neljapäev, 30. detsember 2010

Lessons in Love
I’m not proud, I was wrong
And the truth is hard to take
I felt sure we had enough
But our love went overboard
Lifeboat lies lost at sea
I’ve been trying to reach your shore
Waves of doubt keep drowning me

All the dreams that we were building
We never fulfilled them
Could be better, should be better
For lessons in love

For restless eyes egos burn
And the mold is hard to break
Now we’ve waded in too deep
And love is overboard
Heavy hearts token words
All the hopes I ever had
Fade like footprints in the sand

All the homes that we were building
We never lived in
Could be better, should be better
Lessons in love
If we lose the time before us
The future will ignore us
We should use it, we could use it, yeah
Lessons in love
Lost without love

Lessons in love
When will you ever learn
Lessons in love
When there’s nowhere left to turn
Lessons in love
Don’t let your spirit burn
Lessons in love
I’ll wait ’till you return

All the dreams that we were building
We never lived them
We could lose it, we should use it
(lessons in love) lessons in love
All the homes that we were building
We never lived in
Could be better (could be better), should be better
Lessons in love
If we lose the time before us
The future will ignore us
We should use it, we could use it (good God)
Lessons in love

esmaspäev, 27. detsember 2010

2010. aasta top 10 postitust

Kristlik Mõttevõra avaldas 2010 aastal enam kui 270 postitust, millest mõned on populaarsemad ja mõned vähem loetud. Siinkohal toome esile postitused, mida on enim klikitud. Samas see ei peegelda tegelikku lugemist, kuna blogis saab samal ajal lugeda 7 postitust seda ekstra avamata. Seetõttu pingerea koostamise aluseks on eelkõige tulemused, kus postitus avati selle lugemiseks.

Mitmed valdkonnad nagu näiteks finantsid pakuvad huvi kõigile inimestele, on siis lugeja kristlane või ei ole. Kuid mõne teema top kümnesse jõudmine on tõsine üllatus. Näiteks näituse elamus top 10-s on ootamatult erakordne! Seda kindlasti ei oleks osanud ette näha.

Aga pingerida tagantpoolt ettepoole on:

10. Näituse elamus: vau, milline valik!

9. Kuidas koguda vabatahtlike annetusi?

8. Mis on armastus?

7. Kas kümnis on kristlik?

6. Koššer on eesti kommete kohaselt valmistatud toit

5. Maailma rahvaarvu kasv

4. Kuidas ära tunda valeprohvetit?

3. Viisnurk kui kristlik sümbol

2. Kuidas tööandja rikub TLS valveaja sätet

1. Maailma 40 kummalist kirikut

Kirjuta meile, milline teema sulle kõige enam meeldis :)

pühapäev, 26. detsember 2010

laupäev, 25. detsember 2010

reede, 24. detsember 2010

neljapäev, 23. detsember 2010

Kristlus ja jõulud

Kristlus ja jõululaps oma ehtsal kujul ei ole Jumala poolt mitte iilagi ette nähtud kanslite, aujärgede ja kirikute altarite jaoks. Ta on ette nähtud uuestisündinud inimese, tema südame ja uuendatud elu jaoks. Tõeline kristlus pole põgenemine reaalsusest, vaid jõud selle reaalsuse ületamiseks.

Seepärast, kui kristlus, mille me isiklikult vastu võtsime ja kirikutes tunnistame, jääb kiriku või kirikuhoone seinte taha ega tule ülejäänud päevadel koos meiega koju, tööle, kaubanduskeskusesse, sündmustele ega isegi jõuluüritustele, kui ta ei muuda meie iseloomu, ei elustu meis armastust, ei ilmu meie igapäevases elus, tänaval, kodus, sõprade ja tuttavate keskel, siis meie kristlus ei tähenda midagi.

Kristlus kui armastuse religioon, ei või olla egoistlik, formaalne, osavõtmatu võõra häda vastu ega ükskõikne meid ümbritseva ühiskonna vajaduste suhtes. Me võime rääkida vaimulikust kasvamisest, aga kui see ei väljendu armastuses ja inimestest hoolimises, siis on Jeesus asjata sündinud ja meie jõulud vaid komertslikud, kus Jeesuse jaoks ei ole kohta ja Joosep käib ikka veel majast majja, et otsida sündimiseks sõime. Kristlane ilma armastuseta on tavaline inimene ja kristlus ilma armastuseta ei tähenda kristlust ning jõule.

Jõulusõnum on rajatud enesesalgamisele, mis täidetud armastusega ja tänulikkusega meid lunastanud Õnnistegija vastu, mis täis kaastunnet lähedaste ja ümbritseva vastu, mis leiab õiguse ja saab avalikuks armastuses - ainult see ja ainult see on tõeline kristlus ning tõelised jõulud! Sündinud jõululapse suurim vajadus oli hool ja armastus, seetõttu armastus on mõistetav sõnum kogu maailmale. Sestap inimese suurim vajadus on armastus. Seetõttu Jumal tuli maailma mitte kui esimene Aadam, täiuslik loodu, vaid ta sündis väeti ja abitu Jeesuslapsena. Nii saavad kõik teda vastu võtta, nii väikesed kui suured ning tunda rõõmu Lunastaja saabumisest.

Armastust, rõõmu ja õnnistatud jõule!

kolmapäev, 22. detsember 2010

Jõulud

Jõulud on hea aeg võtta aeg maha ja viibida Kristuse lähedal. Kristus kutsub inimesi oma sünnipäevale. Kõik on oodatud! Sünnipäev nõuab ettevalmistusi, parimaid riided ja kingitust. Kuid Kristus ei oota meilt kingitust. Ta igaseb meid näha oma sünnipäeval. Võibolla sa mõtled, et sa ei saa minna, sest sul on mõned asjad südame peal, need on vaja enne korda saada ja siis sa lähed. See võib olla hea mõte. Aga põhjuse leiab alati. Sest inimene tahab jätta endast parema mulje kui ta tegelikult on. Kuid Jumal teab, milline sa oled tegelikult. Ta ei oota, et sa kannad kalleid riideid, vaid vaataksid enese sisse. Jõulude ajal on kõigil rohkem aega, et heita pilk hinge sügavusse ja mõelda, milline ma olen?

Kuivõrd me oleme võrreldavad Kristusega? Sest inimesena kipume arvama, kes olen mina? Jeesus oli täiuslik, aga mina olen tavaline inimene. Jeesus tegi imetegusid. Kellel meist on usk kõndida vee peal?! Või kellel on usk, et üles äratada surnuid! Ja nii edasi ja edasi.

See on fakt sellest, et oleme loonud Jeesusest jumaliku olevuse. Täna on seda väga lihtne teha. Variseride ajal oli tema jüngritel palju raskem pidada Jeesust jumalaks. Lõpuks varises kokku nende usk, kui Jeesus löödi risti ja nad kõik jooksid laiali. Kuid see oli ette määratud. Kristus asendas nende puht maise usu üleloomuliku usuga, asetas nende südamesse usu, mida võime täna kogeda.

Kui jõulud on aeg tagasi vaatamiseks, siis on sdee hea teada, et tema jüngritel polnud jõule. Enne Jeesust olid olnud sellised vägevad mehed, nagu: Aabraham, Mooses, Eelia jpt usukangelased, kellega jüngrid võrdlesid Jeesust. Kas Jeesus kannatas välja selle võrdluse?

Kuid täna me ei võrdle ennast Aabrahamiga, vaid Jeesusega. Kristus on meie eeskuju. Meid on kutsutud käima tema jälgedes ja saama enam Kristuse sarnaseks. Ja kui on nii, siis millega me võime uhkustada?!

Kas sa võid ette kujutada, et Kristus oli millegi üle uhke? Meie oleme uhked oma ühiskondliku positsiooni üle, kui keegi on selleks piisavalt heal järjel või ametikohal. Kuid Kristus ei olnud uhke. Tema kohta öeldi: "Eks ta ole see puusepa poeg?" Mt 13:55 Puusepa poeg ja jumal?! Kuidas see on võimalik?! Isegi tema lähimad jüngrid küsisid, kas sina oled ikka see õige, või me peame ootama kedagi teist.

Või rikkuse üle? "Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna" Mt 8:20 Loomulikult oli tal vanematekodu nagu igal inimesest sündinul, kuid tal polnud oma kodu. Kui paljudel inimestel on oma kodu? Kui sul on oma kodu, siis sa oled rikkam kui Jeesus.

Oma populaarsuse üe? "Mis võib küll Naatsaretist head tulla?" Jh 1:46 Võibolla sa mõtled, et sa elad ühes tavalises linnas ja sul pole mitte just palju tuttavaid ja võimalusi. Kuid Jeesuse elukoht Naatsaret oli tavaline küla. Jeesus ei elanud suurlinnas, isegi mitte pealinnas, vaid kõige lihtsamas asulas. See polnud kuulus koht. Mõtle kus sa täna elad! Ja millised on su võimalused? Isegi kui sa elad kõige sügavamas metsas, mahajäetud piirkonnas, on sul tegelikult suuremad võimalused kui Jeesusel.

Oma välimuse üle? Prohvet Jesaja kirjeldab Js 53:2, "Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata, ega olnud tal välimust, et teda ihaldada." Jeesususel ei olnud atleetlik kehaehitus. Ta oli üsna kahvatu ja kõhna olemisega. Ta ei olnud veatu jumega päevitunud superkangelane. Tõenäoliselt oled sa Jeesusest parema füüsiliste eeldustega.

Oma reputatsiooni üle? "Ennäe, see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber!" Mt 11:19 Jeesus sööb palju ja joob veini enam kui tavaks ning peab patuseid oma sõpradeks! "Jeesus, mis kombed sul on? Kes on sul maine kujundaja?" võiks küsida kõige tavalisem poliitik või turundaja. "Kas sa mitte ei jäta endast halba muljet avalikkuse ees?" Võib julgelt väita, et iga inimene tegeleb oma reputatsiooni kujundamisega enam kui seda tegi Jeesus.

Oma hariduse üle? "Kuidas see tunneb Kirja ilma õppimata?" Jh 7:15 Jeesusel puudus kõrgharidus rääkimata väärikatest magistritest ja doktorantidest. Kui sina lõpetad põhikooli, oled sa juba saanud parema hariduse kui Jeesus.

Oma ülekaalukuse üle? "Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud" Js 53:3 Ta oli kidur ja nägi tegelikult välja üsna kehv, kes ei konkureerinud tööjõuturul võimekamate meeste seas. Tal ei olnud soovitajaid, keda ta oleks saanud oma CV lisada.

Oma edu üle? "Ta tuli omade keskele, aga omad ei võtnud teda vastu" Jh 1:11 Ta ei olnud edukas liider ega silmapaistev, karismaatiline juht, et huvigrupides läbi lüüa. Mõjujõu avaldamise poolest ei olnud ta edukas. Tal ei olnud osav liider.

Oma andekuse üle? "Poeg ei saa midagi teha iseenesest" Jh 5:19 Ta ei olnud just eriti andekas, isegi mitte käsitööoskustega. Ta oli tavaline puusepp. Oli teinud mõned lauad, pingid, kuid mitte midagi erilist. Tõenäoliselt oled sa teinud palju enam.

Oma tahtejõu üle? "Mina pean kahanema" Jh 3:30 Tal ei olnud oma tahtmist. Tal puudus ambitsioonikus, millele toetuda. Luuser.

Oma kõneosavuse üle? "Ma ei tee midagi iseenesest, vaid räägin nõnda, nagu Isa mind on õpetanud" Jh 8:28 Ta ei saanud öelda, see on minu idee! Ma olen andekas filosoof, kellest võiks kogu rahvas lugu pidada.

Oma vabaduse üle? "Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani" Tal polnud valikuvabadust otsustada, mida ta teeb ja mida mitte. Ta oli näotu. Ta ütles enese kohta, et ma olen saanud orjaks. Kuigi ta polnud ori, kellel puudusid õigused, oli ta seda ometi. Sinul on vabadus!

Kui sa vaatad uuesti üle selle iseloomustuse, siis tõenäoliselt oled sa kõigis aspektides Jeesusest edukam! Kristusel on selle üle väga hea meel. Seepärast tõuse üles ja mine rõõmsa südamega vastu tema sünnipäevale. Küllap sa leiad kedagi, kellest mõelda head, soovida head ja teha head. Jõulud on selleks sobiv aeg! Rõõmusta koos Jeesusega. Jeesus loodab sinu peale!

teisipäev, 21. detsember 2010

Digitaalne evangeelium

Jeesuse sünnigrott Petlemmas

Jeesuse sünnigrott Petlemmas varjab mitmesuguste vormide all Jeesuse sündimise saladust.Pehmesse lubjakivisse raiutud grotti pääses alguses maapinnalt, kuid kiriku ehitamise järel muutus grott krüptiks ja selle lagi asendati müüritud võlviga. "Petlemma koobas Issanda sõimega on Lunastaja auks seest üleni hinnalise marmoriga kaetud" kirjeldab koobast Gallia piiskop 670. aastal. Keskajal kaeti võlv mosaiigiga.
1869 aastal toimus tulekahju ja võlvikaunistus hävis. Tänapäeval katavad seinu kirjud eesriided. Arvukad ripplambid, mis akendeta ruumi valgustavad, annavad grotile vanaeagset hõngu.

Grotti pääseb trepi kaudu koori mõlemalt küljelt Groti idapoolses otsas. Kahe trepi vahel, on kaljusse raiutud nišš, kus on altar. Seinal on veel näha jälgi keskaegsest mosaiigist, mis kujutas Jeesuse sündi.Altari ees on valgesse marmorpõrandasse paigutatud hõbedast täht kirjaga "Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est" - siin sündis Neitsi Maarjast Jeesus Kristus.

Vaata galeriid: Pethlehem

esmaspäev, 20. detsember 2010

pühapäev, 19. detsember 2010

Kolm tarka ja tarkade täht

Meie esivanematele ei valmistanud mingit raskust aru saada "tarkade tähe" ilmumisest, nii nagu see kirjas on. Kuid tarkade tähe puhul levib vahel müstiline põhjendus või mõnikord üleloomulik selgitus. Kuid piiblis toodud kirjeldus tähe liikumisest puhul on tegemist loomuliku selgitusega, mis lähtub planeetide konstellatsioonist.

Matteuse evangeeliumis 1 ptk 20-21 salmi kohaselt teatavad Heroodesele uue kuninga - Jeesuse (Lunastaja) sünnist targad, mille järel tabab Heroodest hirm, kuna ta tunneb end ohustatud ja näeb uue kuninga sünnis võistlejat, misjärel Heroodes laseb tappa kõik kahe aastased poisslapsed.

Kui te vaatate Matteuse evangeeliumis kirjutatud ja võrdlete Moose raamatuga (2Ms 4:19:20), siis te saate teada, kust pärineb Matteuse sõnastus, kuna see on hämmastavalt sarnane (Mt 2:19-20). Matteus võttis oma selgituse Moosese raamatust, toodud on sama põhjendus "need mehed, kes nõudsid su hinge, on surnud" või "need, kes püüdsid last tappa, on surnud". Matteuse seletus peegeldab teoloogilist selgitust, et tegemist on uue vägeva Moosesega. Kuid oma rahvas hülgab ta ja teda kiusatakse taga. Sellisel viisil on võimalik paralleele tõmmata.

Evangelist kirjutab 2. peatükis kui nüüd Jeesus oli sündinud, siis vaata, hommikumaalt saabusid kolm tarka - tähetargad. Miks? Teda kummardama! Kuid selgitus selle juures on loomulik, mitte üleloomulik või müstika ega laste muinasjutt.

Me nägime tema tähte tõusmas!

See tähelepanuväärne loodusnähtus toimus hiljem uuesti 10. oktoobril 1604, ja Kepler tegi selle kohta matemaatilisi arvutusi. Kepler uskus, et see noova on Jupiteri ja Saturni äsja toimunud konjuktsiooni tagajärg.

Kuid sama kohtumine toimus ka 7 eKr, siis kolm järjestikulist konjukstiooni: 22. juuni paiku Kalade 23. kraadis, augustis Kalade 21. kraadis ja detsembris Kalade 17. kraadis (graafik).Kepleri teooria, et noova on planeetide konjuktsiooni tagajärg, ei leidnud hiljem kinnitust. Jupiter ja Saturn kohtuvad keskmiselt iga 20 aasta järel.Aga see on vaid ühekordne teineteisest möödumine. Enamik nendest pole silmatorkavad.

Vaid iga 258 aasta järel toimub kolmekordne kohtumine, mis toimub iga kord eri tähtkujus. Samas tähtkujus toimub 794 aasta järel. Meie vanim põlvkond nägi "tärkade tähte" aastal 15. august ja 11. oktoobril 1940 ning lõpuks 20. veebruaril 1941.

Babüloonia efemeriidtahvlitel, mis leiti Sipparist, pärinevad aastatest 11-10 eKr ja 9-8 eKr on kirjeldatud üksikasjalikult sündmusi taevavõlvil. Astroloogilised faktid Jupiteri ja Saturni konstellatsiooni kohta aastal 7 eKr. Aga uurime paar sõna veel Matteuse tekstist.

Keeleteadlased on välja uurinud, et sõnal "anatole" on ainsuses kasutades spetsiifiline astronoomiline tähendus, see tähistab taevakeha heliaakilist tõusu, mis muutub nähtavaks enne päikesetõusu. Mitmuses kasutatauna on sel ka geograafiline tähendus, hommikumaa Anatoolia idaosa. Matteusel on see ainsuses. See viib Matteuse lühikese kirjelduse kokku ka astronoomilise tõsiasjaga 7 eKr.

Mis sundis kolm tarka - teadlast Jeruusalemma tulema, et seal pärida juutide vastsündinud kuninga järele?

Jumalasse uskumine, mis liitus astronoomilise sündmusega. Pärast seda, kui targad olid näinud Jupiteri tähendusrikast hommikust tõusu ja jälginud vaatemängu, kus valgelt helendav täht lähenes juutide tähele Kalade tähtkujus, esitasid nad oma seletuse: juutide maal tuleb ilmale ülimalt tähtis kuningas!

Uurides vanu arvutustahvleid, mis pakkusid infot pikkadest ajavahemikest, nentisid nad sündmuse ainukordsust, mida sajandeid ei oldud nähtud. 1200 km teekond viis neid läbi Damaskuse Jeruusalemma, kuhu võisid jõuda novembri esimesel poolel. Jeruusalemmas esitasid nad küsimuse. Seda kuuldes kohkus Heroodes ja kogu Jeruusalemm ning kirjatundjatelt küsiti, kus pidi Messias sündima. Nad vastasid Petlemmas.

Kui me kirjutame selle teksti lihtsas keeles, siis see oleks järgmine:

tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele. Ja täht, mille tõusmist nad olid näinud, paiknes nende ees, kuni jäi seisma selle paiga kohal, kus oli laps. (Mt 2:9). Seismajäämise all mõeldi astroloogilises keeles planeetide seismajäämist edasi-tagasi liikumise taustal.

Tänapäeva arvutuste põhjal:
 • 12. november 7 eKr loojus päike Jeruusalemmas 17:19
 • erakordselt hele Jupiter oli 12. novembril nähtav õhtuhämaruses
 • planeedipaar paiknes pärast päikeseloojangut lõuna ja lõuna-lääne suunas, umbes 50 kraadi kõrgusel taevas
Ligikaudu 8 km pikkune tee Jeruusalemmast Petlemma kulgeb peaaegu lõuna suunas, kaldudes veidi hiljem läände, see on igivana karavanitee Hebronisse. Kui kolm tarka lahkusid Jeruusalemmast Jafo värava kaudu hilisel pärastlõunal, seisis Jupiter koos Saturniga nagu helendav latern lõunasse viiva tee kohal taevavõlvil, nii et targad sammusid tähe poole või nagu kirjutab Matteus "täht käis nende eel".

Loomulikult teadsid targad, et tegelikul pole see nende ees käimine. Aga see tähendas enamat kui lihtsalt juhus. Matteus kirjeldab, et tähte nähes rõõmustasid nad ülivaga, sest see muutus rõõmsaks veendumuseks - usuks, et nad on õigel teel, et leida üles uus kuningas.

Veidi enne Petlemma, Raaheli haua juures, pöördub tee ida suunas, nii näis planeedipaar paremal pool, geograafiliselt kõrgendiku kohal, millel paiknes vana Petlem. Seda muljet tugevdas seegi, et juutide täht - jäi kuninga tähe kõrvale, nagu kiilkirjatahvlil kirjas on. Aastaaeg tingis selle, et hoolimata pidevast pöörlemisest jäi valgustelje loojumispunkt horisondil esimestel öötundidel märkamatute muudatustega ühte ja samasse kohta.

Sõna "oikia" saab tõlkida ka mitte kui "maja" vaid "küla". Ja külla sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ja andisd talle oma ande: kulda viirukit ja mürri. (Mt 2:11).

No palju neid lapsi seal külas ikka võis olla sündinud neil päevil ja iga sünd oli teadagi topuudis. Käis ju Joosep seal majast majja ja rääkis oma lugu, et ta naine hakkab kohe sünnitama ning otsis varjupaika, nii et kogu küla pidi sellest olema teadlik. Piisas vaid tarkadel küsida ja nad said sellest kohe teada.

Kuidas ikkagi targad, kes polnud juudi usku, oleksid usaldusväärsed Jumala poolt juhituid isikud, siis võib öelda, et tarkade täht oli reaalsus taevavõlvil, aga veel enam, see oli ka Jumala märk. Kolm tarka ei olnud lihtsalt tähetargad, kes tundsid teadust, vaid nad tundsid selle märgi ära. Sest nad tulid kummardama juutide vastsündinud kuningat.

neljapäev, 16. detsember 2010

kolmapäev, 15. detsember 2010

Enesearmastus

Enesearmastaja eesmärgid on seotud maiste hüvede kogumise ja kes enam püüab, siis tema puhul hüvede kuhumisega. Ta ei soovi mõelda elu kaduvusele, surmale ega igavikule. Ta on liiga tugevalt seotud kõige maise külge, et oma pilk langetada inimesele või tõsta Jumala poole.

Enesearmastus on ateismi nurgakivi, sõjaka ateismi allikas. Enesearmastus ja ateism pole midagi muud kui põhjus ja tagajärg. Kui inimene langeb eneseimetlusse ja järgib Jumala asemel iseennast.

Piiblis on "armasta Jumalat", "armasta ligimest", "armasta venda", isegi "armasta oma vaenlast", aga puudub "armasata iseennast". Sest enesearmastus on inimese jaoks niivõrd loomulik, et nähtavasti Jumal ei pidanud vajalikuks seda üha meelde tuletada. Inimene ei vaja juhtnööre, et enesearmastust talle meenutatakse.

Kuid iga armastus enese vastu pole patt. Küsimus on vaid selles, kuidas armastada?! Kui mina muutub julmaks isevalitsejaks, kes istub troonil Jumala asemel. Kuid Jumal ei ütle seda, et me ei peaksime iseennast vihkama. Seetõttu tuleb teravat vahet teha tõelise ja vale motiiviga enesearmastusel.

Tõelises enesearmastuses, mis on enese austamine, enese inimliku väärtuse omaksvõtmine pole midagi ebaeetilist ega halba. Vastupidi. Armastus Jumala vastu võib osaliselt olla motiveeritud armastusest enese vastu. Sest sageli inimesed saavad kristlaseks armastusest enese vastu. Mõni püüab ära põgeneda ka Jumala kohtu eest. Mõni põrgu piinade eest ja hakkavad uurima piiblit ning otsima Jumalat.

Inimene ei saagi ligimest armastada, täpsemalt inimene ei tea kuidas armastada ligimest, kui ta ei armasta iseennast. Sest piibel ütleb, armasta ligimest kui iseennast. Kes aga ennast ei suuda armastada, see ei suuda armastada ka ligimest. Need asjad on omavahel tihedalt seotud. Kui tal puudub armastus isegi enda vastu, siis ei saa juttugi olla armastamisest ligimese vastu.

Kuid pange hästi tähele! Kui ma Jumalat ei armasta, siis see tähendab, et ma ei armasta ka ennast. Sest nõnda käitudes ma tegutsen oma huvide vastu, teen enesele kahju! Inimene arvab, et ta kogub vara ja mõtleb siis, hing rõõmusta, sul on piisavalt turvaline olek. Aga Jumal ütleb, oh sa meeletu, kui sa homme sured, kellele siis su vara jääb! Mis kasu siis sellest on? Meeletu ütleb, Jumalat ei ole ja teeb enesele kahju.

Pange tähele, et Jumal on nii korraldanud, et looduses pole mitte ühtegi tõelist seadust, millele inimene poleks alistatud ja allutatud. Kui paljud teist teavad aga seda, et armastus enese vastu on samuti üks neist seadustest! "Keegi pole ju kunagi vihanud iseenese ihu, vastupidi, ta toidab ja hellitab seda nii nagu Kristus kogudust, sest me oleme tema ihu liikmed." Ef 5:29. Kui me aga toidame ja katame oma ihu, siis peaksime seda soovima kõigile, ka ligimesele! Tegelikkuses kohtab vastupidist nähtust. Selle asemel et aidata puudust kannatavat inimest, käitub inimene Kaini kombel: "Ega ma pole oma venna lapsehoidja". Me ütleme, mine rahuga, ega ei anna midagi ligimese ihu jaoks.

Ehtne enesearmastus juhib meid Jumala ja ligimese juurde, aga vale viib meid Jumalast eemale, isoleerib usu. Tõeline armastus otsib õnne ja leiab selle Jumalas, vale enesearmastus ostib õnne väljaspool Jumalat, püüdes seda leida materiaalsetes asjades.

Esialgne Jumala mõte seisnes selles, et inimese elu ülemaks juhiks oleks Looja, kuid inimene pöördus sellest plaanist ära. Vale enesearmastus hõivas Jumala koha. Jumal lõi inimese inimeseks! Jumal tahab, et inimene oleks inimene, aga inimene püüab kogu aeg saada jumalaks.

Antikristuse kohta on öeldud, et ta istub Jumala templisse ja ütleb enese olevat Jumala. Kas mitte sellele ei juhi inimese pimedad ponnistused, tema rumal mina. Väär enesearmastus pole mitte ainult üksik patt, vaid pattude kogumik.

Pannes oma südamesse enesearmastuse trooni, inimene soovis leida õnne iseenese seest, kuid ei leidnud. Ei leiagi kunagi. Igal pool ootavad teda ees pettumused.

Inimene olles iseendast väljunud, peab jälle endasse tagasi sisenema, tajuma viga ja pöörduma tagasi Looja ette. Sest Looja pani inimese olemusse janu armastuse järele. Nagu Jumal ise ütles: "Inimesel pole hea üksi olla ja ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on," ja ta lõi naise (1Ms 2:18). Seepärast on ainus ja õige eluviis kui mees ja naine. Kohane ei ole "naine ja naine" ega ka mitte "mees ja mees", vaid kes on tema kohane. Ainult naine saab rahuldada mehe emotsionaalsed, hingelised, aga ka füüsilised vajadused. Mitte mees! Kuid häda on selles, et sageli elavad mees ja naine otskui vaenlased. Võibolla keegi mäletab üht filmi, mille nimi oli "Vaenlasega voodis", mis ilmekalt kujutas seda olukorda.

Psühholoogid räägivad meile, kui ohtlik on inimesel "enesest välja minna" või "enesesse sulguda". Niisugune hinge ebanormaalne seisund algab stressist ja lõpeb sageli närvivapustuse, psüühilise häire, meeltesegaduse ja enesetapuga. See kõik toimub seetõttu, et inimene pole loodud üksinduse jaoks, isoleeritud elu jaoks, väljaspool inimesuhteid ja Jumalat.

esmaspäev, 13. detsember 2010

Maailma rahvastik 2005 - 2050

Maailma rahvastiku kasvu jälgitakse üsna tähelepanelikult ja siinkohal tahaksin ära tuua statistika, maailma rahvaarv aastal 2005 ja 2010 ja prognoosid aastaks 2050.

Populatsioon aastal 2005:Populatsioon aastal 2010:Milline on prognoos aastaks 2050?

Maailma rahvaarvu prognoos aastaks 2050 on viie aasta jooksul paljuski muutunud. Palju on räägitud maailma rahvaarvu kiirest kasvust. Suur osa sellest langeb arengumaade arvele, kuid vähem teatakse seda, et just arengumaades rahvaarvu kasv on trastiliselt langemas, see trend jätkub. Mis tähendab seda, et rahvaarv ei kasva endises tempos.

Kui 2005. aastal tehti rahvastiku prognoos 2050. aastaks, siis pakuti India rahastikukuks 1,6 miljardit, millele järgnes Hiina 1,4 miljardiga ja teised:


Huvitav on võrrelda seda 5 aastat hiljem tehtud prognoosiga (alumine, värviline diagramm). India rahvaarvu kasv on korrigeeritud 1,7 miljonini. Pakistan on viiendalt kohalt tõusnud neljandaks, kus rahvastik stabiilselt ja kiires tempos kasvab. Varem neljandaks arvatud Indoneesia on 5 aastaga langenud pingereas kaks kohta allapoole, kuuendaks. Kongo ja Etioopia on vahetanud kohad. 2005 aastal prognoositi Brasiiliale 260, siis nüüd 5 aastat hiljem on see oluliselt vähem, vaid 215 miljonit. Viie aasta jooksul on pilt paljuski muutunud!


Populatsioon väheneb kus?

Viimased 30 aastat on iga 12 aasta jooksul maailma rahvaarv kasvanud 1 miljardi võrra, kuid see ei jätku enam samas tempos, vaid märgatavalt aeglustub, seda just arengumaade arvelt.See aga tähendab, et 8. miljard tuleb tõenäoliselt palju aeglasemalt.


Ps. Klõpsa pildil (population clock) ja vaata andmeid suurelt.

Loe lisaks: Population Reference Bureau

pühapäev, 12. detsember 2010

Maailma rahvaarvu kasv

8. klassi õpikus lk 122 on peatükk 4.4 "Maailma rahvaarvu kasv" kus väidetakse, et maailma rahvaarvu kasvule seavad oma piiri loodusvarad - inimeste võimalus hankida toitu ja joogikõlblikku vett ning hingata puhast õhku," mis on väär.Kristlik Mõttevõra avaldas artikli "Kuidas mahub Tallinna 2 miljardit kristlast. Kokkuvõtteks näitas lihtne arvutus seda "Kui kõik 2 miljardit kristlast tahaksid ühtäkki Eestis elada, siis Eesti maapinna võrdse jagamise korral saab iga kristlane üsna suure toa, mille pindala on 22,61 ruutmeetrit, kuna Eesti pindala on 45 227 ruutkilomeetrit." Kui aga maal elab 6 miljardit inimest, siis nad kõik saaksid elada baltikumis kui nad tahavad.

Maa ei ole ülerahvastatud ega tegelikult hakanud kiiresti kasvama kuigi selles õpikus järgmise lõigu valeväide kõlab nii: "Kiiresti hakkas rahvastik kasvama veidi rohkem kui 200 aastat tagasi koos tööstuse kiire arenguga," justkui nagu inimesi oleks tehases toodetud?! Mida siin öelda taheti!?

"Maailma rahvaarv püsis 5 miljoni lähedal" on puhas väljamõeldis. Vale! Kuhu kadus rahvastikust ühtäkki 4,7 miljonit? 4 750 000 000?! Muidugi võib mõnekümne tuhande aasta jooksul paljugi juhtuda, aga siis peaksid olema sellest jäljed!

Järgmised valeväited: "Paranes artsiabi ja kasvas inimeste heaolu (Toim: Mis mõttes!?). Alguse sai see Lääne-Euroopas (Toim: nagu muinasjutus), kuid õige pea hakkas rahvaarv tõusma ka teistes arenevates riikides," on sulaselge valetamine. Lääne-Euroopa oli riik või?! Kus elavad suurrahvused, kelle arvelt toimus tõus? Kas mitte Hiinas, Indias jt.

Siiski üks lause selles lõigus pole väljamõeldis vaid on teaduslik fakt: "1804. aastal ületas maailma rahvaarv esimest korda miljardi piiri." Aga "Maailma rahvastiku plahvatuslik kasv sai alguse XX sajandil." näitab seda, et teksti autoril on matemaatikast kas puudulikud teadmised või on see faktor ära unustatud?

Õpikus selle jutu kõrval toodud mustvalge pilt justkui peaks faktiväidet kinnitama. Kuid skeem on võltsing. Sest 12 000 aasta andmete alusel näeb graafik välja hoopis teistsugune. Proovige joonistada seda matemaatika tunnis ja te saate tegeliku pildi milline see graafikul välja näeb. Tabelis vasakul, horisontaalteljel märgitud "10 000 eKr" - 10 000 aastat kuivab kokku poole võrra? Midagi ei klapi! Kes valetab teile, kas õpik või matemaatika? Kuid vastupidiselt inimestele arvud ei valeta, matemaatika on objektiivne teadus.

Kuidas toimus maailma rahvaarvu kasv?
 • 1999. aastal kuulutati ajakirjanduses, et maailma rahvastik küündis 6 miljardini. 1985. aastal oli rahvastik 5 miljardit.
 • 1800. aastal 1 miljard inimest (pildil). Kõik nõustuvad? Kõik nõustuvad ka väitega, et rahvaarv kasvab kiiresti.

2000 aastat tagasi oli rahvaarv 250 miljonit. (Pildil märgitud 1 miljard aastal 1810) Selline on umbes Venemaa rahvaarv praegu. 2000 aastat tagasi 250 000 000 ja nüüd 6 000 000 000. Kui nüüd arvud asetada valemisse ja graafikusse, siis selle statistika alusel algas rahvarvu kasv umbes 5000 aastat tagasi. "Vabandust, aga maa vanus pidi olema ju miljardeid aastaid või see pole ikka nii?!" Lihtne matemaatika näitab, et kuskil on viga.

Kui te usute, et rahvarv kasvab kiiresti, siis te peate nõustuma teiste arvudega, vastasel korral on teil suur probleem. Maa ei saa olla miljardeid aastaid vana. Maa ei saa olla isegi mitte 3 miljonit aastat vana. Miks? Aga et kirjutada 8. klaasi õpikus et kümneid tuhandeid aastaid, maailma rahvaarv püsis 5 miljoni lähedal, on absurdne. Seda õpetatakse meie koolides, meie lastele nagu ka evolutsiooni.

Kui suur oleks maailma rahvaarv 3 miljoni aastaga?

Iga ruutsentimeetri kohta elaks planeedil maa 33 000 inimest! 1 cm2 kohta 33 000 inimest!!! Siin oleks üsna kitsas või mis? Proovige arvutada seda matemaatika tunnis ja veenduge selles.

Aga asi pole mitte selles, kes valetab, aga mida ja miks? (Toim: Kas Haridusministeerium tohib lastele valetada?!) Kui loodusõpetuse tunnis õpetatakse, et maa on miljardeid aastaid vana, siis küsige loodusõpetus õpetajalt: kus ta võtab need arvud? "Me arvutasime matemaatika tunnis ja saime hoopis teise tulemuse. Kas te tahate seda teada?"

Öelge, et te arvutasite välja maa rahvaarvu, kui maa vanus oleks 3 miljonit, siis oleks siin üsna kitsas. Ta muidugi ütleb teile, et siin olid sõjad, nälg (Toim: nälg on täna mõnes liiga tihedalt asustatud piirkonnas, kuid mitte siis, tuhandeid aastaid tagasi.) ja haigused, kuid kui te võtate arvesse, et siin oleks olnud 2 korda rohkem sõdu ja ka haigusi, ka sel juhul suhted oluliselt ei muutu. Maa vanus ei saa olla miljardeid aastaid, isegi mitte 1 miljon, rääkimata 3 miljonist, sest sel juhul oleks planeet tõesti ülerahvastaud.

Kui need arvud asetada graafikusse algas rahvaarvu kasv tegelikult 4400 aastat tagasi, mil 8 inimest tuli Noa laevalt maha, pärast veeuputust. Sest lihtne matemaatika näitab, et inimene ei ole siin elanud kauem kui mõned tuhanded aastad. Populatsioon kinnitab, et Maa vanus ei ole miljardeid aastaid. Vähemalt inimesi ei ole olnud siis. Sel juhul oleks maa tõepoolest ülerahvastatud. Kuid maa pole ülerahvastatud, kindlasti mitte täna. Pildil (Population Chart) märgitud punane ring tähistab meie kalendri algust, ehk 2010 aastat tagasi. Enne seda toimus veeuputus, millest pääses 8 inimest, millest algas maailma rahvaarvu kasv.

Tegelikult teadlased on nõustunud, et planeedil maa on olnud niinimetatud pudelikael inimeste minevikust. Lähtudes DNA uuringutest on kasutusel pudelikaela teooria, et peaaegu kõik surid ja jäid järele vaid mõned inimesed ning me pärineme nendest mõningatest. Pärimegi ju paarist inimesest, tegelikult oli neid 8. Me teame isegi nende nimesid: Noa, Seam, Haam ... Inimesed on Noa sugulased (Toim: nimed piiblist).

Toodud õpikus lk 123 püstitatakse küsimus: "Milliseid probleeme toob kaasa kiire rahvaarvu kasv?" millele ei vastata nii nagu asi tegelikult on.

Õpikus kirjutatakse: "Teadlased ennustavad, et juba 2013. aastal ületab maailma rahvaarv 7 miljardi piiri". Ütleks nii, et selleks pole vaja olla ennustaja või teadlane, et öelda, rahvaarv kasvab 1 miljardi võrra. Kuna see on lihtne matemaatika. Mis siin ennustada?! Inimesed paljunevad. Väidetakse "See toob kaasa palju probleeme, sest inimeste arv kasvab kiiresti (Toim: see on loomulik kasv), kus juba praegu on suur puudus toidust, veest ja isegi rõivastest." Kuid need ei ole tegelikud põhjused, miks seda õpikutes väidetakse. Mitte ainult õpikutes, ka poliitikud.

Kes on huvitatud maailma rahvaarvu kasvu vähendamisest?

Maailmas on mõjuvõimsad huvigrupid (nt vt vaata nimekiri), kes ei ole huvitatud maailma rahvaarvu kasvamisest, vaid kahjuks küll, populatsiooni vähendamisest. Selline propaganda ja muuhulgas selle ideoloogia levitamine toimub varjatud kujul ka koolihariduse kaudu. Selle juures on mitmed majanduslik-poliitilised põhjused, mitte ainult huvigruppide kasu. Kuid maailmas elab inimesi, kes tahavad rahvaarvu kasvule vastupidist. Hävitada.

"In order to population we must eliminate 350 000 people per day" Jacques-Yves Cousteau. Ehk siis me peaksime "kõrvaldama" 350 000 inimest päevas! Hästi paned, Jacques!

Ted Turner (CNN asutaja) ütles, et me peaksime vähendama inimeste arvu 95 %-i võrra. "A total population of 250-300 miljon people a 95 % decline from present levels, would be ideal". (Toim: tagasi 2000 aastat, Jeesuse aega!). Hea küll - Ted, sind esimesena! Sina oled esimene! (Toim: Ted Turner pildil)

Populatsiooni kontrolli all hoidmine. Osa inimesi tahavad vähendada maailma rahavaarvu 500 miljonini nii pea kui võimalik! Kuna nad arvavad, et maa on üle kurnatud. The Population Reduction Agenda For Dummies


Maailm on suur ja mahub palju enam


Mul on olnud võimalus lennata Moskvast Vladivostoki ja tagasi (Jaapani mere äärde) kahel korral ja pean tunnistama selle maa tohututest avarustest, kuid maad ei ole ainult Venamaal palju. Maailm on nii suur, et kui 6 miljardit saaksid elada baltikumis, siis mahub kogu maailmas elama ka 10 korda enam - 60 miljardit inimest.

Vaata lisaks kodulehte: maailma populatsioon.

reede, 10. detsember 2010

Usbekistani valitus konfiskeerib kristlikud raamatud

Usbekistani valitsus konfiskeeris kristlikud raamatud noorte grupilt, kes naasid Kazastanist.

"Me oleme bossid siin ja võime teha mis meile meeldib. Kui vaja paneme teid vangi" põhjendas raamatute konfiskeerimist Uzbekistani tolliametnik.

Ukraina Babtistide Liidul keelati riiki siseneda ja kohalikel kristlastel ei lubata riigist lahkuda, kirjutab Voice of the Martyrs.

Palvetage Usbekistani kristlaste tagakiusamise lõpetamise pärast!

Loe lähemalt Christian Books Confiscated

neljapäev, 9. detsember 2010

Milline on su reputatsioon põrgus?

Evangelist David Wilkerson kirjutab täna toreda mõtte, millest võib rõõmu tunda!

Wilkerson kirjutab:

Võib-olla oled ka sina, nagu Peetrus tookord, sõela peal raputada ja
luhvtitada ja sa küsid: „Miks mina?“ Kuid samas - miks ka mitte? Esiteks
võiksid sa rõõmustada selle üle, et sul on selline kuulsus põrgus. Saatan
poleks iialgi palunud Jumalalt luba sind sõeluda, kui sa poleks ületanud
sõnakuulelikkuse piiri. Miks muidu pingutaks ta nii meeleheitlikult selle
nimel, et sind hirmutada, kiusata ja vaevata ning raputada kõike, mis sul on?

Loe lähemalt: When Sifting Comes

Tunne iseennast

Armastuse teema järgmised peatükid puudutavad armastust iseenese vastu.

Kristluses on läbi aegade levinud paljud valeõpetused, mis kutsuvad kristlast olema enese vastu karmid, piitsutama oma ihu, seda risti lööma, kuid samas teadmata, mida selline tegevus tähendab ja miks seda üldse vaja on kui on. Kristus ei ole inimest kutsunud hävitama, vaid ta tuli, et meil oleks elu ja kõike ülirohkesti (Jh 10:10).

Sageli õpetatakse: "salga ära oma mina", "võta oma rist" ja järgne teda! "Keda?" küsib Kristus täna.

Kristlus ei soovi meid näha hingeliste inimestena, kristuse ei soovi meid näha isegi mitte vaimulike inimestena. Ammugi ei soovi ta näha meie räsitud ja vaevatud ihu. Piiblist ei leia te ühtegi inimest, kellelt Jeesus seda nõudis. Neid pole. Jeesus ütles: "Teie ei tea, mida te palute. Kas te võite juua karikast, mida mina joon, või saada ristitud selle ristimisega, millega mind ristitakse?" Küll aga kohtate te igal "sammul" läbi nelja evangeeliumi inimesi, kes kõik said terveks ihu, hinge ja vaimu poolest; olid nad siis kurjast vaimust vaevatud või ihulikult haiged.

 • Kristus ei oota meilt ülespuhutud vaimulikkust.
 • Kristus ei oota meilt hingelist inimest - filosoofi.
 • Kristus ei oota isegi mitte ihu risti löömist.

Miks? Sest Kristus tuli päästma kogu inimest, vaimu, hinge ja ihu. Judaismis on inimene tervik ja Kristus nägi inimeses tervikut. Jeesus armastab inimest, mitte vaimulikku inimest. Jeesus armastab tervet inimest, mitte ihu risti löönud inimest. Inimene ei saa imiteerida seda, mida tegi Jumala poeg.

Kuid on ime, kui sa pole kuulnud ülekutseid: "lööge oma ihu risti" või "te peate maksma kümnist" või "te peate paastuma või muidu" jt sarnased "sina pead tegema" käsuõpetused. Ja kui sa seda kõike ei tee, siis sa oled läbikukkunud kristlane! Valeõpetused, ühel või teisel põhjusel, aga mis teenivad organisatsiooni huve, mitte Inimesele mõeldud, mitte armastuse jaoks. Jeesus tuli päästma inimest, mitte templit ega kirikut. Teate miks?

Sest nendes käskudes sisaldub kartus ja hirm, mille tagajärg on surm. Kas tea teate, mida Jeesus ütleb hirmu kohta? Võibolla te olete kuulnud, et hirm ja usk on vastandid, aga võimalik et vähem on neid kes teavad, mida tähendab täiuslik armastus.

"Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses." 1Jh 4:8.

Kus see kartus asub? See asub inimeses! Kes elab hirmu all. Ja see inimene pole saanud täiuslikuks, sest ta ei tunne mida tähendab "täiuslik armastus", sest ta elab ikka veel käsu all, mille tagajärjeks on surm. Kas sa tunned sellist inimest?

Kui te soovite kohtuda inimesega, kes kogu teie elu jooksul vaenas teid igal sammul ja oli alati teie kõige kurjem vastane ning vaenlane? Minge siis kõige lähema peegli ette ja te näete seda inimest, vaenlast, kahjurit ja despooti.

Suurem osa meie ebaõnnest tuleb meile sellest, et me ei ela mitte Jumala tahte järgi, vaid ülemäära enesearmastava, suurelise ja riiaka "mina" tahte järgi. Enesearmastus ja egoism, oma "mina" jumaldamine - on inimese viirushaigus, needus, mis sai alguse Eeva petmisega ja kandub üha edasi põlvest põlve kõigile inimestele ja täidab neid pealaest jalatallani. See on surmav ja lämmatav suits, mis imbub inimesse vere läbi ja mürgitab kõik maise elu meeldimise.

Kui meie enesearmastus ei tunne piire ja me oleme sellega ümbritsetud kui nähtamatu looriga, siis see tingimata püüab meid heita sinna, kuhu vaevalt et julgeksid meid tõugata isegi meie kõige kurjemad vaenlased, kellest oli juttu juba eelmistes peatükkides teemal "Mis on armastus".

"Katsuge iseendid läbi, kas te olete usus! Pange end proovile! Või te ei tunne ennast, et Jeesus Kristus on teie sees? Kui ei, siis te olete ju kõlbmatud!" 2Kr 13:5.

kolmapäev, 8. detsember 2010

Evolutsioon kui ajupesu

Evolutsioon kui ajupesu algab lasteaiast, kus lapsevanemate teadmata lapsele õpetatakse väljamõeldisi teaduse pähe, teaduse asemel valetatakse evolutsioonist.

Evolutsiooni õpetuse varjus surub riik peale maailmavaadet, kus evolutsiooni sildi all toimub ateistlik propaganda, mis jätkub sujuvalt põhikoolis. Pole ime, et laps saab teadusest ebaadekvaatse pildi, mis pärsib ta arengut kogu elu.


Evolutsioon on täiskasvanute väljamõeldis, millel pole mitte mingit teaduslikku alust. Need on täiskasvanute valed laste õpikutes.

Iga päev võime lugeda, kuidas tõendite pähe avaldatakse uudiseid „avastustest“. Praktiliselt jõuab see läbi ajakirjanduse iga nooreni. Noor on vastuvõtlik ja usaldab meediat.

Sel nädala uudis elu24 foorumis oli "Lõuna-Koreast leiti Triceratopsi esivanem" kus esitatakse valeandmeid tõe pähe.

„Tegemist on haruldase leiuga. Sellest piirkonnast tavaliselt hiidsisalike jäänuseid ei leia. Sealt on varem avastatud vaid nende loomade jälgi ja munade jäänuseid. See isend on tähtis veel selle poolest, et ta täidab 20 miljoni aastase tühimiku Aasia aladel elanud hiidsisalike ja nende esmase ilmumise Põhja-Ameerikas vahel,“ selgitas Ryan.

Huvitav, millisel teaduslikul tõendil selline väide põhineb? Küllap oli kellegil kiiresti vaja täita ebamugavad lüngad. Fosiilid võivad ju iseenesest olla audentsed, aga selle tõttu veel pole alust järeldusteks, et see täidab 20 miljoni aastase tühimiku. Aga fosiil ei lähe arvesse tõendina evolutsioonis. Üksi fosiil ei tõesta evolutsiooni. Liigivälist isendit ei ole võimalik toota.

Evolutsionistid väidavad, et neil on tõendid struktuurist ja see on molekulaarbioloogia. Evolutsiooni protsess on looduslik valik. Kuid neil puuduvad teaduslikud tõendid, pole midagi uut, mis ei ole üldiselt teada aastaid tagasi.

"Kui need tõendid eksisteerivad, palun näidake neid?" tuleks koolis küsida evolutsiooni õpetajalt.

Lastele valetamine on küüniline ja kuritegu! Kuid seda tehakse igal pool, alates lasteaedadest a-la "Dinosaurused surid välja miljoneid aastaid tagasi", "ja vaadake lapsed, inimene arenes ahvist."

Põhimõtteliselt kõik, mida evolutsionistid kasutavad, et õpetada lastele seda kui teadust, on vale. Evolutsioon kui vale on tõestatud ja ümber lükatud.

Evolutsioon tugineb kahel valel oletusel või eeldusel:

 • mutatsioonid toovad midagi uut esile. Kuid seda pole kunagi juhtunud!
 • et looduslik valik jätab need elama ja võtab üle populatsiooni. Seda ei saa juhtuda.

Kas need oletused on reaalsed?

Oletame kui üks isend või loom areneb mõnevõrra paremini kui teised siis, mis juhtub teistega, et selline protsess toimiks? Need teised peavad välja surema, vastasel juhul need geenid tulevad tagasi sama populatsiooni.

Evolutsioon on tegelikult religioon surmast, surma õpetamisest. Mitte elust. Küsimus on väga lihtne! Kas inimene tõi surma maailma nagu piibel väidab või surm tõi inimese nagu evolutsioon väidab? Need on vastandlikud ja üks neist eksib. Huvitav kumb?

Mutatsioonid on algsed variatsioonide ja populatsioonide allikad.

Mida näitab suur hulk erinevaid õunapuu liike või sorte? Kõik õunapuud on mutatsioonid algsest õunapuust. Uued õunapuu sordid pole evolutsioon. See on variatsioon õunapuid. Seni, kuni õunapuust ei teki targemat ja ilusamat olendit, mis sisaldab uut geneetilist infot. Seetõttu evolutsioon on tegelikult variatsiooonide usk, mitte teadus! Teadusega pole midagi pistmist.

Mutandid ei tooda vähimatki evolutsiooni ja igaüks, kes õpib 8. klaasis bioloogiat, teab seda.

Siiami kaksik, kahe peaga inimene on mutatsioon. See ei tööta.

Mis on mutatsioon? Sellele on lisatud uut informatsiooni. Antud juhul pea lisamine ei ole uus info, vaid olemasoleva info segunemine. Kas inimesel polnud juba üks pea olemas?! Mutatsioon lihtsalt tegi ühe lisaks, valesse kohta, ei midagi muud.

Mutatsioon võib olla ka info kadumine. Siiami kaksikul on nelja käe asemel kaks kätt. Siiami kaksik on mutant. Mutatsioon on olemasoleva info segamine, MITTE UUS INFO.

Kui segada sõnad "Kristlik Mõttevõra", saame näiteks "krist", "lik", "mõtte" ja "võra" ja teisi variante. Kui nende silpidega mängida, siis saame kasvõi "Võralik Mõttekrist" või ka teisi kombinatsioone kuid mitte kunagi "Eesti Päevaleht" või "Postimees". Sest need tähed koodis puuduvad. Olemasoleva "geenikoodi" segamine ei anna uut infot. "Võralik Mõttekrist" jääb haruldaseks mutatsiooniks nagu enamus mutatsioone ning on kahjulik.

Lapsed peaksid õpetajalt küsima: "Vabandust õpetaja, miks evolutsionistid ei too näiteid kasulikest või kasu toovatest mutatsioonist? Miks nad räägivad head, aga toovad kahjulikke näiteid?"

Kasulikud mutatsioonid on vaid kujutlusvõime, mitte teadus. Reaalselt ei eksisteeri kasulikke mutatsioone. Asi pole isegi mõnes kasulikus mutatsioonis, vaid sadades tuhandetes, mille alusel saaksime ehk alustada evolutsiooniteooria praktilise külje üles loomist. Teadus põhineb teoorial ja praktikal, kuid ilma edukate katseteta, mis peavad välja kannatama korduva edu, jääbki evolutsioon väljamõeldiseks. Reaalsuses neid kasulikke - tuhandeid hädavajalikke mutatsioone ei eksisteeri. Keegi ei saa neid ette näidata, mille alusel evolutsioon vett peaks ja seda saaks nimetada teaduseks. Nii et küsige koolides kasutoovate mutatsioonide näiteid.

Evolutsiooniteoreetikud ütlevad, et evolutsioon ja looduslik valik käivad koos.

Looduslik valik põhjustab evolutsiooni. Kas ikka põhjustab? Sest looduslik valik valib. Evolutsiooniks on vaja loomist. Looduslik valik aga ei loo midagi.

Kui sa tahad luua 4 meetri suurust Koljatit ja tapad kõik inimesed kes on alla selle nagu evolutsioon eeldab, siis palju läheb aega uue rassi saamiseks? Seda ei juhtu kunagi.

Evolutsioon on ühiskonna haigus, kuidas surutakse lastele peale ateistliku maailmavaadet. See on uskmatute „teadlaste“ poolt välja mõeldud organiseeritud kuritegevus – evolutsioon kui ajupesu. Peaasi, et te välistaksite loomise võimaluse ega mõtle oma peaga. See on üks põhjus, miks Eestis usuõpetus ei ole oodatud koolidesse, sest siis te võite äkki ühel päeval küsida: kuidas see maailm ikkagi loodud on? Kes on loonud maa ja taeva ning kõik elavad hinged? Ja varem või hiljem jõuate välja maailma Loojani.

Piibel ütleb, et Jumal on kõige looja (1Ms 1:1; Ps 8:4). See tähendab, et isikuline Vaim on universumi eksisteerimise põhjus. Jumal tahtel on iga asi saanud oma olemuse ja kuju. Inimene loob olemasolevast materjalist või nende kombinatsioonidest. Jumala looming on aga absoluutne. Ta loob aine ja annab sellele kuju.

Kristlasena võime tunnistada, et meile tuntud universumi osa järgi polegi inimese piiratud mõistus suuteline aru saama terve universumi Looja olemusest. Meil jääb üle seda kasutada ja Jumala loomingust rõõmu tunda.
teisipäev, 7. detsember 2010

Mokele-mbembe | apatosaurus

Mokele-mbembe – apatosaurus

TEATED PIIRKONDADES:

Kesk-Aafrika riigid Kamerun, Gabon ja Kongo Likoula piirkond (pildil) 66,044 km². Kohalikus keeles tähendab Mokele-mbembe "Üks, kes peatab jõe voolu."

DINOSAURUSE KEHA

Mokele-mbembe dinosaurusel on iseloomulik pikk kael, pikk saba ja ümara kujuga jalad, millel kolm küünist, mis on saurpod dinosauruse tunnused.

Pikkus vahemikus 5-10 meetrit. Kaela pikkus 1,6-3,3 meetrit ja saba pikkuseks 1,6-3,3 meetrit. Kamerunist tulnud teadete põhjal on Mokele-mbembe enam kui 10 meetrit.

NAHK

Nahavärv enamasti punakas-pruunist kuni hallikas-pruuni koloriiti. Karvkatet pole kirjeldatud.

JALAJÄLJED

Ümara kujuga 30-90 cm läbimõõduga, küüniseid kolm. Esimeste ja tagumiste jalgade vaheline kaugus umbes 2,1-2,4 meetrit.HÄÄLITSUSED

Mokele-mbembe ei häälitse.

DINOSAURUSE ELUKOHT

Mokele-mbembe elab Likouala soos ja jõgedes, mis asub Kongo Rahvavabariigis.

TOITUMINE

Likouala piirkonna pügmeede väidetel toitub Mokele-mbembe peamiselt Malombo taimest.

Kuna ta sööb ainult taimi, siis Mokele-mbembe on klassifitseeritud kui taimetoitlane. Malombo taime all on tegelikult kirjeldatud kaks liiki: Landolphia mannii ja Landolphia owariensis (pildil).


DINOSAURUSE KÄITUMINE

Mokele-mbembe viibib suurem osa ajast vees ja vee all, välja arvatud juhul, kui ta toitub või liigub soo teise piirkonda.

Mokele-mbembele ei meeldi jõehobud ja võimalusel tapab neid, kuid ei söö. Mokele-mbembe elukoha läheduses jõehobusid ei esine.

On teatatud, et Mokele-mbembe paiskab ümber paadid ja tapab inimesi, ründamiseks kasutav sabalööke, ka hammustab, kuid see ei söö inimest.

SÜNDMUSED

Viimase 100 aasta jooksul on apatosauruse kohta kogututud tõendeid Aafrika soodes ja džungelis. Nagu Nigeeria, Kongo, Angola, Gabon, Kamerun kus on nähtud pika kaelaga dinosaurust, mõnel juhul pikkus 10 meetrit. Seda on kinnitanud misjonärid, teadlased (maadeuurijad) ja sõjaväe isikkoosseis. Põliselanikud nimetavad looma "Mokele-mbembe". Pügmeed kirjeldavad dinosaurust, et tal on pikk kael ja saba, väike pea, suur keha ja neli jalga. Nad väidavad, et loom on agressiivne, kui teda häiritakse ning võib hammustada ja ründamisel kasutab saba; millega ajab ümber kanuud, tapab ka jõehobud. Apatosaurus on taimtoiduline ja toitub Malombo puust, mis kasvab jõgede ääres. Loomal puudub karvkate ja nahk on sile. Dr Bill Gibbons ja dr Roy Mackal on teinud aastaid Mokele-mbembe uuringuid.

1983 aastal korraldas Marcellin Agnana ekspeditsiooni ja nägi Mokele-mbembe apatosaurust ujumas Lake Tele järves (pildil). Olend tuli pooleldi veest välja. Ta meenutab sauropod dinosaurusust.

1986 aastal Aafrikas Likoula soos registreeris apatosauruse Rory Nugent ja tema ekspeditsioon Tele järve piirkonnas. Esmalt tuli veest välja pikk peenike kael ja seejärel kogu dinosaurus.

Kamerunis, nimetatakse dinosaurust nimega Le'Kela-mbembe. Kasvab umbes 9 meetri pikkuseks ja sööb puude lehti (Esem Tree). Dr Bill Gibbons on üle kahekümne aasta uurinud Mokele-mbembe dinosaurust ja arvab, et Le'Kela-mbembe on tegelikult küpses eas Mokele-mbembe. Bill Gibbons avastas, et loom kasutab tunneleid ja koopad jõgede kaldal. Ta toitub enamasti 3:00-17:00 ja on aktiivsem öösel.

2003 aastal tehtud ekspeditsioon kinnitas, et Le'Kela-mbembe on üle 3 meetrit kõrge, puud süüakse ära kuni 4 meetri kõrguselt. Samuti leiti koopad, mis oli seestpoolt osaliselt muda täis. Koobast uurisid bioloog Peter Beach.

Pügmeed - põliselanikud, kes näevad neid olendid ei karda välja öelda, mida nad on näinud. Neile ei ole õpetatud evolutsiooniteooriat, et dinosaurused on surnud miljoneid aastaid tagasi. Evolutsiooniteooria takistab nende loomade uurimist. Kui kooli õpikud õpetavad, et dinosaurused surid välja 70 miljoni aasta eest, mis on tegelikult tõestamata teooria, siis inimesed kõhklevad, kui nad näevad dinosaurust nagu näiteks kõigile tuntud Nessie või Aafrika hirm Mokele-mbembe jt. "Mida inimesed võivad minust mõelda?! Dinosaurused on ju välja surnud!"

DAVID WOETZEL

David Woetzel (pildil) korraldab Mokele-mbembe ekspeditsioone:

1) Dinosaurust on nähtud Sangha jões. See on eakas Mokele-mbembe. Värvus pruunikashall.

2) Nooremad dinosaurused elavad Likouala soo piirkonnas. Nende värvus on punakaspruun.

3) Emasloomad elavad tõenäoliselt koos oma järglastega soos.

4) Sünnid on ebamäärased. Kohalikud inimesed ütlevad et Mokele-mbembe sünnitab umbes 20 aasta tagant. Võimalik, et nad ei suuda leida pesapaika (avastatud on mõned pesad). Dinosaurus valvab pesa väga agressiivselt. Pesakoha lähedal viibida on eluohtlik.

5) Ükskõik mis põhjusel ema rändab, on selleks tõenäoliselt paar võimalust. Nad kas rändavad sohu ja pojad sünnivad soos, või rändab ema koos järglasega sohu. Pesi on leitud piki jõgesid.

6) Ema jääb koos järglasega umbes aastaks.

7) Isaslooma kehaosa on lühem, emasloomal on pikem kael.

8) Noore apatosauruse nahk ei ole nii sile kui täiskasvanud dinosaurusel.

laupäev, 4. detsember 2010

Jeesus on meile ohtlik

Jeesus on meile ohtlik, kuna tema järgimine kutsub inimest oma elu muutma. Jeesus muretses enam selle pärast, kas mingi tegu oli õige või õiglane, mitte selle pärast kas seadust rikuti või mitte, see oli üks tunnus, mis eristas Jeesust variseridest. Jeesus toimis justkui teades, mis on Jumala tahe. Konfliktid tekkisid väärtushinnangute ja usulistel vaidluste pinnal ja Jeesusel oli väga palju vaenlasi. Ka tema järgijatel oli palju vaenlasi, aga nii on ka täna. Kristlastel on väga palju vaenlasi. Midagi pole muutunud. Jeesus põhjustab ka täna konflikte. Sest tema sõnad pöörasid ümber tavaarusaama õiglusest ja sündsusest.

Jeesuse rünnak pinnapealsuse vastu oli laastav, eriti usulise ülespuhutuse ja silmakirjalikkuse osas. Jeesus esitas väljakutse isegi majanduslikus vallas. Me kõik muretseme mida selga panna ja kas meil on piisavalt toitu. Ta ütles, kõike seda taotlevad ka paganad (uskmatud). Ja kui me ütleme täna, ärge ostke või tarbige, siis see ohustab meie mina. Ühiskond on rahanäljane! Me kõik teame Mosese seadust: silm silma ja hammas hamba vastu (1Ms 21:23-25), aga Jeesus ütles, kui keegi lööb teid vastu põske, keera talle ka teine ette (Mt 5:38). Ta õpetas, kuidas konfliktide puhul käituda.

Jeesus teadis, et kristlasele on parem kannatada solvangut, kanda ülekohut, loobuda oma isiklikest õigustest kui hakata vaenlase vastu vaenu pidama. Vaenlasega saab õppida mahedalt rääkima, kõike rahulikult vastu võtma. Kõike vaikides kannatama. Vaenlasele lahkelt vastama. "Noblesse oblige" ehk õiglus seob kinni. Suhtumist vaenulike inimeste suhtes on võimalik parandada.

Meie minevikuvaenlased, tehes ehk küll mitte vähe kahju kuni meist said Kristuse järgijad, peavad saama teada, et me oleme vabad kättetasumisest ja paha meelespidamisest.

Jumal unustab iga meie pahateo. Kui me palume andeks, siis see kustutatakse. See on Jumala standard, mis kehtib kõigi suhtes, mitte üksnes kristlastele. Kes ei andesta oma vaenlasele (ei kustuta paha), sellele ei andesta ka Jumal. Paha andestamine ja unustamine on vältimatu eeldus et saada päästetud ja rahu Jumalaga. Polegi teist võimalust, kristlane peab "kustutama" kõik solvumised ja viha juured.

Peaksime vastama armastusega. "Räägi julgelt, ma olen nüüd kristlane." Meil ei tohi olla muid vaenlasi, kui hingevaenlane - saatan.

Inimesed mõtlevad selle peale, kas meie vaenlased meid armastavad. Kuid parem küsigem endilt, kas me oma vaenlasi armastame või mitte? Seetõttu hakakem ise suhtuma tähelepanu ja armastusega neisse, kes suhtavad meisse halvasti. "Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga!" Rm 12:21 kirjutab apostel Paulus roomlastele.

Kui meist räägitakse paha, siis hakakem oma vastastest rääkima kõige paremat. Kõike mida te teate neist head rääkida, seda rääkige.

Kui meie huve või elu halvustatakse, riivatakse meie enesearmastust, rikutakse reputatsiooni, siis pigem kaitskem oma vastaste huve. Vastake laitusele kiitusega, jämedusele lahkusega, kurjusele tasaduse - rõõmsa südamega.

Piibel kirjutab: „Jeesus õpetab: "Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki tee sedasama? Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete? Eks paganadki tee sedasama? Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!"“ (Mt 5:46-48)

Pimedust ei saa võita pimedusega, viha vihaga, vaenu vaenamise ja kurjust kurjuse abil.

Olgem kaastundlikud kõigi vastu, kes meiega vastu on vaenulikud. Jumal armastab meie vaenlasi. Ta tahab et kõik leiaksid usu. Jumal tahab võita ka vaenlase südant. Kuid see on võimalik vaid armastuse ja üllameelsusega.

Mida teha kõige kurikavalamas rünnakus:

 • ära kaota lähedast kontakti Jumalaga;
 • ära vaata inimeste peale, kui keegi on kurjust täis;
 • vaata Jumala peale, usu alustajale ja täidesaatjale.

Konflikti algus sõltub tihti sellest, kuidas sellele reageeritakse ja mida mõeldakse ja öeldakse.

Selle asemel et tunda hirmu, vaadakem usus Jumala peale, sest kes iganes Jumala peale loodab, see ei jää häbisse. See ei tähenda seda, et ta ei kannata kurjuse tõttu. "Häbisse" tähendab seda, et ta ei pea häbenema Jumala ees oma tegude ja öeldud sõnade pärast. Häbi, mida põhjustab tagarääkimine, halvustamine, alandamine, sõimamine, vääriti kohtlemine. Seepärast: "Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu!" Õp 4:23.

Tuletagem meelde kuidas koheldi Jeesust! Teda alandati, mõnitati, peksti, surmati. Kuid selle juures ei saanud keegi ta vastastest tunnistada tema suhtes viga: et ta sõimas vastu, alandas, ründas vastu või tegi kurja, - vastas kurjale kurjaga. Ta ei teinud enesele häbi, ta ei jäänud häbisse. "Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust" 1Pt 2:22.

Jeesus tõstis lati väga kõrgele. Kui Jeesus ütles Rooma tsentuurio kohta: „Tõesti, ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi!“, siis solvas ta ütlus seloote. Kui ta sõi tseremoniaalselt ebapuhaste inimestega Matteuse lõunasöögil, siis solvas tema tegu eriliselt varisere, kuna nad olid täpsed toidureeglite pidamises ja patuste vältimises selle juures. Jeesuse kõikehõlmavus oli solvav. Tollased juudid tänasid iga päev Jumalat, et nad ei olnud sündinud orjaks, paganaks või naiseks. Matteus rõhutab Jeesuse tähelepanu vaeste, tähtsusetutele ja võõramaalastele. Jumal tuli maailma Kristuses Jeesuses, pöörates selle maailma süsteemid pea peale mitte jõuga, vaid vabatahtliku, haavatava armastusega, mis tahab meid endale.

Kui kristlane tahab kogeda seda armastust ja seda tahet, siis hülgab kristlane võltsi ja teeskluse, kuid see ohutsab kristlast. Ta saab haavatavaks. Teda rünnatakse! Midagi pole muutund. Selline elustiil viib konflikti ja pingesse paratamatult ka täna, nii nagu see juhtus Kristusega. Mil määral Jeesus oli ja on ohuks, ilmneb Matteuse evangeeliumi 26-28 ptk. Jeesus löödi risti nagu tavaline röövel, ega taibatud tema olemise sisu. Kui palju on neid täna, kes seda taipavad? Kuidas muudab haavatavaks olemine meie eluviisi?

Wilkerson: Jumal vajab õppimata ja lihtsaid

Ma usun, et enamus kristlasi sooviks põgeneda kuhugi vaiksesse, turvalisse peidupaika kusagil mägedes, et hoida end saamast rüvetatud kõigest väärusest nende ümber. Paljud on meeleheitel, öeldes: „Mida saaks küll üks kristlane teha kõige selle ebamoraalsuse suhtes? Mida saaks küll üks kogudus teha keset seda metsikut ja kurjust täis linna? Piisab sellest, kui ma hoian Jeesuse ligi ega lähe kaasa kõige selle vooluga.“

Teised aga mõtlevad: “Kas tõesti on midagi, mida mina saaks teha – tühine kristlane nagu ma olen? Mul pole ei raha, vastavat väljaõpet ega mõjuvõimu. Kõik, mis mul on, on vaid armastus Jeesuse vastu!“

Sageli ootame me, et Jumal tegutseks kahel järgneval viisil: saates üleloomuliku Püha Vaimu väljavalamise, mis uhuks suured rahvahulgad otsemaid Tema kuningriiki või saates kohtumõistmise, mis suruks kogu rahva põlvili. Kuid armsad, see ei ole Jumala viis muuta asju siin kurjas maailmas. Tema viis ehitada üles kõik varemed, on kasutada tavalisi mehi ja naisi, keda Tema on puudutanud. Ta teeb seda täites nad oma Püha Vaimuga ja saates nad seejärel lahingusse täis rohket usku ja väge!

Jumal on tõstmas esile üht püha teenistust, mis koosneb meestest ja naistest, kes täielikult pühendunud Sõnale ja palvele. Nad ei lajata kellelegi Piibliga, aga nad on täis hoolivust ja nende südamed on üles õhutatud. Nende igatsuseks pole midagi enamat kui vaid otsida, kuulda ja kuuletuda Jumalale.

Järgmisena kutsub Jumal sind igapäevasesse teenistusse. Ta vajab selleks tavalisi inimesi ehk nö. “lihtrahvast“. Ta kasutab inimesi, kelle kohta ülempreestrid ütleksid „õppimata ja lihtsad mehed“ (Ap.4:13). Piibel räägib meile ka sellest, kuidas Nelipühapäeval seal ülemises toas kõik Püha Vaimuga täidetud said (Ap.2:4). Nad kõik said täis väge minna lahingusse ja olid julged ning võimsad tunnistajad. Kuid vaimuga täidetud usklike hulka ei kuulunud mitte ainuüksi Peetrus, Jakoobus, Johannes ja teised teada-tuntud jüngrid, vaid ka lesed, noored, teenijad ja teenijatüdrukud!

Me teame, et Stefanos oli täis Püha Vaimu – „täis armu ja väge“ (Ap.6:8). Ta ei olnud ei apostel ega ka ordineeritud jumalariigi teener. Tegelikult oli ta hoopis kui ettekandja, kes koguduses laudu teenindas, et jüngrid võiksid pühendada endid täielikult palvele ja Sõna kuulutamisele.

Stefanos oli tavaline mees täis Jumala Vaimu! Seetõttu võid ka sina olla Jumala tunnistajaks oma kodupaigas. Jumal kasutab kõige tavalisemaid inimesi, kes Temaga hästi läbi saavad, kelle süda põleb Talle, kes otsivad Teda palves ja kes liiguvad edasi otsekui Stefanos, täis Püha Vaimu armu ja väge!

3. detsember 2010
David Wilkerson

reede, 3. detsember 2010

Noored

Armastus on usaldus

Kristlase vaimuliku võidu saladus temasse vaenulikult suhtuvate inimeste üle seisneb teadmises, et tema isiklikus elus, nagu Jeesuse elus, võib olla vaid ainus vaenlane - hingevaenlane ehk deemon või saatan.

Kristlane teab, et saatan on kasutanud ja kasutab ära inimesi ka edaspidi, igal võimalusel, seda inimeste enese teadmata. Inimesed ei teagi mida nad teevad. Kui inimesed saavad aru, kuidas neile kott pähe tõmmati, siis nad tunneksid imestust: "Kuidas see on võimalik?! Kuidas ma nii rumal olen!?" Kuna nad Jumalat ei usu, siis ei tule neil pähegi selline petmise võimalus. Mõned ütlevad: "Mis deemonid?! Kes see jumal on! Nalja teed või?" Aga deemonid kasutavad ära inimeste teadmatust.

"Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!" Aga nad heitsid liisku tema rõivaid jagades. Ja rahvas oli jäänud seisma ja teda vaatama. Aga ülemadki irvitasid Jeesuse üle: "Teisi on ta päästnud, päästku iseennast, kui ta on see äravalitu, Jumala Messias!"Ja ka sõdurid teotasid teda, astudes ta juurde, tuues talle äädikat ja öeldes: "Kui sa oled juutide kuningas, päästa iseennast!" Aga tema kohal oli ka tahvel: See on juutide kuningas. Lk 23:34 jj

Nad ei teadnud, mida nad teevad. Saatan pani nad oma tahte järgi: võõrast vara omandama (kuigi hukatava esemete jagamine oli "töötasu"), irvitama, teotama...

Inimesed on oma tegevuse õiguses nii veendunud, kuid saatan on neid lolliks teinud ja ainult Jumala vaim saab siin avada mõistuse. Kui Püha Vaim seda ei tee, siis inimene lihtsalt ei aima, et teda ära kasutatakse. Selline on vaimumaailm, karm reaalsus!

Tuleb palvetada nende eest, kes teid tagakiusavad. Et Jumal nad saatana mõju alt vabastaks (2Tm 2 ptk). Muide, seda soovitan ka ateistile. Jumal kuuleb kõigi palveid, isegi juhul, kui inimene Jumalat ei usu. Jumalale meeldivad üllatused. See on tema viis avaldada oma agape armastust ja ettehoolt või eelarmu kaugel enne seda, kui inimene teeb oma otsuse Jumala kasuks ja temast saab kristlane. Isegi kui temast ei saa kristlast, siis Jumal ei kahetse midagi, mida ta inimesele pakub. Ta on Jumal :)

Deemonite kõigi kavatsuste ja rünnakute eesmärk seisneb ju selles, et me esmalt laskuksime oma vaenlase tasandile ja madalale tasemele ning vastaksime kurjale kurjaga. Seda nimetatakse vaimulikuks sõjapidamiseks.

Kui inimene vastab kurjale heaga, ei saa deemon teda valitseda, aga niipea kui inimene ärritub või asub kätte maksma, viha pidama, on saatan võitnud esimese lahingu. Kuid lahingu võit pole veel sõja võit. Inimesel tuleb panna tähele Jumala Vaimu märguandeid ja teha selle järgi. Häda seisneb selles, et uskmatu ei tee vahet. Sageli ka noored kristlased, kui emotsioonid üle pea kokku keevad. Nii inimene loovutab ise oma meelevalla ja õigused. Seejärel kaob selge arusaam, mis on Jumala täielik tahe ja mõistmine antud olukorras.

Jeesus puutus korduvalt kokku olukordadega, kui keegi tahtis kätte maksta või vastata rünnakule rünnakuga, kuid Jeesus kutsus korrale - k.a jüngrid, ta ei pidanud inimesi oma vaenlaseteks. Ta vastas Peetruseles: "Tagane minust vastupanija (saatan)!" (Peetrus ja saatan!?) olukorras, kus Peetrus lasi deemonil end haneks tõmmata. Kuid selle vea tõttu ta veel ei jäänud ilma Jumala soosingust ja Kristuse armastust tema suhtes.

Jeesus oli vaenujalal deemonitega, aga Kristus oli alati deemoni õnnetu (rumala) ohvri, inimese poolel. Lõpuks apostlid omandasid vilumuse teha vahet hea ja kurja vahel. Peetrus kirjutab: "Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata." 1Pt 5:8.

Niisiis, armastus võidab ära kurja, aga mis tingimusel? Piibel kirjutab "Alistuge siis Jumalale! Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest." Jk 4:7.

Alistumine tähendab usaldamist, usaldamine uskumist, et Jumal on suurem ja kontrollib olukorda. Armastus on usaldus. Usaldus, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks (Rm 8:28). Jumal on armastus.

neljapäev, 2. detsember 2010

kolmapäev, 1. detsember 2010

Armastus ja vaen

Kui Jeesuse ja saatana vahel kestab igipõline vaen, siis ei ole midagi imestada, kui selle maailma inimesed veavad vaenu Jeesuse järgijate vahel.

"Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne teid. Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi, aga et teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. Pidage meeles sõna, mis mina teile olen öelnud: "Ei ole teener suurem kui ta isand!" Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki. Kui nad on pidanud minu sõna, peavad nad teiegi sõna. Kuid seda kõike nad teevad teile minu nime pärast, sest nad ei tunne teda, kes minu on saatnud." Jh 15:18-21

Kristuse järgija on maapeal Jumala saadik. Ta on selles maailmas, kuid mitte sellest maailmast. Te olete minu tunnistajad, ütles Jeesus. Iga kristlane tunnistab Jeesust. Ta räägib maailmale uuestisündinud elust, kogemustest. Sest ta on mõistnud uuestisünni väärtust, aga ka hukatuslikkust, mida ta varem järgis ning mida mööda kogu maailma põrgu poole astub. Seda mõistes pöördus inimene Jeesuse poole, pöördus ära selle maailma laialt teelt kitsale teele - Kristuse rajale. Siit algab see pideva vaenu ja tagakiusu põhjus, mis avaldub kristlaste ja ülejäänud maailma vahel.

Võitlus vaimulikult surnud ja vaimulikult uuestisündinud inimese vahel nn "inimese ihu ja vaimu" vahel, sest nagu piibel kirjutab, siis inimese ihu mõtteviis on vaen Jumala vastu (Rm 8:7).

Kristlane võib olla tagakiusatud, aga ei tohi olla tagakiusaja. Kui uuestisündinud kristlane vastab vaenamisele kättemaksuga, tagakiusule samaga, inkvisitsioonile inkvisitsiooniga, elajalikkusele elajalikkusega, siis mille poolest ta erineb maailmast? Mille poolest ta erineb solvajatest? See vaid süvendab vaenu. Kuid armastusel on võime piirata kurjust. Jumala armastus on ainus viis, millel on võime pöörata vaenlane sõbraks.

Pastor Miller küsis ameerika presidendilt armu kurjategijale, kes mõisteti surma.
-"Nii kurb kui see ka ei ole, ma ei või teie sõbrale armu anda!" vastas president.
-"Minu sõbrale?" hüüatas imestunud pastor ja lisas "kogu oma pika elu jooksul pole mul olnud kurjemat vaenlast kui see noormees ja sedasama tunnistavad kõik koguduse liikmed."
-"Mis?!" hüüatas president, "te kõndisite maha 60 miili lootes päästa oma kurjema vaenlase elu? Nüüd ma hakkan seda nägema teises valguses. See on enneolematu! Vapustav! Ma annan teie vaenlasele armu."
Surmamõistetu pidi poodama sama päeva pärastlõunal ja pastor Miller kiirustas saadud amnestiaga karistuskohta. Surmamõistetu seisis juba võllase poodiumil kui Miller ootamatult lagedale ilmus.
Näinud Millerit, uskmatu karjus: "Tal polnud kahju oma jalgadest, et tulla siia ja oma silmaga näha, kuidas Jumal patuseid karistab..." naeris ta inetult. Miller ulatas komandandile presidendi amnestia. Karistusalune lasti vabaks. Jumal andis uue võimaluse.

Ei ole vaja imestada, kui te kohtate inimesi, kes teid lihtsalt selle pärast põlastavad, et te olete kristlane ja kutsute inimesei Kristust järgima. "Olge rõõmsad sel päeval ja hüpake, sest vaata, teie palk on suur taevas!" Lk 6:23.

Kokku võttes kristlaste tagakiusu põhjuste kohta peame nõustuma, et kristlasel ei pea olema isiklikke vaenlasi. Ometi me teame, et meil kõigil need on, kes vähemal või suuremal määral seda tunnistavad. Jumala armastus teeb iga vastase relvituks. Juhtub see, mis juhtuma peab, nagu ikka: "Ja kui ta seda ütles, häbenesid kõik ta vastased, ent kogu rahvahulk rõõmustas kõigi auliste tegude üle, mis sündisid Jeesuse läbi." Kristlane saab olla rõõmus, kui teda vihatakse ja põlatakse. Sest isegi kui nad häbenevad ja neil ei ole midagi paha rääkida, siis ometi ei loobu nad võimalustest teist halvasti rääkida. Jumala armastus on neile võõras, see tekitab õõvastust.

Häbi ei tule mõista kui alandust, vaid piinlikust. Postimees avaldas 29.11.2010 tabava artikli "Kättemaksurõõmu väravaid ei tohiks avada."

Sest inimesed on sunnitud endale esitama küsimuse: kuidas mu hinges võis tekkida siisugune halb suhtumine selle inimese vastu, kes osutab sõprust ja armastust?

"Meil kõigil on tulnud ette momente, kui tunned häbiväärset rõõmu parastamisest, et näe, juhtuski nii, nagu ma arvasin, ütlesin või hoiatasin. Või satud situatsiooni, kus saatus mängib sulle kätte võimaluse kellelegi tagasi teha. Mõnikord tunned sellest kahjurõõmu, mida on häbi endalegi tunnistada. Me küll ei taha tunnistada, aga vahel tõesti naudime kättemaksu. /.../ See oleks nagu auga välja teenitud hüvitis enesearmastuse hiirepesas, selline alaväärsuskompleksi lunastuse vorm" kirjutab artiklis Eve Ernits.

"Olgem siis mõistlikud ja andestavad mitte ainult iseenda, vaid ka teiste inimeste nõrkuste suhtes. Kättemaksurõõm on nagu patoloogia või põrgu, mille väravaid ei tohiks iial avada" tõdeb Ernits.