esmaspäev, 19. aprill 2010

Telekavabad aastad

"Kapitalismiohvrite Eest Seismise Ühing (KSEÜ) annab teada, et täna algas rahvusvaheline telekavaba nädal" teatas portaal Elu24. Siis mulle tundub, et tegelikult on see vaid üks võimalikest inforuumidest, millest kutustakse loobuma. Ma elan ilma telekata ja ei tunne sellest mitte mingit puudust. Otse vastupidi! Selle arvelt "tekib" väärtuslik aeg. Kui kõik tunnid kokku lugeda mida inimesed teleka taga ohverdavad meediaväljaandele, siis paljudel on see aeg pikem kui tööpäev. Telekas pälvib nende elus uskumatult suure osa ajast ja tähelepanust! Kas see osakaal on põhjendatud?

Inimesed on tuhandeid aastaid elanud ilma telekata ja elavad ka edaspidi. Ma ei näe mitte mingit põhjust, miks peaks teleka tagasi tooma (mul on telekas, kuid ma hoian seda kaugel). Teleka arvelt saab palju korda saata. Nii et kui keegi arvab, et igas kodus vaadatakse telekat, siis meil seda ei tehta. Samas mõnikord me vaatame saateid internetist, mõnikord erisaateid mõne sõbra telekast, kus juhtub, kuid telekas ei mahu meie pere päevakavva.

Elu24 kirjutab muuhulgas "probleem on selles, et niigi võtab inimene ebaproportsionaalselt suure osa informatsioonist vastu silmadega. Anname siis silmadele puhkust. Aga infot võiks selle nädalal jooksul ammutada näiteks raadiost."

Kas inimene sõltub telekast või raadiost, ma ei näe siin mitte mingit vahet. Küll aga arvan, et põhjus miks inimesed on sattunud infost sõltuvusse, seisneb selles, et nad arvavad, et kui nad jätavad mõne saate vahele, siis nad on ühiskonnast eemale jäänud. Nende peale vaadatekse viltu. Kuna nad ei tea teemas kaasa rääkida. Aga selline kartus on asjatu. Inimene ei peagi rääkima seda, mida see või mõni teine väitis ja ütles. Selle asemel võiks rääkida oma arvamusest. Ka kogu vajaliku info saab kätte igal ajal ja sobivas formaadis kui keegi vähegi seda tahab, näiteks internetist. Vahe on selles, et inimene sel juhul võtab aja ja töötleb infot valikuliselt, mitte ei ahmi kõike mis ette antakse. Kõigega pole võimalik kursis olla. Piisab kui inimene on kursis selle valdkonnaga, milles ta tegev on. Pidagem aega kalliks.

Kuivõrd telekavaba nädala üleskutse üks eesmärk oli anda puhkust silmadele, siis mina kutsun kõiki üles andma puhkust ajule! Mida see tähendab? Aga seda, et inimene ei pea ennast siduma tundideks lõputu infovoogude töötlemisega, vaid selle asemel anda puhkust mõistusele. Näiteks võib midagi ise luua mõne hobi korras. Miks oleks vaja ajule puhkust? Infot võiks selle nädala jooksul ammutada südamest. See tähendab olla vaimust juhitud.


Kui Emori uuringu andmetel vaatavad eestlased keskmiselt telekat 3 tundi päevas, siis kutsun ülesse inimesi olema vaimust juhitud 3 tundi päevas. Inimene kes püüab nädala jooksul olla südamest juhitud, peaks tegema pärisasju: suhtlema perekonnaliikmetega, rääkima lähedastega, palvetama üheskoos, rääkima ka sellest mida vaim nende südame vastu räägib ja oma igapäevaste asjade tegemisel pöörama tähelepanu ja arvestama senisest enam südamehäälega.

Kommentaare ei ole: