pühapäev, 28. märts 2010

Palmipuudepüha

Palmipuudepüha - pidulik sisenemine Jeruusalemma. Jeesus sõidab kuninglikult Jeruusalemma.

See oli Jeesuse 5. käik Jeruusalemma. (võttes arvesse Johannese evangeeliumi: 1. kord oli esimene paasapüha, 2. kord oli Nelipüha Jerusalemmas, 3. kord lehtmajadepüha, 4. kord templi pühitsemise püha)

Järgmisel päeval kuulis pühadeks kogunenud suur rahvahulk, et Jeesus tuleb Jeruusalemma, ja palmipuude oksi võttes läks rahvas välja talle vastu ja hüüdis: "Hoosanna! Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel, Iisraeli kuningas!"

Sündmus, mida Prohvet Sakarja oli ette ennustanud juba 500 aastat enne selle toimumist. Palmipuudepühal täitus ka prohvet Taanieli ettekuulutus (Tn 9:25).

Rooma paavst Pope Benedictus XVI.

Pühadeks ettevalmistatud palmipuude oksad.

Palmipuudepüha sündmus leidis aset pühapäeval, 5 päeva enne Kristuse risti löömist.

Kommentaare ei ole: