiteks Postimees.ee samateemaline artikkel, et diskussiooni tekitamine on ka õnnestunud. «Loodan, et igaüks võtab hetke aega, et sellesse teemasse süveneda ning enda jaoks vastused nendele küsimustele selgeks mõelda.»

Tuleb nõustuda sellega, et igaüks võtab hetke aega, et sellesse teemasse süveneda, kuid kindlasti ei võta inimesed aega selleks, et süveneda sellesse, mida nad sisemuse veendumuse põhjal peavad taunitavaks. Seetõttu on käesolev kampaania läbikukkunud. Inimese loomust ja kasvatust ei muuda ühe kampaaniaga. Küll aga süvendab selline kampaania veel enam enamuse vastusseisu taunitava suhtes ning pahandab enam.

Kristlasena ma ei saa öelda, et mu veendumust patust, inimese loomusest või sallivusest mõjutab see, kui keegi kuulutab tänaval "Armastage ideoloogiat". Kindlasti ma armastan patust, praktika on mõistetav, inimlik viga ja inimloomuses sügavalt sees. Vaadates Kristusele, võime näha igal sammul, et Kristus mõistis inimeste sügavamaid vajadusi, kuid ei möönud mitte kunagi "Tühja sest patust". Kui Jeesuse juurde toodi abielurikkumiselt tabatud naine, siis küsisid euroõiguslastele sarnased olevused, mis me temaga tegema peame, Mooses on käskinud sellised kividega surnuks visata, mida ütled sina - Kristus? Jeesus ütles selgelt välja seisukoha: kes ei ole teinud pattu, visaku esimesena. Nüüd aga saame tänaval homode käest kiviga. Kus on see armastus. Kus on sallivus enamuse suhtes?! Ei olegi.

Kristlasena ma ei saa nõustuda mitte kunagi ideloogiaga, mis eksitab tervet mõistust, propageerib vähemuse huve enamuse õiguste arvelt. Demokraatia on enamuse võim vähemuse üle. Miks peaks homod sekkuma minu perekonna siseasjadesse. See pole homode asi. Kristus väljendas seda selgelt ja kategooriliselt: minagi ei mõista sind hukka, aga mine ja ära tee enam pattu!

Kristlase Jumal on "Aga", millest ei saa ta üle ega ümber. Euroopa inimõiguslaste propagandamasin sarnaneb omaaegse Nõukogude Liidu propagandaga värgiga, ma ei näe mitte mingit vahet. Võiks öleda nii, et kristlased on vähemuses, ka meie oleme inimesed. Miks meiega EL ei arvesta, rääkimata Eestist. Kristlase jaoks on homoideoloogia jamps, naeruväärne ja taunitav. Kristlased saavad armastada homo, sallida praktikat, kuid möönavad selle juures: vali Jumal, vali elu, vali vabadus!

3 600 000 krooni eest (kampaania eelarve) saab väga palju inimesi terveks ravida ja aidata inimeste tegelikke vajadusi. Inimõiguslasi ei huvita tegelikult homo tulevik, selline on propagandamasin, mis sõidab üle kõigest mida inimesed peavad väärtuslikuks ja hindavad. Ka nõuka ajal tehti tänaval kampaaniad, kuid kodudes rääkisid inimesed normaalset juttu ja keegi ei võtnud punalaulu tõsiselt. Aga täna? Ei ole mõtet teha mingeid illusioone, pigem palvetage, et homod saaksid oma elule uue mõtte. Kristus tegi inimesed täiesti terveks. Kristlase sallivuse taha jääb alatiseks "Aga" - tema Jumal.

Kommentaare ei ole: