teisipäev, 24. august 2010

Uussünd: uus algus

Jeesus ütles, et sa võid uuesti sündida! Sa võid teha uue ja parema alguse. Sa võid vabaneda oma põlatud minevikust, patusest olemusest ning astuda edasi uue puhta ja õnneliku inimesena, kelle süüteod on ära kustutatud. Ükskõik kui määrdunud on su minevik, segi on olevik ja tulevik näib lootusetu, sellest on veel pääsetee, ent ainult üks tee!

Sa võid edasi minna samal viisil
, armetuna, rahutuna, hirmununa, põlates iseennast ja vihates, õnnetuna ning häbitundega või just praegu otsustada, et tahad uuesti alustada. Sa saad otsustada, et su minevik kustutatakse ja sa saad alustada oma elu uuesti. Sinu otsuse põhjal võib sinust saada uus inimene. Sina otsustad, kas sündida uuesti ja alustada uut teed.

Uussünd tähendab aga palju rohkem kui uut algust, uue lehe pööramist sinu elus. Kui sa beebina sündisid siia maailma, siis su vaimne loomus sündis patus. Vaimselt surnuna ei ole võimalik elada õiget elu. Ka mina olen püüdnud ilma uuestisündimata elada hea inimesena, hästi ja õiglaselt, kuid selle tulemuseks oli ebaõnnestumine. Sest loomus oli täielikult rikutud. Vaimulikult olin ma surnud ja me oleme kõik surnud, ka sina! Sellepärast sa ei näe Jumalat, ei saa temaga suhelda, ei saa temast aru kuna su vaim on surnult sündinud. Kuid uuesti sündimisel ei remondita sinu loomust, vaid heidetakse see ära. Kõige hullem mis sinuga juhtuda saab on see, kui sa lahkud siit ilmast ilma uuestisündimata. Ilma uuestisündimata Jumala juurde ei saa. Ja täna, on see võimalik ainult Jeesuse kaudu. "Te peate uuesti sündima!" ütles Jumal (Jh 3:7). See pole ebamäärane soovitus, kus midagi saab vabalt valida. Kui sa tahad uuesti sündida, alustada uut elu ja saada päästetud, pead sa uuesti sündima. Uuestisünd ei ole südame muutmine, vaid see on uus algus. See on sinu teine sünd.

Uussünnist tulenevat elu pole võimalik saavutada loomuliku arengu ja enese pingutuse läbi. See on sama olukord, kui sa imikuna sündisid. Sinu ema sünnitas sind. Sa ei saanud selleks midagi teha. Vaimust uuesti sündimisel toimetab Jumal sinuga. Ta puhastab sind patust. Paneb oma vaimu sinu sisse. Sinu vaim ärkab ellu. Sa saad nüüd oma vaimu abil suhelda Jumalaga. Sul on uus loomus. Sa vajad Jumala loomust uue elu elamiseks. Loomupäraselt see võime sul puudub. Praegu on sul inimlik külg, kuid siis on sul ka Jumalik külg. Ainult uussünnis peitub vajalik algus. Uussünd toimub läbi Püha Vaimu töö. Sa ei saa selleks ise midagi teha. Aga kui sa uuesti sünnid, siis sa võtad ta vastu, sa saad õiguse olla Jumala laps, kui sa usud Jeesust. Sinu isaks saab Jumal. Kuid uuestisündida ei saa pärilikkuse teel. Ei piisa sellest, et su vanemad uskusid Jeesust. Kuna sa oled surnud, siis surnud inimesel ei ole midagi võimalik teha ise. Sest sa oled surnud. Ka ei saa uuestisündimist esile kutsuda inimlike vahenditega. Kogudusega ühinemine, leeris käimine, Alfa kursused, ristimine ei ole veel uuestisünd. Ristimine on märk. Ka annetused ja suured heateod. See kõik on väga hea, aga sa pead ka uuesti sündima. Seda ütles Jumala poeg. Kes andis kõik ära sinu elu nimel, et sa saaksid uuestisündida ja elada koos Jumalaga juba täna ning igavesti. See ongi evangeelium. Lihtne rõõmusõnum. Et sa võisid mitte üksnes elada igavesti koos Jumalaga, vaid elada juba täna koos temaga. Saada osa tema loomusest. Tema jõust. Tema hoolitusest. Tema andidest. See kõik käib sinu uussünni juurde. See on normaalne kristlik elu.

Uussünd on täiuslik Jumala plaan sinu jaoks, mida sa saad vastu võtta ja hüljata oma minevik. Paljud tahavad alustada oma elu uuesti, kui nad vaid saaksid seda teha. Aga nad ei ole kuulnudki, et Jeesuse läbi ongi see võimalik. Jumal ise pakub seda neile. Isegi rabi Nikodeemos, autoriteetne Iisraeli usuõpetaja, ei saanud täpselt aru, kuidas ta võiks veel teist korda uuestisündida ning nõutuna küsis Jeesuse käest. Seetõttu ei ole mingi ime, et meie sellest midagi kuulnud ei ole või sina ei tea. Ka mina ei mõista mitmeid müsteeriume, ent võtsin usu kaudu vastu tõsiasja, et sel hetkel, kui ma oma patte kahetsesin ja usus Jeesuse Kristuse poole palvetasin, elasin ma läbi uuestisünni. Misjärel Jumala Püha Vaim asus elama minu südamesse. Mind ühendati Jumalaga igaveseks ning mu vaim asub levialas ning saab seetõttu suhelda Jumala endaga. Mida see tähendab? Kui sa oled uuestisündinud, siis sa elad niisama kaua kui Jumal, sest sa oled osake tema elust - Jumalast.

Mis toimub pärast uussündi?

Uussünni tulemusel avaneb sinu maailm ja arusaamine Jumalast ning tema eesmärkidest ning sa leiad ka oma elule uue mõtte, mis on väärtuslik. Kogu su vaimne protsess on muutunud. Jumal tuleb sinu ellu ja sa oled tema sõber, aga tema laps. Sinust saab ühtäkki Jumala laps. Enne ei olnud sa mitte keegi, siis nüüd omad sa kõike seda, mida omab ka Jumal. Sa oled ju Jumala pereliige, mitte lihtsalt usklik! Üks paljudest. Sa oled ainulaadne. Sa oled Jumala silmis hindamatu ja kallis ning ta armastab sind väga. Ta armastas sind veel enne, kui sina teda vihkasid, tema ei loobunud sind armastamast. Ta andis oma poja Jeesuse sinu eest ära, et sa võiksid saada temaga rahu ning lepitatud. Sina saad talle anda ainult mida? Oma patud. Ta unustab need. Kustutab failid ja viirused. Sa saad teda tänada! Sa hakkad teda armastama. Sa kiindud temasse. Hülgad oma endise elu, mis oli täis pettumusi. Su elu muutub kvalitatiivselt. Sinu väärtushinnangud muutuvad. Sul on uus elu nüüd ja igavesti. See on minul ja seda saad ka sina. kõik saavad, kes usuvad Jeesusesse. Kuid ilma usuta ei saa sa mitte midagi. Ilma usuta ei ole võimalik olla Jumalale meelepärane ega ei ole võimalik ka uuestisünd. Seda peab tahtma. See on sinu otsus. Vabatahtlik. Kuid siis kui sa oled uuesti sündinud, siis muutub tohutult su tahe. Su otsused on teistsugused. Su motiivid on uued. See ongi su uus loomus, mis sinus elab. Sinus on uus vaim, mille sa said Jumalalt, sinus on osake Jumalat. Sinu otsused on uued. Sinu kalduvused on uued. Sinu põhimõtted ja valikud on uued. Sa armastad Jumalat! Sa veedad meeleldi aega koos temaga - suheldes. Ka tema igatseb sinuga suhelda. Kogu su meelelaad muutub aja jooksul mida enam sa temaga suhtled. Varem olid sa uskmatu, nüüd oled usklik. Varem olid sa patune, nüüd elad igavesti ja sul on uus algus. Varem sa õigustasid vihkamist, vaenu, pahatahtlikust, siis nüüd sa pooldad andestust, rahu ja armastust inimeste suhtetes. Kui sa võtad vastu Jeesuse pakkumise, siis sind mõistetakse Jumala silmis õigeks. Sellega kuulutab Jumal sinule: sa oled õigeks mõistetud! Kuigi sa väärisid kohtuotsust, oled sa saanud andeks. Kuid see ei ole niisama lihtsalt antud, tarbetu asi, mida keegi ei vajanud ja nüüd on taaskasutuses, odav second händ, vaid see on hindamatu, selle eest maksis Jeesus oma eluga. Jeesus suri sinu eest, et sa võiksid elada uuesti ja igavesti. Kui sa sünnid uuesti, siis sa enam ei armasta seda vana elu ja eluviisi, mis maailmas domineerib, vaid sa igatsed paremat. Seda pakub sulle Jumal. Öeldakse, et loodus ei salli tühja kohta. Sama kehtib ka uuestisündinud inimese südame sees, kust ta leiab uued eesmärgid ja tegevused ning elu läheb edasi uuel viisil. Jeesus ei jäta sind üksi. Vaid tahab olla koos sinuga. Jumal tahab sulle tutvustada oma teisi pereliikmeid, usklikke, kes Jeesuse vastu võtsid. Nendest saavad sinu vennad ja õed, kes tahavad sinuga koos olla. Sul on nüüd miljoneid vendi ja õdesid Kristuses üle kogu maailma, kellega sa ühel päeval saad olla Jumala ees - igavesti. Lõpuks, su südames on Jumal armastus, see ei tule sinust enesest. See ei sarnane inimeste vahelise sümpaatia või erootikaga, vaid see on suurem. Sa tunned selle ära. Sa tahad seda enam ja enam kogeda ning jagada ka teistele. Uuestisünd toob sinu ellu uue armastuse. Seda kõike tähendabki uussünd. Ja veel palju head, mis kõik uussünniga kaasneb.

Mida sa selleks tegema pead?

Kui see on sinu südamesoov, siis ütle kuuldavalt välja sõnad - palveta:

"Kallis Jumal, kallis Taevane Isa. Ma tulen sinu ette Jeesuse nimel. Ma tänan sind, et sa võtad mind vastu ja kuuled mind. Ma usun oma südames, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg. Ma tunnistan üles, et ma olen eksinud ja patune inimene. Ma kahetsen väga. Anna mulle andeks. Ma usun oma südames, et Jeesus Kristus on minu eest surnud ja üles tõusnud minu õigeks saamise pärast. Ma tunnistan Jeesuse oma isiklikuks päästjaks ja Jumalaks. Ma tänan sind. Aamen."

Võta ühendust kristlastega.

Leia endale kogudus! See on sinu uus - vaimulik kodu. Jumal õnnistagu sind!

***

Ps. Minu kontaktid leiad siit. Saame kokku!

esmaspäev, 23. august 2010

Jeesus kandis ise meie patud

Ta kandis ise meie patud oma ihus ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele (1Pe 1:24)

pühapäev, 22. august 2010

Agape suvepäevad

Meil oli suur eesõigus osaleda Agape suvepäevadel, mis toimusid 17-19.08 Võrtsjärve lähedal. Ja tahan siinkohal kohe öelda, et Agape Eesti on väga hästi toimiv ja suure potentsiaaliga kristlik organisatsioon.

Pildil: Herman Jürgens perega

Agape juhatus ja liikmed eranditult noored, vanuses 20-35 aastat, ja eriliselt tuld ning väge täis noored evangelistid. Agape ei ole seotud konkreetse kristliku denominatsiooniga. Täiskohaga ja vabatahtlike agapekate seast leiate: baptistid, luterlased, katoliiklased, metodiste jt. Neid inimesi motiveerib Jumala armastus.

Motiiv on Jumala armastus

Kui Jumala armastus on inimeste südametes, siis õpetuslikud seisukohad ei takista nende koostööd.
Jumala armastus ületab igasugused koguduslikud barjäärid. Selles mõttes ma ei näe täna läbimurret kirikute vahelises koostöös, pigem on need üha enam kapseldumas. Aga agapekates näen ma tohutut potentsiaali ja usun, et oikumeeniline murrang saab toimuma just selle põlvkonna töö tulemusel. Kui kogudusi hakkavad juhtima tänased noored, muutub koostöö koguduste vahel erakordselt efektiivseks ja inimesed avastavad Kristuse. Kuid Eesti kirikute juhtidel tasub uurida, kuidas tegelikult tuleb teha koostööd Jeesuse nimel.

2000 kristlast Tartu koguduses

"Tartus on ruumi kogudusele, kus on 2000 liiget," ütles Helari Hellenurm (pildil). See kinnitas minu lootust.
Ka mina usun, et Tartus saab olema kogudus, kus on 2000 liiget. Aga ma usun ka, et Tallinnas on ruumi kogudusele, kus on 12 000 liiget. Kas seda arvab ka Jumal?

Uhiuus märk

Tallinna üks suurimad kirikuhooneid on nn Balti misjonikeskus. Metodisti kiriku saalis jagub istekohti 600 inimesele, aga täna mu 3-aastane poeg näitas sõrmega selle lae suunas ja ütles "Ma tahan ehitada suurt kirikut." Lisas veel: "Ma tahan ehitada ka maale kirikut." Maakoha all peab ta silmas oma maakodu, mis asub Võrust 8 km. Seda võis öelda ainult Jumal. Ma ei ole rääkinud oma igatsusest mitte kellelegi peale Jeesuse. Aga piibel kirjutab: "Sa oled valmistanud kiitust väetite laste ja imikute suust" (Mt 21:16; Lk 10:21).

Lisaks lugemist: Agape Eesti

Agapekad - suur tänu teile!

esmaspäev, 16. august 2010

Uus võimalus lisada tasuta reklaami internetis

Tänasest on internetis uus kataloog Clipit5, mis peaks rõõmu valmistama eelkõige turunduse ja internetiturunduse sõpradele.

Uus kataloog ei sea märksõnade avaldamiseks ebamugavaid "oma tingimusi". Clipit5 kataloog võimaldab teil tasuta reklaamida internetis kuni 5 märksõna või fraasiga ja just sellisel kujul ning sellliste märksõnadega, kuidas teil parasjagu vaja on.

Internetis märksõnu või fraase avaldades parandate oma kodulehe positsiooni otsingutulemuste järjestuses, näiteks Google otsingumootoris.


Vaata lähemalt: Tasuta reklaam internetis Clipit5

reede, 13. august 2010

Uus Viirus NETI kataloogis: on sul juba FaceBook´i konto

Käisin just huvi pärast NETI kataloogis tutvumas värsked veebilehtedega ja sattusin uhiuue viiruse peale.

Mis on peidus veebilehel "On sul juba FaceBook´i konto ?" lingi taga. Käesoleva postituse ajal on see viirus veel üleval NETI kataloogis FaceBook´i huvilistele. Arvutite viirusega nakatumiseks piisab vaid klikist. Ärge klikkige!!!
Mis üritab sisenada arvutisse. Kuivõrd mul on veebikaitse ehk tasuline viirusetõrje, siis sain kohe teate ja viirusetõrje blokeeris selle ära.Siit jutu moraal ja näide elust enesest, kui lihtne on saada internetikurikaelade ohvriks ka kõige suurema portaali - NETI kataloogi vahendusel.
IP aadressi asukohaks on Westbury linnaosa New York´is.
ISP (interneti teenuse pakkuja): Webair Internet Development Company
Organization: Webair Internet Development Company

Kui teil ei ole tasulist viirusetõrjet, on imelihtne oma arvutisse saada trooja või mõni malware või muu pahalane. Piisab kui klikite NETI kataloogis "värskeid" lehti ja kohe laaditakse teie arvutisse uus "tegija" nii märkamatult, et te ei pruugi aru saada midagi. Ostke tasuline viirusetõrje ja seadistage peale ka veebikaitse!

Uhiuus veebileht

Lõpetasin just uhiuue veebilehe tegemise.

Katlad Keskküttekatlad koduleht pakub müügiks katlaid.Kui kellegil plaanis talveks uus katel osta, siis siinkohal avaneb hea valik: katlad. Mulle isiklikult meeldib ioonküttesüsteem ja ioonkatel rohkem kui tahkeküttekatlad. Ioonkatel on nii nunnu - pisike vidin, nagu lemmikmänguasi. Tegelikult ioonkatla mõõt on sama suur kui 2-liitrine kaljapudel. Aga kütab maja ära! Võib osta ka lisakütteks või põhikütteks. Muide, mis mulle meeldib eriti, selle katla saab paigutada nagu pildi seinale, s.t ioonküttesüsteem ei vaja eraldi katlaruumi ja pole ka küttepuude, puitbriketi või turbabriketiga mässamist. Võid rahulikult kodust pikalt ära olla, aga maja soe. Sobib misjonärieluga ;) Misjonärikatel, kolimisel pistad seljakotti ja paned uues kohas üles :))) Tahkeküttekatel vajab kütma iga päev nagu ahi, ainult et ahju kütmiseks kulub 1,5 h, siis tahkeküttekatla kütteaeg päevas on ca 4-5 tundi. Päris pikk periood ikkagi, mis katla kütmisega tegeleda tuleb. Samas asi on ikkagi automaatne, viskad puud sisse ja jälgid mängu. Tahkeküttekatel tuleb ühendada oma kesküttesüsteemi ja ka ioonküttesüsteem. Mõlema süsteemi puhul peab olema vesiküttesüsteem ehk veetorustik. Ioonkatelt saab kombineerida, nt kütta ka tarbimisvett või vesipõrandakütet. Mõlemad on keskküttekatlad.

Internetiturundus nõuab väga palju pühendumist, aga saab näha varsti, kuidas Google selle töö "vastu võtab" ja mis kohad see Google TOP-is positsioneerib.

Vaata lähemalt uhiuut veebilehte: Katlad Keskküttekatlad

kolmapäev, 11. august 2010

Kristlik: Ordinary World

Kuulasin just kristlikku hitt-raadiot Christian top 40 ja meeldivaks üllatuseks oli topis üks igivana hitt "Ordinary World".

Simon Le Bon kirjutas selle omal ajal ansamblile Duran Duran. See oli väga kuum sõna! Mida mängiti söögi alla ja söögi peale nõuka aja lõpus, kui ma ei eksi, siis aastal 1988. või 89. Duran Duran oli üldse väga kuum. Mulle meeldib see stiil ikka veel.

Sellegi poolest oli see lugu ka RED esituses väga tip-top versioon ja täiesti arusaadav, miks see jõudis top 40 hulka. Mulle see meeldib. Red on selle pannud oma uuele 2010. a albumile: Innocence And Instinct.

Aga vaadake videoklippi ja meenutage häid aegu ;)Ps. YouTube leiate mitmeid klippe sellest hitist ka RED esituses võivad olla mõned sellest parema helikvaliteediga, mida mina lisasin blogis.

Wilkerson: peame tõusma Püha Vaimu väes

Enne kui Davidist, siis paar mõtet iseendast ja meist! Davidi post järgneb, paikneb all.


Mulle on sageli öeldud, et
  • "Kuule, sa siin kirjutad selliseid vägevaid asju mida kõike teha, aga kas see on ikka võimalik?"
  • "Kas sul on vägi ja meelevald?"
  • "Kus on su viljad?"
  • "Miks sa tänaval ei kuuluta?"
  • "Kas see sõna, mida sa õpetad, kas sa ise ka selle järgi elad?" jt - väljakutsuvaid küsimusi.
Küsimused meelevallast.

Aga mind on õpetatud järgima Jeesust.

Piibel kirjutab kuidas seda teha. Küsimus meelevallast on igivana a´la "kes sa selline üldse oled" et sa selliseid asju õpetad inimestele? Kus sa said selle väe? Miks meie sinu meelevalla saamistest midagi ei tea?

Ja kui Jeesus oli pühakotta tulnud ja õpetas, astusid ülempreestrid ja rahvavanemad tema juurde ja ütlesid: "Millise meelevallaga sa seda kõike teed? Ja kes on sulle andnud selle meelevalla?" (Mt 21:23).

Küsimus polnud selles, et Jeesusel ei olnud meelevalda. Vaid selles, miks see meelevald ei ole saadud variseride (nt käte pealepanemise) kaudu. Miks "meie ei tea" sellest, kust sa selle said?

Kuid meile on antud kogu meelevald, seista rästikute peal - KARTMATULT - usus. Kahte pidi mõtlemata - ilma KAHTLEMATA! Panna vastu kuradile ja tema inglite väehulkadele ja kuulutada evangeeliumi, kõikide vahendite ja andide ja võimalustega, mis meie kätte on Jumal andnud. Seda tean mina. Nii usun mina.

"Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsu olen ma saanud oma Isalt" ütles Jeesus (Jh 10:18).

Ja Jeesus kutsus oma kaksteist jüngrit enese juurde ning andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust. (Mt 10:1) Ja Jeesus läkitas nad välja, andis neile ülesanded. Ta andis meelevalla veel ammu enne seda, kui nad said Püha Vaimu. Ja ütles: minnes kuulutage: Taevariik on lähedal! Nad tegutsesid Jumala nimel. Rahvahulgad kartsid ja ülistasid Jumalat, kes annab inimestele sellise meelevalla, kirjutab piibel Mt 9:18.

Ja Jeesus ütles neile: "Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule! Mt 16:18. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse (Jh 1:12).

Meelevald on kõigile, kes Jeesuse vastu võtavad. Mina olen tema vastu võtnud. Meil on õigus paluda Isa ees mida iganes meil vaja on "Jeesuse nimel". Jumal andis Jeesuse kätte kõik ja Jeesuse nimi on parim garantii! Isa juurde me saame Jeesuse tõttu. Meelevald on meil Jeesuse tõttu. Meil on õigus Isa ees meelde tuletada Jeesust. Ta ei saa seda mitte arvestada. Selle meelevallaga ma kuulutan kuradile lüüasaamist! Lahing on juba läbi. Võit on käes. Minu elu on veel ees, aga Jeesus võitis ära kurja. Meil on sama vägi ja meelevald.

Võibolla sa ei tea, et sa oled Jumala esindaja, kes Jeesuse nimel esindab Taevariiki siin - eestimaal, siis võta seda teadmiseks - ja võta vastu ka meelevald. See on sul olemas. See on sinu identiteet. Aga kui sa seda õigust ei kasuta, siis mitte keegi ei tea mitte midagi sulle antud meelevallast ja Püha Vaimu väest. Sul võib olla koolitunnistus, aga kui sa seda ei ütle oma tööandjale - ei kasuta seda, siis ta ei tea seda arvesse võtta. Ometi on sul see koolitunnitsus, mis annab sulle õigused. Kasuta oma meelevalda!

Aga David kirjutab täna:

---

MITTE IIALGI KARTES

Elades ja käies Vaimus oled sa pidevalt deemonlike jõudude sihtmärgiks ja nende poolt tagakiusatav. Kuid sa ei pea tundma hirmu ühegi deemonliku väe ees mitte kusagil ega iial!

Paulus oli pidevalt kiusatud deemonlike vägede poolt. Ta oli kuulutamas Pafose saarel, kui deemonid püüdsid sisse sõita: "Seal leidsid nad ühe juudi nõia ning valeprohveti nimega Barjeesus...kes pani vastu...püüdes maavalitsejat usust eemale pöörata." (Apostlite teod 13:6-8)

Barjeesus tähendab "Jeesuse poega" või "valguse inglit". Antud kontekstis oli see Saatan ise, kes püüdis Paulusele vastu seista. Kuid Püha Vaim tõusis esile apostli sees: "Aga Saulus...täis Püha Vaimu...ütles: "Oh sa kuradi poeg, täis kõiksugu kavalust ja kõiksugu kelmust, kõige õiguse vaenlane, kas sa ei lakka Issanda sirgeid teid väänamast? Ja nüüd, vaata, Issanda käsi tuleb su peale ja sa jääd pimedaks ega näe päikest tükil ajal!" Ja otsekohe langes Elümase üle pimedus ning ringi tammudes otsis ta talutajaid. Kui maavalitseja nägi, mis juhtus, hakkas ta uskuma, olles hämmastunud Issanda õpetusest." (Apostlite teod 13:9-12)

Paulus, olles täidetud Püha Vaimuga, purustas kõik pimeduse väed!

Sellest ainuüksi ei piisa, et sa kurvastad Saatana kiusamiste pärast! Apostlite tegude 16-ndas peatükis Paulus samuti kurvastas, mis tegelikult tähendas "häiritud olekut, rahutust". Ta lasi sel kesta üsna mitu päeva, kuni Püha Vaim tõusis ta sees ja ta käratas deemonlikele jõududele: "Nüüd aitab – küllalt! Jeesuse nimel - kaduge siit!" (vt. Apostlite teod 16:16-18)

Armsad, me nõustume liiga palju võtma vastu Saatanalt! Kuid varem või hiljem saabub aeg, kus ka meie peame tõusma Püha Vaimu väes ja ütlema: "Siit maalt ja küllalt! Ma käsin sind Jeesuse nimel – lase jalga!"

Kui sina võtad meelevalla ja käsid deemonitel kaduda, tõuseb Saatan su vastu kogu oma varustusega. Kohe peale seda, kui Paulus oli ajanud kurjad vaimud välja tolle vaevatud tüdruku seest Apostlite tegude 16:16-18, hakkas Saatan tegutsema. Ta õhutas kohu rahva Pauluse ja Siilase vastu ning korraga olid nad keset suuri raskusi.

Linna isandad lasid nad läbi peksta ja vangikongi heita. Ja iga piitshoobiga nende selgadel võin ma kuulda saatana häält, mis ütleb: "Nii et sa arvad end selle lahingu võitnud olevat? Sa arvad, et oled võimeline minu deemoneid välja ajama ja võtma meelevalda minu üle?"

Kuid kurat ei tundunud teadvat, et mida enam sa peksad Jumala sulast, kes käib Pühas Vaimus, seda enam kiitust sa temast välja peksad. Kui sa uputad ta raskustesse ja aheldad ta probleemide ning murede külge, laulab tema hoopis kiitust ja ülistust!

"Kesköö paiku Paulus ja Siilas palvetasid ja laulsid Jumalat kiites, ning vangid kuulasid neid." (Ap.16:25)

Kui me tahame käia Vaimus, peame me ka uskuma, et Jumal on võimeline meid üleloomulikult vabastama igast Saatana sidumisest. Vahet pole, kui Jumal peaks selle tarvis kasvõi maavärina esile kutsuma, sest see on just see, mida Ta Pauluse heaks tegi: "Aga äkitselt sündis nii suur maavärisemine, et vangihoone alused vappusid. Ja otsekohe avanesid kõik uksed ja kõikide köidikud pääsesid valla." (Ap.16:26)

Saatan püüab tuua su ellu kõige hirmuäratavama kiusatuse või katsumuse, millega sa eales oled silmitsi seisnud, sest ta tahab suruda sind süütunde ja hukkamõistu alla, kus sa lahkad end ribadeks. Kallis Jumala püha – sa pead tõusma Vaimus ja tõstma oma pilgu kõigilt oma olukordadelt ja ahelailt. Ära püüa kõike oma mõistusega aru saada, aga lihtsalt kiida ja ülista Jumalat, sest siis Ta kannab hoolt sinu vabastamise eest!

11. august 2010
David Wilkerson

Lisaks lugemist: Kas sul on vägi ja meelevald?

teisipäev, 10. august 2010

Michael W. Smith: I Am free

Võida iga nädal jätsiraha 250 kr

Tasuta turundus ja internetiturundus kodulehel algas kampaania, kus saab võita uue kodulehe ja iga nädal jätsiraha 250 krooni!
Vaata lisaks: Sõbrakampaania

pühapäev, 8. august 2010

moskvalaste elu

Moskva tulekahju otseselt ju ei puuduta meid, aga huvi pakub see teema ikkagi, kuidas suurriik asjaga tegeleb ja mida inimeste heaks tehakse.

Siit kaugel vaadates paistavad asjad läbi meedia kuidagi pealiskaudsed, teine asi oleks kohal olla ja ise oma silmaga näha ja elada nende inimeste keskel. Sellele vaatamata oli huvitav lugeda nõuandeid, mida inimesed jagavad ja selle juures mõni nipp on päris uudne ja üllatav.

Kuna vingukaasi tase on muutunud eluohtlikult kõrgeks, siis see on väga murettekitav. Väidetavalt peitub suurim oht õhus levivates osakestes, mis on ligi 10 mikroni suurused ja ohustavad hingamisteede kaudu inimeste tervist, kuna nendest on raske vabaneda. Nende kuhjudes võib inimese eluiga lüheneda. Ka vingukaasi sisaldus on tõusnud üle lubatud normi 6,5 kordselt! Ning arstid soovitavad keskpäeval välja mitte minna.

Aga asi pole üksnes vingukaasis, turba põlengust õhus levivates osakestes. Moskvas on ka tavapärasest kuumem ilm, mis panem higistama. Kui ma vaatan termomeetrit, siis toas on hetkel + 25, aga õues näitab termomeeter varjus + 36 ja päikese käes + 41. Olen lõuna ajal juba mitmel korral käinud jahutamas külma veega, aga organism ikkagi higistab. Mille käigus väljuvad soolad. Moskva arstid soovitavad sel puhul juua palju mineraalvett, hapendatud piimatooteid ja mahlu. Vee joomine ei olnud mingi uudis. Aga hapendatud piimatooted, seda pole proovinud. Aga proovin ära. Proovige samuti!

Aga moskvalased on väga leidlikud! Nad on mõelnud välja nipi, kuidas käepäraste vahenditega puhastada toas õhku.

Selleks tuleb kasutada tolmuimejat. Eemaldada kaas ja õhku sisse imev osa katta märja lapiga. Ja kuna lapp kuivab kiiresti sellises tingimuses, siis soovitatakse lapi üks ots pista veekaussi. Kui nüüd tolmuimeja käivitada, siis pidavat ving kaduma toast minutite jooksul.

Ei tea, pole proovinud, aga seda võib vaja minna küll. Näiteks kui kellegil on ahjuküttega maja või korter ja aknaid lahti teha ei saa, siis tasub igal juhul asja proovida. Tolmuimeja käima ja õhk puhtaks!

Meenub veel selline nipp, mida kunagi lapsepõlves õpetati, et kui kodust on vaja kauemaks ära minna, et kuidas siis teha nii, et lilled ära ei kuivaks. Siis tuli lillepoti panna märg riie ja teine riide ots veekaussi. sellisel viisil peaks muld jääma niiskeks seni, kuni kausis või purgis vett on. Tasub jälle proovida. Kas töötab.

Kui keegi vene keelt oskab, siis saab siit lugeda moskvalaste elust.

Igal juhul mõelge moskvalaste peale. Palvetage nende eest!

Jääge terveks!

Interneti nipimehed

Internetiturunduses saab valida väga paljude koolituste vahel ja vaadates nende sisu jääb mulje, et enamus neist koolitajatest väidavad, kui te nende koolituse läbite, no siis te olete internetis edukas ja äri läheb paremini kui kunagi varem!

Mis tegelikult toimub?

Inimeste tähelepanu juhitakse osavalt kõrvale kõikvõimalike turundusnippide külvamisega, mis tegelikult teid ei aita, kui teil ei ole korras kodulehe põhiasjad.

Algajad meelitatakse kõikvõimalike silmipimestavate lubatuste, graafika, tasuta juhendite, edevate nõksudega, mida teile jagadakse nagu varukast tuleb. Peaasi et te mõtlema ei hakka ja ei esita küsimusi.

Koolitajad on minetanud koolituse mõtte ja taseme. Koolitajad on kui odavad müügimehed. Paljude puhul pakutakse tasuta "proovida" nagu turukaupmehed hapendatud kurki.

Kui neid kursusi lähemalt uurida, siis tuleb möönda, et neil on oma iva sees. Aga teie jaoks need enamasti tööle ei hakka. See ei tähenda, et need nõksud ei tööta koolitajate puhul, kuna nende kodulehe alus on ehitatud asjakohaselt ja olulised komponendid paigas. Teie kodulehel aga jamad sees. Mis ei vasta turunduse põhimõtetele. Nii ei ole teil kasu ka nipimeeste silmipimestavatest koolitustest, mis lubavad kokku pudrumäed.

Vaatasin internetis ringi ja ega ma ei leidnudki kodulehe ja interneti baaskoolitust. Tundub et koolitajad on nii prohvid, et tegelikult neid inimeste koolitamine ei huvita, aga neid huvitab teie raha. Teile ei öelda, et tegelikult teie kodulehel seda koolituse materjali rakendada ei saa. Kindlasti mitte enne, kui te olete koolituse läbinud. Siis tuleb välja, et teie koduleht on jama, millega teil midagi tarka peale hakata ei olegi. Sageli on odavam uus teha kui vana kodulehte remontida.

Loodus ei salli tühja kohta ja turul kehtib sama põhimõte. Panin üles tasuta lugemiseks baaskursuse: Internetiturunduse koolitus. Kui asja vastu huvi, uurige ja saate ülevaate internetiturundusest ja suudate analüüsida oma kodulehe olukorda. Loengu materjali saate soovi korral alla laadida ja ka välja printida.

Hääd uurimist!

reede, 6. august 2010

Ütle iseendale: Jumal armastab mind!

Kuna ma olen siia postitanud üsna regulaarselt David Wilkersoni mõtteid, siis mõni võib arvata, et see blogi on Wilkersoni kloon, kuid see pole nii. Mida aeg edasi, seda enam ma tajun, kuidas mu mõtteviis ühtib Davidi mõttemaailmaga. Nagu Joonatan ja Taavet olid hingesõbrad (filia). Piibel kirjutab Taaveti ja Joonatani armastusest: "Joonatani hing nagu ühte köidetud Taaveti hingega ja Joonatan armastas teda nagu oma hinge" 1Sm 18:1. Seda fiilingut tajun ma Davidi suhtes. Ma armastan Davidit nagu oma hinge. Mul on temaga nagu üks hing. Imelik, kas pole?

Ka täna lugesin Davidi mõtteid ja pidin taas tunnistama oma vaimus, et ma mõistan teda 100%. Mu mõtted on samad. See rõõmustab mind! Vajan minagi vaimulikku kinnitust ja David teeb seda oma sõnumitega. Mu hing vaid ülistadab Issandat! Au Jumalale selle eest! Tänu Püha Vaimule, kes meis elab. Kes elab Davidi ihus ja sama Vaim elab ka minus. Võimas!

Jumal on agape. Jumal on suur.

Aga tänane mõte? See on siis alljärgnev. Ma tean palju neid, kes agape armastuse vastu eksivad. Aga ma loodan, et Jumal on ka neile armuline ja Püha Vaim avab nende mõistuse ja südame aru saama, milline on armastuse laius ja pikkus, kõrgus ja sügavus. Issand on hea!

Ta armastab mind. Mulle meeldib öelda, et "Jumal armastab mind". Ja kes mind tunnevad, siis need teavad, et ma sageli oma teenistuste juhatamise ajal palun inimesi, et nad isenedale seda ütleksid. Ma näen vaimus, et nad ei taha seda teha. Aga Jumal tahab seda. Jumal tahab, et iga kristlane suudaks ennast armastada. Sest kuidas te armastate vaenlast, kui te ei suuda armastada iseennast!? Sellist silmakirjalikkust näeb iga päev kirikutes. See kurvastab mind. Kurvastab Püha Vaimu. Inimesed ei ole avatud Püha Vaimu armastusele ja teenimisele, aga milleks Jumal Vaimu välja valas? Inimesed on kangekaelsed ja vihkavad iseennast. Vihkavad iga apsu eest. Aga teevad näo, et nad armastavad teisi. See on läbi nähtav ja halb. Uhkus. Varjatud ülbus. Aga Jumala Püha Vaim on kannatlik, ega anna alla, nagu mõned arvavad, et Püha Vaim kurvastub ja "laseb jalga". Ei lase! Püha Vaim on tugevam!!!

Püha Vaim on palju tugevam, kui mis tahes meie nõrkus või ülbus või upsakus või patt või ahvatlus.

Ta puudutab minu südant ka praegu, kui ma kirjutan seda sõnumit. Te ei näe seda, mida ma tunnen siinpool arvutit, aga Jumal teab. Ja ma tean, et Jumal armastab mind. Ma suudan seda öelda iseendale. Ma usun seda. See ei ole lihtsalt fraas. Ma mõtlen tõsiselt.

Samamoodi ütle ka oma lähedastele, kes seda ei tea. Ütle neile: "Ütle endale, Jumal armastab sind!"

Ütle seda ka iseendale ja proovi, vaata mis juhtub. Mida sa tunned. Jumal tunneb sellest head meelt. Jeesusel on sellest hea meel, kui sa seda teed, sest Jeesus armastab oma Pruuti. Mks siis pruut ei peaks iseenaast armastama! Jumal on agape.

David Wilkerson kirjutab:

***

JUMAL ARMASTAB SIND!

Mittearusaamine väitest "Jumal armastab sind!" on miski, milles paljud usklikud Jumalale pettumust valmistavad. Nad on ikka ja jälle valmis kogema hukkamõistu oma pattude ja läbikukkumiste eest, kuid nad ei luba Püha Vaimul tulla ja ujutada end üle Isa armastusega.

Käsumeelsele usklikule meeldib elada hukkamõistu all. Ta pole iialgi mõistnud Jumala armastust ega lubanud Püha Vaimul puudutada selle armastusega oma hinge.

Me oleme õpetanud Times Square'i koguduses, et õige inimene – tõeline Kristuse armastaja – ei pane pahaks korrigeerimist. Ta lubab rahumeeli Pühal Vaimul paljastada oma varjatud patte ja uskmatust, sest mida rohkem ta tegeleb oma patuga, seda rõõmsamaks ja vabamaks ta muutub.

Samas näen ma aga paljude kristlaste hulgas suhtumist, mis ütleb: "Mõista aga kohut mu üle, Issand – süüdista mind, sõitle mind!" Taolisel suhtumisel pole midagi ühist tõelise patu tunnetusega. Säärane suhtumine kumab läbi väga paljudest vastustest, mida inimesed saadavad mu päevasõnade peale. Kui ma olen kirjutanud mõne sõnumi, mis otsekui pakatab kohtumõistmisest, saan ma väga palju julgustavaid ja kinnitavaid reaktsioone.

Kui ma aga jagan Jeesuse armastusest ja õrnusest, saan ma selliseid kirju nagu: "Te olete lakanud tõde kuulutamast!" mis teisisõnu tähendab otsekui inimeste väidet, et: "Kui te ei noomi, siis järelikult kõik teie poolt öeldu ei saa olla evangeelium." Taolised usklikud ei ole mitte kunagi saanud osa Püha Vaimu tõelisest armastuse missioonist.

See on valdkond, kus on tarvis õppida käima Vaimus ja mitte oma tunnetele tuginedes! Vaimus kõndimine tähendab lubada Pühal Vaimul teha meie elus kõike, milleks Ta saadeti. Mis omakorda aga tähendab seda, et sa laseksid Tal just nüüd ja praegu täita oma südame ülevoolava Jumala armastusega. "...sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud." (Roomlastele 5:5)

Jesaja ütles: "Otsekui trööstiks teid ema, nõnda trööstin ma teid - ja teid trööstitakse Jeruusalemmas." (Jesaja 66:13). Jesaja kirjutas põikpäisele Jumala rahvale, kes "käis taganejana omaenese südame teed." (Jesaja 57:17)

Ütle mulle – kui kauaks jagub ühel õpetajal kannatlikkust õpilase suhtes, kes on jonnakas ja põikpäine ning keeldub vastu võtmast head nõu? Mitte kauaks! Kuid prohvet Jesaja kasutab ühte tähendusrikkaimat näidet kogu inimkonna jaoks, mis üldse võib olla – ema armastust oma lapse vastu – näidates meile sellega midagi Isa armastusest meie vastu.

Meie koguduses on üks ema, kes võtab terve päeva, et külastada oma poega osariigi teises otsas asuvas vanglas. Ta sõidab tunde bussiga, et veeta vaid hetke oma pojaga. Taoline ema vaatab kaugemale oma poja närusest vanglarüüst, nähes piina ja meeleheidet oma poja silmis, mis pilk pilgu järel surmab midagi ema sisemuses. Kuid ta ei hülga oma poega iialgi, sest lõppkokkuvõttes on see ju ikkagi tema poeg!

Ka Jumal armastab sind taolise armastusega ja Püha Vaim tahab, et sa teaksid seda! Ta lohutab meid, öeldes: "Oli kord aeg, mil sa andsid kõik, mis sul oli, Jeesusele. Sa pakkusid Talle oma armastust ja Tema armastab sind samuti. Seetõttu ei lase ka mina sul minna. Ta on saatnud mind tegema head tööd ja ma jätkan selle tegemist!"

Maailmas ei leidu ühtki teist nii tõelist lohutajat kui seda on Püha Vaim. Seetõttu on nii oluline, et sa laseksid Tal elada oma südames. Ainuüksi Tema võib sind asetada õhtul "sooja voodisse" ja täita su südame täiusliku rahuga. Ainult Tema suudab tuua sulle tõelist lohutust keset valu ja kurbust. Tema on see, kes kinnitab sulle, et: "Minu lohutus pole ajutine, vaid kestab igavesti!"

6. august 2010

David Wilkerson

***