kolmapäev, 28. juuli 2010

Warning

Varajane õun :)))

Foto: Margus Veisveer

Danger!
High voltage!


Sul on arvutiviirus? Palveta sobiva jumala poole

E24 avaldab artikli teemal: Kuidas kaitsta oma arvutit uue viiruse eest, mis ähvardab tühjendada Windows Exploreri kasutaja pangakonto. Pakub artikli lõpuks välja ka praktilised nipid kaitsmiseks, kuidas siis seda reaalselt teha saaks! Kuid üks nendest soovitustest on väga kummaline. Toon need nipid allpool ka ära.

Aga mul tekkis 4 punkti suhtes küsimus, kust inimene ikkagi teab, millise viiruse puhul kuhu oleks õige palvetada?

Kuna sellele vastust artiklis ei ole, siis peab igaüks isikliku katse eksituse meetodi abil uue viiruse läbi testima. Et siis milline jumal pakub abi ja milline ei tegele selle uue viirusega, kes armastab teie pangakonto mammonat.

Mina tean seda, et Jeesus on Issand. Aga kas tema Püha Vaim tahab olla elutus asjas nagu näiteks sülearvuti? Inimeses küll - ta tahab elada, nagu näiteks mina või sina, kes sa seda postitust loed.

Hiljuti puutusin kokku ühe troojaga, kes oli ennast ühe arvuti süsteemi mõnusalt sisse seadnud ega kavatsenudki sealt kustuda vaatamata tõrjeprogrammidega skanneerimisele. Tuli plats puhtaks lüüa! Minul küll nii suurt usku ei olnud, et palvetamise abil viirusest vabaneda. Abiks on ikkagi IT-spetsialist ;)

E24 arvates, kodustel kasutajatel on väga vähe alternatiive:

  • keelata ikoonide näitamine (Microsofti poolt pakutud tööriista abil)
  • administratori õigustes arvuti kasutamise limiteerimine
  • viirustõrje koos pideva uuendamisega
  • palvetamine sobiva jumala poole
  • alternatiivsed operatsioonisüsteemid

Aga mida ma soovitan?
  • Kasutage Mozilla Firefox brouserit, see on palju turvalisem, see on kirjutatud nn vabakoodiga, kus kõik maailma targad kes tahavad, saavad selle arendamisel kaasa lüüa ja asi ongi palju turvalisem. See on ka palju kiirem programm kui IE.
  • Ostke tasuline viirusetõrje!!! Odavam tuleb osta 30-50 UDS eest litsents aastaks ja panna peale veebikaitse, kui loota tasuta versiooni peale ja siis iga viiruse avastamisel maksta kinni IT-spetsialisti töötunnid, mis tal kulub selle eemaldamiseks, kuna programmid on jõuetud.
Muidugi on tore IT rahvale tööd pakkuda, aga kõigil on MASU aeg! Kõigil tuleb leib lauale raskelt. Seetõttu, kui te soovite säästa, siis kasutage tasulist programmi, mis kaitseb ka internetis levivate viiruste ja ohtude eest.

Näiteks Avira ja NOD32 on päris head, aga Avast jääb nõrgaks. Norton teeb arvuti aeglaseks, võtab palju ressurssi. Ma vist olen paljud tuntud progammid ära proovinud ... Kui keegi tahab küsida, siis kirjutage mulle e-post. Aga moodsad viirused ei kustuta enam teie faile ega riku ketast, otse vastupidi, nad soovivad teie arvutit kasutada ja hangivat teie kohta infot, seda püsivalt. Neil on võime paljuneda ja sageli te ei märka üldse, et teid jälgitakse või kopeeritakse teie infot või salvestatakse teie ajalugu. Info maksab!

Kui te olete veebilehitseja ära vahetanud ja seadistanud ka uue tasulise viirusetõrje, siis nüüd palvetage, et te ei satuks kiusatusse. Ütleks nii: alistuge Jumalale, pange vastu klikkimisele, siis ta põgeneb teie juurest!

Wilkerson: sa vajad Püha Vaimu

Mõned meist on olnud päästetud mitmeid aastaid, mõned võib-olla ainult aasta ja teised kõigest mõned kuud või nädalad. Olla päästetud patust on võrratu! Kõik vana on möödas ja uus on sündinud, mistõttu mul on südamest hea meel, et sa oled päästetud!

Kuid selleks, et olla meie Issanda Jeesuse Kristuse teenistuses üks tubli sõdur, ei piisa vaid päästest. Su jaoks on nii palju enamat valmis pandud ja see on see, et sa pead saama ristitud Püha Vaimuga!

Pauluse ajal oli teatud usklikke, kes isegi ei teadnud, et Püha Vaim on olemas. Apostlite 19:2 on öeldud: "...ta küsis neilt: "Kas te võtsite vastu Püha Vaimu, kui te saite usklikuks?" Nemad aga vastasid: "Me ei ole kuulnudki, et Püha Vaim on." Need inimesed olid küll päästetud, kuid on ilmselge, et nad ei olnud ristitud ega täidetud Püha Vaimuga.

Mina usun, et meie päästmine sünnib tänu Püha Vaimu väele ja tööle. Kuid Piibel ütleb, et lisaks sellele on veel olemas ka ristimine, täitmine ja omaks võtmine, mis samuti sünnivad läbi Püha Vaimu.

Jeesuski ei saatnud oma jüngreid ja järgijaid maailma keskele enne, kui need olid saanud ristitud Püha Vaimuga. On selge, et Ta jüngrid olid puhtad südameilt. Neil oli usku, et tervendada haigeid ja ajada välja kurje vaime. Neil oli Issanda Sõna ja nad olid juba kuulutanud Kristusest, võites seeläbi uusi inimesi Jumalale. Nad olid tunnistajaiks Tema ülestõusmisele. Mida enamat nad oleksid veel võinud tahta? Nad olid valmis surema Jeesuse eest! Kas nende armastusest poleks olnud siis küll, et saata neid maailma keskele tegemaks Tema tööd?

Armsad, ühestki neist asjust polnud küllalt ja ilmselgelt oli olemas midagi enamat! "....vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni." (Apostlite teod 1:8)

Igatsed sa tegelikult ka Püha Vaimu järele? Tahaksid sa, et Ta langeks su üle ja ristiks sind oma tulega? Selleks pead sa olema veendunud, et see kõik on ka sinu jaoks. Sa pead jõudma punkti, kus sa mõistad, et sa pole mitte keegi, sul pole mitte midagi ja sa ei suuda teha mitte midagi ilma Püha Vaimu väe -ja juhtimiseta.

Sa pead teadma, et Ta endiselt langeb usklike peale, neid ristides ja nende ihusid iseenesele võites. "Aga Peetrus ütles neile: "Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal, meie Issand, enese juurde kutsub." (Apostlite teod 2:38-39)

Igal päeval ja hetkel saavad suured hulgad ristitud Püha Vaimuga. Nad on kuulnud seda tõotust kas Piiblist või kellegi poolt jutlustatuna, mistõttu nad on hüüdnud Jumala poole ja kuulutanud selle tõotuse ka enese omaks, saades seeläbi ristitud.

See ristimine on eriliselt mõeldud just nende jaoks, kes elavad viimseil päevil. "Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma Vaimust välja kõigi inimeste peale...ma valan neil päevil välja oma Vaimust..." (Apostlite teod 2:17-18). Ta on olemas just sinu jaoks, et Temalt paluda: "...kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!" (Luuka 11:13)

Jumal tahab, et sa elaksid ja käiksid Vaimus. Sa ei peaks jooksma mitte kellegi teise juurde selleks, et saada oma vajadused rahuldatud. Sind on kutsutud rääkima välja Jumala Sõna nõnda nagu Vaim sind juhib seda tegema ja asetama oma käsi haigete peale ning ajama välja deemoneid nõnda nagu apostlidki seda tegid. Meid kõiki on kutsutud olema tunnistajad, kes on täis Püha Vaimu ja väge.

26. juuli 2010

David Wilkerson

esmaspäev, 19. juuli 2010

Avatud taevas


Foto: Margus Veisveer

15. juulil kell 15 päeval avanes Sigulda linna kohal erakordne - taevalik vaatemäng!

neljapäev, 8. juuli 2010

Ebavõrdsed pooled liiklusõnnetuses

Vaata klippi, mis juhtub jalakäija, jalgratturi, mopeedijuhi või mootorratturiga juhul, kui ta põrkab kokku endast suuremaga sõiduauto või veoautoga.
Ohutut liiklemist ja inglite kaitset!

Rongi alla jäänud beebi jäi ellu

See aitas mind edasi

Jumal armastab sind keset su katsumusi. Tema enda Vaim on sind juhtinud sinna kõrbe. Kuid samas on Tema enda Poeg juba läinud sinu eel, mistõttu Ta teab täpselt, millest sa läbi lähed. Luba Tal siis viia lõpuni oma töö sinu sees, mille tulemusena sa oleksid veelgi enam sõltuv Temast ja usaldaksid Teda. Sest siis tuled sa sellest kõigest välja ühe kindla veendumuse – ja
jumaliku kaastunde – ning jõuga, et aidata teisi.

David Wilkerson

kolmapäev, 7. juuli 2010

Püha Vaim annab jõu

Püha vaim annab jõu, aga mis tingimustel?

Püha Vaim annab jõu kui inimene usaldab oma vajadused Jumala kätte ja loodab Jumala peale.

Jumala peale lootmine tähendab usaldust, usaldada tema kõikvõimsust. Mõista, et inimese võimed on piiratud, aga Jumala võimalused algavad sealt, kus inimese võimed lõppevad. Siit saab alguse ka lootus. Milleks loota Jumala peale, kui inimene toetub oma osavusele ja võimetele? Jumalamees võib kaotada lootuse siis, kui ta ruttab Jumalast ette. Mees võib olla väga innukas, aga ta usaldus ei toetu Jumalale. Kui aga mees toetub Jumala peale, siis annab Püha Vaim üleloomuliku väe ja võidmise, kelle lähedus muudab mehe elu nii, et ta käib koos Jumalaga ja sellel on mõju. Juhul, kui ta usaldab KÕIK oma vajadused Jumala hoolde ja loodab Jumala peale. Sealt, kus lõppeb mehe tugevus, algab Jumala kõikvõimsus. Hea on loota kõikvõimsa Jumala peale. Tark usaldab Jumalat kõiges.

Lootmine = rahu. Rahu ei ole pabistamine ja närveerimine ning kõhklemine, et kas Jumal ikka teeb seda, mida mees loodab või mitte? Rahus võib mees jääda kindlaks, et Jumal on ustav ja lihtsalt olla rahulik ning hinges kiita Jumalat tema ustavuse eest. Oodata ja kiita (nautida) Jumala juhtimist. Jumala käes on kõik kontrolli all.

Jumala käes oli kontrolli all ka Peetruse salgamine 3 (!) korda. Peetruse pettumus oli Jumalale ette teada, kuid vajalik, sest läbi selle languse mõistis Peetrus, et tema liigne agarus ei ole usaldus ja usk. Peetrus nuttis kibedasti, kuid ta ei haletsenud ennast, vaid ta kurvastas oma teo tõttu. Tema ego sai pihta. See tuli asendada Kristusega. Kuid Jumalale meelepärane kurvastus toob pääste. Meeleparandus toob Püha Vaimu, kes kannab ja annab väe - võime mitte tormata Jumalast ettepoole, vaid käia koos Jumalaga - Tema Püha Vaimu väe abil.

Peetrus mõistis, et ta oli täielikult läbikukkunud.

Jumal lasi selle tulla heaks. Jumal pidi taluma mõnda aega Peetruse enesekindlust ja Jumala salgamist 3 korda. Kuid Jumal teadis, et see toob esile tõe. See tõi ka tarkuse, üleloomuliku mõistmise. Mõistmise, et inimene on kadunud hing ja ilma Jumalata meeletu - sõge. Kes siis ikka tahab tunnistada et ta rumal on! Kuid vägev on üksnes koos Jumalaga! Peetrus sai kibedasti nutta, ta oli kahtlemata innukaim jünger. Kuid ka innukas pidi langema põrmu. Kõik peavad langema. Kõik peavad põlvitama Jumala ees. Kõik peavad tunnistama oma kaduvust, tunnistama oma ego ja ponnistuste läbikukkumist. Alles pärast seda tuleb Jumal ligi oma väega ja puudutab inimest ning toimub üleloomulik muutus. Kui mees ei toetu enam enesekindlusele, vaid tunnistab, kust pärineb tema jõud ja tugevus. Püha Vaim on see isik, kes muudab inimese tugevaks nii, et ta ei soovi enam toetuda oma tarkusele ja jõule. Milleks!? Milleks ise sõdida oma puuduste ja vigadega, kui Jumalal on vägi ehk "rohi" selle vastu.

Püha Vaimu kohalolu muudab iga inimese võimsaks - Jumala meheks ja naiseks. Võimas on käia Jumala väes ja võidmises. Selle inimese juures hingevaenlane peab möönma oma läbikukkumist ja ta taandub kas just iseenesest, aga iga deemon teab et Kristus on kõikvõimas, tema töö lõpetatud ja Püha Vaimu vägi on Jumala enese kohalolek. Kõige suurem mõjuvõim! Kes julgeb seista elava Jumala ees. Kes jääb seisma Jumala Püha Vaimu väe mõju juures. Kõik deemonid taganevad selle juures ning toimub vabanemine. Püha Vaim vabastab ja tervendab.

Jeesus teeb inimese õigeks ja iga inimene võib olla usus kindel ja teada, et ta on puhas ja väärt kandma seda püha pitserit eneses ja levitama. Kui see nii poleks, ei oleks inimestes Püha Vaimu ja nad ei teaks midagi Püha Vaimu tugevusest ja väest. Kõik oleksid endiselt vaevatud ja koormatud ja inimestel poleks midagi muud kui vaid meeleheide. Aga Jumala armastus on valatud meie südamsse Püha Vaimu läbi. Meeleparandus toob kohale Püha Vaimu palju enamgi - inglidki. Jeesuski pidi selle eksami läbima kõrbes. Kui ta tagasi tuli, oli ta täis väge ja võidmist. Püha Vaim tuli nähtavalt tema peale ja Jumal ütles: see on minu armas Poeg. Just võidmine on see, mis muudab ja teeb avalikuks Jumala riigi. Jumala riik on õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus.

Tasub anda ennast Jumala kätte ja tasub meelt parandada kui Püha Vaim annab jõu!

esmaspäev, 5. juuli 2010

Kui palju on kristlikul blogil lugejaid?

Kristlik Mõttevõra on aktiivselt tegutsenud alates märtsi kuust ja avaldanud 136. artiklit, enamus nendest kristliku sisuga. On seda palju või vähe, jäägu iga lugeja hinnata. Aga artiklite suur hulk pole olnud primaarne, pigem ikka kvaliteetne sisu kristlikust mõtteviisist ning vaatevinklist.

Nüüd aga pakume kristliku blogi lugejatele erakordsest võimalust - kiigata nö kristliku blogi telgitagusesse ja näha seda, mida tavaliselt hoitakse väga kiivalt saladuses - turunduses top secret! See on otse-loomulikult veebilehe statistika. Siinkohal avaldame Google Analyticsi andmed. Kliki pildil ja vaata seda suurelt.

Millistest riikidest loetakse Kristlik Mõttevõra blogi?2521 külastust on tulnud 27 riigist. Siinkohal lehvitame tervituseks meie sõpradele Austraaliast, Itaaliast ja Norrast, keda me loomulikult tunneme :) Palavad tervitused teile kõigile! Muide Lõuna-Eestis oli täna kell kolm viludas +30 C ja päikse käes näitas termomeeter +46 C kraadi sooja!!! (Facebookis on ka pildid sellest.) Eestimaale on jõudnud tõeline suvi. Hetkel on kell 21:13 ja õues sooja +26 C!


Külastused Eestist?Eestist on meil üle 2300 lugeja ja kuna Google registreerib statistikat 17 linnast, siis saamegi selle kohta ülevaate. Kristlikul Mõttevõral on lugejad üle kogu Eesti. Keskmiselt loetakse 2,6 artiklit ja viibitakse lehel 10 sekundit vähem kui 6 minutit. Tallinnast on krisltlikul blogil 1800 lugejat, Tartust 267 ja näiteks Võrust 21.

Keywords ehk märksõnad või võtmesõnad?Kristliku Mõttevõra blogisse on sisenetud otsingumootori vahendusel 710 korral ja selleks on kasutatud 408 otsingusõna või fraasi. Selle tulemusel loeti keskmiselt 2 artiklit ja veedeti blogis üle 3 minuti. Otsingusõna kristlik tõi blogisse külastusi 30 korral.

Kõiki tervitades!

reede, 2. juuli 2010

eestlase nahk maksab 6,8 milj

Euroopa Komisjoni HEATCO projekti arvutatud elu hindasid kasutatakse transpordiprojektide kulu-tulu analüüsides hindamaks, kuivõrd ehituse turvalisusesse investeerimine ära tasub. Euroopa Komisjon hindab eestlaste üksikelu väärtuseks 6,8 miljonit krooni, kusjuures keskmine eurooplane maksab 19,5 miljonit.Kõige lihtsamalt öeldes näitab elu hind, kui palju on ühiskond valmis raha välja käima, et ühe inimese surma edasi lükata.

Mis see siis tähendab?

Eestlane on nõus leppima ühe suure perekonna surmaga, kui samal ajal saab selle raha eest rohkem inimesi hariduse.

Küüniline, aga tõsi! Meedias on küll ja küll lugusid, kus inimene lastakse mõne haiguse tõttu lihtsalt ära surra, kuna riik ei leia isegi 100 000 krooni kallima ravimi ostmiseks, mis siis rääkida 6,8 miljonist. Samal ajal suunab riigi valitus ühiskonna veidruste peale sadu miljoneid. Kuid eestlase elu ei maksa midagi! "Null nuka peal" nagu mu vanaisa armastas öelda. See on tõsi. Eestlane on liiga kaua - mitu tuhat aastat võsas elanud, sel ajal kui eurooplased elasid tsiviliseeritud, rääkisid oma keeltes jne.

See on ka põhjus, miks mulle eestlane olla ei meeldi, eestlased on oma loomuse poolest küünilised pragmaatikud, kes kõike mõõdavad vaid rahas, seda on alati vähe. Norralased seevastu kulutaksid ühe norraka elu päästmiseks 51,7 miljonit, see on ligi 9 korda enam. Eestlane aga vaid 6,8 miljonit! Sellise teadmisega on öövastav elada - eestlane olla on "uhke" ja "hää"! On või?

Loe edasi, kui palju maksab eestlane siit

neljapäev, 1. juuli 2010

Mis põhjusel abielupaarid tülitsevad

Täna kirjutab portaal Tarbija24, et abielupaarid tülitsevad vaid kahel põhjusel, millest kirjutab portaal medicinenet.com.
  • Esiteks, tajutud ähvardus.
  • Teiseks, tajutud hooletussejätmine.
Minu arvates on need ühe ja sama medali kaks külge, mõlemad taanduvad suhtelmispsühholoogia keerdkäikudesse. Minu meelest saab need toodud põhjused välistada, kui abilelupaar teab psühholoogiast algtõdesid ning arvestab seda.

Abileupaarid tülitsevad tõepoolest vaid kahel põhjusel, kuid üks nendest on suhtlemise tasand, kus pole välistatud alatud võtted, nagu Singer Vinger ansambli laul ütleb: kodusõjas surma ei saa ... Tõepoolest, kodusõda on ainus sõda, mida võiks nimetada välksõjaks ja kus võidetakse vastastikku maalappe või lahinguid, kuid seda sõda pole võimalik võita. Vastasel korral lõpeb see lahkuminekuga.

Tegelikult on palju põhjuseid tülitsemiseks. Kuid näiteks abielurikkumine on niivõrd tõsine põhjus, mille puhul ei saa öelda, et pooled vaid tülitsevad. Asi on ikkagi tülitsemises. Erimeelsused, emotsioonid, ärritused, halb tuju jt.

Need 2 põhjust on ikkagi puhtalt suhtlemisraskused, mida aitaks vältida psühholoogia tundmine. Aga teiseks põhjuseks on materiaalsed erimeelsused ehk perekonna raha kasutamine ja prioriteedid. Ilma põhjuseta ei saa ju ähvardada ja ka hooletusse jätta. Naised tajuvad enamasti üksindust, meestel ajab sarve punasaks lihtsalt ähvardamine. Enamasti on ähvardused küll katteta, - võta ja jäta mängud, kuid positsiooniline surve teeb oma töö. See mõjub. Seevastu hooletusse jätmine, kus naine tajub, et mees ei panusta suhtesse piisavalt, või käitub nii, nagu elaks endiselt üksi, see viib rivist välja iga naise.

Enamasti tekivad abilelutülid tühjast-tähjast, mida siis vastavalt tujule krutitakse üles ja sageli üle vindi. Lahendused või nö vaherahud tulevad just nii kiiresti, kui kiiresti pooled teineteisega konstruktiivselt suhtlevad, analüüsivad ja pakuvad välja lahendusi. Kui seda ei tehta. Siis võib sama reha otsa komistada kasvõi 100 korda ja andestamine siin ei tööta.

Asi pole andestamises. Abielu on koostöö. Seetõttu ei saa paraku nõustuda artiklis toodud Baylori Ülikooli psühholoogiaprofessori Keith Sanfordi väitega, et piisab vaid andekspalumisest ja andeksandmisest. Ei piisa! Andekspalumisest algab läbirääkimine, analüüsimine ja vastastikku lahenduste pakkumine ja parima lahenduse leiutamine. Kui asi piirdub vaid andekspalumisega, siis tõenäoliselt asi kordub.

Siin ei tehta ka vahet, kas perekond on kristlik või sekulaarne. Ka kristlikus peres on abielutülid sagedased tulema ning põhjusteks ikka-seesama: suhtelmisrakused ja mammon ehk majandusraskused. Vahet ei ole. Kui psühholoogias puuduvad teadmised või raha napib, on ka tülid - kutsumata külalised ukse taga koputamas.