kolmapäev, 7. juuli 2010

Püha Vaim annab jõu

Püha vaim annab jõu, aga mis tingimustel?

Püha Vaim annab jõu kui inimene usaldab oma vajadused Jumala kätte ja loodab Jumala peale.

Jumala peale lootmine tähendab usaldust, usaldada tema kõikvõimsust. Mõista, et inimese võimed on piiratud, aga Jumala võimalused algavad sealt, kus inimese võimed lõppevad. Siit saab alguse ka lootus. Milleks loota Jumala peale, kui inimene toetub oma osavusele ja võimetele? Jumalamees võib kaotada lootuse siis, kui ta ruttab Jumalast ette. Mees võib olla väga innukas, aga ta usaldus ei toetu Jumalale. Kui aga mees toetub Jumala peale, siis annab Püha Vaim üleloomuliku väe ja võidmise, kelle lähedus muudab mehe elu nii, et ta käib koos Jumalaga ja sellel on mõju. Juhul, kui ta usaldab KÕIK oma vajadused Jumala hoolde ja loodab Jumala peale. Sealt, kus lõppeb mehe tugevus, algab Jumala kõikvõimsus. Hea on loota kõikvõimsa Jumala peale. Tark usaldab Jumalat kõiges.

Lootmine = rahu. Rahu ei ole pabistamine ja närveerimine ning kõhklemine, et kas Jumal ikka teeb seda, mida mees loodab või mitte? Rahus võib mees jääda kindlaks, et Jumal on ustav ja lihtsalt olla rahulik ning hinges kiita Jumalat tema ustavuse eest. Oodata ja kiita (nautida) Jumala juhtimist. Jumala käes on kõik kontrolli all.

Jumala käes oli kontrolli all ka Peetruse salgamine 3 (!) korda. Peetruse pettumus oli Jumalale ette teada, kuid vajalik, sest läbi selle languse mõistis Peetrus, et tema liigne agarus ei ole usaldus ja usk. Peetrus nuttis kibedasti, kuid ta ei haletsenud ennast, vaid ta kurvastas oma teo tõttu. Tema ego sai pihta. See tuli asendada Kristusega. Kuid Jumalale meelepärane kurvastus toob pääste. Meeleparandus toob Püha Vaimu, kes kannab ja annab väe - võime mitte tormata Jumalast ettepoole, vaid käia koos Jumalaga - Tema Püha Vaimu väe abil.

Peetrus mõistis, et ta oli täielikult läbikukkunud.

Jumal lasi selle tulla heaks. Jumal pidi taluma mõnda aega Peetruse enesekindlust ja Jumala salgamist 3 korda. Kuid Jumal teadis, et see toob esile tõe. See tõi ka tarkuse, üleloomuliku mõistmise. Mõistmise, et inimene on kadunud hing ja ilma Jumalata meeletu - sõge. Kes siis ikka tahab tunnistada et ta rumal on! Kuid vägev on üksnes koos Jumalaga! Peetrus sai kibedasti nutta, ta oli kahtlemata innukaim jünger. Kuid ka innukas pidi langema põrmu. Kõik peavad langema. Kõik peavad põlvitama Jumala ees. Kõik peavad tunnistama oma kaduvust, tunnistama oma ego ja ponnistuste läbikukkumist. Alles pärast seda tuleb Jumal ligi oma väega ja puudutab inimest ning toimub üleloomulik muutus. Kui mees ei toetu enam enesekindlusele, vaid tunnistab, kust pärineb tema jõud ja tugevus. Püha Vaim on see isik, kes muudab inimese tugevaks nii, et ta ei soovi enam toetuda oma tarkusele ja jõule. Milleks!? Milleks ise sõdida oma puuduste ja vigadega, kui Jumalal on vägi ehk "rohi" selle vastu.

Püha Vaimu kohalolu muudab iga inimese võimsaks - Jumala meheks ja naiseks. Võimas on käia Jumala väes ja võidmises. Selle inimese juures hingevaenlane peab möönma oma läbikukkumist ja ta taandub kas just iseenesest, aga iga deemon teab et Kristus on kõikvõimas, tema töö lõpetatud ja Püha Vaimu vägi on Jumala enese kohalolek. Kõige suurem mõjuvõim! Kes julgeb seista elava Jumala ees. Kes jääb seisma Jumala Püha Vaimu väe mõju juures. Kõik deemonid taganevad selle juures ning toimub vabanemine. Püha Vaim vabastab ja tervendab.

Jeesus teeb inimese õigeks ja iga inimene võib olla usus kindel ja teada, et ta on puhas ja väärt kandma seda püha pitserit eneses ja levitama. Kui see nii poleks, ei oleks inimestes Püha Vaimu ja nad ei teaks midagi Püha Vaimu tugevusest ja väest. Kõik oleksid endiselt vaevatud ja koormatud ja inimestel poleks midagi muud kui vaid meeleheide. Aga Jumala armastus on valatud meie südamsse Püha Vaimu läbi. Meeleparandus toob kohale Püha Vaimu palju enamgi - inglidki. Jeesuski pidi selle eksami läbima kõrbes. Kui ta tagasi tuli, oli ta täis väge ja võidmist. Püha Vaim tuli nähtavalt tema peale ja Jumal ütles: see on minu armas Poeg. Just võidmine on see, mis muudab ja teeb avalikuks Jumala riigi. Jumala riik on õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus.

Tasub anda ennast Jumala kätte ja tasub meelt parandada kui Püha Vaim annab jõu!

Kommentaare ei ole: