reede, 6. august 2010

Ütle iseendale: Jumal armastab mind!

Kuna ma olen siia postitanud üsna regulaarselt David Wilkersoni mõtteid, siis mõni võib arvata, et see blogi on Wilkersoni kloon, kuid see pole nii. Mida aeg edasi, seda enam ma tajun, kuidas mu mõtteviis ühtib Davidi mõttemaailmaga. Nagu Joonatan ja Taavet olid hingesõbrad (filia). Piibel kirjutab Taaveti ja Joonatani armastusest: "Joonatani hing nagu ühte köidetud Taaveti hingega ja Joonatan armastas teda nagu oma hinge" 1Sm 18:1. Seda fiilingut tajun ma Davidi suhtes. Ma armastan Davidit nagu oma hinge. Mul on temaga nagu üks hing. Imelik, kas pole?

Ka täna lugesin Davidi mõtteid ja pidin taas tunnistama oma vaimus, et ma mõistan teda 100%. Mu mõtted on samad. See rõõmustab mind! Vajan minagi vaimulikku kinnitust ja David teeb seda oma sõnumitega. Mu hing vaid ülistadab Issandat! Au Jumalale selle eest! Tänu Püha Vaimule, kes meis elab. Kes elab Davidi ihus ja sama Vaim elab ka minus. Võimas!

Jumal on agape. Jumal on suur.

Aga tänane mõte? See on siis alljärgnev. Ma tean palju neid, kes agape armastuse vastu eksivad. Aga ma loodan, et Jumal on ka neile armuline ja Püha Vaim avab nende mõistuse ja südame aru saama, milline on armastuse laius ja pikkus, kõrgus ja sügavus. Issand on hea!

Ta armastab mind. Mulle meeldib öelda, et "Jumal armastab mind". Ja kes mind tunnevad, siis need teavad, et ma sageli oma teenistuste juhatamise ajal palun inimesi, et nad isenedale seda ütleksid. Ma näen vaimus, et nad ei taha seda teha. Aga Jumal tahab seda. Jumal tahab, et iga kristlane suudaks ennast armastada. Sest kuidas te armastate vaenlast, kui te ei suuda armastada iseennast!? Sellist silmakirjalikkust näeb iga päev kirikutes. See kurvastab mind. Kurvastab Püha Vaimu. Inimesed ei ole avatud Püha Vaimu armastusele ja teenimisele, aga milleks Jumal Vaimu välja valas? Inimesed on kangekaelsed ja vihkavad iseennast. Vihkavad iga apsu eest. Aga teevad näo, et nad armastavad teisi. See on läbi nähtav ja halb. Uhkus. Varjatud ülbus. Aga Jumala Püha Vaim on kannatlik, ega anna alla, nagu mõned arvavad, et Püha Vaim kurvastub ja "laseb jalga". Ei lase! Püha Vaim on tugevam!!!

Püha Vaim on palju tugevam, kui mis tahes meie nõrkus või ülbus või upsakus või patt või ahvatlus.

Ta puudutab minu südant ka praegu, kui ma kirjutan seda sõnumit. Te ei näe seda, mida ma tunnen siinpool arvutit, aga Jumal teab. Ja ma tean, et Jumal armastab mind. Ma suudan seda öelda iseendale. Ma usun seda. See ei ole lihtsalt fraas. Ma mõtlen tõsiselt.

Samamoodi ütle ka oma lähedastele, kes seda ei tea. Ütle neile: "Ütle endale, Jumal armastab sind!"

Ütle seda ka iseendale ja proovi, vaata mis juhtub. Mida sa tunned. Jumal tunneb sellest head meelt. Jeesusel on sellest hea meel, kui sa seda teed, sest Jeesus armastab oma Pruuti. Mks siis pruut ei peaks iseenaast armastama! Jumal on agape.

David Wilkerson kirjutab:

***

JUMAL ARMASTAB SIND!

Mittearusaamine väitest "Jumal armastab sind!" on miski, milles paljud usklikud Jumalale pettumust valmistavad. Nad on ikka ja jälle valmis kogema hukkamõistu oma pattude ja läbikukkumiste eest, kuid nad ei luba Püha Vaimul tulla ja ujutada end üle Isa armastusega.

Käsumeelsele usklikule meeldib elada hukkamõistu all. Ta pole iialgi mõistnud Jumala armastust ega lubanud Püha Vaimul puudutada selle armastusega oma hinge.

Me oleme õpetanud Times Square'i koguduses, et õige inimene – tõeline Kristuse armastaja – ei pane pahaks korrigeerimist. Ta lubab rahumeeli Pühal Vaimul paljastada oma varjatud patte ja uskmatust, sest mida rohkem ta tegeleb oma patuga, seda rõõmsamaks ja vabamaks ta muutub.

Samas näen ma aga paljude kristlaste hulgas suhtumist, mis ütleb: "Mõista aga kohut mu üle, Issand – süüdista mind, sõitle mind!" Taolisel suhtumisel pole midagi ühist tõelise patu tunnetusega. Säärane suhtumine kumab läbi väga paljudest vastustest, mida inimesed saadavad mu päevasõnade peale. Kui ma olen kirjutanud mõne sõnumi, mis otsekui pakatab kohtumõistmisest, saan ma väga palju julgustavaid ja kinnitavaid reaktsioone.

Kui ma aga jagan Jeesuse armastusest ja õrnusest, saan ma selliseid kirju nagu: "Te olete lakanud tõde kuulutamast!" mis teisisõnu tähendab otsekui inimeste väidet, et: "Kui te ei noomi, siis järelikult kõik teie poolt öeldu ei saa olla evangeelium." Taolised usklikud ei ole mitte kunagi saanud osa Püha Vaimu tõelisest armastuse missioonist.

See on valdkond, kus on tarvis õppida käima Vaimus ja mitte oma tunnetele tuginedes! Vaimus kõndimine tähendab lubada Pühal Vaimul teha meie elus kõike, milleks Ta saadeti. Mis omakorda aga tähendab seda, et sa laseksid Tal just nüüd ja praegu täita oma südame ülevoolava Jumala armastusega. "...sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud." (Roomlastele 5:5)

Jesaja ütles: "Otsekui trööstiks teid ema, nõnda trööstin ma teid - ja teid trööstitakse Jeruusalemmas." (Jesaja 66:13). Jesaja kirjutas põikpäisele Jumala rahvale, kes "käis taganejana omaenese südame teed." (Jesaja 57:17)

Ütle mulle – kui kauaks jagub ühel õpetajal kannatlikkust õpilase suhtes, kes on jonnakas ja põikpäine ning keeldub vastu võtmast head nõu? Mitte kauaks! Kuid prohvet Jesaja kasutab ühte tähendusrikkaimat näidet kogu inimkonna jaoks, mis üldse võib olla – ema armastust oma lapse vastu – näidates meile sellega midagi Isa armastusest meie vastu.

Meie koguduses on üks ema, kes võtab terve päeva, et külastada oma poega osariigi teises otsas asuvas vanglas. Ta sõidab tunde bussiga, et veeta vaid hetke oma pojaga. Taoline ema vaatab kaugemale oma poja närusest vanglarüüst, nähes piina ja meeleheidet oma poja silmis, mis pilk pilgu järel surmab midagi ema sisemuses. Kuid ta ei hülga oma poega iialgi, sest lõppkokkuvõttes on see ju ikkagi tema poeg!

Ka Jumal armastab sind taolise armastusega ja Püha Vaim tahab, et sa teaksid seda! Ta lohutab meid, öeldes: "Oli kord aeg, mil sa andsid kõik, mis sul oli, Jeesusele. Sa pakkusid Talle oma armastust ja Tema armastab sind samuti. Seetõttu ei lase ka mina sul minna. Ta on saatnud mind tegema head tööd ja ma jätkan selle tegemist!"

Maailmas ei leidu ühtki teist nii tõelist lohutajat kui seda on Püha Vaim. Seetõttu on nii oluline, et sa laseksid Tal elada oma südames. Ainuüksi Tema võib sind asetada õhtul "sooja voodisse" ja täita su südame täiusliku rahuga. Ainult Tema suudab tuua sulle tõelist lohutust keset valu ja kurbust. Tema on see, kes kinnitab sulle, et: "Minu lohutus pole ajutine, vaid kestab igavesti!"

6. august 2010

David Wilkerson

***

Kommentaare ei ole: