pühapäev, 28. veebruar 2010

Kummaline usk: Malta kirikute kellad

Täna on maailm lahti kõigile ja iga eestlane võib minna sinna, kuhu iganes süda kutsub. Inimesed reisivad ringi ja puutuvad kokku nähtuste ja esemetega, mille kohta võiks kokkuvõtvalt öelda: "Kummaline!" Tuleb välja et maailmas on palju kummalisi asju! Ka religioonis ja kristluses kohtab palju kummalist, mille otstarbekus või vajaduses tekib paratamatult küsimus: "Milleks seda vaja on?" Seoses sellega kuulutan avatuks sarja "Kummaline usk".

Sarja esimene teema: Malta kirikute kellad.

Igal pool kus te satute, kohtate kirikuid. Kohalikud väidavad, et Maltal on sama palju kirikuid kui aastas päevi. Ma isiklikult pole seda statistikat teinud, aga võib-olla tõesti. Kui aga nii, siis on see saareriik tõepoolest väga usklik.

Paljud nendest kirikutest on ehitatud väga suurejooneliselt (katedraalid), paljud neis asuvad teineteisele väga lähestikku ja tekib küsimus, miks nii. Kuid tänase postitusega tahan juhtida tähelepanu Malta kirikute kelladele.

Kui te tähelepanelikult vaatate, siis te märkate, et neid on kaks. Paremal ja vasakul pool.

Kui te aga veelgi tähelepanelikum olete, siis te märkate ka seda, et kellaaeg erineb. Esimene mõte käib peast läbi, et ehk siis üks näitab kohalikku aega ja teine näitab mõnda muud aega. Kuid see pole nii. Teine kellaaeg ei erine täisunni ega isegi pooltunni, vaid minutite poolest.


Üks aeg on alati õige. Teine aeg on alati vale. See pidavat olema selleks, et kurat oleks segaduses ja ta ei teaks, millal algab jumalateenistus!

Isa: poeg, sa ehk ei tunne mind

Armas poeg,

Sa ehk ei tunne mind, kuid mina tunnen sind ja tean sinust kõik (Ps 139:1). Ma tean, millal sa maha istud ja millal sa tõused (Ps 139:2). Kõik su teed on mulle tuttavad (Ps 193:3). Isegi su juuksekarvadki on kõik ära loetud (Mt 10:30). Sest sind on loodud minu näo järgi (1Ms 1:27). Minu sees sa elad ja liigud ja oled (Ap 17:28), sest sa oled minu sugu (Ap 17:28). Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind (Jr 1:5), ma valisin sind enne maailma rajamist (Ef 1:4). Sa ei ole juhus, sest iga su päev on kirjutatud minu raamatusse (Ps 139:16). Mina seadsin ettemääratud aja, millal sa sünnid ja kus sa elad (Ap 17:26). Sa oled nii imeliselt loodud (Ps 139:14). Ma kudusin sind su ema ihus (Ps 139:13) ja ma olen kandnud su eest hoolt emaihust alates (Ps 71:6). Need, kes ei tunne mind, on andnud minust väära pildi (Jh 8:43). Mina ei ole kauge ja vaenulik, vaid olen armastus (1Jh 4:16) ja mina tahan anda sulle oma armastuse (1Jh 3:1) lihtsalt selle tõttu, et sina oled minu laps ja mina olen sinu isa (1Jh3:1). Mina pakun sulle rohkem kui su maine isa kunagi suudaks sulle anda (Mt 7:11), sest mina olen täiuslik isa (Mt 5:48). Iga hea and, mille saad, tuleb minu käte kaudu (Jk 1:17), sest mina hoolitsen su eest ja täidan su vajadused (Mt 6:31-33). Minu plaan su tulevikuks on täis lootust (Jr 29:11), sest ma olen sind armastanud igavese armastusega (Jr 31:3). Minu mõtteid sinu suhtes on rohkem kui liiva mererannal (Ps 139:17-18) ja ma tunnen hõisates sinust rõõmu (Sf 3:17). Ma ei loobu kunagi tegemast sulle head (Jr 32:40). Ma tahan teha sinule head ja tunda sinust rõõmu kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest (Jr 32:41) ning tahan sulle ilmutada suuri ja imelisi asju (Jr 33:3)! Kui sa otsid mind kogu südamest, siis sa leiad mind (5Ms 4:29). Olgu sul rõõm minust ja mina annan sulle, mida su süda igatseb (Ps 37:4), sest mina olen see, kes olen andnud sulle need igatsused (Fi 2:13). Mina võin korda saata palju rohkem kui sa oskad mõeldagi (Ef 3:20), sest mina olen sinu suurim julgustaja (2Ts 2:16-17). Olen samuti see Isa, kes toetab sind raskustes (2Kr 1:3-4). Kui su süda on murtud, olen su ligi (Ps 34:19). Otsekui karjane hoiab oma karja, nii olen minagi kandnud sind süles oma südame lähedal (Js 40:11). Ühel päeval kuivatan mina su silmist kõik pisarad (Im 21:2-4). Olen sinu Isa ja armastan sind, nii nagu armastan oma poega Jeesust (Jh 17:23), sest Jeesuses on väljendunud minu armastus sinu vastu (Jh 17:26). Tema on täpne pilt minu olemusest (Hb 1:3). Ta tuli näitama, et olen sinu poolt ja mitte sinu vastu (Rm 8:31) ja jutustama sulle, et ma ei arvesta sinu üleastumisi (2Kr 5:18-19). Jeesus suri, et sina ja mina oleksime lepitatud (2Kr 5:18-19). Tema surm oli minu armastuse väljendus sinu suhtes (1Jh 4:10). Mina loobusin oma armsast pojast, et saada sinu armastust (Rm 8:31-32), ja miski ei saa sind enam lahutada minu armastusest (Rm 8:38-39). Tule tagasi koju ja kogu taevas tunneb sellest rõõmu (Lk 15:7)! Olen alati olnud Isa ja jään alati Isaks (Ef 3:14-15). Minu küsimus sulle on: kas tahad saada minu lapseks (Jh 1:12-13)!? Ma ootan sind …(Lk 15:11-32).

Armastuses, Sinu isa,
kõikvõimas Jumal

laupäev, 27. veebruar 2010

David Wilkerson: vähesed elavad koos Kristusega

David Wilkerson leiab, et vähe on neid, kes elavad tõelises liidus Kristusega. Kristuse kogudus on minetanud oma esialgse mõtte - olla maailma valgus. Kahjuks peame nõustuma, et see puudutab ka eestlasi ja Eesti kogudusi. Siinkohal lisan tema sõnumi täies mahus.NEIL OLI ELU JA VALGUS

Jeesuse Kristuse kogudus ei oma maailma silmis piisavalt autoriteeti seetõttu, et tal ei jagu piisavalt vaimsust.

Miks suhtuvad meie valitsusjuhid ja meedia nii üleolevalt ja sageli ka alandavalt kristlastesse? Miks on kogudus kaotanud kogu oma tähenduse ja eesmärgi maailma silmis? Miks on tänapäeva noored tõmmanud kristlusele täielikult vee peale otsekui millelegi, mis ei puutu üldse neisse?

Seda kõike seetõttu, et suuremas osas on kogudus kaotanud oma valguseks olemise mõtte. Kristus ei valitse meie ühiskonnas seetõttu, et Ta on kaotanud valitsuse meie endi eludes. Vaadates ringi jumalakojas, näen ma väheseid, kes elavad tõelises liidus Kristusega. Puudub igasugune osadus taevaga ja ainult vähesed jumalasulased on nõus loobuma maailma meetoditest ning usaldama Jumala juhtnööre. Me oleme kaotanud oma valguse, kuna oleme kaotanud elu Kristuses. Selleks, et Jumal võiks omada mingitki autoriteeti, peab Ta saama välja elatud oma pühendunud, sõnakuulelike astjate kaudu.

Mõelge Paabeli peale Nebukadnetsari valitsusajal. Paabeli näol oli tegu maailma võimsaima impeeriumiga, mille suhtes aga Taaniel kuulutas, et iga selle edukas kuningas saab kord alavääristatud ning kaotama oma võimu ja mõjujõu. Miks? Sest Nebukadnetsar ei olnud Paabeli tegelik valitseja ja tema impeeriumi vägi ei sõltunud kuldsest kujust, mille ta oli lasknud teha. Ei. Paabeli mõjuvõim oli tegelikult väikese hulga jumalakartlike meeste käes. See lähtus Issanda salajasest, taevalikust valitsusest, mida juhtis Taaniel koos kolme Heebrea mehega. Need mehed olid Jumala valitsevad astjad, sest nad tegutsesid taevases reaalsuses. Nad keeldusid võtmaks omaks midagi maailma süsteemist ja hoidsid veel enam Jumala ligi.

Kõige selle tulemusena tundsid ja teadsid need pühad mehed aegu ja võisid rääkida inimestele Jumala plaanidest ükskõik, mis ajahetkel. Nad olid otsekui eredalt säravad taevatähed oma rahva keskel, sest Jumala elu põles nende sees.

2 Kuningate raamatu 6-ndas peatükis võime me lugeda Süüria plaanidest minna sõtta Iisraeli vastu. Kogu selle konflikti vältel istus prohvet Eliisa kodus ja pidas osadust oma Issandaga. See mees esindas Jumala salajast valitsust, mille kaudu Ta sai valitseda väes ja meelevallas. Eliisa kuulis Jumalalt ja andis need sõnumid edasi Iisraeli kuningale, et hoiatada teda igast Süüria liigutusest, mida tolle sõjavägi oli tegemas.

Kui Süüria kuningas sai teada Eliisa hoiatavatest sõnumitest, piiras ta prohveti linna ümber terve pataljoni sõjaväelastega, kuid Jumal pimestas süürlasi, mille tulemusena sai Eliisa juhtida nad otse iisraellaste leeri, kus nad kõik kinni võeti. Ellisal oli valgus – ja ta teadis igat Saatana sammu – sest tal oli elu!

26.02.2010

David Wilkerson

Bono: Thank You Billy Graham!

Iiri rockansambli U2 laulja Bono ja Pat Boone, Le Ann Rimes, Larry King ja teised muusikud tänavad ja avaldavad austust evangelist Billy Graham´ile.


Eksklusiivne video! 20.02.2010Vaata ka: thank you Billy & friends

reede, 26. veebruar 2010

Ennäe, Kristus on siin!

Jeesus kuulutas ette suurt viletsust. Mõelge ise, millise kiirusega maailm areneb. Faktid räägivad iseenese eest! Kas sa teadsid ...Lõpuajad - siis on kitsas aeg!

Kuid Jeesus hoiatab, et vaadake, et keegi teid ei eksitaks. Sest paljud tulevad tema nime all öeldes "Mina olen Kristus!" ja eksitavad paljusid. Ta ütles, et kui te kuulete sõdadest, siis ärge ehmuge, see peab juhtuma, kuid veel ei ole lõpp käes. Rahvad tõusevad üksteise vastu ja on näljahädasid ja paiguti maavärinaid. Kuid see kõik on algus. Kristlasi hakatakse ahistama, neid tapetakse ja nad saavad kõikide vihaaluseks. Paljud neist reedavad üksteist. Paljud valeprohvetid eksitavad paljusid. Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus. Kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Evangeeliumi kuulutatakse kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp.

Ja siis tuleb suur ahistus. Millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iial. Kui keegi ütleb siis: "Ennäe, Kristus on siin!" siis ärge uskuge! Siis ilmuvad lagedale valekristused, valeprohvetud, kes kõik teevad suuri imesid, et eksitada paljusid ning eksitada ka kristlasi.

Sest otsekui välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on Jeesuse teine tulemine!See päev tuleb nagu varas öösel.

Kui öeldakse "Nüüd on rahu ja kindel olek", siis langeb äkiline hukatus. Aga kohe peale nende päevade ahistust pimeneb päike. Kuu ei anna enam kuma, meteoriidid kukuvad taevast. Kosmoses toimuvad apokalüptilised muutused.

Ja siis, need kes ülesvõtmisest maha jäid või kes ei uskunud, need näevad Jeesust pilvede peal tulemas väe ja suure kirkusega. Õnnis on see, kes elab üle 1335 päeva. Sest ärataganemisel toimub vägivalla saladus. Mitte miski ei takista enam kurjust. Headust pole. Kristlased on üles võetud. Keegi pole enam maailma valguseks. Need ei pääse, kes ei võta vastu tõe armastust, kellele meeldib ülekohus.

Aga need kes Jumalat armastavad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks neid tabada nagu varas. Kristlased on valguse lapsed. Valvake, sest täpset päeva ja tundi ei tea mitte keegi. Aga kui te näete kõike seda juhtumas, siis tundke ära, et Jeesuse teine tulek on lähedal. Palvetage kõigi inimeste pärast! Pidage vastu, kuni ta tuleb.

Hundil pole lambanahast kasu. Kuna ta ei suuda armastada. Seepärast kurjust aitab paljastada armastus, et tõel ja valel vahet teha. Käigem alati armastuses ja vaimus!

Mis on armastus? IV - Jumala armastuse olemus

“Me teame, et … terve maailm on kurja käes. Aga me teame, et Jumala Poeg on tulnud ja andnud meile mõistmise, et me tunneksime ära Tõelise. Ja meie oleme Tõelises, tema Pojas Jeesuses Kristuses. Seesama on tõeline Jumal ja igavene elu.”

Jumala armastuse olemus, nagu ütleb apostel Johannes, pole “mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid tema on armastanud meid ja läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.” “Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.”

Uskmatud ütlevad sageli: “Piiblis on palju ebatõenäolisi asju.” Ühele niisugusele uskmatule asjale me tahame ise vastata – kõik see, mida Jumal teeb, on uskmatu, üleloomulik, ebatõenäoline, kuid tõde.

Näiv uskmatus on seletatav sellega, et Kristuse armastus – Jumala armastus – ei mahu inimliku mõistuse kitsastesse raamidesse. Seepärast pole midagi imestada, kui apostel Paulus palvetab, et Jumal aitaks meil mõista “ning ära tunda Kristuse armastust” ja õpetaks meid täielikult Jumala Sõna usaldama.Paljude sajandite jooksul on saatan kergeusklikele inimestele sisendanud, et Jumal on julm, kättesaamatu ja ebaõiglane, et ta on täis püsivat viha ja halastamatult karistab patuseid. Ja kui Jumal kedagi armastab, siis Ta armastab ainult pühi, Tema tahte täitjaid, palverändureid, kloostrikasvandikke, askeete, kiidulaulude lauljaid, kes päästetakse kurnavate paastude, kummardamiste, palvete, karmide ebainimlike eluviiside, füüsiliste piinade ja normaalsest elust loobumise läbi.

Niisugune vale arusaam Jumalast on inimestes tapnud üldse igasuguse lootuse pääsemiseks ja Kristuse lunastustöö on muutunud praktiliselt kasutamist mitteomavaks, jõuetuks ja poolikuks.

Me teeme jämeda vea, kui mõõdame Jumala armastust langenud inimese maiste mõõdupuudega ja läheneme Temale inimese vaatevinklist.

Tavaliselt me armastame inimest selle ajani, kuni ta meie armastuse ära teenib, aga tarvitseb tal vaid kord meie ees eksida, kui meie suhted temaga järsult muutuvad. Kas mitte sama arusaam armastusest ei kanta inimeste poolt üle ka Jumala armastusele?

Juba nooruses vanemad õpetavad lastele, et kui nad teevad midagi Jumala tahte vastaselt, siis Jumal vihkab neid ja ilmtingimata karistab, samal ajal, kui Jumala Sõna õpetab lausa vastupidist. Sõna ütleb, et Jumal vihkab pattu, mida patune teeb, kuid samal ajal Ta armastab patust ja soovib et ta patust vabaneks. Niisiis – meie ja Jumala armastuse vahel on suur erinevus.

Rääkides Jumala armastusest, me peame alandlikult nõustuma, et me selle tunnetamises kaugele ei jõua. Jumala armastus inimese vastu on nagu ääretu ookean – suletud vaimulik aare, mis meie ettekujutusele ei allu.

neljapäev, 25. veebruar 2010

Miks sinu jüngrid ei paastu?

Johannese jüngritel ja variseridel oli tavaks paastuda. Nüüd tuldi ja öeldi Jeesusele: "Miks Johannese jüngrid ja variseride jüngrid paastuvad, aga sinu jüngrid ei paastu? Mk 2:18

Mida Jeesus pidas oluliseks? "Kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes!" Mt 6:16Kes aga arvab ennast puhta ja laitmatu, siis Jumala silmis on parem käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses.

Mis on armastus? III - Jumala armastus inimese vastu

“Kuidas Jumal armastab?”Jumala armastus inimese vastu

Armastust nii suurt kui merd ei saa mahutada elu kaldad.

Armastus sai maailma loomise aluseks. Piibel ütleb, et ilmaruum pole mitte tekkinud mõne füüsikaseaduse tulemusena, vaid Jumala armastuse tagajärjel. Armastus ei ela mitte enesele, vaid teiste jaoks. Ta ei otsi hüve mitte enesele, vaid teisele. Selle vaimuliku seaduse jõul oli nähtava maailma tekkimine Jumala võrratu armastuse poolt ette dikteeritud Tema ainusündinud Pojale: “Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu … kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas.”

Tema, armastuse Jumal, “kui ta veel ei olnud teinud maad ega maastiku , ei maailma esimest tolmukübetki” ilmaruumis, “sest tema ütles, ja nõnda see sai; tema käskis ja see tuli esile.” “Sina, Issand, oled alguses rajanud maa ja taevad on su kätetöö. Need hävivad, aga sina jääd seisma, kõik nad kuluvad nagu kuub ja sa keerad nad kokku just nagu rõiva, nagu kuue, ja nad muudetakse. Aga sina oled ikka seesama ja sinu aastad ei lõpe.”

Jumala sama armastus sai ka inimese loomise ajendiks. Jumal lõi meid oma initsiatiivil, iseseisvalt, ilma meiepoolse osavõtuta. Ta valmistas inimese mullast, kuid samas andis meile midagi niisugust, mis eraldab meid kõigist ülejäänud tummadest maistest loodutest, andis hääle ja artikuleeritud kõne.

Hindamatu kõnelemise and on üheks isiksuse ilmutamise vahendiks, armastuse väljendamiseks. Inimesega kõnelemisest on küllalt, et tema iseloomu üle otsustada. Me eristame inimesi nende kõne järgi: tagasihoidlik, uhke, heasüdamlik, kuri, tõsine, kinnine, armastav, jne.

Suuri isiksusi, kes tuhandeid aastaid tagasi elasid, me tunneme nende kõnede üksikute fraaside või tegevuse järgi, millised Piibel ja erapooletu ajalugu meile on säilitanud. Nende vahendusel me otsustame Aabrahami usu, Taaveti südame, Sokratese mõtete, Julius Caesari võimu, Cicero ilukõne, Ivan Groznõi julmuse, jne üle. Kuid inimese kõige peamiseks erinevuseks muust loodust on see, et ta on loodud “Jumala näo järele”.

Kui Jumal poleks armastav Jumal, siis meil poleks ettekujutust ei tema “näost” ega Tema igavesest olemusest. Pattulangemisega inimene kaotas Jumala näo, sest inimene polnud enam süütu ega püha, aga ta ei kaotanud sarnasust – ei lakanud olemast igavene. Kui Jumal sooviks meile oma armastust ilmutada ja öelda, et Ta meid armastab, siis Ta peaks kasutama inimkõnet, südant ja mõistust. Ja tõepoolest, nii Ta tegigi – Jumal ütles!

See, mida Jumal meile inimestele ütles, on üles kirjutatud vana Piibli lehekülgedel. Selle lehekülgedel on meile ilmutatud, milles seisneb Tema jumalik olemus ja kui palju ta meid armastab. Maa peal me ei tunne ühtki sügavamat ja kallihinnalisemat tõde, mis meile rohkem imponeeriks ja enda poole tõmbaks, kui see nimetatud tõde: Jumal, olles armastuse Jumal, armastas meid kuni ristisurmani.

Siin on vajalikud mõned selgitavad märkused. Kui me räägime sellest, et Jumal meid armastab, siis on selge, et me peame silmas mitte seda, et inimene on nii suurepärane olevus, kes on “ära teeninud” Jumala poolehoiu enda vastu, vaid sellest, kui imetlusväärne ja armurikas on Jumal.

Mitte ükski surelik iialgi ei või “ära teenida” Jumala armastust enda vastu. Vastupidi – meie kui rikutud, patuga rüvetatud olendid, oleme väärt esile kutsuma ainult viha ja jäledust Jumala juures, olles ära teeninud vaid hukkamõistu ja igavese hukatuse.

Kuid meie jaoks arusaamatu armastus Jumalalt ilmus meile, patustele, mitte vihas ja igaveses hukatuses, vaid Jumala armus ja igaveses päästmises, nagu on kirjutatud: “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse.”

kolmapäev, 24. veebruar 2010

Naiste liivakellakujuline ihu

Psühhiaatrite sõnul mõjub liivakellakujulise naisekeha nägemine meestele nagu narkootikum või alkohol.

"Evolutsioonilises ja kultuurilises mõistes on see arusaadav. Mehed hindavad naiste juures viljakusele viitavaid elemente. Selle tõttu on läbi sajandite meestele meeldinud naiste liivakellakujuline keha," laususid psühhiaatrid. Live Science.

Ma lisan siinkohal võrdluseks pildi liivakellast. No ma ei tea? Mul pole kunagi pähe tulnud mõtet, et liivakell on naise torso. Liivakell ei ole kunagi ajus käivitanud mõnu või heaolutunde piirkondi või erootiliselt mõjunud.

Paremal: William-Adolphe Bouguereau maal "Veenuse sünd" aastast 1879.

Seda lugu lugedes tekkis hoopis mõte, et mida siis piibel kirjutab naise kehast?

Leidsin mõned kirjakohad. Siis mingis mõttes võib olla psühhiaatritel ka õigus, kuid ei usu et liivakell selleks sobib. Piiblis võrreldakse elu kandvaid objekte elavatega.

"Olgu õnnistatud su allikas ja tunne rõõmu oma noorpõlve naisest, kes on otsekui armas emahirv, kena kaljukits - ta rinnad joovastagu sind igal ajal, eksi alati tema kallistustesse." Õpetussõnad 5:19,20

"Su kaks rinda on nagu kaks vasikakest, gaselli kaksikut, kes söövad liiliate keskel." Ülemlaul 4:5

Veel kirjutatakse et "Teadlased uurisid ka, kas ja kuidas mõjutab teiste naiste kehakuju naiste ajusid ning kuidas nad reageerivad."Selgus, et naised pööravad teistele naistele tähelepanu, et võrrelda enda atraktiivsust nende omaga ning hoida oma partnerit atraktiivseks peetavatest naistest eemal," sõnasid psühhiaatrid."

Lõpetuseks kirjutatakse: "Teadlased tegid kokkuvõtte, et meeste puhul ei sa teha ühest järeldust, et neid juhib bioloogia ning et liivakella figuurist kehast ilma jäetud naised peaksid partneri leidmise lootuse maha matma."

Viimase mõttega võib nõustuda küll!

Ühest olümpiamedalist inimesele piisaks

Õigusajaloolane Peeter Järvelaid avaldas arvamust, et inimestele peaks piisama ühest riiklikust teenetemärgist.

"Kui inimesele omistatakse näiteks teenetemärgi kõrgem järk, võiks sellega kaasneda ka eelmise teenetemärgi tagastamine," leidis ta (Peeter Järvelaid, fotol) ETV saates "Vabariigi kodanikud" kirjutab Postimees (23.02.2010).

Kui sellised kombed, siis tuleks ka sportlastel tagastada saadud medalid. Kui sportlasele omistatakse kuldmedal, võiks sellega kaasneda tema pronksmedali tagastamine.

Veel leiab Järvelaid "Samuti leidis ta, et teenetemärke võiks riiklikult hulga vähem jagada. «Näiteks seitse teenetemärki aastas oleks paras.»"

Kui nii, siis võiks ka kahekordsele olümpiavõitjale jätta järgmise kulla välja andmata, ta juba sai kuldmedali! Olümpiavõitja on olümpiavõitja, mis vahet seal on - või kuidas - hr Peeter Järvelaid?

teisipäev, 23. veebruar 2010

Evangelistid - pange jalad maha!

Mõnikord ma loen kritstlikke veebilehti ja seal on usuüleskutsed. Nendest jääb mulje et evangeelium on ainult pättidele! Pätid on oodatud. Seoses sellega tekib küsimus; kui inimene ei kvalifitseeru, siis kuidas temaga on? Kas ta tohib ka osa võtta?

Enamus üleskutseid algavad umbes nii, et Jumal kutsub sind ja on sinu juures ... ja siis järgneb sihtrühm: alkohoolikud, narkomaanid, asotsiaalid jne ...

Mis mõttes minu lähedal, "Kui ma olen asotsiaal, siis miks Jumal minuga ei tegele, kus ta siis on?" mõtleks asotsiaal. "Kust nad üldse teavad, et mul arvuti on? Ma saan päev otsa räsida ja vaevu leivaraha kokku et hing sees püsiks, kus te võtate et mul internet on?"

"Mis mõttes viinanina? Kes seda siis ei võtaks. Pigem ostan pudeli viina ja istun oma sõpradega, kui raiskan aega internetis" ütleks joodik.

"Tänavalaps?! Mul pole kodu ja ema peksab mind. Turvamees kõnnib mul tundide viisi järel, ainus mõte on et saaksin lõpuks "Marši" kätte, hea kui kaks tükki, siis elan homseni," ei saa aru, "su enda ostukorvis on jogurtid oma lastele, aga mind sa ei märka. Mis sul ikka mulle pakkuda oleks!"

Siinkohal võib igaüks jätkata nii kuidas tahab. Kui ma loen neid üleskutseid, siis tundub et evangeelium on vaid eluheidikutele. Kurjategijatele, tänavalastele, prükkaritele, alkohoolikutele, narkomaanidele, abielurikkujatele, varastele ja kõigile teistele peale normaalsete inimeste. Ma ei looda kohata internetis neid inimesi, kellest teil nimekirjad on, aga teie? Muidugi, ma võin eksida!

"Aga minule?! Ma pole midagi halba teinud!"

Ma olen normaalne inimene. Käin regulaarselt tööl. Olen sõbralik, - mul on palju sõpru. Reisin palju! Raha mul palju ei ole, aga ma saan hästi hakkama ja aitan ka teisi kui vähegi saan. Olen viisakas ja tagasihoidlik. Kõik peavad minust lugu. Mul läheb hästi! Ma ei usu, et Jumal on asotsiaalile lähedal, pigem minu lähedal. Ma mõistan, et ta armastab mind. Ma isegi usun seda. Ma ei ole teda eemale lükkanud!!! Ma astun vahel kirikusse. Vanemad ristisid mind. "Kas ma vajan evangeeliumit?" Ma usun, et kurjategijad seda vajavad, aga mina pole kurjategija! Ma teen head, kellele saan teha. "Kas kuskil on mõni teine evangeelium, korralike inimeste jaoks? Või palun lisage rippmenüü valikusse "korralik inimene", sest ma ei ole narkomaan, ja ma ei saa ankeeti seda valikut panna, ega kedagi neist mis te välja pakute. Mul on üks küsimus veel. Kui te ütlete, et sajad miljonid on rahul, kas need on siis kõik kurjategijad, kellest te kirjutate?"

Kui me asja mõtleme turunduse seisukohast, siis on arusaadav, kui tänavalasteni jõudmiseks läheb evangelist tänavale või kasutab oma sõnumi jaoks tänavareklaami. Ma võtan mütsi maha selle koguduse ees, kes paneb kodutute ja prügikorjajate jaoks evngeeliumi sõnumi prügikastile, kus me tavaliselt nn k-kohukese reklaame oleme harjunud nägema ning püüab neid sealt leida. Sama moodi ei saa ma aru evangelistidest, kes kuulutavad kirikus. Miks nad tänavale ei lähe? Kiriku inimesed on kuulnud evangeeliumi, mis mõttega seda resurssi raisata?! Ka internetis on oma sihtrühm, kuid ma ei usu, et need on just need, keda tänavatel kohtab. Aga kui te näete sõnumit interneti inimestele, siis oleks hea, andke mulle ka sellest teada. Kuid seda sihtrühma ei ole mõtet tänavalt otsida!

Visake võrgud maha!

Paljud evangelistid oskavad peast tsiteerida piibli kirjakohti, kuid ma kardan, et nad ei loe piiblit. Sest kui nad oleksid lugenud, siis nad oleksid midagi veel märganud. „Ja Jeesus ütles neile: „Järgige mulle ja ma teen teist inimestepüüdjad!"" Ta ütles seda kaluritele! Me teame et ka Peetrus ja tema vend olid kalamehed. Kuid ma pole kuskilt kuulnud ega lugenud, et Peetrus oleks käinud ringi võrk käes, ja inimesi võrgutanud. Küll aga olen ma lugenud sellest järgmist kirjakohta, mis kirjutab: „Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinnapaika ning järgnesid talle." Mk 1:18.

Pange hästi tähele, sest kui teie jalad on juba taevas, siis teie töö on lõppenud. Evangeelium on inimestele, mitte inglitele. Seepärast soovin kõigile turundajatele kainet meelt: Olgu pealegi pea taevas, aga jalad olgu kindlalt maas!

Mis on armastus? II osa - Jumala armastus

Jumala armastus on saladus, kõigist saladusist suurim ja ainus võti ülejäänud saladuste avamiseks. See on aukartust äratav!

Rohkem kui nelisada aastat enne Kristuse sündimist kreeka filosoof Platon ütles järgmist: “Kui universumis leidub vaid üks Jumal, siis millest see Jumal mõtleb? Ja kui see Jumal on mõistusega olend, siis kindlasti ta peab millegist mõtlema. Ja kui ta on ainus Jumal, siis keda see Jumal armastab? Ja selle jaoks, et olla õnnelik Jumal, ta peab kedagi armastama…” Need Platoni loogilised mõtisklused viisid ta õigetele järeldustele ja küsimustele, millistele ta õigeid vastuseid ei leidnud.

Kuid paraku, Platon polnud erand üldises reeglis. Küsimusele, kes on Jumal, millest ta mõtleb, keda armastab, ei leidnud vastuseid ei vana-aja mõtlejad ega käesoleva aja filosoofid, “sest kes on ära tundnud Issanda meele”, “kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnut Jumalat ära tarkuse abil”. “Sest kui nad seda oleksid tundnud, ei oleks nad kirkuse Issandat risti löönud”. Need lihtsad väljavõtted piibli tekstidest tunnistavad vaid inimlikest katsetest tõde leida seda leidmata.

Autoriteetsed vastused kõigile meie küsimustele tulid kui “ilmutused ülevalt”, tulid maailma ühes Jumala Poja Jeesuse Kristusega – kehastunud Jumala armastusega.” Aga me teame, et Jumala Poeg on tulnud ja andnud meile mõistmise, et me tunneksime ära Tõelise.”

Jeesuse Kristuse läbi me saime teada, et Jumal on üks, kuid esineb kolmes isikus, et Jumal armastab oma ainusündinud Poega ja Poeg armastab oma taevast Isa, et see täiuslik jumalik armastus on nii ühtne ja võimas, et selle pidev nendevaheline ilming väljendub kolmandas isikus – Pühas Vaimus, Püha Kolmainsuse kolmandas isikus.

Aga kõik küsimused, mis puudutavad Jumala Kolmainsust, me alandlikult tunnistame, on ja jäävad alatiseks saladuseks. Me võime aukartuses välja öelda omi mõtteid, kuid ei saa teha neist kristlikke dogmasid.

Arv kolm, koosneb algusest, keskpaigast ja lõpust – sümboliseerib lõpetatust ja täiuslikkust. Me näeme selles Jumala armastuse täiuslikkust, tema alguseta olemist, tema katkematut voolamist, tema lõputut ja absoluutset lõpetatust lõputus igavikus.

Ilmalik kirjandus kõikidel sajanditel ja rahvastel sisaldab endas palju hämmastavalt tarku mõtteteri ja sügavaid tõdesid, kuid kõige suuremad nendest tõdedest asuvad jumalikus ilmutuses – Piiblis. Teiste sõnadega – tõdedest Piiblis suurim, imetlusväärsem ja suurepärasem on tõde, mis on väljendatud sõnadega: “Jumal on armastus!

Inimkonna parimad suurvaimud, pühendades oma elu jumalaotsimisele ja jumalatunnetusele, ei ole veel niisugusele arusaamisele jõudnud. Sokratesel, Platonil, aristotesel, Senekal, Markus Aureliusel, Budhal, Muhamedil ja teistel pole vähimatki vihjet selle kohta, et Jumal on armastuse Jumal.

Ei saa vastu vaielda sellele, et mõned nimetatud isikuist pole just vähe rääkinud armastusest, aga mitte kui armastusest, millist nimetetakse jumalikus ilmutuses "agapeks", vaid kui "erosest" ja "filiast".

Vaadake, mispärast küsimusele: “Kes Jumal on?” ainult kristlus annab selge, otsekohese ja ammendava vastuse: “Jumal on armastus”. Küsimusele: “Miks Jumal armastab?” on vaid üks õige vastus: Seepärast, et tema Jumalik loomus on armastus. Jumal ei või mittearmastada, sest armastus kuulub Tema jumaliku iseloomu.

“Jumal on armastus.” Need kolm sõna on Pühakirjas kõige kallihinnalisemad, mis iial inimese suust on lähtunud, kaasaarvatud isegi need, mis on olnud Pühast Vaimust ajendatud. Võib veendunult öelda, et kui kõik teised tõed - inimliku tarkuse sügavaimad mõtteterad maailma horisondilt kaovad, siis need kolm sõna - Jumal on armastus, kui jumaliku ilmutuse päike, saavad särama igavesti! Need suurepärased sõnad on üheks võimsamaks kinnituseks Pühakirja jumaliku päritolu kohta.

esmaspäev, 22. veebruar 2010

Vaimu mõtteviis X

Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust?

Tõsine viirusetõrje programm saab aru kui algfailiga tuleb kaasa lisa või midagi on külge poogitud. Ka mõttele on võimalik anda uus tähendus. Ent algmõte peab vastama ka konteksti algtähendusele: moonutamata, kõrvaltoimeta ja vastupidist efekti omamata ning peab läbima edukalt headuse - pühaduse testi. Mõtte toime ei tohi olla vastupidine. Kui sa saad mõne mõtte, siis esmalt küsi nagu viirusetõrje: "Kust see mõte tuli?"

Proovin seda protsessi piltlikult kirjeldada. Deemonite mõte liigub suunas ülevalt alla. Justkui keegi sosistaks kõrva. Püha Vaimu mõte tekib sinu südamest, ja sellisel juhul tõuseb mõte alt üles, südamest pea suunas. Südametunnistuse mõte liigub täpselt samas suunas, alt üles. Nakatatud mõtte suund on vastupidine! Küsi nagu viirusetõrje: "Kas see tuli südamest või peast?" Miks seda on nii tähtis tähele panna?

Peast tulevad mõtted kahest allikast: enda mõtted ja deenonlikud mõtted. Kui sa oled kristlane, siis südames on Püha Vaim. Seal ei ole kohta deemonitele! Sinu süda on Püha Vaimu tempel. Tema asupaik sinu sees. Seepärast seal ei olegi kohta teistele vaimudele ja sinu enese vaimule, milleks on südametunnistus.

Deemonil pole südamesse asja.

Kuid need inimesed, kes tegelevad okultismiga, kes deemonitele on avanud oma südame, nende südametunnistus on vangis. Näiteks, kui keegi läheb nõia või imearsti juurde ja see ravib ta terveks mõnest haigusest, siis sellel on topelt hind! Esiteks maine hind, mida tuleb maksta arstile. Teiseks igavikuline, sest kui deemon teeb kedagi terveks, siis ta tahab tasu. Millega sa deemonile tasusid? Deemonid ei tee mitte midagi tasuta! (Seevastu Jumal tervendab alati tasuta!) Vastutasuks hakkab deemon kasutama inimese ihu ja hinge oma kurjadel eesmärkidel. Kui aga inimene pole oma hinge deemonitele "müünud", siis saavad deemonid inimest eksitada (mõjutada) väliselt, mitte sisemiselt. Deemon võib anda mõtte, kuid edasi sõltub inimesest, mida ta selle mõttega peale hakkab. Pähe tulnud deemonliku mõtte saab õige mõtteviisi abil ära tõrjuda. Kuid südamest tulnud deemonlikku mõtet ei saagi tõrjuda. Kui inimene lubab deemonil kasutada oma vaimu, siis deemon valdab seda just nii palju, kui ta seda vajalikuks peab. Kõige hullem on seestunud inimene, kes kaotab oma ihu üle igasuguse kontrolli.

Kui aga inimene ei tegele maagiaga, siis võib-olla ta vaim (südametunnistus) lihtsalt tuim, paadunud. Sest ta ei arvesta südametunnistust või ignoreerib vaimu märguandeid, mis tulevad südamest. Seeõttu mõned inimesed on häbematud, jumalavallatud, nagu öeldakse "ei löö risti ette mitte millegi ees". Piibel hoiatab, et süda on petlik.

Kui inimene käib koos Jumalaga, siis Püha Vaim on tõesti temas, kelle nõuandeid inimene saab arvestada. Siis ta võib täie julgusega ka usaldada oma südamest tõusvaid mõtteid. Püha Vaimu poolt ei tule midagi halba, mida inimene peaks tagasi lükkama. Pähe tekkivad mõtted tuleks ikka läbi testida, oled sa siis kristlane või ei ole. Enamasti ongi peas inimese enda mõtted, aga parem oleks, kui need oleksid üksnes inimese mõtted. Keegi on öelnud: "Me ei saa takistada linde lendamast oma pea kohal, kuid me saame teha kõik selleks, et nad ei punuks pesa meie pähe."

Vaimu mõtteviis IX

Piibli kontekstis on deemonlikud mõtted negatiivsed ja hävitavad, Jumala mõtted aga positiivsed ja ülesehitavad.

Üldiselt on nii, kui meie süda on vaba: viha, arguse, kibestumise, jms negativismist, siis on üsna lihtne vahet teha deemonlikel nn "hingevaenlase rünnakutel". Saatana mõtted ei ole meile teadmata, ta ründab: süütunde, alaväärsus tunde, äparduste, hukkamõistu, läbikukkumiste, hirmu, mure, rahutuse, kavaluse, konteksti moonutuse, kahtluste ja ka ebakindlusega.

Tavaliselt kogeb inimene ahistust, langeb eelarvamuste ja piiratud silmaringi võrku; tekkivad mõtted on valdavalt ebapuhtad ja mõtterännakud kontrollimatud - seinast seina; võimalik, et inimese kontsentratsioonivõime nõrgeneb, seguneb ka segaste ideede ning unustamistega. Selles seisundis on oluline taibata, millal mõistus on saatana kontrolli all. See ongi pöördepunkt! Kuid ilma oma mõttemaailma analüüsimata inimene selleni ei jõua. Mõni ütleb: "Vaata tõele näkku!" või "Vaata peeglisse!" siis, mina ei soovitaks ei üht ega teist, sest selline tegevus viib inimese veel enam masendusse. Kui inimene ei suuda oma mõtetega toime tulla et analüüsida end kõrvalt, siis on hea lasta seda teha mõnel teisel keda võib usaldada (Usaldada eelkõige selles mõttes, see usaldusisik peaks suutma jääma erapooletuks ja kindlasti ei tohiks mitte mingil juhul inimest hukka mõista.) Mõnes mõttes vastab analüüsimisele (funktsioonile) ka pihil käimine juhul, kui usaldusisikut pole, kellega koos mõtteid analüüsida; või sa ei saa minna spetsialisti juurde mingil põhjusel. Pihi teine külg on ju teod. Kui inimene pole tegudeni läinud, piisab mõtete analüüsimisest. Vaja on lihtsalt rääkida. Mõtteviisi muutmisest algab pöördepunkt, sest inimene ei taha enam jätkata samal viisil mõtlemist. Inimene võib vabalt olla oma mõtete vangis. Kui ta nüüd hakkab analüüsima oma mõttemaailma, seda korrastama, käivitub nn viirusetõrje, mis tuvastab rikutud failid (mõtted) ja seejärel need paneb garantiini. See on juba suur samm edasi. Seepärast on mõtteviis otsekui viiruseprogramm, mida tuleb kasutada! Selle programmi käivitamine sõltub inimesest. Inimesel on hea oma mõttemaailma regulaarselt analüüsida. Sealt ära kustutada hingevaenlase poolt nakatatud failid.

Tavaliselt inimese vastuvõtja pole täpselt hääles ja õigel sagedusel Jumalaga suhtlemiseks, või inimene ei teagi midagi sellest võimalustest. Igal juhul on vaja üsna vähe selleks, et hinge segav müra tugevneks talumatuks. Selle probleemi avastamisel tuleks kohe häälestada õigele sagedusele, veel parem – hüüda appi Jumalat, et ta vabastaks ja täidaks inimest Jumala vaimuga. Kristlane palvetab. Palve on Jumalaga rääkimine. Selle juures on üks oht. Räägi temaga ning ära oota vastust kohe, sest su mõistmine on olnud häiritud müra poolest ja hingevaenlane tahaks seda katkestada mõne kavala mõttega, et "tegelikult pole ju midagi hullu lahti." Ta "sõidab sisse" et inimene ei hakkaks muutma mõtteviisi! Selles olukorras ei ole tark kohe Jumalalt vastamist nõuda, kuna hingevaenlane jälgib asja. Lihtsalt oota, las Jumal ise räägib sinu vastu, sest siis Ta ütleb neid asju, mida sa tegelikult vajad, mitte neid mõtteid, mida sa arvad vajavat ning palvetad või küsid või nõuad vastuseks. Parem on, kui Ta ise räägib sulle selgitades lahti mõttemaailma valupunktid. Ta teeb seda kindlasti, kahtlemata. Toetu tema sõnale ja usu (st usalda), et ta vastab ja paneb kindlasti tähele sinu palveid , ole valmis selleks, et Ta hakkab rääkima nii ettearvamatul viisil, et sa võid ehmatusest “pikali kukkuda” (heas mõttes). Ta kasutab selleks mitte standardseid variante, kuna standardsete vastamiste korral pole sa võtnud vastu õigeid mõtteid ja nende mõtetel vahet teinud oma ja hingevaenlase infoga (üksnes viiruse, segaduse tõttu peas) - kes räägib. Tõsi on, et Issand võib pöörduda isegi kuuldavalt vt 1Sm 3:7, kuid seda ära oota, kuula oma südame häält. Head mõtted tõusevad üles südamest. Jumal räägiks inimesega ka harjumuspärasel viisil, aga tema Vaim pöörduda sinu poole kuidas iganes, vt Jr 1:11, see on väga huvitav!!! Ta tahab meid panna ennast - mõtteid - kõrvalt vaatama ja seetõttu ta võib pöörduda ootamatult nii, et inimene märkaks seda ega jätaks tähelepanuta. Niipea kui ta on sinuga kontaktis, oled tema sagedusel või levialas ehk teisisõnu ta on saanud kätte sinu tähelepanu, lihtsalt oota, ta juhib vaikselt ja õrnalt sinu mõtteid (sisemise vaimu kaudu) ning sa avastad, et räägid Jumalaga. Sa tunned selle ära, sest sa tunned hinges lootust ja lohutust. Ole valvel - jõudu selleks! Sa võid oma kogemusi ka siin blogis jagada ja ma püüan juhendada.

Mõistus, mis ei ole oma vaimu läbi ühendatud Jumala vaimuga ega uuendatud sõnaga, mis hellitab (!) pattu mõtetes või on aldis sugestioonile (sinu mõtete või tahte ülitugev mõjutamine teiste poolt) või lihtsalt tühi ning passiivne, annab ideaalse võimaluse hingevaenlase rünnakuks (läbi olukordade, inimeste ütlemiste, oma peas kinnismõtete jt viisidel). Ära jäta ründamiseks võimalust.

Selleks püsi Temaga kontaktis, levialas, oma mõtete ja kõnega – aga ka palvetades, ka keeltes palvetades, Jumala Sõna uurides ja kontrolli mõtteviisi, et lainepikkus oleks täpselt paigas, ilma liigse müra ja segajateta. (Seni kuni inimene pole maagia mõju all, võib teda halbade mõetetaga mõjutada vaid vahelduva eduga.) Paljud jüngrid on mõistnud, et ilma praktiseerimata pole võimalik seda oskust omandada. Keegi ju ei arva, et ta sõidab kohe autoga ohutult tutvumata eelnevalt instruktsioonide, eeskirjade ning tehnilise küljega - rääkimata sõidupraktikast. Miks peaks siis sinu kontakt Püha vaimuga kohe õnnestuma? Ei peagi! Ole kannatlik ja õpi käima püsiühenduses (osaduses), kontrolli mõtteviisi, küll see õnnestub. Usu vaid, Jumal näeb seda püüdlust ja vastab nii, nagu sa sel hetkel oled valmis aru saama Jumala arvates. Selle juures ära unusta, et sisemise hääle poolt saadud mõte ei tule kuskilt taeva alt, vaid sinu seest, südamest – otseses mõttes! See kerkib üles sinu seest ja jõuab mõtetesse. Kui sinu sees elab juba (oled kristlane) Püha vaim (1Kr 3:16), siis ära ehmu Püha Vaimuga kohtudes (Jh 8:47 ja ka Jh 10:27; Jh 12:49,50). Püha vaim on väga delikaatne, õrn isiksus. Temalt ei saa tulla midagi halba, ta on sinu lohutaja, nõustaja ja abimees. Õpi kuuletuma (Ära pinguta. Ole lihtsalt rahulik ja tunneta Ta ära.) ja suhtled Jumalaga, kui sa seda kaua pole teinud, siis seda tuleb õppida tegema. Mida sa ei kahetse mitte kunagi! Ta üksnes igatseb sinuga suhelda. Anna talle see võimalus sinuga kontakteerumiseks ehk teisisõnu pane tähele ja proovi käia koos Püha Vaimuga mõistlikult, avatud õppimisele (alandlikus meeles) ning ta muudab sinu elu ja mõttemaailma õnnistuste rajaks. Põhimõte oli mitte vaim või sõna, vaid vaim JA sõna!

Nüüd, kui sa teed oma esimesi katseid, siis oleks paras aeg alustada tööd enda mõtete korrastamiseks peas. Mida ma mõtlen? Eks ikka seda, et meie mõtteviis võib olla – ja tavaliselt ongi küllaltki lihalik, isegi rikutud. Mida vanem inimene, seda enam. Ent hea uudis on see, et Kristuse vaim on nõus meid ka selles osas uuendama, st ka korrigeerima mõtteviisi. Kui sa häälestasid, siis pole enam võimalik, et sa mõtled üksnes ihule mugavaid (lihalikke) mõtteid, Jh 7:18. Piibel õpetab, et me saame elada loomuse (liha mõtete) järgi, aga see pole täisväärtuslik elu. Vaimu kogedes muutub elu nii, et igatsed üha enam ja enam olla osaduses REGULAARSELT ja lõpuks PÜSILEVIALAS.

Püsilevi annab inimesele valmisoleku käija Vaimu järgi, see tähendab, et mõtled vaimu mõtteid, vähemalt teed sa vahet enda, Püha vaimu ja loomulikult ka hingevaenlase (deemoni) mõtetel, sellega oled teinud esimese sammu mõtteviisi muutmise ja Jumala riigi mõttemaailma suunas. Sa saad teha mõtetel vahet (Rm 8:5) ning küllap Jumal õpetab sind elama ka uues mõtteviisis, üritades mõelda nii, nagu Jumal mõtleb Mt 16:23 (vastupidiselt nt 1Kr 3:4). Jäädes alandlikuks Püha vaimu juhtimisele, ei ole sul vaja ka muretseda, et spurdid enne tema (treeneri) plaani või märguannet ning enne finišit kangestud. Võtku selle teadmiseni jõudmine aega kasvõi aastaid (Ap 7:23). On oluline teada, et sa saad Püha Vaimu juhtimisel käia iga päev ning igale Kristuse olümiasportlasele on valmis pandud kirkuse võidupärg. Kõik saavad pärja! Mille õiglane kohtunik annab (2Tm 4:8 ja 1Kr 9:25) omal ajal.

pühapäev, 21. veebruar 2010

Google virtuaalreis: rongiga Moskvast Vladivastoki


Ohhoo - mis lahedaid asju ikka tehakse!

Googles saab sõita rongiga Moskvast Vladivastoki!

Google on koostöös Vene raudteefirmaga riputanud üles kogu Trans-Siberi teekonna videovaated ja klipid rongiaknast, kus saab virtuaalselt kaasa reisida ja ülevaate sellest, milliseid jõgesid ületatakse, steppe läbitakse, linnu ja metsasid nähakse, saab erinevatele vaatamisväärsustele klikkides. "Näiteks vaadata Volgat silla pealt ja Baikali järve kaldapealselt. Enam kui 9000 kilomeetrit, kaks maailmajagu, seitse ajavööndit, 80 linna ja muud asulat." EPL.

Mul pole olnud võimalust sõita rongiga seda vahemaad, aja kokkuhoiu tõttu eelistasin lennata, küll aga soovitan seda vahemaad läbida just rongiga, see võtab aega umbes 7 päeva. Lennukiga lendab vahemaa Moskavast Vladivastoki umbes 7 tunniga. Olen seda läbinud neljal korral. Isegi lennukiaknast alla vaadatuna on see erakordne vaatepilt!

Lendamisel läänest itta ja vastupidi võite kogeda ajafaktorit. Ühtepidi lendad ajale vastu ja teistpidi lendad ajaga võidu. Ühtpidi "kaob" aeg käest, teistpidi jääb aeg "seisma".

See on nagu ajas rändamine. Igal juhul isegi lennukiga üle Venamaa avaruste sõites on võmas tunne, aga usun, et rongiga sõites on see omamoodi elamus. Kes sõitnud on, need teavad, et sõidu ajal saab rongi kupeest sinu uus kodu, ja naabritest su "sugulased" ja sõbrad :)

Klipid, fotod, kaardid. Reisile saad siit: Google Moskow-Vladivastok

Bon voyage!

laupäev, 20. veebruar 2010

60 kraadi põhjalaiust - ehk kuidas ma 6 minutiga ringi ümber "maakera" tegin

Öeldakse et tervis algab mõtteviisist ja ellusuhtumisest, siis käesoleva jutu mõte on heita pilk põhjamaa hinge ja olemusse ning selleks pole vaja isegi õue, tuisu kätte minna, kui piisab sellest, et visata pilt gloobusele. Aga hoiatan, veelkord, nõrganärvilistel palun seda mitte teha. Sest see võib erutada - jahmatada!

Võibolla annab see reisihetk uue mõõte eestlase põhjamaise olemuse mõistmiseks. Tunnen, et mul oleks otsekui silmad lahti läinud selles, kus ma elan. Aga veenduge ise, algab virtuaalreis, mis võtab aega mõne minuti. See on kõige kiirem reis ümber maakera!

Bon voyage!

Võta ette gloobus ja otsi üles Eesti. Leia sealt üles ka põhjalaiuskraad, See on must pidev joon, kulgeb kahes suunas. Nüüd aga tea seda, et see on 60 põhjalaiuskraadi.

Aga liigume edasi. Liiguta nüüd gloobust vasakus suunas ja pane hästi tähele. Mis sealt tuleb? Ei tulegi midagi erilist.Tallinnast paremale jääb Peterburg, edasi on tükk tühja maad - see kõik on Venemaa! Selle keskel Siberi Surgut, Kesk-Siberi kiltmaa, kus paikneb Sahha (Jakuutia) Vabariik, Magadan ning Venemaa avarus lõpeb Kamtšatka põhjaosas. Edasi algab Alaska lõunaosa, Kanada põhjaosa. 60. põhjalaiuskraad poolitab Hudsoni lahe ja ees terendab ääretu Gröönima lõunatipus paiknev linn Naesarsuaq. Lõpeb ringreis meile tuttava Norra, Rootsi ja Soomega. Ongi kõik, Selleks "ringreisiks" ei kulu üle kuue minuti, kuid mõnel inimesel kulub selleni jõudmiseks 40 aastat. Parem hilja, kui mitte kunagi, ütleb vanasõna. Selline on reisikava.

Välkümbermaailmavirtuaalringreisi l
ogiraamat

Peterburis me pikalt ei peatu, sest sellega me oleme harjunud. Selles olen ka korduvalt käinud. Pildil: linna vapp.


Paari sõnaga vaid mainiks seda, et Peterburi on üks Euroopa nooremaid suurlinnu, Tallinnast 3 korda noorem! Aastal 2003 tähistas 300. sünnipäeva, sellest üle 200 aasta oli Peterburi Tsaari-Venemaa pealinn, esimest korda kuulutati Peterburi Venemaa pealinnaks 1712. aastal. Koordinaadid: 59 kraadi.


Järgmisena Siberi Surgut. Koordinaadid 61 kraadi. Surgut on linn Venemaal Handi-Mansi autonoomses ringkonnas suurim linn, rajatud 1594. aastal ja on üks vanimaid Siberi linnu!


1960-ndatel hakkas linn kasvama seoses gaasi- ja naftamaardlate kasutuselevõtuga. Suurimad ettevõtted on "Surgutneftegaz" ja "Surgutgazprom".
Linnas asub mitu kõrgkooli. Surgutis asub maailma pikim ühe tugipostiga rippsild.

Järgmisena laiutab tükk tühja maad, mida nimetatakse kokkuvõtvalt taigaks.

Kesk-Siberi Kiltmaal asub Sahha Vabariik (Jakuutia) ja selles paremal ääres paikneb Magadan. (all foto)

See on sadamalinn, Oletegi Ohhoota mere ääres ja 8000 km sai linnulennult läbitud mõne minutiga! Mul on olnud võimalus lennata Moskvast Vladivastoki ja tagasi 4 korral, siis lühim lend kestis juba 7 tundi, seda soodsatel lennutingimustel - tagantuules. Aga lõpuks saab iga asi otsa ja lõppeb ka taiga. Magadanist põhja suunas laiutab Kolõma mägismaa.

Magadani linnas elab umbes sama palju rahvast kui Tartu linnas.
Magadani hakati rajama 1930ndate alguses seoses kullakaevandustega. Magadanis asusid sunnitöölaagrid. Magadan oli nõuka ajal Stalini poliitvangidele "Põrgu eeskoda."

Magadani inimese keskmine kuupalk on 29021 rubla, mis kroonides on 11027 kr, see on umbes Eesti keskmine kuupalk (septembris 2009 oli 12046 kr).

Magadanis asub ainus Venemaa restoran, kus pakutakse eesti toitu. restorani nimeks on Starõi Tallinn. Seda peab 33-aastane Andrei, kes lapsepõlve veetis Tallinnas. Restoranis on tunne, nagu oleksid sattunud Müürivahe tänavale. Millest saad rohkem lugeda EPL artiklist. Foto: Jaanus Piirsalu

Magadani linn juba teeb kevadeks ettevalmistusi!
Magadani geograafilised koordinaadid: 59 kraadi.

Otse üle Ohhoota mere jääb järgmiseks kohaks Kamtšatka põhjaosa ja sealt edasi ongi juba uus manner üsna lähedal, algab Alaska poolsaar. Alaskal elab 2009 aasta seisuga vaid 698 473 elanikku! Selline lahmakas maad ja kogu poolsaare ulatuses rahvastik pisut üle poole miljoni! Ju seal siis elavad inimesed erilisel põhjusel, muidu neid seal poleks.

Minul seostub Alaskaga vaid nn kullapalavik (fotol kullapesu, kohalike rahvussport), metsikult suured karud ja lõputu mets mägede vahel. Peab olema jahimees või tõesti kullapalavik, et sellistes (talvel alla -40 C) tigimustes elada. Räägitakse ka, et Kanada põhjaosas ameeriklased ei ela. Aga veenduge ise, karud iga pildi peal otse siit: Alaska Photos. Norra on selle ilu kõrval kahvatu vari!

Edasi kulgeb meie välkreis mööda Kanada põhjaosa, jõuame suure siselaheni, mille nimi on Hudsoni laht, see eraldab Labradori poolsaart Kanada lääneosast. Selle poolitab ausalt 60 kraadi põhjalaiust. See on Põhja-Jäämere osa, lahe pindala on muljetavaldav: 1,2 milj. km2.

Ületame sekundiga osa Põhja-Atlandi ookeanist, kuid minu plaanid "segab" Gröönimaa lõunatipus paiknev Eesti väikelinna rahvaarvuga samaväärne linn Naesarsuaq. Siberit oskasin ette oodata, aga et reisiteel jääb ette ka Gröönimaa (!), siis see oli mulle tõeliseks šokiks!
Pildil: Gröönimaa lipp

Ju ma siis omal ajal tegin tunnist poppi, nii et selle koha peal laiutas sama suur auk kui Gröönimaa, aga vaatame pisut ringi. Tundub põnev koht, kes teab, kuna jälle siia kanti satub ;) Pealegi tasuta!

Kas selles majas ikka elab põhjamaalane, jääb saladuseks. Igal juhul aiakujundus mõjub väga soojalt ja lõunapäraselt!

Selgub, et Naesarsuaq linna veebruari külmarekord on vaid -24 C (mõõdeti 1998). See on ju palju soojem kui meil siin Tallinnas! Suvine soojarekord siiski on ootuspärane +9 C, mis mõõdeti välja samal aastal. Mõnele, kes väga sooja ei talu, on see vaata et parem koht elamiseks, sest talvituda on üksjagu soojem kui Eestis. Meie läbi aastate külmarekordid jäävad teadupärast alla -35 C!

Selgub veel Gröönimaa pealinn Nuuk (Taani keeles) on suurim linn. 2008 a. elas vaid 15 083 elanikku! Mis mõttes suur linn? Võrdluseks: Võrus elab ka 14 100. Elagu Võru CITY!


Pildil: Nuuk.

Ma olen reisinud Rootsis, käinud Oslos ja näinud ka paljude reisipilt põhjamaadest, kuid Gröönimaa ilu võtab sõnatuks, siinkohal otselink Johan Dahl Land galeriisse: Photographs of South Greenland.

Jätame hüvasti Gröönimaa hingematvalt ilusa loodusega ja lendame üle Atlandi, ees terendab juba tuttav Norra, Rootsi ja Soome. Siin me pikalt ei peatugi. 60 kraadi põhjalaiust - ikka kodu poole. "Soe tunne" käib vähemalt mõttest korraks läbi. Tagasi Tallinnas. Soe kodu! Hetkel näitab minu akna taga termomeeter -16 C külma, tuule kiirus ulatub ehk 10 meetrini sekundis - vile kogu ööks garanteeritud! Karm, põhjamaine reaalsus, aga toas on + 25 C.

Loodetavasti lõppes välkümbermaailmavirtuaalringreis ilma vapustuseta, kuid just see metafoor kõnetas mind isiklikult võimsalt - selles tuisuses ja lumerikkas talveilmas, veel ilma asjata kevade märke otsimas. Kui sa tunned sama, siis me mõistame teineteist!

Ühte ma ei mõista, miks ma olen sündinud eestlasena - 60ndal põhjalaiuskraadil? Mis pole just leebe elukoht. Nii see juba kord on seatud, et inimene saab valida elukohta, aga ta ei saa valida ema, emakeelt ja sünnikodu ja -maad. Igatahes tunnen ennast rohkem "sooja ilma sellina" ja vahel justkui võõral maal, vahel leian ka mõtlemast, et elaksin parema meelega vähemalt 20nd laiuskraadi lõuna pool. Arvan, et eestlaste hulgas on palju neid, kes selle peale mõtlevad, vähem neid, kellele elu seda võimalust avab.

Kui vähegi võimalik, siis tee kord aastas üks väike nn profilaktikareis lõuna poole (see pole loo moraal). Juba nädal teravdab põhjamaise inimese mõtlemist ja mõjub nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt organismile hästi. Põhjamaa inimene vajab ERITI palju valgust ja päikest! Terviseks!

"Viive Ilves, loodusraviarst, rahvatervise ja loodusravi ühingu juht nn Põhjamaa inimese soovimatu kaaslane on stress – mõiste, mis jääb päikselistele lõunamaainimestele mõistmatuks. Lühiajaline stress polegi kahjulik, sest siis vabaneb adrenaliinihormoon, mis teravdab mõtlemist ja muudab meid aktiivsemaks. Pikaajaline pinge on aga kahjulik. Stress pole pelgalt emotsionaalse väljundiga, see haarab kogu organismi. ... Seepärast tuleb pingeid maandada!" kirjutas Kristel Rõss oma artiklis 23.12.2006. Ka seda kirjutati talvel!

Eelmise aasta juunist juulini toimus Londonis festival: "60˚ põhjalaiust". Laiuskraadi järgi võttis osa seitse linna: Peterburi, Tallinn, Helsingi, Stockholm, Oslo, Kirkwall ja korraldajana London. Eesmärk oli heita pilk põhjamaalase hinge ja püüdlustesse. Räägiti valgetest öödest, virmalistest (kuidas palun?!) ja kokkukuuluvusest keskkonnaga. Tehti seda läbi muusika, balleti, filmi, luule ja näituste. Miks seda suvel tehti, see jääb mulle mõistatuseks. Kummaline on see põhjamaa inimese hing. Kes seda HINGE suudab lõpuni mõista?

Vaimu mõtteviis VIII

Kas Püha Vaim on boss?
(ps. lubatud "ERILINE tahe" selgitus sama teema järgmisel korral)

Hernhuutlased väitsid, et Jumalat on võimalik tunnetada vaid läbi Kristuse risti. Ma usun, et Jumalat on võimalik tunnetada Püha Vaimu läbi, kes on selleks antud. "Keegi, kes ei ole isiklikult kogenud Jumalat, ei tunne Jumalat" ütles Kandi Clark, keda Jumal kasutas Kanadas ja algatas tema läbi ärkamisliikumise. Jumalat ei saa tunda risti läbi - teda isiklikult kogeda (Kes meist on kogenud, mida tähendab ristil rippuda!), küll aga saab Jumalat tunda ja kogeda isiklikult Püha Vaimu läbi.

Meil on on suured denominatsioonid, liikumised, mis pole inimeste hulgas mitte kunagi olnud nii suurearvulised. Täna on suurematel liikmeid üle saja miljoni. Need koonduvad õpetuste ja nende vaimsete isade külge. Kunagi koonduti tõdede ümber, denominatsioonid selgitasid tõde oma vaimse juhi vaatenurgast. Kui neid võrrelda, siis vaid üldtõed (loetud hulgal) on kõigil samad, erinevused kahjuks väga paljudes üksikasjades. Kuid sellise koondumise tugevus on selles, et koondumisega liitunud nõustutavad õpetusega. Nõrkuseks aga see, et enam ei jää ruumi muutustele ja väele, sest Jumala riik ei ole ju sõnades, vaid väes.

Vägi vs denominatsioonide identiteedid

Kristuse väärikuselt liigub fookus juhtide uhkusele. Iga denominatsioon hoiab kinni oma usutunnistusest, mõistagi ei ole seal väel kohta mida ta tegelikult väärib. Kuidas sa seda väge ikka usutunnistustes - sõnade abil kirjeldad nii, et kõigile selle olemus ühtviisi mõistetav on. Vägi avaldub viisil ja olukordades, mis on üleloomulik, Inimesel puudub võime kirjeldada seda sõnades. Ma ei näe vastuolu sõnades ja väes, vaid vägi on üle sõnade, see on rohkem kui sõnad! Kui ta vaid saaks tagasi koha, mida ta väärib.

Mõned välispastorid, kes on Eestis osalenud oikumeenilistel üritustel, tunnustavad eestlaste suutlikust teha koostööd, nad ei saa aru kuidas on võimalik, et õigeusklikel, katoliiklastel, metodistidel ja baptistidel on ühine üritus, eriti aga ühine Jumalateenistus. Kuidas on see võimalik, et õpetuslikult ja traditsioonidelt nii erinevad kogudused leiavad ühise keele. See on mõttemaailm, mida suurtes kogudustes ei esine, küll aga Eestis. Eesti väikeste mõõtmete tõttu on nende erinevuste ületamine teatud piirini võimalik. Kui see toimuks Jumala väes, siis selle tulemusel kaoksid denominatsioonid. Kuna seda piiratakse inimeste tarkusega, siis selline koostöö jääb alati pinnapealseks, teatud piirini talutakse üksteise erinevusi, kuid sellega asi piirdubki. Denominatsioonid ei saa mööda vaadata oma identiteedist, usutunnistusest. Selline koostöö on võimalik üldiste doktriinide pinnal, kuid see on sõnades, mitte väes. Lahkmeele vaim tunnistab nende vastu, seetõttu pole väge. Kuid esineb ka valeväe ilmingute kartust, võta sa kinni, äkki ilmneb valetunnustäht.

Keegi ei usu, et denominatsioonide liitumine taastaks apostliteaegse korra, kas me peamegi taga igatsema möödunud sündmusi, sest nii me fokuseerime sündmustele, mitte Jumala väele. Liitumine eeldaks usurevolutsiooni, Jumal on kogu aeg ärkamises. Nendes liigub tema vägi. Kuid sõnadest, nagu kedagi õpetatud on, on inimesel raske lahti lasta et ehitada uus hoone. Me oleme materialistid, muudkui lapime ja paikame ja krohvime oma vaimulikke "hooneid," kuid elu see ei too. Hoone seinad saavad uue kuue, kuid kivide mõrasid see ei taasta. Kivid on ikka vanad. Me mõtleme, et me oleme targad ja ei raiska oma ressursse, kuid tegelikult on remont kallim, kui uue hoone rajamine. Loomulikult Kristus on fundament, millele saab ehitada.

Mulle meeldib üks näide elust endast, mis sümboliseerib piltlikult uut mõtteviisi. Autofirma Mazda oli oma disainiga nii kokku jooksnud, et enam ei mõjunud ükski uuendus nii, et see oleks olnud atraktiivne ja samal ajal säiliks ka Mazda identiteet. Sellest ei tulnud midagi head. Müük ei edenenud, oli näha, et inimesi see jättis külmaks. Samas nad nägid, et teised firmad tegid mõne väikse muudatuse ja müük elavnes. Identiteet säilis. Need õnnestusid. Siis nad tulid kokku ja otsustasid, et vanade tõekspidamistega enam edasi liikuda ei saa. Disaineritele anti korraldus, tehke midagi uut. Aga mida nad tegid? Disainerid viskasid kõik Mazda identiteeti puudutavad elemendid ära. Võtsid puhta lehe ja alustasid uue loomist. Nad konstrueerisid täiestu uue mudeli, loodi täiesti uus identiteet. Sellel oli erakordne edu, selle mudeli müüginumbrid tõusid müügiedetabelites esimeseks regioonile vaatamata, ka Eestis. Me tunneme seda brändi nime all: Mazda 6.

Mulle tundub, et Suurel Disaineril on mõtekam võtta uus - puhas leht, luua uus väeline liikumine (kui seda juba loodud pole). Sest see pole kinni juhtide eeskujudes, doktriinides, vaid toetub Jumala väele ja Kristusele kui Juhile, õpetajale. Ma ei usu, et ülemailmselt on võimalik liita denominatsioone nii, et toimuks liitumine. Küll aga usun, et Kristus ehitab oma fundamendile uue koguduse ja inimesed tunnevad ära, et see ei toetu üksnes sõnadele, vaid see väljendub väes. Võidmist tuleb vääriliselt hinnata võrreldes tõega. Pühakiri on tõde, kuid Jumal on suurem kui üks sõnades kirja pandud evangeelium või kirjad. Häda kogudusele kes hindab juhtide karismat enam kui väge. Jumal pole huvitatud sellest, et juhid avaldaksid muljet teadmistega. Ta oleks sel juhul andnud teadmised, mida inimesed tänapäevani ei suudaks lõpuni mõista ja tõlgendada, kuid inimesed mõistavad siiski piibli mõtteid, õnneks ei suuda ära seletada väge! Me ei suuda ära põhjendada, kuidas sai Kristus ihulikult tulla läbi seina jüngrite tuppa, uksed olid ju lukus. Kuid Jeesus ei ootagi seda, et me tema väge lahti selgitaks mõne õpetuse abil, vaid räägiksime, et selline vägev sündmus ajalooliselt juhtus, see on ajas dateeritav. "Jeesusel on vägi!" Tema tulek väljendus väge. Väärtushinnagute ümber vaatamine on praktiliselt võimatum, kui uue loomine. Sellest said aru denominatsioonide algatajad. Kuid need loojad ehitasid uut lahkmeele all, kas nad otsisid üksmeelt? Kui aga otsida üksmeelt, ilmneb vägi! Jumala riik ei ole sõnades, vaid väes, 1Kr 4:20.

Jumala riik pole logos´es, vaid dynamis´es.

Jumala riigis on rohkem väge. Mis ilmneb Püha Vaimu tegevusel ja algas Nelipüha sündmusega. See on kuningriik. Inimesed juhatati usu juurde Jumala väes ja nad jäid usku. Seda näeme Jeesuse elust, tunnustähtedest, mida ta tegi, ka jüngrid. Inimesed mõistsid, et Jumala riik pole ainult sõnad ja õpetused (mäejutlus), vaid neil on ka vägi. Õpetajate sõnade taga on ka Jumal. Kui see ei muutu kogudustes prioriteediks, siis asjad ei muutu. Jumala riik süveneb vaadetesse, teoloogiasse, selle asemel et näidata selle riigi tegelikku sisu - väge! Ilma väeta ei ole sõnadest kasu. Kunagi üks usklik ütles uskmatule umbes sellise mõtte: "Et isegi siis kui selgub, et Jumalat pole olemas, oled sa elanud kvalitatiivselt paremat elu." Asja point olevat siis selles, et kui ta Jumalat isiklikult ei koge, siis pole sellest midagi lahti, "Sa ei peagi kogema," kristlus juba iseenesest on hea õpetus, mida tasub järgida et tõsta oma elukvaliteeti. Mina arvan, et ükski idee ja mõte pole iseenesest nii hea! Kristlus pole mõtteteadus, filosoofia, eetika või moraaliõpetus, kuigi ta seda kõike paratamatult ka on.

Kristlus on suhe Jumalaga. Igapäevane. Üks osa sellest on vägi, mis on antud igale kristlasele, ainuüksi Püha Vaimu kujul, kes elab kristlase südames, tema sees. Jumalat tuleb enam kuulata. Püha Vaimu tuleb austada. Tema korraldustega igapäevaselt arvestamine toob kokkusaamise Jumalaga, mis annab kristlikule mõttemaailmale ja tegevusele väe. Inimene peab selleks olema kohusetundlik. Otsima Püha Vaimu tahet, kuni ta leiab, selle mõtte ära tunneb ning selle järgi elu korraldab.

Tervita teda: "Tere tulemast Püha Vaim minu ellu!"

reede, 19. veebruar 2010

O tempera, o mores

Oh ajad, oh kombed

Siinkohal üks väike maiuspala kõigile eestlastele sellest, kuidas portugali mees meid näeb ja mida meie kommetest arvab. Mees on mõnda aega Eestis elanud!

Fotol: Portugali kirjamees João Lopes Marques, kes pani kirja, mis talle Eestis elades eestlaste kohta on silma jäänud.

Kui teaks ta aadressi, siis kutsuks ta külla Võrumaale. Seal ta saaks kultuurišoki! Garanteeritud!

Muuhulgas ta kirjutab, "Kuni Eestisse kolimiseni polnud ma selliseid uksi nagu siin veel näinudki. Neil on nii plusse kui miinuseid. Ühest küljest võib võtme rahuliku südamega tuppa unustada ja sellele siis järele minna."

Näitaks talle supperlukku - luuda, mida seni veel paljudes Võrumaa külades võtme "asemel" kasutada saab (luud pannakse ukse ette). See kergendab tulija jalavaeva, sest ta saab kaugelt teada, et peremeest pole kodus ning juba poole maa peal ringi keerata, et siis mõne aja pärast uuesti vaatama tulla. Mõistagi pole mõtet lukustada uksi, kui lukk varast kinni ei pea. Lukku on vaja ainult ausate inimeste jaoks. Kuid raha saab lukkude arvelt säästa ja luud ukse ees reguleerib kenasti liiklust (s.t punane tuli).

"13 väikest asja eestlastest ja Eestist" lugu saad lugeda siit

Vaimu mõtteviis VII

Nüüd on küll lugu selline, et soovitan välja võtta piibel enne, kui lugeda tänast postitust, sest nii saab 100%-i, kui piiblist näpuga järge pidada. Saad aru kontekstist, millest jutt on. Kui aga piiblit juhtumisi pole käepärast võtta, siis lisan olulisemad lingid. Parem on siiski piiblist üles otsida mainitud kirjakohad. Tasub võtta aega, et piiblist lugeda läbi kogu peatükk, siis jääb paremini meelde, mida hiljem saab kasutada oma usu paraktikas.

Juhtimise juures on kolm komponenti: tuleb säilitada eneses rahu, alluda tasasele vaimule ja saadud mõte täita.

1. Püha Vaim keelas tegutsemast ja võib näha, et jängrid võtsid neid mõtteid tõsiselt ja allusid Püha Vaimul juhtimisele. Ap 16:6,7

Tavapärane juhtimisviis on: „mine sinna,“ „tee seda,“ „too toda;“ need kõik kutsuvad üles tegutsema vastupidiselt toodud kirjakohale. Inimesel on raske vastu võtta juhtimist, mille sõnum on keeld: „Ei tohi!“ See võib olla korduv: Ei. Ei. Ei.

Seda, kui raske on inimesel keeludega arvestada, näitab kasvõi seegi, et inimene oma loomu poolest suudab täita Kümnest käsust vaid mõnda ekstreemsemat:„Ära tapa!“ Niipea kui jutt läheb selle peale, et sa ei tohi himustada ligimese naist või vara, siis enamus inimesi vaikselt muheleb ja mõtleb samal ajal "ega ma ei võtagi ta naist ära päriselt," lihtsalt pruugib natuke. Rääkimata selle juures käsulaua kolmest esimesest nõudest, näiteks, sul ei tohi olla teisi Jumalaid minu kõrval! „No kes seda veel tänapäeval tõsiselt võtab?“ kuulen küsimust, mis ei ootagi vastust.

Inimene on loomuse poolest allumatu ja ei taha midagi teha eriti siis, kui teda keelatakse.

Vaatan seda oma laste pealt. Neid korraldusi, mis kutsuvad midagi tegema, nad täidavad kergema meelega kui neid, mis keelavad midagi teha. Me ei saa öelda, et inimene muutus sõnakuulmatuks, pärast vastustustunde tekkimist (mõnel seda ei teki ka vanas eas). Allumatus on inimeses sünniga kaasas. Mässujuurikas. Sellepärast inimene ei peaks ennast süüdistama väga selles, et ta ei suudagi alluda, vaid võtma asja rahulikult, MÕTLEMA järgi. Ajuvaba käitumine muudab inimese Püha Vaimule alajuhitavaks. Kui inimene tahab et Jumal teda juhiks, siis ta peab esiteks, panema tähele, mõtlema, sõnumi üle ja tegutsema nii nagu korraldus ette näeb. Ka mitte midagi tegemine on tegevus piibli seisukohalt, mille tagamõte võib olla näiteks ootamine. Et mitte sündmustest ette rutata.

Ma olen kuulnud sellist mõttekõiku: „Kiirusta aeglaselt!“ Nii et Püha Vaimu üks sagedane juhimisviis on KEELAMINE.

Ap 5:32

Ap 13:2-4

Ap 21:11

Pole raske ette kujutada sündmust, kui keegi tuleks meie ette, näitleks meie ees ja ütleks kokkuvõtteks: „Nii ütleb Püha Vaim ...“

Ma kardan, et Eestis pole inimest, kelle usaldus Jumala vastu oleks nii suur, et ta teeks seda, mida too inimene häpeningi ning sõnumiga tahab öelda. Kui selliseid inimesi on, siis ma tahaksin neid tunda ja nendega liituda.

2. Püha Vaimu üks juhtimisviis on kiirustamine, kuna ta omab asjadest ülevaadet.

Kuid inimesel on aega küll nagu alati. Sellisel puhul on Püha Vaimu roll need sündmused kontrolli all hoida.

Ei saa jääda liiga kauaks mõtisklema asjade üle, siis võib juhtuda, et “magame” õige aja maha. Peetrus, kes alles mõtiskles ja palvetas, kui vaim ütles talle: “Vaata, kolm meest otsib sind!”, “tõuse nüüd KOHE, astu alla ja mine nendega…” Ent valdavalt oli (ka praegu on) probleem ikkagi liigses agaruses, kui passiivsuses.

Kui me vaatame üldist pilti, siis kogudused hoiavad kõige rohkem kinni oma tavadest, tundub, et sajandite jooksul pole midagi muutunud. See selleks. Tesialt, stabiilsus tekitab ju turvatunde. Kui kõik on harjumuspärane ja ammu tuttav. Tuled jõuludeks kirikusse, "Näed-sa, polegi midagi muutunud!" Oh-mis-ära-tundmis-rõõmu! Ja inimesel on korraga hää olla ja istuda, mõelda oma elu üle. Kahju vaid sellest, et kristlased uimerdavad ja õige aja maha magavad ega pane tähelegi neid, kes nende kõrvale potsatavad istuma. Kõik on "omas mahlas" ja häpid, kuid mitte Püha Vaim.

Jeesus oli tõsiselt hädas lihtsate inimeste kui ka jüngritega seni, kuni nad olid tavalised mehed, polnud veel Püha Vaimuga sinasõbrad, vt Mk 7:36; 5:43; 9:9 ja Mt 16:20; 17:9 või Lk 5:14; 8:56 ning Ap 1:4.

Hiljem näeme, et nad said Jumala juhtimisest paremini aru.

Ap 27:10

Ap 8:29-30

3. Just selline jutimisviis - „vaim ütles,“ (loe: tekib mõte) ongi kõige sagedasem kuidas Püha Vaim inimest juhib ja tema südame vastu räägib.

Võibolla polegi nii raske mõista, milline on Jumala tavaline mõte ja tahe, kuivõrd siis, milline on Jumala ERILINE tahe (Ap 21:9-15, sellest oli eespool juttu). Siinkohal tuleb kasuks üksnes sõnakuulmine, kannatlikus – ainus võimalus – kanda vilja, Lk 8:15

Sõnakuulmise suurim takistus pole inimese rikutud loomus, vaid inimese rikutud mõttemaailm: ebapuhtad mõtterännakud. Kui inimese mõttemaailm on puhastatud, saab Püha Vaim juhtida. Ta on viisakas boss. Ta on delikaatne boss. Nii juhib Püha Vaim väga eriliselt.

neljapäev, 18. veebruar 2010

Vaimu mõtteviis VI

„Sest kes inimesest teab inimese mõtteid peale inimese vaimu, kes temas on? Samuti ei tea ükski Jumala mõtteid peale Jumala vaimu. Aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid vaimu, kes on Jumalast, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib.„

Kuidas seda rhema´t ära tunda ja miks? Ehk kuidas ma tajun Jumala häält oma südames?

Paljud on püüdnud kuulda Jumala häält, ja lõpuks leidnud, et peale oma mõtete polegi ta peas midagi. Peale selle, et meie usk ei muutuks religiooniks (ratsionaalseks kristluseks), mille tulemusel osadus taandub, on hädavajalik õppida tajuma Jumala häält. Paljud küsivad: Kuidas ma võin öelda, et see oli just Jumala mõte või Jumal ütles, kui ma ei oska tema häält selgelt tajuda? Ütleme nii, rhema ehk Jumala hääl on kontakt Jumala vaimu ja minu vaimu vahel, kus Püha Vaim räägib otseselt inimese vaimuga. Seda on võimalik tajuda kui spontaanset MÕTET, SÕNA, IDEED jms. Need on märgid. Teeviidad. Igal märgil on oma sisu ja tähendus.

Jumala tundmisest (loe: teadmisest Jumala isikuomadustest) on vähe rõõmu, kui puudub lähedane osadus Jumalaga. Ma mõtlen siin otsekontakti. Ma mõtlen siin Jumala väge ja kõike säärast, mida ei ole võimalik ära mahutada mõistetesse „auhiilgus“ ja „pühadus“ ja „armastus“. Inimesel on vajadus Jumala väe järele, ma tahan enamat kui lihtsalt kirjeldust, mis isikuomadused Jumal omab.

Võibolla see hirmutab seda inimest, kes seda ei julge uskuda ja tal pole kontakti. Aga mul on nälg. Mul on igatsus. See mis on, ei saa olla veel kõik, mida ma saan teada isikust, kes on Jumal. See sunnib mind otsima ehedamat suhet. Ja märgid, on teeviidad, mis aitavad selle suunas liikuda. Ma olen täiesti kindel, et selle juures võib lõpuks näha tunnustähti mida seni nähtud pole. Imesid, mida seni kogetud pole. Ma soovin, et Jumal saaks mind kätte. Et ta saaks mulle näidata, et see mis on evangeeliumites, pole kaugeltki veel lõpp, pigem algus. Jumal on kõikvõimas. Palju inimene sellest teab! Kui tõde on elu ja Jeesus elab, siis peab olema veel suuremaid imesid ja tunnustähti, mida kristlased on kutsutud taotlema. Kui aga tõde elab, siis on lootust et see lähedane suhe pakub „elavat“ rahuldust. Sest Jumal elab, tõde elab koos Jumalaga. Ma tahan olla riietatud taevase väega. See ei olenegi enam minust, vaid see on tema tõmme, kui ta inimesega tuleb kohtuma ja suhtlema.

Taaniel avastas väe noorelt, ta loobus asjadest, mis seda võisid selles takistada, tema elustiil oli teistsugune. Kuigi kuningas pidas teda üheks paljudest inimestest, kes suhtleb vaimudega, tunnistab kuningas hiljem, et Taanielis on siiski midagi teistsugust. Taaniel on lati nii kõrgele sättinud järgnevatele põlvedele. Üks mida Taaniel mulle on õpetanud, et tuleb teha valikuid: kas enam pühenduda või loobuda, lasta kanda selle maailmast. Taaniel sai suureks oma innukuse tõttu Jumalale. (Öö lõvide koopas. Viskamine tulisesse ahju.) Ta elu polnud naljategemine. Mul on kergem uskuda kellegi üles äratamist surnuist, kellegi tervenemist, sest see ei tee häda mulle, kui uskuda et Jumal kaitseb mind ka tule sees, ahjus põlemisest.

„Taaniel, nüüd ma olen tulnud sind targaks tegema ... Su anumiste algul läks sõna välja“ ütleb ingel Taanielile. Ta selgitab, pane tähele Sõna ja õpi mõistma nägemust. Mis mind aga kõige rohkem innustab, on see et „esimesest päevast peale, kui sa andsid oma südame, et mõista ja olla alandlik oma Jumala ees, võeti su sõnu kuulda.“ Teda võeti alati kuulda. „Tema annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust“ (Tn 2:21). Taanileli elu erines ümbruskonna elust, kuid paljude koguduseliikmete elu ei erine nende eludest, kes ei usu Jumalat. Paljud kristlased ei suhtle nendega, kes ei usu, kuid Taaniel suhtles. Paljud kristlased eelistavad töötada kristlikes firmades, eraldavad end inimestest, kelle pärast nad on siia maailma kutsustud Jumala poolt. Ellujäämise teoloogia ei erine ristile kapseldumisest. Kuid Jumala riik on armastus, rahu ja rõõm Pühas Vaimus, Jumala vaimu riik, mille põhifunktsioon on tunda Jumalt ja seda tutvustada neile kes veel ei tea, mis asi see elu Vaimus käimine tähendab. Iga inimene peaks tõsiselt taotlema vaimuande ja „märgid“ on selle vahendid. Taeva reaalsus on käeulatuses - kõigile.

Tegemist mõtetega, mis tuleb südamest, spontaannselt, iseenslikult (see mõte kr.k. paga). Inimesel on plaan, aga ta saab südamesse uue mõtte, mis erineb plaanist. Elust endast: Sa seisad ühistranspordi oodates ja korraga saad spontaanse mõtte: mine teise bussiga. See isetekkiv mõte tundub absurdne, mõistuse vastane ja otsustad teha esialgse kava kohaselt. Hiljem selgub, et tegid vea. Kui aga tagajärge ei tule. Siis jääb asi saladuseks, mis ei anna hiljem rahu.

Oma mõtted tulevad mõistusest ja valdavalt on läbi arutatud, kaalutletud.

Omadused

Või meenub sulle keegi, kelle pärast tunned äkitsi vajadust midagi teha, ometi sa mõtlesid sellel ajal oma asju. Seetõttu see mõte tuleb järsku ja iseenesest, ideena. See idee on ebaloomulik (loe: üleloomulik), mis tuleb südamesse ja tuvastatakse meie mõistuse poolt spontaanse ideena. Neid võib iseloomustada alljärgnevalt: mõte südamest, mitte ajust; reeglina see meie aju poolt läbi mõtlemata, võib esineda mina-vormis; need on valdavalt nii vaiksed ja õrnad või helged, et neid võib kõige omapoolsega (arutlemise või tahtega) kergesti katkestada ja lämmatada; sageli on ebatavaline sisu; erinevad meie omastest mõtetest; põhjustavad meeltes teatud reaktsiooni, ärevuse, usu, aukartuse, rahu. Kui me neid ei täida, siis tajume meelehärmi; täitmisel aga suurt rõõmu, millega kaasneb äratundmise rõõm. Mitte et see inimene sündmust oleks juba kogenud, vaid et ta tunnistab selle „omaks“, tunnistab: „Ma teadsin seda!“ Kuid inimesed, kes pole usus, panevad selle juhuse arvele, ka võib neilt kuulda vahel välja ütlemist: „See on müstiline!“

Tegelikult sellisel viisil juhib Jumal paljude inimeste käitumist nende enese teadmata. Inimene ei pruugi tunda Jumalat. Aga Jumal suhtleb, avaldab oma sümpaatiat, armastust inimese vastu. Teinekord need sündmused võtavad traagilise pöörde, kuid inimene pääseb ebameeldivustest, kui ta arvestab selle uue ideega ja käitub selle sisetundelt saadud mõtte juhendi järgi. Siis võib seda kokku võtta kui eelarmu. Kingitust. Aga loomu poolest inimene ei ole valmis sellist laadi ideid vastu võtma.

Kunagi sõitsin autoga ja sain kolm järjestikulist märguannet, kuid kõiki ignoreerides sattusin avariisse. Kui ma oleksin usaldanud neid spontaanseid mõtteid, oleksin ma avariist pääsenud, sest kasvõi juba auto peatumine oleks seda saanud mõjutada, aeg on faktor. Sellised sündmused on ajas reaalsed. Kui aga aeg maha võtta, siis see mõjutab ka tagajärge. Mina aga ei võtnud aega maha. Sõitsin autoga edasi. Esimene asi mis juhtus, oli see, et mingi seletamatul põhjusel murdus käigukangi nupp, mina jätkasin sõitu, kuigi mul oli võimalus seisma jääda. Teine hoiatus oli, töökaaslase dialoog, kus meil oli arutamisel logistika, kas ma sõidan nii, et ma viin ta enne koju ja siis teen oma asju või vastupidi. Ma otsustasin ikkagi teha oma asja. Siis hakkas vihma sadama ja ma ütlesin talle: „Pane vöö peale!“ Aga ta ei teinud seda. Mõne minuti pärast jõudsin ma järgi ühele autole ja sõitsin talle tagant sisse, kuna ta pidurdas, aga vihma sadas nii tugevalt, et mulle jäi pidurituli märkamatuks. Tagajärjeks oli avarii. Töökaaslane lendas peaga tuuleklaasi. Ta ei pannud turvavööd, kuigi see küsimus tuli jutuks. Kuid ka see polnud veel kõik! Siis meenus mulle korraga unenägu, et olin avariid umbes kuu ette näinud. See unenägu erines sellest, mis juhtus, kuid unenäos sõitsin oma auto juppideks nii, et selle sõiduki osad olid justkui lego klotsid laiali laotatud. Sellest autost ei saanudki enam õiget nahka. Nii anti sündmustest ette teada, kuid ma ei teinud sellest välja, pidasin seda rumaluseks.

Minu arvates on naistel eriline and ja vaist teravam kui meestel. Nüüd ma tean juba teadlikult jälgida oma abikaasa väljaütlemisi kui ta kodus lastega tegeleb. Ta ütleb välja mõtte ja siis põhjendab oma seisukohta, täitub see sündmus aga siis, kui laps abikaasa mõttega ei arvesta, läheb asi just nii, nagu abikaasa põhjenduseks kirjeldas. Mõni arvab, et see on loogiline, et mis selles siis nii erilist on. Kui ma analüüsin tema spontaanseid mõtteid, kuidas see mõte tekib ja mis juhtub, siis see pole tavaline mõte. Kusjuures sündmus võib iseenesest olla loomulik, igapäevane toiming.

Nii nagu isa räägib oma lapsega kogu aeg, nii räägib ka Jumal isa meiega kogu aeg, ja kõik tajuvad Tema poolt sisendatud mõtteid. Küsimus ongi selles, et meil on vaja õppida koostööd, aga kõige enam, õppida vahet tegema Temalt tulevate isetekkivate mõtete ja meie endi mõeldud arutlemiste vahel, mis lähtuvad mõistusest või ratsionaalsusest.

Vaimude läbiproovimise eesmärgiks on kindlaks teha, kas spontaansed mõtted on Jumalalt või saatanalt. Otsese tegevuse korral, tuleb maha rahuneda, jääda vaikseks; kõrvaldada häirivad tegurid, keskenduda südame mõtetele. Aga ka vabaneda pingest kehas. Viise on erinevaid, sõltub inimesest. See on kunst, mille poole tuleb püüelda, nagu Jeesus, kes läks omaette, et olla Isa mõjusfääris.

Piibli põhjal on seos hingeõhu ja vaimu vahel väga tihe. Oma mõtteviisi vaimule toomine on astmeline, kus madalam on juhuslik aste, kõrgem aste selline, kus inimene muutub isikuks, kes räägib, tunneb ja tegutseb Püha Vaimu juhtimisel, nt vrd apostlite tegudes.

Kogenumad on aga kuskil nende kahe eeltoodu keskel, usalduses, rääkides tundmustest ja mõtetest unistuste ja ka eksimuste suunas, mõned koguni intiimses, koos Isaga suhtes ja läheduses, kus pole vaja enam sõnu, inimene on vaimust täidetud. Igal juhul, ootab siin ees nn häälestamine. Eesmärk on jõuda nii kaugele, et me avastame enne kõik need mõtted, mis hingevaenlane ette manab („Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud” Mt 5:28; „ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end jumalatunnetuse vastu, ja me võtame vangi Kristuse sõnakuulmisse kõik mõtted” 2Kr 10:5), et kasutada oma mõistust ning anda oma silmad Issandale („Pärast seda ma nägin, ja vaata: taevas oli avatud uks, ning sama hääl, mida ma olin kuulnud enesega rääkivat otsekui pasun, ütles: "Tule siia üles ja ma näitan sulle, mis peab sündima pärast seda!"Il 4:1), et Vaim saaks anda seda, mida tahab („Sedamaid olin ma vaimus. Ning ennäe, taevas seisis troon, ja keegi istus troonil.” Il 4:2)… kus usklik pole enam ratsionaalne – logos´e abil ja käsu all, vaid rhema mõjusfääris – vaimu juhtimise all.

Läbikatsumine („Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on läinud välja maailma.” 1Jh 4:1), kõige tavalisemas mõttes, kas mõte on iseendalt, saatanalt või Jumalalt võib kindlaks teha umbes alljärgnevalt.
Ise: mõistuses aretatud, ratsionaalsed.
Saatan: lummav kujutlus, lämmatav, äkk-kujutlus, mõnikord on mõistus tühi, tegevuseta.
Jumal: seesmisest olemusest, pidev vool, valdavalt ka siis, kui oleme keskendunud Jumalale.

Siis saab katsuda läbi idee („Nemad on maailmast, seepärast nad räägivad nagu maailmgi, ja maailm kuulab neid.” 1Jh 4:5).
Ise: mõtleme õpitud asjade piires.
Saatan: negatiivse, hävitava, pealetükkiv, sageli hirmutav või (patu olemasolul!) süüdistav, eesmärk on moonutada Jumala tahe ja loomust, kontekstiväline Sõna moonutus; egole apelleeriv. Ei kannata läbikatsumist, ehk ilmsiks tulekut.
Jumal: õpetlik, ülesehitav, lohutav. Mõte kannatab avalikustamist.

Vilja (toote) uurimise meetodil (läbikatsumisel). Mis on tagajärjeks?.
Ise: mitmesugune.
Saatan: hirm, sund, ahelad, ärevus, etteheide, segadus, egoistlik.
Jumal: elustab usku, annab jõudu, elutahet, rahu, selgitust, tunnetust; aga teeb ka alandlikuks ja armulikuks.

Alustada võib sellest, kui kirjutame üles mõtteid (pea päevikut) ja analüüsime. Mõtted aga, mis on vastuolus, tuleb peast välja visata! Loomulikult ei kõnni mitte keegi päevik näpuvahel. Aga kui ma meenutan oma praktika algusaega, siis mul ikkagi oli väike taskumärkmik kogu aeg käepärast, kuhu ma siis sellelaadsed märkmeid kiiruga üles tähendasin. Nüüd ma seda enam ei tee, kuna vaim on arenenud, treenitud, ja ma tunnen ära Jumala juhtimise. Valdavalt saan kohe aru, kui Jumala Püha vaim hakkab minu südame vastu midagi rääkima ja siis veedan aega koos temaga (suhtlen). Panen kirja kõik selle, mida ta mulle õpetab, juhatab, räägib. Need on elu helged hetked.

Ma naudin neid koosviibimisi. Selle nimel tasub vaeva näha, sest see on võimas tunne, kui sa saad aru, et Jumal on koos sinuga. Mõnikord on need tundidepikkused kohtumised, mõnikord lühidad, otsekui sms-id. Kõike tuleb ette. Reeglina on Jumal see, kes pöördub inimese poole ja algatab osaduse. Seda võib juhtuda igal ajal. Mõnikord olen ma juba voodis, äsja palvetanud, ja korraga tunnen, et nüüd, Jumal hakkab rääkima. Tõusen kiirelt üles, ja vägi tuleb peale ja siis ta räägib. Mõnikord pikalt, kuid ta teeb tempos, et ma jõuan jälgida ta mõtteid. Kui ta tahab, et ma selle üles kirjutaksin, siis ta paneb tähele, et ma jõuaks seda teha. Ta ei kiirusta. Vahel, kui mul tekib küsimusi, siis ta selgitab, vastab. See on mitte monoloog, vaid dialoog. Ta on väga mõistlik, kannatlik ja põhjalik. Teinekord kestavad need „kohtumised“ tunde, kuid aeg lendab märkamatult kiiresti. Sageli Püha Vaim täidab mind pealaest jalatallani, teinekord tajun Jeesuse kohalolu. Aga ta pole ennast mulle veel nähtavalt ilmutanud. Sellest pole midagi, sest õndsad on need, kes ei näe, aga usuvad. Teinekord täidab ta mind oma väega nii võimsasti, et ma ei julge ennast liigutada tema väe all olles. See kestab üsna pikalt, kui Jumala vägi tuleb inimese peale. Kuid tunnistan, et ma ei otsi seda tunnet. Ma olen rahul kõigega. Jumala vaim saab asjad mulle ära räägitud ka tavapärasemalt, lihtsalt õpetades, juhendades, julgustades. Olen väga tänulik iga kohtumise eest, nii väga lähedase - erilise ligiolu ja võidmise eest, kui ka tagasihoidlikuma kohtumise eest, mis on enamasti dialoog Püha Vaimuga.

Püha Vaim on minu sees minu jaoks, kuid Ta on minu peal inimeste jaoks. Inimesed lootsid, et Peetruse vari teeb terveks, kuid varjul pole elustavat sisu, küll aga Püha Vaimu ligiolu põhjustas imesid. Võidmine on Püha Vaimu isiku avaldumine kogetavalt, ja see tähendab, et teda saab edasi kanda/anda ümbrusesse. Kui inimene kannab seda, siis ta ei peaks ootama mitte midagi muud kui üleloomulikku avaldumist. Sest see ongi Püha Vaimu loomupärane omadus, ta on üleloomulik.

Mida ma veel tahaks öelda? Rhema´t mitte ainult ei kontrollita logos´e põhjal, vaid see ehitatakse logos´e põhjal üles. Neid vastu võttes tuleks olla tähelepanelik just selles mõttes, et tuleks hoiduda rhema voolamise katkestamisest. Pärast jõuab mõtteid analüüsida küll ja küll piibli valguses.

Vahel ma jätan analüüsi vahele oma „raadiosaatja“ testimiseks, et teada, kas selle sagedus on ikka täpne või on mõni segaja vahele tulnud. Nõuka ajal segati "Ameerika hääle" kuulamist, kuid siis otsustasid ameeriklased, et nad enam ei kasuta kindlat sagedust, vaid nad edastvad signaali seda pidevalt muutes (lainetades), seetõttu tuli ka venelastel vaeva näha sageduse segamiseks. Saade oli ikkagi kuulatav. Mäletan väga hästi kui isa istus raadio juures nupp peos, peilides võimalikult täpselt, et selle saate heli oleks kuulatav. Inimesed õppisid selle ära. Ühel pool ameeriklased, teisel pool venelased ja nende vahel inimene. Kogemus muutis sõnumi kuulatavaks.

Enamasti olen veendunud kogemuste autentsuses. See tuleb vilumusest, saan aru, et see mõte on tõene. Jeesus valdas tehnikat. Peetrus sai lõpuks selle käppa. Et sai kohe tegutseda, et mitte öelda, et ei pidanud näpuga järge ajama pühakirja tekstides. See on omamoodi usu peal sõitmise kogemus. Hiljem, kui satun sama piibli teksti juurde, siis meenub: siin see on (!), tuttav mõte ning nüüd on see mõte kirjas siin! Lõpuks inimene õpib suhtlema oma Jumalaga, nii tekib usaldus saadu vastu. Kui tekib kahtlusi, siis tuleb uurida teksti, nagu Jeesus ütles: „Kirjutatud on.“ ja tsiteeris kirjakohta.

Logos annab absoluutse mõõdupuu, millega võib mõõta kõiki tõdesid. See toimub mõistuse toel, kus just mõistusel on õige koht. Mõistus on organ mis töötleb ja kontrollib mõtteid, kuid ei ole vahend, mille kaudu ilmutust saadakse. Ilmutus on üle-ratsionaalne, mitte irratsionaalne. Ilmutust kuulub meile („Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.” Rm 8:14) ja Jumala lapsed on juhitud vaimu kaudu. Arvan, et Jumal igatseb, et me ei kasutaks mõistust või vaimu, vaid me kasutaksime mõistust ja vaimu.

Kuidas teha nii, et meie oma mõtted Vaimust ette ei tormaks?